Magistraturaturaya qəbul ixtisasları.

 

060201 – Filologiya

Azərbaycan dili

Ədəbiyyatşünaslıq (Avropa ədəbiyyatı)

Ədəbiyyatşünaslıq (türk xalqlarının ədəbiyyatı)

Ədəbiyyatşünaslıq (dünya ədəbiyyatı)

Azərbaycan ədəbiyyatı

Dilşünaslıq (ümumi dilçilik)

Dilşünaslıq (ingilis dili)

 

060203 – Tərcümə

Tərcümə (ingilis dili üzrə)

Tərcümə (alman dili üzrə)

 

060211 – Regionşünaslıq

Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada)

Regionşünaslıq (Yaxın və Orta Şərq ölkələri)

Regionşümaslıq (Avropa ölkələri)

 

060404 – İqtisadiyyat

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

Makroiqtisadi siyasət

 

060501- Riyaziyyat

Riyazi kibernetika

Riyazi analiz

 

 

 

Doktoranturaya qəbul ixtisasları

 

5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat

5704.01 - Dil nəzəriyyəsi

5706.01 - Azərbaycan dili

5708.01 - German dilləri

5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı

5719.01 - Folklorşünaslıq

5904.01 – Siyasi institutlar və sistemlər