Bakı Avrasiya Universitetində təhsil haqqı 400 manatadək aşağı salınıb

18.05.2017

 

 

050201

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)

1700

050201

Filologiya (türk dili və ədəbiyyatı)

1600

050201

Filologiya (ingilis dil və ədəbiyyatı)

1700

050203

Tərcümə (ingilis dili)

1700

050203

Tərcümə (alman dili)

1600

050203

Tərcümə (fransız dili)

1600

050203

Tərcümə (ərəb dili)

1600

050211

Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada)

1700

050211

Regionşünaslıq (Avropa ölkələri üzrə)

1600

050211

Regionşünaslıq (Yaxın və Orta Şərq ölkələri üzrə)

1600

050404

İqtisadiyyat

1700