Tədris işləri üzrə prorektor

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 09.07.1983-cü ildə Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur.
 • Nizami rayonu M.Rüstəmov adına 32 saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Dosent, 2018 
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Folklor İnstitutu, Folklorşünaslıq, 2014
 • Magistratura, 2006
 • Bakalavriat, 2004
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Tədris işləri üzrə prorektor, 2016-cı ildən
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Tədrisin təşkili departamentinin rəhbəri, 2016
 • Bakı Avrasiya Universiteti, İcra aparatının rəhbəri, 2013-2016
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Kadr, elm və informasiya departamenti rəhbərinin müavini, 2011-2013
 • Bakı Avrasiya Universiteti, İcra aparatının rəhbəri, 2009-2011
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Katibliyin rəhbəri, 2009
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Tədris işləri üzrə inspektor, 2005-2009
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Laborant, 2005
Tədqiqat sahəsi

Folklor, Aşıq yaradıcılığı, Aşıq Miskinli Vəli yaradıcılığı, Ədəbiyyatşünaslıq, Dünya ədəbiyyatı, Türk xalqları ədəbiyyatı, Davamlı Azərbaycan mədəniyyəti və Şumer sivilizasiyası

Kitablar
 • Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti, Dərs vəsaiti, Bakı, 2017
 • Dünya ədəbiyyatı (Türk xalqları ədəbiyyatı) , Dərs vəsaiti, Bakı, 2017
Tədris etdiyi fənlər
 • Dastan yaradıcılığı
 • Dünya ədəbiyyatı
 • Nağılların poetikası
 • Ölkə filologiyasına giriş
 • Ədəbi tənqid
 • Ədəbi məktəblər