Dekan

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 06.02.1973-cü ildə Tovuz rayonunda anadan olmuşdur. 
 • Gədəbəy rayonu, Düzrəsullu kənd orta məktəbini bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Dosent, 2017
 •  Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, Sosial fəlsəfə 2007
 • Ali təhsil 1995
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Regionşünaslıq və iqtisadiyyat fakultəsinin dekanı, 2017-ci ildən
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Humanitar fənlər və regionşünaslıq kafedrasının müdiri, 2015-2017
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Filologiya və jurnalistika kafedrasının müəllimi 2007-2015
Tədqiqat sahəsi

KİV-in demokratikləşmə prosesinə təsiri, Sosial fəlsəfənin istiqamətləri, Kütlə psixologiyası, Diffamasiya problemləri, Ömür boyu təhsil məsələləri, Azərbaycanda şəxsiyyətin sosiallaşma problemləri, Şəxsiyyətin sosialllaşmasına elm və təhsilin təsirləri

Tədris etdiyi fənlər
 • Xarici ölkələrin jurnalistika tarixi
 • KİV-in texnika və texnologiyası
 • Nəşriyyat işi
 • Media savadlılığı
 • Multikulturalizm
 • Fəlsəfə
 • Sosiologiya