Bakı Avrasiya Universitetinin magistraturasına 2017/2018-ci tədris ili üçün QƏBUL PLANI

07.06.2017

Bakı Avrasiya Universitetinin magistraturasına 2017/2018-ci tədris ili üçün             

QƏBUL PLANI

 

İxtisas kodu

 

İxtisas və ixtisaslaşmalar

 

Proqram kodu

Plan yerlərinin sayı

İllik təhsil haqqı (manatla)

269111

İqtisadiyyat: İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

26

2

1000

269128

İqtisadiyyat: Makroiqtisadi siyasət

26

3

1000

269136

Riyaziyyat: Riyazi analiz

28

2

1000

269144

Riyaziyyat: Riyazi kibernetika

28

2

1000

269152

Filologiya: Ədəbiyyatşünaslıq (Türk xalqlarının ədəbiyyatı)

38

3

1000

269169

Filologiya: Azərbaycan ədəbiyyatı

38

3

1000

269177

Filologiya: Azərbaycan dili

38

3

1000

269185

Filologiya: Ədəbiyyatşünaslıq (Dünya ədəbiyyatı)*

38

5

1000

269193

Filologiya: Dilşünaslıq (Ümumi dilçilik)

38

3

1000

269217

Filologiya: Dilşünaslıq (ingilis dili)

40

3

1000

269225

Filologiya: Ədəbiyyatşünaslıq (Avropa ədəbiyyatı)*

40

5

1000

269233

Tərcümə: Tərcümə (alman dili üzrə)

43

3

1000

269241

Tərcümə: Tərcümə (ingilis dili üzrə)*

43

10

1000

269258

Regionşünaslıq: Regionşünaslıq (Yaxın və Orta Şərq ölkələri)

47

5

1000

269266

Regionşünaslıq: Regionşünaslıq (Avropa ölkələri)*

47

7

1000

269274

Regionşünaslıq: Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada)*

47

8

1000

Qeyd: 1. * işarəsi ilə Azərbaycan və rus bölmələrinin birgə müsabiqəsi nəzərdə tutulmuşdur.
                            2. Bütün ixtisaslar üzrə plan yerləri  dövlət sifarişli və ödənişli qəbul üçün nəzərdə tutulmuşdur.