İsmayıl Şıxlının yaradıcılığına həsr olunmuş Beynəlxalq Konfrans 3-4 dekabr 2019 Azərbaycan, Bakı Avrasiya Universiteti

31.10.2019

Müraciətlər və xülasələrin göndərilməsi üçün son tarix

10 noyabr 2019

Konfrans proqramının elanı

15 noyabr 2019

Məruzə mətnlərinin göndərilməsi üçün son tarix

1 dekabr 2019

Konfransın tam mətin kitabının nəşri

20 dekabr 2019

 

Konfransın  mövzuları

 

Konfransın mövzuları İsmayıl Şıxlı yaradıcılığı ilə bağlı olmaqla yanaşı, aşağıdakı mövzulardan birini əhatə edə bilər:

  1. Dil
  2. Ədəbiyyat
  3. Folklor
  4. Tarix

 

  1. Konfransda iştirak forması  

         Konfransda məruzə edərək və ya dinləyici kimi iştirak etmək mümkündür. 

 

  1. Müraciət

Konfransda iştirak etmək üçün 10 noyabr 2019-cu  ilə qədər, 200 sözdən az olmamaq şərti ilə xülasə

         simpozium.2019@gmail.com     

 

         e-mailinə “məruzəçinin adı və soyadı” başlığı ilə göndərilməlidir.

Qeyd: Müraciət edən şəxsin adı, soyadı, təhsil aldığı müəssisə, fakültə, kafedra, əlaqə vasitələri, telefon, e-mail göstərilməlidir.

 

3.Məruzə mətni

         Xülasə qəbul edildikdə məruzənin tam mətni 1 dekabr 2019-cu il tarixinə qədər:

         simpozium.2019@gmail.com     

 

         e-mailinə məruzəçinin “Ad və soyadı” başlığı ilə göndərilməlidir.

         Məruzələr MS Word formatında, Times New Roman 12 şriftlə hazırlanmalıdır.

 

4.Təşkilat komitəsi:

F.e.d., prof.  Nazim HÜSEYNLİ (Bakı Avrasiya Universitetinin rektoru)

Günhan HÜSEYNLİ (Ümumi işlər üzrə prorektor)

Fil.ü.f.d., dos. Elmira MƏMMƏDOVA-KEKEÇ (Ümumi filologiya kafedrasının müdiri)

Fil.ü.f.d., dos.Salman SÜLEYMANOV (Filologiya fakültəsinin dekanı)

F.ü.f.d., dos. Mütəllim RƏHİMOV (Regionşünaslıq və iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı)

 

5.Elmi heyət:        

Fil.ü.f.d., dos.Nigar HÜSEYNOVA (Ümumi filologiya kafedrasının dosenti) 

S.e.d., prof. Gülzar İBRAHİMOVA (Humanitar fənlər və regionşünaslıq kafedrasının professoru)

S.e.ü.f.d. Səyavuş Qasımov (Humanitar fənlər və regionşünaslıq kafedrasının dosenti)

Fil.e.d., prof. Mahmud ALLAHMANOV (professor)

Fil.e.d., dos.  Mayıl ƏSGƏROV (Ümumi filologiya kafedrasının professoru)

Fil.ü.f.d., dos. Ədalət TAHİRZADƏ (Ümumi filologiya kafedrasının professoru)

Fil.ü.f.d. Seyfəddin ALTAYLI (Ümumi filologiya kafedrasının dosenti)

Fil.ü.f.d., dos. Səadət ŞIXIYEVA (Ümumi filologiya kafedrasının dosenti)

Fil.ü.f.d., dos. Ruslan ABDULLAYEV (Ümumi filologiya kafedrasının dosenti)