Universitet Elmi Şurası

Universitet Elmi Şurası seçkili orqandır, onun yaradılması və fəaliyyəti  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 10 noyabr 1997-ci il tarixli 792 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş  "Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında Əsasnamə" və Universitetin Nizamnaməsi ilə tənzimlənir.

Elmi Şura Universitetin ali özünüidarəetmə orqanıdır və Universitetin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi həyata keçirir.

Universitet Elmi Şurasının səlahiyyət müddəti 3 ildir. Elmi Şuranın vaxtından əvvəl yenidən yaranması onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin tələbi ilə həyata keçirilir.

Elmi Şuranın tərkibi:

S/№

Adı, atasının adı, soyadı

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Tutduğu vəzifə

1

Hüseynli Nazim Ziyad oğlu

f.e.d.

Rektor, Elmi Şuranın sədri

2

Hüseynova Nigar Nazim qızı

fil.ü.f.d., dos.

Tədris işləri üzrə prorektor, Elmi Şuranın sədr müavini

3

Sadıqlı Pərinaz İslam qızı

t.ü.f.d.

Elmi katib

4

İbrahimova Gülzar İsaxan qızı

s.e.ü.e.d., prof.

Elmi işlər üzrə prorektor

5

Qasımov Səyavuş Kamran oğlu

s.e.ü.f.d.

Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor

6

Hüseynli Günhan Nazim oğlu

Ümumi işlər üzrə prorektor

7

Həsənova Nərgiz Surxay qızı

Rektorun müşaviri-İcra Aparatının rəhbəri

8

Alıyev Rəşad Kamil oğlu

Beynəlxalq əlaqələr departamentinin rəhbəri

9

Quliyeva Natella Zakir qızı

Tədrisin təşkili departamentinin rəhbəri

10

Nəbiyeva Günay Musa qızı

Baş mühasib vəzifəsini müvəqqəti icra edən

11

Süleymanov Salman Səfəralı oğlu

fil.e.n., dos.

“Filologiya” fakültəsinin dekanı

12

Rəhimov Mütəllim Qara oğlu

f.e.n., dos.

“Regionşünaslıq və iqtisadiyyat” fakültəsinin dekanı

13

Məmmədova – Kekeç Elmira Fikrət qızı

fil.e.n., dos.

“Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı” kafedrasının müdiri

14

Rzayeva Sevda Ramiz qızı

fil.e.n., dos.

“Tərcümə” kafedrasının müdiri

15

Məcidova Fatma Arif qızı

fil.e.n., dos.

“Xarici dil və ədəbiyyat” kafedrasının müdiri

16

Rüstəmova Aybəniz Vilayət qızı

t.ü.f.d.

“Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrasının müdiri

17

Həsənova Afət Məmmədəli qızı

i.e.n., dos.

"Riyaziyyat və İKT" kafedrasının müdiri

18

Aslanova İlhamə Eybulla qızı

i.ü.f.d.

"İqtisadiyyat və idarəetmə" kafedrasının müdiri

19

Rüstəmbəyli Zəminə Hidayət qızı

fil.ü.f.d.

"Nəzəri dilçilik və türk dilləri" kafedrasının müdiri

20

Qurbanova Mətanət Moşu qızı

i.e.n.

"Biznes və menecment" kafedrasının müdiri

21

Cəfərova Sima İslam qızı

Kitabxana və informasiya mərkəzinin müdiri

22

Talıbova Esmira Şirin qızı

Daxili keyfiyyət təminatı və audit sektorunun müdiri

23

Şahbazlı Tamerlan Adil oğlu

İnformasiya texnologiyaları və informasiya təminatı sektorunun müdiri

24

Həsənova Vüsalə Şahin qızı 

h.ü.f.d.

Elm, magistratura və doktorantura sektorunun müdiri

25

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu

fil.e.n., dos.

“Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı” kafedrasının professoru

26

Cəfərli Məmməd Şəmsəddin oğlu 

t.e.n., dos.

“Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrasının professoru

27

Altaylı Seyfəddin Əli oğlu

fil.ü.f.d.

“Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı”kafedrasının dosenti

28

Əliquliyeva Lalə Həsaməddin qızı

fil.e.n.,dos.

“Tərcümə” kafedrasının dosenti

29

Yusufxanova Nərgiz Əli qızı

fil.e.n.

“Xarici dil və ədəbiyyat” kafedrasının dosenti

30

İsmayılova Jalə Musa qızı

t.ü.f.d.

“Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrasının baş müəllimi

31

Şıxaliyeva Günel Musaməddin qızı

fil.ü.f.d.

“Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı” kafedrasının baş müəllimi

32

Əliyeva Rəfiqə Həmid qızı

“Tərcümə” kafedrasının baş müəllimi

33

Əliyev Şəfahət Müzəffər oğlu

Universitet Həmkarlar Təşkilatının sədri

34

Rəsulzadə Zəhra Şaban qızı

Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri

35

Əzizova Fidan Samir qızı

Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri