“Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrası


“Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrası Universitetin ümumi inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq 2010-cu ildə yaradılıb. Əsas vəzifə dəyişən dünyada tələb olunan yeni ixtisaslar üzrə müasir standartlara uyğun olaraq tələbələrin ümummədəni kompetensiyalar və peşə kompetensiyalarına yiyələnmələrini təmin etməkdir. Kafedranın müəllimləri təlim və tədrisin ən son nailiyyətlərini auditoriyada tətbiq edirlər. Bu zaman çalışırlar ki, əyani vasitələrdən daha çox istifadə etsinlər, interaktiv metodlara  və canlı ünsiyyətə yer versinlər, eləcə də tələbələrin öz fikirlərini ifadə etmələrinə şərait yaratsınlar. Həmçinin müasir siyasi və ictimai proseslərin baş verməsi səbəblərinin araşdırılmasında, öyrədilməsində və izahında yeni informasiya texnologiyalarından da (kompyuter, proyektr, internet) istifadə edirlər. Kafedranın əsas məqsədi qloballaşan dünyada baş verən mürəkkəb hadisələrdən baş çıxara bilən və onu idarə etməyi bacaran yüksək peşəkarlığa malik mütəxəssis yetişdirməkdir.

 

Kafedranın fəaliyyəti:

 

“Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrası geniş profilli fəaliyyətə malikdir. Kafedrada bakalavriat, magistratura, doktorantura pillələrində dərslər aparlır. Həmçinin kafedra müəllimlərinin açıq dərsləri təşkil edilir ki, müəllimlər arasında təcrübə mübadiləsi aparmaq mümkün olsun. Hər tədris semestrinin əvvəlində kafedranın müəllimləri tədris etdikləri fənnlər üzrə müasir dövrün tələblərinə cavab verən sillabuslar hazırlayırlar.

 Kafedra auditoriyadan kənar saatların effektini atrırmaq üçün tanınmış ictimai, siyasi xadimlərlə əməkdaşlıq edərək tələbələrlə onların ünsiyyətini təşkil edir. Beləliklə, tələbələrin yiyələndikləri nəzəri müddəalar praktiki addımlarla əlaqələndirilərək fundamental biliyə çevrilir.

 Kafedra beynəlxalq əlaqələrə də ciddi diqqət yetirir. Kafedranın əməkdaşları həm Respublika səviyyəli, həm də beynəlxalq statuslu elmi, praktik konfranslarda mütəmadi olaraq təmsil olunur. Məruzə və çıxışları, irəli sürdükləri elmi, nəzəri mülahizələrlə Azərbaycan elminə tövhə verirlər.

 Kafedranın bütün müəllimləri tədris prosesi ilə yanaşı elmi-tədqiqat işlərini yerinə yetirirlər. Hazırda kafedrada antik dövrdən bugünədək mövcud olan siyasi nəzəriyyələrin təhlili, xalqımızın etnogenezisini tədqiqi, milli maraqların nəzəri-metodoloji əsasları sahələrində tədqiqat işləri aparılır. 2015-ci ilin sentyabr ayının 28-dən fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent M.Q.Rəhimov kafedranın müdiri vəzifəsində çalışır. 

 

Musayev Məsud Söhbət oğlu

"Humanitar fənlər və regionşünaslıq" kafedrasının müdiri

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Musayev Məsud Söhbət oğlu 2005/2006-cı illərdə Türkiyə Respublikası Qazi universitetində "TÖMER" mərkəzində hazırlıq kursunu tamamlayıb. 2006/2010-cu illərdə Ankara Universitetində Regionşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alıb. 2010/2013-cü illərdə həmin Universitetdə Beynəlxalq Münasibətlər ixtisası üzrə magistr təhsili, 2013/2016-cı illərdə Qazi Universitetində Beynəlxalq Münasibətlər ixtisası üzrə doktorantura təhsili alıb.

2008/2010-cu illərdə Ankarada yerləşən "Active English" beynəlxalq təhsil mərkəzində Beynəlxalq tələbələr üzrə mütəxəssis, 2010/2013-cü illərdə "ATAUM" Avropa araşdırmaları mərkəzində elmi işçi, 2013/2016-cı illərdə "USGAM" beynəlxalq təhlükəsizlik tətqiqatları mərkəzində müşavir və elmi işçi vəzifələrində işləyib. Hazırda Bakı Avrasiya Universitetinin "Humanitar fənlər və regionşünaslıq" kafedrasının müdiri kimi fəaliyyət göstərir. 

 

 

“İqtisadiyyat və riyaziyyat” kafedrası


 Kafedra Universitetin ümumi inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq 2013-cü ildə ildə yaradılıb və 2015-ci ildən “İqtisadiyyat və riyaziyyat” kafedrası adlandırılır. “Regionşünaslıq və iqtisadiyyat” fakültəsinin əsas tədris elm struktur bölməsi olan kafedra bir sıra fənlər üzrə tədris, metodik və elmi-tədiqat, pedoqoji və elmi işçilərin hazırlanması, ixtisaslarının artırılmasını həyata keçirir. Kafedranın müəllimləri təlim və tədrisin ən son nailiyyətlərini auditoriyada tətbiq edirlər.


Kafedranın fəaliyyəti:


“İqtisadiyyat və Riyaziyyat” kafedrasında üç ixtisas üzrə tələbə hazırlığı aparılır: İqtisadiyyat; Riyaziyyat; Riyaziyyat və informatika müəllimliyi.

“İqtisadiyyat və Riyaziyyat” kafedrası geniş profilli fəaliyyətə malikdir. Kafedrada bakalavr pilləsində dərslər aparlır. Həmçinin kafedra müəllimlərinin açıq dərsləri təşkil edilir ki, müəllimlər arasında təcrübə mübadiləsi aparmaq mümkün olsun. Hər tədris semestrinin əvvəlində kafedranın müəllimləri tədris etdikləri fənnlər üzrə müasir dövrün tələblərinə cavab verən sillabuslar hazırlayırlar. Onlar tədris ilində öz fəaliyyətlərini ilin əvvəlində tərtib olunaraq təsdiq edilmiş fərdi planları əsasında təşkil edirlər. Kafedranın bütün müəllimləri tədris prosesi ilə yanaşı elmi-tədqiqat işlərini yerinə yetirirlər. Hazırda kafedrada antik dövrdən bugünədək mövcud olan siyasi nəzəriyyələrin təhlili, xalqımızın etnogenezisinin tədqiqi, milli maraqların nəzəri-metodoloji əsasları sahələrində tədqiqat işləri aparılır.

 

Kafedranın müdiri Ağamalıyev Musa


Ağamalıyev Musa Ağamalı oğlu, 12 mart 1979-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1995-ci ildə Nəsimi rayonu 247 saylı orta məktəbi bitirib. 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetin Tətbiqi riyaziyyat və iqtisadi kibernetika fakültəsində bakalavr, 1999-2001-ci illərdə isə Türkiyə Cümhuriyyəti Süleyman Dəmirəl Universitetinin Biznesin təşkili və idarəedilməsi fakültəsində magistr təhsili alıb. 2006-cı ildə həmin ixtisas üzrə doktorantura pilləsini bitirib.

2004-2008-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müəllim, 2004-cü ilin iyul ayından etibarən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində (ƏƏSMN) məsləhətçi vəzifələrində çalışıb.

2011-2012-ci illər arası ƏƏSMN-nin Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin, Sosial xidmətin təşkili sektorunun müdiri vəzifəsində işləyib. 2012-ci ilin mart ayında ƏƏSMN yanında Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin Nizami rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin direktoru vəzifəsinə təyin olunub və 2013-cü ilin dekabr ayınadək qeyd olunan vəzifədə çalışıb.

Hazırda Bakı Avrasiya Universitetinin Regionşünaslıq və iqtisadiyyat kafedrasının müdiri kimi fəaliyyət göstərir.