Professor

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 1964-cü ildə ildə Kürdəmir şəhərində anadan olmuşddur. 
 • 1982-ci ildə Kürdəmir şəhər  1 saylı orta məktəbi bitrmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Professor, 2017
 • Siyasi elmlər doktoru, AMEA İnsan Hüquqları Elmi Tədqiqat İnstitutu, siyasi institutlar, etnosiyasi konfliktologiya, milli və siyasi proseslər, 2011
 • Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, 2003
 • Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU), 1982-1987
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Elmi işlər üzrə prorektor 2019
 • TC Niğde Ömər Halisdəmir Universiteti,  İqtisadi  İdari Elmlər Fakültəsi, Beynəlxalq əlaqələr və siyasət kafedrası, professor, 2017-2019
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Elm  və tərbiyə işləri üzrə prorektor, 2016-2017
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Tədris və elmi işlər üzrə prorektor;   2016
 • Bakü Avrasiya Universiteti, Elmi işlər üzrə prorektor, 2015-2016
 • AMEA İnsan Hüquqları Elmi Tədqiqat İnstitutu, Siyasi Analitika şöbəsində müdir, 2014-2015
 • AMEA İnsan Hüquqları Elmi Tədqiqat İnstitutu, Din və İctimai təhlükəsizlik şöbəsində müdir, 2013-2014
 • AMEA İnsan Hüquqları Elmi Tədqiqat İnstitutu, Milli Təhlükəsizlik və Erməni Araşdırmaları şöbəsində müdir, 2011-2013
 • Bakı Dövlət Universiteti, laborant, saathesabı müəllim,1989-2011
Tədqiqat sahəsi

Azərbaycanda qadın siyasəti, Cənubi Qafqazda əsassız erməni iddiaları, Beynəxalq münasibətlərin proqnozlaşdırılması, Beynəlxalq aləmdə  mövcud vəziyyət, ABŞ və İran arasındakı qeyri- stabil münasibətlər, Türkiyənin türkdilli dövlətlərlə münasibətləri, Azərbaycan-Avropa enerji təhlükəsizliyi və s. bu kimi məsələlərlə bağlı dövlət siyasətinin  müxtəlif istiqamətləri ilə əlaqəli araşdırmalar.

Redaktorluq fəaliyyəti
 • Sivilizasiya jurnalında baş redaktorun müavini
 • Social Science Development Journal  jurnalında redaktor
 • Jounal of institution of economıc development and sosial researche journalının nəşr  heyətində;
 • Atlas Ulusal Sosyal Bilimler jurnalının nəşr heyətində;
 • Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences jurnalının nəşr heyətində;
 • Social Mentality And Researcher Thinkers Journal (Smartjournal) jurnalının nəşr heyətində;
 • Journal Of Academic Social Resources (Asrjournal) jurnalının nəşr heyətində;
 • Культура Мира jurnalının  redaksiya heyətində;
 • Этносоциум jurnalının  redaksiya heyətində;
 • Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları jurnalının hakim, elm və danışma heyətində;
 • Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi jurnalının hakim və elmi heyətində.
Qrant layihələri
 • 2-ci “ŞUŞA QRANTI”, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu və UNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası. Beynəlxalq xarakterli layihə, 2013
 • 2.“Cultural World” международный образовательный проект. Москва, 2014, Этносоциум
Kitablar
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan Qadını. Bakı:Adiloğlu, 2007, 17 ç.v. 
 • Azərbaycan Qadını:Tarix və Gerçəklik. Bakı: Elm, 2009, 31,25 ç.v.
 • Beynəlxalq münasibətlərin proqnozlaşdırılması. Dərslik. İstanbul: İksad, 2019, 20 c.v.
Məqalələr

20 fənn proqramı və 170-dən çox elmi məqalə və tezis 

Tədris etdiyi fənlər
 • Beynəlxalq münasibətlərin proqnozlaşdırılması
 • Beynəlxalq situasiyaların analizi və təhlili
 • Lobbilçilik və beynəlxalq siyasətdə maraq qruplarə
 • Siyasi proqnozlaşdırma
 • Konfliktologiya
 • İxtisas ölkəsinin siyasi sitemi və xarici siyasəti
 • İxtisas ölkəsinin mədəniyyəti və incəsənəti
 • Rusiya Avrasiya Qafqaz çalışmaları
 • Enerji hüququ
 • Beynəlxalq ekoloji siyasət
 • Milli Təhlükəsizlik
 • Dünya siyasəti