Universitet haqqında

BAAU-nun missiyası

BAAU ümumbəşəri dəyərləri nəzərə almaqla, fərdi rifah üçün tələb olunan dünyəvi bilik, bacarıq və vərdişlər formalaşdıran, sərbəst tədqiqat bacarığı və azad düşüncəyə malik, dövlətin, ölkənin, xalqın inkişafını prioritet hesab edən ali təhsilli vətəndaş yetişdirir. Formalaşdırdığı və tədrisini həyata keçirdiyi ali təhsilə təkcə maddi deyil, həm də mənəvi dəyər yaradan bir sərvət kimi baxır. Universitetin yetişdirdiyi məzun tənqidi düşüncə və komandada işləmək bacarığına malik, sosiallaşmış, başqa sözlə, "yumşaq bacarıqlara" sahiblənmiş bir şəxsiyyət kimi formalaşır. BAAU təqdim etdiyi təhsilə vaxt keçdikcə erroziyaya uğramayan, ömür boyu üstünlük təmin edən dəyərlər və ya dəyərlər sistemi formalaşdıran bir "əbədi mühərrik" kimi baxır. Məzunlarında formalaşdırdığı bu dəyərlər ali təhsilin əsas missiyasını, nüvəsini təşkil edir. BAAU təhsil, tərbiyə, elm, mədəniyyət mərkəzi olaraq, hər bir şəxsin intellektual, mədəni və mənəvi inkişafı, ali təhsil alma və ixtisasartırma tələblərinin ödənilməsi, təlim-tərbiyə prosesinin yüksək səviyyədə təşkil edilməsi, elmi araşdırmalar aparılması, yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanması, attestasiyası və s. vəzifələri yerinə yetirir. Müasir dövrün çağırışlarına, əmək bazarının tələblərinə, təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasına və ölkəmizin inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq təhsilin keyfiyyət göstəricilərinə, əhatəliliyinə və rəqabətqabiliyyətliliyinə xüsusi diqqət yönəldir.

Image
Image

Universitetin Tarixi

Bakı Avrasiya Universiteti 1992-ci il aprelin 30-da fəlsəfə elmləri doktoru, professor Nazim Ziyad oğlu Hüseynli tərəfindən Ali Diplomatiya Kolleci (ADK) adı ilə təsis edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini yeni bərpa etdiyi ilk dövrlərdə diplomatiya və beynəlxalq münasibətlər sahəsində peşəkar kadrlara kəskin tələbatın qarşılanması zərurətindən yaranmış təhsil müəssisəsinin əsas məqsədi çoxpilləli tədris prosesində xarici siyasət və beynəlxalq hüququn əsaslarına yiyələnmiş, respublikamızın xarici ölkələrdəki səfirlik və konsulluqlarında, digər təmsiledici strukturlarında və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərmək potensialına malik mütəxəssislər, qərb və şərq dövlətləri üzrə ixtisaslaşmış diplomatlar, sinxron tərcüməçilər, jurnalist və hüquqşünaslar hazırlamaq, eləcə də diplomatiya sahəsində fəaliyyət göstərən kadrları təkmilləşdirmək və müvafiq istiqamətlər üzrə elmi-tədqiqat işləri aparmaq idi...

Ətraflı oxu 

İdarəetmə

Tədris

Fakültələr

Image

Regionşünaslıq və İqtisadiyyat

“Regionşünaslıq və iqtisadiyyat” fakültəsi 2012-ci ildən etibarən bakalavriat, magistratura və doktorontura pilləsində tədris həyata keçirməklə regionşünaslıq, iqtisadiyyat, riyaziyyat və bu sahələrin müxtəlif istiqamətləri üzrə ali dərəcəli mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin tədris planını müvafiq sektorlar üzrə keçirilən məşğələlər təşkil edir.

Image

Filologiya

1992-ci ildən yaradılmış Filologiya fakültəsi bakalavr, magistratura və doktorontura pilləsində tədris həyata keçirməklə ali dərəcəli mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin tədris planını ictimai-siyasi, elmi-texniki, dil və ədəbiyyat, bədii tərcümə, eləcə də digər sahələr üzrə keçirilən məşğələlər təşkil edir.

Kafedralar

Fəxri doktorlar

Image

Novruz İsmayıl oğlu Məmmədov

Image

Həsən Əziz oğlu Həsənov

Image

Elmar Məhərrəm oğlu Məmmədyarov

Image

Vaqif İsmayıl oğlu Sadıqov

Image

Toğrul Sirac oğlu Musayev

BAAU-nun məzunları

BAAU-nun məzunlarını elektron məzun anketini doldurmaqla qeydiyyata keçmələrini xaiş edirik 

Onlayn Form 

Bizimlə əlaqə

Universitet ilə əlaqə yaratmaq üçün əlaqə səhifəmizi ziyarət edin

Bizimlə əlaqə