Filologiya fakültəsi


1992-ci ildən yaradılmış Filologiya fakültəsi bakalavr, magistratura və doktorontura pilləsində tədris həyata keçirməklə ali dərəcəli mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin tədris planını ictimai-siyasi, elmi-texniki, dil və ədəbiyyat, bədii tərcümə, eləcə də digər sahələr üzrə keçirilən məşğələlər təşkil edir. Plan tələbələrə təlim, tərcümə  və  interqrasiya sahəsində yüksək səviyyəli vərdişlərin aşılanmasını nəzərdə tutur.

 

 


Respublikamız müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, beynəlxalq mədəni əlaqələr  genişləndikdən sonra yüksək ixtisaslı mütəxəssislərə ehtiyac artmışdır. Fakültənin  nəzdində fəaliyyət göstərən “Türk xalqlarının  dili və ədəbiyyatı” və “Tərcümə, xarici dil və ədəbiyyatı bölümləri” bu ehtiyacın ödənilməsi üçün var qüvvəsi ilə çalışmışdır. Bundan əlavə, dünya ədəbiyyatının inciləri hesab olunan əsərlərin azərbaycan dilinə tərcümə olunmasında, eləcə də ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin təbliğində bu fakültədə çalışan professor və   müəllimlərin, təhsil alan tələbələrin əməyi danılmazdır.

 

 


Fakültədə təhsil prosesinin təşkili də fərqlidir. Burada ixtisas kimi seçilən dilin öyrənilməsi ilə peşə hazırlığı bir-birindən demək olar ki, ayrılmışdır. İki semestr ərzində sırf seçilmiş dilin əsas xüsusiyyətləri öyrənilir, bu sahədəki bilik və bacarıqlar, vərdişlər təkmilləşdirilir. Bu da öz növbəsində peşə hazırlığı ilə bağlı olan dərslərin daha rahat mənimsənilməsinə kömək edir. Fakültədə həftəlik 30 saat dərs keçirilir. Bu baxımdan, tələbənin öz üzərində sərbəst işləmək üçün daha çox vaxtı olur və müəllimlərin təşkil etdikləri fərdi məşğələlərdə, auditoriyadan kənar dərslərdə iştirak edə bilirlər. Fakültənin beynəlxalq  əlaqələrinin genişlənməsi, xüsusilə Türkiyənin Yaxın Doğu  Universiteti ilə əməkdaşlığı, tədris planlarının  dünyanın aparıcı universitetlərinin təcrübəsindən istifadə etməklə hazırlanması da gələcəkdə yüksək səviyyəli mütəxəssislərin yetişdirilməsində əvəzsiz rol oynayır.

Əgər  siz də gələcəkdə müxtəlif dillərdə danışan insanlar arasında ünsiyyət yaratmaq, müxtəlif mədəniyyətləri yaxınlaşdırmaq, bir sözlə, dünyanın qlobalaşması üçün əsas amil olan inteqrasiya prosesində yaxından iştirak etmək istəyirsinizsə bizim fakültədə təhsil almağınız məqsədəuyğundur. 

 

İxtisaslar


- Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

- İngilis dili və ədəbiyyatı

- Türk dili və ədəbiyyatı

- Tərcümə (ingilis dili)

- Tərcümə (alman dili)

- Tərcümə (fransız dili)

- Tərcümə (ərəb dili)