Elm, maqistratura və doktorantura sektoronun müdiri

Image

Qısa bioqrafik mılumat:

 • 06.04.1980-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur
 • Kanavinskiy rayonu Nijniy Novqorod şəhərinin 96 saylı orta məktəbini bitirmişdir

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları:

 • Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, N.İ. Lobaçevskiy adına N.Novqorod Dövlət Universiteti, hüquq, 2007
 • 5 illik Ali Təhsil (İqtisadiyyət), 2003
 • 5 illik Ali Təhsil (Hüquq), 2002

Əmək fəaliyyəti:

 • Bakı Avrasiya Universiteti, Elm, maqistratura və doktorantura sektoronun müdiri, 2022
 • AMEA, Elm Tarixi İnstitutunun “Təbiət və dəqiq elmlərin tarixi” şöbəsinin müdiri, 2022
 • Pavlov filialin N.I. Lobaçevskiy adina Nijniy Novqorod Dövlət ET Universitetinin hüquq fakültəsinin İqtisadiyyat və Hüquq kafedrasının Dosenti, 2015- ci ildən
 • RANXiQS ETU hüquq fakültəsinin İnzibati, Maliyyə və Məlumat hüququ kafedrasının Dosenti, 2015 – 2018                    
 • Kozma Minin adına Nijniy Novqorod Pedoqoji Universiteti Tarix və Hüquq kafedrasının Dosenti, 2015-2018
 • Nijniy Novqorod Menecment və Biznes İnstitutunun Hüquq fakültəsinin Cinayət hüququ kafedrasının Dosenti, 2014-2015
 • Nijniy Novqorod Moskovskiy rayon Məhkəməsi,hakim köməkçisi, 2013
 • BDU Kriminalistika və EAF kafedrasının müəllimi, 2011-2013
 • AMEA İnsan hüquqlari İnstitutunun “Sosial və İqtisadi” Hüquqlar şöbəsinin müdiri, 2011-2012
 • AKU Hüquq kafedrasının dosenti, 2007-2011
 • Nijniy Novqorod şəhərinin Sormov rayon məhkəməsi, Hakim Köməkçisi, 2003-2007
 • N.I. Lobaçevskiy adina Nijniy Novqorod Dövlət ETUniversitetinin hüquq fakültəsinin Cinayət prosesi kafedrasının müəllimi, 2002-2007

Tədqiqat sahəsi:

Cinayyət prosessi, Kriminalistika, Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti, Maliyyə hüququ

Tədris etdiyi fənlər:

 • Cinayyət prosessi
 • Kriminalistika
 • Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti
 • Сinayət hüququnda hüquqi texnika
 • Сinayət prosesində dəlil nəzəriyyəsi
 • Maliyyə hüququ
 • Beynəlxalq hüququ

Əlavə məlumat: 

70-dən çox elmi işlərin «Производства о применении принудительных мер медицинского характера» problemləri mövzusunda və 15 müxtəlif hüquqi və tarixi mövzularin müəllifi.

200-dən çox diplomçular və 50 maqistrantların elmi rəhbəri. 

İxtisasin təkmilləşdirilməsi haqqında məlumat:

 • Удостоверение о повышении квалификации № 33-8755 дата 30.12.2021 года на тему «Электронная информационно-образовательная среда вуза» в объеме 72 часов с 16 декабря по 29 декабря 2021 года;
 • Удостоверение о повышении квалификации № 21У150-10002 дата 27.07.2021 года на тему «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин» в объеме 144 часов с 15 мая по 25 июля 2021 года
 • HR Kursları – 3 ay – sertifikat – 15.01.2020 
 • Удостоверение о повышении квалификации № 461 дата выдачи 16.01.2018 ДОП "Оказанию первой помощи" 8 часов
 • Переподготовка: Преподаватель высшей школы, РАНХиГС при Президенте РФ, 252 час., документ № 506000020922 от 12.04.2017
 • Создание мультмедийных презентаций PowerPoint", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 29.08.2016 - 30.08.2016, документ № сертификат от 31.08.2016
 • Повышение квалификации: Технологии построения профессиональной карьеры преподавателя", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 29.08.2016 - 30.08.2016, документ № сертификат от 30.08.2016
 • Повышение квалификации: Дистанционные образовательные технологии, Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, 72 час., 07.09.2015 - 30.09.2015, документ № 522402179094 от 09.10.2015