BAAU-DA HAZIRDA ALİ TƏHSİLİN BAKALAVR, MAGİSTRATURA VƏ

DOKTORANTURA SƏVİYYƏLƏRİNDƏ  KADR HAZIRLIĞI APARILIR:

 

BAKALAVRİAT

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili və ədəbiyyatı)

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı; Türk dili və ədəbiyyatı; İngilis dili və ədəbiyyatı)

Tərcümə (ingilis dili; alman dili; fransız dili; ərəb dili)

Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada; Avropa ölkələri; Yaxın və Orta Şərq ölkələri; Qafqaz ölkələri üzrə)

İqtisadiyyat

Riyaziyyat

 

MAGİSTRATURA

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

Filologiya (Ədəbiyyatşünaslıq (Avropa ədəbiyyatı); Azərbaycan ədəbiyyatı; Azərbaycan dili; Dilşünaslıq (Ümumi dilçilik); Dilşünaslıq (İngilis dili))

Tərcümə (dillər üzrə)

Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada; Avropa ölkələri; Yaxın və Orta Şərq ölkələri)

Dünya iqtisadiyyatı (Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər)

İqtisadiyyat (İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi; Makroiqtisadi siyasət)

Riyaziyyat (Riyazi analiz)

 

DOKTORANTURA

Dil nəzəriyyəsi

German dilləri

Azərbaycan ədəbiyyatı

Folklorşünaslıq

Beynəlxalq münasibətlər

 

DİSSERTANTURA

 Dil nəzəriyyəsi

Azərbaycan dili

German dilləri

Azərbaycan ədəbiyyatı

Folklorşünaslıq

Siyasi institutlar və sistemlər

 

 

Universitetə qəbul olmaq üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

 

 

 • CV (Tərcümeyi-hal )
 • Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (əcnəbilər: şəxsi pasport və ya icazə vəsiqəsi; vətəndaşlığı olmayan şəxslər: şəxsiyyət vəsiqəsi və ya icazə vəsiqəsi)
 • 3×4 ölçüdə 6 ədəd fotoşəkil
 • Tam orta təhsil üzrə attestatın əsli (orta ixtisas və ya ali təhsil müəssisələrini bitirənlər üçün diplomun əsli) (xarici dövlətlərin ali təhsil müəssisələrini bitirənlər üçün həmçinin diplomun nostrfikasiyası)
 • Hərbi bilet və ya çağırışçı şəhadətnaməsi
 • Yaşayış yerindən arayış
 • Sağlamlıq haqqında arayış
 • Barəsində fərdi məlumatların toplanılmasına və işlənilməsinə yazılı razılıq ərizəsi
 • TQDK müsabiqəsinin nəticələri
 • TQDK-nın ödəmə kartı (iş nömrəsi və şifr)
 • Təhsil haqqının ödənişi barədə qəbz

 

 

 

Bakı Avrasiya Universiteti

Az1110, Tel: (+994-12) 564-62-42, 564-63-67, 564-62-66.

Faks: 564-42-72, 564-62-42

Bakı, Akademik H.Əliyev küç.135a

E-mail: İnfo@baau.edu.az

Web site: baau.edu.az