Xarici tələbələrin qəbulu Universitetdə yaradılan Qəbul Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir. Qeydiyyat haqqı qazananlar aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 

 

  • Seçdikləri ixtisas, tədris dili və təhsilalma forması göstərilməklə, təhsil müəssisəsinin rektorunun adına ərizə (ərizə elektron formada da təqdim edilə bilər);
  • Əvvəlki təhsil pilləsində (səviyyəsində) keçdiyi fənlər və həmin fənlərdən aldıqları qiymətləri göstərən və müvafiq qaydada leqallaşdırılmış (və ya apostil olunmuş) təhsil haqqında sənədin (sənədlərin) və onun Azərbaycan dilinə tərcüməsinin notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti (surətləri);
  • Sağlamlıq, o cümlədən QİÇS, Hepatit B və C viruslarının daşıyıcısı olmaması haqqında arayış;
  • Etibarlı sərhədkeçmə sənədi (Xarici pasport);
  • 3x4 ölçüdə 6 ədəd fotoşəkil;
  • Tədris dilindən imtahan verilməsi barədə sertifikat (mövcud olduğu halda);
  • Fəxri təltiflər, sertifikatlar, diplomlar və digər bu kimi sənədlərin surətləri (mövcud olduğu halda).

 

BAKALAVRİAT

TƏHSİL HAQQI

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

1000 $

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili və ədəbiyyatı)

1000 $ 

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili)

1000 $ 

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

1000 $ 

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı; Türk dili və ədəbiyyatı; İngilis dili və ədəbiyyatı)

 

1000 $ 

Tərcümə (ingilis dili; alman dili; fransız dili; ərəb dili)

1000 $ 

Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada; Avropa ölkələri; Yaxın və Orta Şərq ölkələri; Qafqaz ölkələri üzrə)

 

1000 $ 

İqtisadiyyat

1000 $ 

Riyaziyyat

1000 $

 

MAGİSTRATURA

TƏHSİL HAQQI

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

1000 $

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

1000 $ 

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

1000 $ 

Filologiya (Ədəbiyyatşünaslıq (Avropa ədəbiyyatı); Azərbaycan ədəbiyyatı; Azərbaycan dili; Dilşünaslıq (Ümumi dilçilik); Dilşünaslıq (İngilis dili))

 

 1000 $

Tərcümə (dillər üzrə)

1000 $ 

Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada; Avropa ölkələri; Yaxın və Orta Şərq ölkələri)

 

1000 $ 

Dünya iqtisadiyyatı (Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər)

1000 $ 

İqtisadiyyat (İqtisadiyyatın hüququi tənzimlənməsi; Makroiqtisadi siyasət)

1000 $ 

Riyaziyyat (Riyazi analiz) 

1000 $ 

 

DOKTORANTURA

TƏHSİL HAQQI

Dil nəzəriyyəsi

1000 $

German dilləri

1000 $ 

Azərbaycan ədəbiyyatı

1000 $ 

Folklorşünaslıq

1000 $ 

Beynəlxalq münasibətlər

1000 $ 

 

DISSERTANTURA

TƏHSİL HAQQI

Dil nəzəriyyəsi

1000 $ 

Azərbaycan dili

1000 $ 

German dilləri

1000 $ 

Azərbaycan ədəbiyyatı

1000 $ 

Folklorşünaslıq

1000 $ 

Siyasi institutlar və sistemlər

1000 $ 

 

 

Bakı Avrasiya Universiteti

Az1110, Tel: (+994-12) 564-62-42, 564-63-67, 564-62-66.

Faks: 564-42-72, 564-62-42

Bakı, Akademik H.Əliyev küç.135a

E-mail: sayavush.gasimov@baau.edu.az; reshadaliyev@baau.edu.az; info@baau.edu.az

Web site: baau.edu.az