2017-ci il üçün fәlsәfә doktoru proqramı üzrә doktoranturaya QӘBUL İMTAHAN PROQRAMI VƏ CƏDVƏLİ

26.01.2018

2017-ci il üçün fәlsәfә doktoru proqramı üzrә doktoranturaya

QӘBUL İMTAHAN PROQRAMI:

 

 

 

Beynəlxalq münasibətlər:

proqram

 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi:

edebiyyat siyahisi

suallar

 

Fəlsəfə:

suallar ve edebiyyat siyahisi

 

Müasir Azərbaycan dili:

edebiyyat siyahisi

suallar

 

Nəzəri dilçilik:

edebiyyat siyahisi

suallar

 

Şifahi xalq ədəbiyyatı:

edebiyyat siyahisi

suallar

 

Siyasi institutlar və sistemlər:

proqram

 

Ümumi iqtisadiyyat:

Proqram.

 

German dilləri:

edebiyyat siyahisi

suallar

 

Alman dili:

edebiyyat siyahisi ve suallar

 

Fransız dili:

suallar ve edebiyyat siyahisi

 

İngilis dili:

suallar ve edebiyyat siyahisi 


CƏDVƏL

Doktoranturaya qəbul imtahanlarının cədvəli.