Mövlana Mübadilə Proqramı çərçivəsində BAAU ilə

əməkdaşlıq edən universitetlər:

 


Uşak Universiteti - www.usak.edu.tr

Fırat Universiteti - www.firat.edu.tr

Cumhuriyyət Universiteti - www.cumhuriyet.edu.tr

“Kilis 7 Aralık” Universiteti - www.kilis.edu.tr

Düzce Universiteti - www.duzce.edu.tr

Bitlis Eren Universiteti - www.bitliseren.edu.tr

Təbriz Universiteti - www.tabrizu.ac.ir

Ordu Universiteti - www.odu.edu.tr

Niğde Universiteti - www.nigde.edu.tr

Nevşehir Universiteti - www.nevsehir.edu.tr

Beykent Universiteti - www.beykent.edu.tr

Çankaya Universiteti - www.cankaya.edu.tr

Erzincan Universiteti - www.erzincan.edu.tr

Kastamonu Universiteti - www.kastamonu.edu.tr

Kafkaz Universiteti - www.kafkas.edu.tr

Bozok Universiteti - www.bozok.edu.tr

Muş Alp Arslan Universiteti - www.alparslan.edu.tr

Akdeniz Universiteti - www.akdeniz.edu.tr

Səlcuq Universiteti - www.selcuk.edu.tr

Siirt Universiteti - www.siirt.edu.tr

Giresun Universiteti - www.giresun.edu.tr