İdarəetmə

Rektor

Image

Hüseynli Nazim Ziyad oğlu

Fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Prorektorlar

Tədris işləri üzrə prorektor
Image

Hüseynova Nigar Nazim qızı

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Elmi işlər üzrə
prorektor
Image

İbrahimova Gülzar İsaxan qızı

Siyasi elmlər doktoru, professor
Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor
Image

Qasımov Səyavuş Kamran oğlu

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Ümumi işlər üzrə prorektor
İcra aparatı
Image

Həsənova Nərgiz Surxay qızı

Rektorun müşaviri-İcra aparatının rəhbəri
Daxili keyfiyyət təminatı sektoru
Image

Talıbova Esmira Şirin qızı

Daxili keyfiyyət təminatı sektorunun rəhbəri

Departamentlər

Beynəlxalq əlaqələr üzrə Departament
Image

Alıyev Rəşad Kamil oğlu

Beynəlxalq əlaqələr Departamentinin rəhbəri
Tikinti və təsərrüfat Departamenti
Image

Hüseynov Sahib Ziyad oğlu

Tikinti və Təsərrüfat Departamentinin rəhbəri

Elmi şura

S/№ Adı, atasının adı, soyadı Elmi dərəcəsi və elmi adı Tutduğu vəzifə
1 Hüseynli Nazim Ziyad oğlu f.e.d. Rektor, Elmi Şuranın sədri
2 Hüseynova Nigar Nazim qızı fil.ü.f.d., dos. Tədris işləri üzrə prorektor, Elmi Şuranın sədr müavini
3 Şıxaliyeva Günel Musaməddin qızı Elmi katib
4 İbrahimova Gülzar İsaxan qızı s.e.ü.e.d., prof. Elmi işlər üzrə prorektor
5 Qasımov Səyavuş Kamran oğlu s.e.ü.f.d. Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor
6 Hüseynli Günhan Nazim oğlu Ümumi işlər üzrə prorektor
7 Həsənova Nərgiz Surxay qızı Rektorun müşaviri-İcra Aparatının rəhbəri
8 Alıyev Rəşad Kamil oğlu Beynəlxalq əlaqələr departamentinin rəhbəri
9 Məmmədov Mənsim Zeynalabdin oğlu fiz.riy.e.n., dos. Tədrisin təşkili departamentinin rəhbəri
10 Toholiyeva Mesed Musa qızı Baş mühasib
11 Süleymanov Salman Səfəralı oğlu fil.e.n., dos. “Filologiya” fakültəsinin dekanı
12 Rəhimov Mütəllim Qara oğlu f.e.n., dos. “Regionşünaslıq və iqtisadiyyat” fakültəsinin dekanı
13 Məmmədova – Kekeç Elmira Fikrət qızı fil.e.n., dos. “Ümumi filologiya” kafedrasının müdiri
14 Rzayeva Sevda Ramiz qızı fil.e.n., dos. “Tərcümə” kafedrasının müdiri
15 Yusifxanova Nərgiz Əli qızı fil.e.n. “Xarici dil və ədəbiyyat” kafedrasının müdiri
16 Rüstəmova Aybəniz Vilayət qızı t.ü.f.d. “Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrasının müdiri
17 Quliyeva Svetlana İbrahim qızı fiz.ü.f.d "Riyaziyyat və İKT" kafedrasının müdiri
18 Aslanova İlhamə Eybulla qızı i.ü.f.d. "İqtisadiyyat və idarəetmə" kafedrasının müdiri
19 Cəfərova Sima İslam qızı Kitabxana və informasiya mərkəzinin müdiri
20 Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu fil.e.n., dos. “Ümumi filologiya” kafedrasının professoru
21 Cəfərli Məmməd Şəmsəddin oğlu t.e.n., dos. “Humanitar fən. və regionşünaslıq” kafedrasının professoru
22 İsmayılova Jalə Musa qızı t.ü.f.d. “Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrasının baş müəllimi
23 Kamandari-Məmmədova Aygün Allahşükür t.ü.f.d. “Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrasının müəllimi
24 Cəlil Fərəh Cabbar qızı fil.ü.e.d., dos. “Ümumi filologiya” kafedrasının professoru
25 Altaylı Seyfəddin Əli oğlu fil.ü.f.d. “Ümumi filologiya” kafedrasının dosenti
26 Əliquliyeva Lalə Həsaməddin qızı fil.e.n.,dos. “Tərcümə” kafedrasının dosenti
27 Əliyeva Rəfiqə Həmid qızı “Tərcümə” kafedrasının baş müəllimi
28 Məhəmmədli Kamil İsmayıl oğlu Rektorluğun mütəxəssisi (təşkilati məsələlər üzrə)
29 Talıbova Esmira Şirin qızı Keyfiyyət idarəetmə sistemi üzrə mütəxəssis
30 Əliyev Şəfahət Müzəffər oğlu Universitet Həmkarlar Təşkilatının sədri
31 Rəsulzadə Zəhra Şaban qızı Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri
32 Əzizova Fidan Samir qızı Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri
33 Allahverdili Ləman Feyruz qızı Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri

Struktur