“Gəncliyin Baxış Bucağından Türkiyə” Respublika Simpoziumu

19.02.2018

“Gəncliyin Baxış Bucağından Türkiyə” Respublika Simpoziumu

(BAAU; 19 aprel 2018)

Türkiyə Günləri-simpozium