7-ci BEYNƏLXALQ AVRASİYA ZİRVƏSİ ELMİ ARAŞDIRMALAR VƏ AKTUAL PROBLEMLƏR

23.10.2020

7-8 dekabr 2020-ci il tarixlərində BAKI AVRASİYA UNİVERSİTETİ ilə birgə 7-ci BEYNƏLXALQ AVRASİYA ZİRVƏSİ 7-ci ELMİ ARAŞDIRMALAR VƏ AKTUAL PROBLEMLƏR konfransı keçiriləcək.

Tel: +994 77 331 98 24


Qeydiyyat üçün son tarix 18 Noyabr 2020

email - avrasyazirvesi@gmail.com

Dil: Türk (Türk diləri-Azərbaycan) Rus, İngilis, Ərəb dilləri.


ANA MÖVZULAR
- Humanitar elmlərin bütün sahələri.- Riyaziyyat - Mühəndislik- Bütün fənlər – Tibb - Təhlükəsizlik – İdman – Baytarlıq – Əczaçılıq - Sənətkarlıq – Memarlıq - Kənd təsərrüfatı - Etika və sair bir çox elmlərə açıqdır.