AZ EN RU Events News Pages
3AZ1
6Geneva Group International

“Geneva Group International” (GGI) müştərilərin qlobal biznes
tələblərini ödəyə bilən dünya miqyasında yüksək səviyyəli və
təcrübəli audit, mühasibat uçotu, konsaltinq və hüquq şirkətlərini
təmsil edən assosiasiyalardan biridir. 
         Dünya reytinqi: 6-ci yer
          İllik dövriyyə: $4,215 mlrd.
           Ofislər: 89 ölkədə, 520 ofis
             Partnyorların sayı: 2 044
              İşçi heyətinin sayı: 17 620
 
Baş ofisi Sürixdə yerləşən assosiasiyasının qlobal şəbəkəsi və çoxşaxəli yanaşması GGI-nin üzv şirkətlərinə müştərilərə daha yaxşı xidmət üçün imkan yaradır. Bütün üzvlərimiz dünya üzrə geniş peşəkar xidmətlərə çıxışların olmasından faydalanır. Hər bir GGI üzvü öz azadlığını və şirkətinin adını qoruyub saxlayır. 2010-cu ilin statistik məlumatlarına görə, ən böyük qlobal assosiasiya olan GGI-ın əldə etdiyi gəlirlərin həcmi 4.215 mlrd ABŞ dollarına çatmışdır. Hal-hazırda GGI-ın audit, mühasibat uçotu, hüquq, vergi və konsaltinq xidmətləri üzrə 89 ölkədə 520 ofisi, 2044 partnyoru və 17 620 peşəkar işçi heyəti fəaliyyət göstərir.   Beynəlxalq şəbəkə və assosiasiyaların 2010-cu il üzrə sorğusu üzrə “Geneva Group International” (GGI) 6-cı yeri tutmuşdur. Bu sorğu 25 beynəlxalq şəbəkə və assosiasiyaların illik sorğusunu təşkil edən Mühasibat Uçotu Jurnalı (Accountancy Magazine) tərəfindən aparılmışdır. Mühasibat Uçotu Jurnalı İngiltərə və Uels Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər İnstitutunun (ICAEW) rəsmi jurnalıdır. “Geneva Group International” (GGI) ilə bağlı daha geniş məlumatı aşağıdakı veb səhifədən əldə etmək olar:

www.ggi.com


BAŞ OFİS

Geneva Group International AG
Forsterstrasse 70, 8044 Sürix, Poçt 832, İsveçrə

Tel: +41 44 256 1818
Faks: +41 44 256 1811

 

 


AZ2
9Strateji baxış

“Missiyamız - müştəri məmnunluğunun təmin olunmasına fokuslaşaraq cəlb olunan hər bir layihədə professional yanaşma nümayiş etdirmək, yüksək nəticələrin əldə olunması naminə adekvat iqtisadi dəyərləri çatdırmaqdır.

 

 

 

 

 

 

 

                 
                 
 Müştərilərlə produktiv əməkdaşlıq münasibətləri qurmaq;   Yüksək rəqabət qabiliyyətli şirkət mövqeyi qazanmaq;   Audit və konsaltinq bazarında yüksək reputasiya, imicə yiyələnmək;   Professional, yüksək təcrübəyə malik olan ekspertləri cəlb etmək;
  Cəlb olunan layihələrdə işləri təyin olunan müddət intervalında icra etmək;
AZ3
12Standartlar

“Finre” şirkəti audit və konsaltinq xidmətləri üzrə müvafiq standartlar
tətbiq etmişdir, burada məqsəd keyfiyyətə zəmanət yaradan amilin
mövcud olmasıdır.
İşlərin icrasına başlamadan
əvvəl görüləcək işlər üzrə
konseptual yanaşma sifarişçiyə
təqdim olunur;
  Görüləcək işlər üzrə tələb
olunan bütün təqdim olunan
sənədlərin düzgünlüyü
yoxlanılır;

 

 
 
Göstəriləcək
xidmətdən asılı
olaraq ən təcrübəli
ekspertlər seçilir və
komanda şəklində
səfərbər olunur.
 

Nəticələri əks etdirən
bütün faktlar və
mülahizələrin həqiqətə
uyğun olması təsdiq
olunur;

 

 
 
Görülmüş işlər haqqında
məlumatlar konfedensial
saxlanılır və üçüncü tərəfə
ötürülməməsinə təminat
verilir;
 

İşlərin gedişatı haqqında,
sifarişçiyə mütəmadi şəkildə,
yazılı (və ya şifahi) qaydada
məlumat verilir.


 

AZ4
15İş prinsipləri

 

  OBYEKTİV VƏ MÜSTƏQİL BAXIŞ

Audit və məsləhət xidmətləri həyata keçirərkən kənar müdaxilə və maraqlar toqquşmasını neytrallaşdıraraq, bütün işlərdə obyektiv yanaşmanı təmin etmək.


FƏRDİ YANAŞMA

Cəlb olunan istənilən layihəyə başlamadan öncə işlərin icrası
istiqamətində fərdi yanaşma formalaşdırmaq.


İNTERAKTİVLİK

İşlərin gedişatı haqqında müştəriləri daim məlumatlandırmaq, nəticələri onlarla müzakirə etmək, əlavə və dəyişikliklərin olunmasına ehtiyac yarandıqda qeydləri nəzərə alaraq işləri davam etdirmək, layihənin yekununda təqdimatlar keçirmək.
AZ5
18Təcrübəmiz

 

 “FİNRE” şirkətinin audit və konsaltinq xidmətləri sahəsində kifayət qədər təcrübəyə malikdir. Belə ki, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən çoxsaylı müəssisə və təşkilatlara fəaliyyəti üzrə müxtəlif xidmətlər göstərmiş və qoyulmuş tələblər üzrə layihələrin icrasını müvəffəqiyyətlə təmin etmişdir.


“FİNRE” şirkətinin portfelində dövlət qurumlarına, beynəlxalq maliyyə təşkilatları, sənaye, kənd təssərüfatı, bank və sığorta, İT sektoru və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən iri və orta müəsissələrə müxtəlif
audit və konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi təcrübəsi olmuşdur.


Görülmüş işlər əsasən tədqiqatlar, strateji planlaşdırma, korporativ
maliyyə, maliyyə auditi və mühasibat uçotu üzrə xidmətlər, MHBS və
MMUS-yə keçid, biznesin inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirməsi,
bazar araşdırmaları, investisiya layihələrinin və biznes planların
hazırlanması, İT üzrə məsləhətlər və digər xidmətlər olmuşdur.
 
AZ6
21Nə üçün FİNRE?
İntellektual biznesdə, digər fəaliyyət sahələrindən bir qədər fərqli olaraq, bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlər arasında üstünlük əsasən bir sıra meyarlar əsasında formalaşır. Belə ki, əsas meyarlar: fəaliyyət üzrə təcrübə, müştəri bazası, partnyorluq əlaqələri və əsas olaraq kadr potensialının səviyyəsi hesab olunur. Bununla belə, potensial sifarişçilər audit və konsaltinq şirkətlərinin seçimi zamanı prioritet olaraq daha böyük diqqəti keyfiyyət göstəricilərinə verirlər. Eyni zamanda, audit və konsaltinq şirkətlərinin imicini və reputasiyasını formalaşdıran faktorlardan biri də təcrübədə layihələr üzrə verdikləri məsləhətlərin icrasının müvəffəqiyətlə təmin olunmasıdır.  "FİNRE" öz qlobal imici və fəaliyyət təcrübəsi ilə yuxarıda qeyd olunan meyarlara və tələblərə uyğunluğunu təsdiq etmişdir. Siz bizim şirkəti – audit və konsaltinq şirkətləri üzrə qlobal reytinqdə 6-cı, alyans və assosiasiyalar üzrə reytinqdə isə 1-ci mövqeyə malik şirkətin nümayəndəliyini seçməklə aşağıdakı üstünlükləri əldə edirsiniz:
Qlobal şirkətlə əməkdaşlıq biznesinizin yüksək imicinin daha bir təsdiqi olacaqdır.  
Biz beynəlxalq audit və konsaltinq praktikasında mövcud metodologiyanı tətbiq edirik.
             

Biz yalnız uğurlu nəticələrinə əmin olduğumuz layihələrdə iştirak edirik. Çünki bizim nüfuzumuz müştərilərimizin inkişaf göstəriciləridir.  
 
Biz müştəri məmnuniyyətini təmin edirik. Ona görə də bizimlə ilk əməkdaşlıq uzunmüddətli tərəfdaşlıq üçün zəmin yaradır.
   
   
 
  Biz məsələlərə peşəkar yanaşmanı təmin edirik. Profesionallardan ibarət kadr potensialımız buna tam imkan verir.     Beynəlxalq miqyasda yeni əməkdaşlıq imkanları əldə edəcəksiniz.


AZ7
24Rəylər
  "FİNRE” şirkəti ilə əməkdaşlıq etməyinizi məmnunluqla məsləhət görürəm. Mənim şirkətin direktoru c-b Faiq Abbasovla bir neçə görüşüm olub. O, E-kommersiya və sahibkarlığın qorunması məsələləri ilə bağlı gələcəkdə həyata keçiriləcək layihələr ətrafında dəyərli məsləhətlər verib. Həmin görüşlər zamanı c-b Abbasov yüksək prinsipiallıq, məsuliyyət nümayiş etdirmiş, qeyd olunan layihələrin professional səviyyədə həyata keçirilməsi konsepsiyasını məharətlə izah etmişdir. Hesab edirəm ki, dinamik konsaltinq şirkətinin cəlb olunması hər hansı layihənin həyata keçirilməsinə qiymətli töhfə verəcəyi baxımından düzgün seçim olardı.
     

  GTZ tərəfindən sifariş edilən layihələri uğurla həyata keçirən "Finre" şirkəti ilə Sizin əməkdaşlıq etməyinizi məsləhət görürük. Həyata keçirdiyi layihələrdə şirkət professional yanaşmanı təmin edə bilir. Tapşırıqların dəqiqliklə yerinə yetirilməsi onun dəqiqliyinin və etibarlılığının və bununla da yüksək standartlara uyğun dəyərli sonucların bariz nümunəsidir. Yuxarıda sadalanan məqamları nəzərəalmaqla, "Finre" şirkətini dəstəkləmək amacıyla tərəfimizdən təqdim olunan tövsiyə məktubunu təqdirəlayiq hesab edirik.
     

  Tətbiqi proqram paketində göstərildiyi kimi şirkətinizin ekspertizası, BAS-a Benefisiar Məsləhət Xidməti üzrə kiçik və orta sahibkarlara konsaltinq xidmətləri göstərmək üçün şirkətinizi aşağıdakı sahələr üzrə ixtisaslaşdırmaq imkanı verir:

  Texniki-İqtisadi Əsaslandırmalar
  Biznes Planlaşdırma
  Bazar Tədqiqi və Planlaşdırma İdarəetmə
  İnformasiya Sistemi (İİS) və digər İnformasiya Texnologiyaları
  (İT) üzrə proqram təminatının həlli


AZ8
27Bizimlə əməkdaşlıqda 5 səbəb
    Rəqabətli qiymət
   təklif olunur
   

 

 

 

                                                                                   Obyektivliyə
                                                                                 zəmanət verilir

   
 

 İşlər vaxtında
icra olunur və
təhvil verilir

     
   

 

 

 

 

 

 

                                                                              Məxfilik    
                                                                          təmin olunur

   
 

         Profesionallar
        işə cəlb olunur
 

   
AZ9
30Xidmətlərimiz
 

  Maliyyə Auditi & Mühasibat Uçotu Xidmətləri
Maliyyə auditi, illik audit, xüsusi məqsədli auditlər, mühasibat uçotunun təşkili, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) və Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) keçid.
       
 


  Vergi Xidmətləri
Beynəlxalq korporativ və fərdi vergi tutma üzrə məsləhət xidmətləri, korporativ restruktrizasiya ilə bağlı vergi və hüquqi xidmətlər, ƏDV ilə bağlı məsləhət xidmətləri, əmlak vergisi ilə bağlı məsləhət xidmətləri, korporativ və fərdi vergi rezidentlərinin köçürmələri ilə bağlı məsləhətlər.
       
 

  Hüquqi Xidmətlər
Şirkət və kommersiya hüququ, əmlak hüququ, müflisləşmə, rəqabət və vergi hüquqları, əqli mülkiyyət hüququ ilə bağlı məsləhətlər. İqtisadi mübahisələrin həlli ilə bağlı hüquqi yardım.
       
 

  Menecment üzrə Məsləhət Xidmətləri
Strateji planlaşdırma, korporativ restruktrizasiya, outsorsinq, biznesin qiymətləndirilməsi, texniki iqtisadi əsaslandırma, menecment informasiya sisteminin yaradılması və həyata keçirilməsi ilə bağlı məsləhətlər.
       
 


  Korporativ maliyyə üzrə Məsləhət Xidmətləri
Kontragentlər üçün məsləhət xidmətləri, səhmləşmə üzrə məsləhət xidmətləri, kapital və borc öhdəlikləri üzrə məsləhət xidmətləri, daxili maliyyə xidmətləri, şirkətlərin maliyyə idarə olunması üzrə xidmətlər, əqdlər və əməliyyatlar üzrə məsləhət xidmətləri
       
 

 

 

İT üzrə Məsləhət Xidmətləri
İnformasiya sisteminin infrastrukturunun yaradılması: sistemin seçilməsi meyarları,
layihənin idarə olunması və nəzarətin təşkili,informasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi, İT təhlükəsizliyin təmin olunması, İT həllər
AZ10
33Müştərilərimiz

İdmətlərimizin keyfiyyəti yeni müştərilərin cəlb edilməsini və mövcud müştərilərimizlə uzunmüddətli əməkdaşlığı şərtləndirir.

  DÖVLƏT QURUMLARI

 

  Azərbaycan Respublikası Dövlət
Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə
Dövlət Komitəsi
    Azərbaycan Respublikası
Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyi
             
  Azərbaycan Respublikas
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
    Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyi  BEYNƏLXALQ QURUMLAR

 

Avropa Yenidənqurma və
İnkişaf Bankı
  Almaniya Beynəlxalq
Əməkdaşlıq Cəmiyyəti
         
Beynəlxalq inkişaf Agentliyi   İslam İnkişaf Bankı
     
  Dünya Bankı  ÖZƏL ŞİRKƏTLƏR

 

   

NIKOIL Bank
   Dəmirbank   Real Prays
   Kredit House


   

Başak İnam
  CASPEL   e-systems   AKKORD


   

Dəvəçi Broyler
  Şurabad Broyler
  Sabirabad Broyler
  Cəlilabad Broyler
 

 

         
Quba Konserv-1
  Salyan Süd
  Gəncə Ət Süd
  Biləsuvar Konserv
  Göy-göl şərab
  Cəlilabad şərab-2
                     

 
       
  Şəki Mexanik
  Gəncə Dəyirman
  Şəki İpək
 
AZ11
36Əlaqə

Bizə yazın

 
 • [+99412] 5973051
 • [+99412] 5973052
 • info@finre.az
 • World Business Center, 3-cü mərtəbə
  S.Rəhimov küç., məhəllə 309 Bakı, Azərbaycan AZ1009
AZ12
39Banner
AZ13
42Korporativ VideoAZ14
45PDF AZ15
48Haqqımızda nə deyirlər?AZ16
51Copyright AZ17
54XidmətlərimizAZ18
57Nə üçün Finre?
 İntellektual biznesdə, digər fəaliyyət sahələrindən bir qədər fərqli olaraq, bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlər arasında üstünlük əsasən bir sıra meyarlar əsasında formalaşır.

 

 Belə ki, əsas meyarlar: fəaliyyət üzrə təcrübə, müştəri bazası, partnyorluq əlaqələri və əsas olaraq kadr potensialının səviyyəsi hesab olunur. Bununla belə, potensial sifarişçilər audit və konsaltinq şirkətlərinin seçimi zamanı prioritet olaraq daha böyük diqqəti keyfiyyət göstəricilərinə verirlər. 

 Daha ətraflı...  
AZ19
60FINRE
 

"FİNRE" qlobal assosiasiya olan
"Geneva Group International"-ın
(GGI) Azərbaycan üzrə təmsilçisidir.

GGI audit və konsaltinq şirkətlərinin qlobal reytinqində 6-cı yeri tutur. Şirkətin missiyası beynəlxalq standartlara uyğun audit və konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsindən ibarətdir.

Şirkətin funksional mövqeyi müştərilərə çevik və effektiv xidmətlərin göstərilməsi ilə yanaşı, beynəlxalq təcrübədə audit və konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində mövcud qabaqcıl korporativ yanaşma metodlarının tətbiq edilməsidir. Şirkət göstərilən xidmətləri professional səviyyədə təmin edən istər ölkəmizdə, istərsə də xaricdə çalışan ixtisaslı peşəkarlardan ibarət yüksək kadr potensialına malikdir.

Daha ətraflı...

AZ20
63
 

"FİNRE" qlobal assosiasiya olan
"Geneva Group International"-ın
(GGI) Azərbaycan üzrə təmsilçisidir.

GGI audit və konsaltinq şirkətlərinin qlobal reytinqində 6-cı yeri tutur. Şirkətin missiyası beynəlxalq standartlara uyğun audit və konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsindən ibarətdir.

Şirkətin funksional mövqeyi müştərilərə çevik və effektiv xidmətlərin göstərilməsi ilə yanaşı, beynəlxalq təcrübədə audit və konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində mövcud qabaqcıl korporativ yanaşma metodlarının tətbiq edilməsidir. Şirkət göstərilən xidmətləri professional səviyyədə təmin edən istər ölkəmizdə, istərsə də xaricdə çalışan ixtisaslı peşəkarlardan ibarət yüksək kadr potensialına malikdir.

 

Şirkət  fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində dövlət qurumlarına, beynəlxalq təşkilatlara, iqtisadiyyatın müxtəlif sferalarında fəaliyyət göstərən subyektlərə müxtəlif audit və konsaltinq xidmətlərinin təqdim edilməsi üzrə çoxsaylı uğurlu layihələr həyata keçirmişdir.

Əminik ki, ilk əməkdaşlığımız uzunmüddətli tərəfdaşlıq üçün etibarlı zəmin yaradacaqdır.  Bu əminliyimiz şirkətimizin professional kadr potensialına və dünya praktikasında mövcud qabaqcıl audit və konsaltinq metodologiyası ilə iş prinsipinə əsaslanır. Bizi seçməklə, layihənin icrasında aşağıdakı keyfiyyətlərin təmin ediləcəyinə Sizin də əmin olmağınızı istərdik:

AZ21
66TEST

asdasdasdasd

AZ22
69ssdfsd

fsdfsdf

AZ23
72

BAKI AVRASİYA UNİVERSİTETİ
 

Bakı Avrasiya Universiteti 1992-ci il, aprelin 30-da Ali Diplomatiya Kolleci adı ilə fəlsəfə elmləri doktoru, professor Nazim Ziyad oğlu Hüseynli tərəfindən təsis edilmişdir. Ali Diplomatiya Kollecinin yaradılmasında əsas məqsəd çoxpilləli tədris prosesində xarici siyasət və beynəlxalq hüququn əsaslarına yiyələnməklə, respublikamızın xarici ölkələrdəki səfirlik və konsulluqlarında, digər təmsiledici strukturlarında və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərmək potensialına malik mütəxəssislər, qərb və şərq dövlətləri üzrə ixtisaslaşmış diplomatlar, sinxron tərcüməçilər, jurnalist və hüquqşünaslar yetişdirmək, eləcə də diplomatiya sahəsində fəaliyyət göstərən kadrları təkmilləşdirmək və müvafiq istiqamətlər üzrə elmi-tədqiqat işləri aparmaq idi. 1992-ci ildən 1993-cü ilin mart ayına  qədər olan mərhələni tələbə qəbuluna hazırlıq, eyni zamanda təhsil müəssisəsinin elmi-tədqiqat mərkəzi olaraq  geniş və səmərəli fəaliyyətin  qurulduğu dövr  kimi xarakterizə etmək olar. Təsadüfi deyil ki, məhz bu dövrdə təhsil müəssisəsində respublikamız üçün tamamilə yeni olan  sahələr üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılırdı:

diplomatiya və  xarici siyasətə dair fundamental və tətbiqi problemləri araşdırmaq; 

- Azərbaycanşünaslıq ixtisası üzrə tədqiqat işləri aparmaq; 

elmi nəşrlərin hazırlanması işini təşkil etmək; 

müvafiq sahələr üzrə informasiya sistemini təşkil etmək və s.

Təhsil müəssisəsi Dövlət Ali Ekspert Komissiyasının 1993-cü il 13 mart tarixli 7/1 saylı qərarı ilə  dövlət qeydiyyatından keçmişdir. Həmin qərara əsasən Ali Diplomatiya Kollecinə diplomatiya, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq jurnalistika, sinxron tərcümə, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər  ixtisasları üzrə kadrlar hazırlamaq hüququ verildi və tələbə qəbulunun test üsulu ilə Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyasının nəzarəti altında keçirilməsi tövsiyyə edildi. DAEK-in rəyi  əsasında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 fevral 1996-ci il tarixli 22 saylı qərarı ilə  təhsil müəssisəsinə  dövlət statusu verilmişdir. 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  Ali Diplomatiya Kollecinin milli təhsil konsepsiyasına uyğun fəaliyyət göstərməsini, zəngin tədris və kadr hazırlığı təcrübəsinə malik olmasını, beynəlxalq əlaqələrini sürətlə genişləndirməsini və keyfiyyətli tədris prosesini təmin etməyə qadir metodiki, maddi-texniki bazaya  və  qabaqcıl elmi-pedaqoji kadr potensialına malik olmasını, məzunlarının respublikadaxili və beynəlxalq əmək bazarında layiqli iştirakını, eyni zamanda Təhsil Nazirliyi tərəfindən aparılan monitorinqlərdə yüksək iş keyfiyyətinin bir daha müşahidə edilməsini nəzərə alaraq adının dəyişdirilərək Bakı Diplomatiya Universiteti adlandırılması ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə müraciət etmişdir. Bu müraciət əsasında  Azərbaycan hökümətinin qərarı ilə 2005-ci il 30 iyun  tarixindən etibarən  Bakı Diplomatiya Universiteti,  2006-cı il 26 may tarixindən etibarən isə Bakı Avrasiya Universiteti adı altında dövlət qeydiyyatından keçmişdir. Hal-hazırda ali təhsil ocağı Bakı Avrasiya Universiteti kimi fəaliyyət göstərir.

 

 

Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, bir sıra istiqamət və ixtisaslar üzrə  respublikamızda ilk dəfə olaraq kadr hazırlığının aparılması məhz  Ali Diplomatiya Kollecinin adı ilə bağlıdır. Bu sırada beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq jurnalistika, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, sinxron tərcümə (ingilis, alman, fransız, ərəb, türk), regionşünaslıq (ABŞ və Kanada; Avropa ölkələri, Yaxın və Orta Şərq ölkələri, Uzaq Şərq ölkələri) kimi ixtisasları qeyd etmək olar. Bu dövr elə bir tarixi mərhələyə təsadüf edirdi ki, müstəqilliyini yeni bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilatarda təmsil olunması, dünya dövlətləri ilə iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrin sürətlə qurulması zərurəti yaranmışdı və belə bir şəraitdə diplomatiya və beynəlxalq münasibətlər sahəsində peşəkar kadrlara kəskin ehtiyac yaranmışdı. Bu zərurətdən yaradılan Universitet müvafiq sahədə öz töhfəsini verən ilk təhsil ocaqlarından biri oldu.

Ali təhsil ocağının fəaliyyətində əsas məqsəd ölkəmizi beynəlxalq aləmdə layiqincə təmsil edəcək, zəngin potensiala malik ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlanması idi. Həmin dövrdə respublikamızda beynəlxalq profil üzrə kadr hazırlığı təcrübəsi olmadığından Universitet müxtəlif xarici ölkələrin ali məktəblərinin təcrübəsindən istifadə etməli oldu. Bir sıra ali məktəblərlə  keyfiyyətli tədris təcrübəsi, müəllim və tələbə mübadiləsi sahəsində güclü və səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri quruldu. Beynəlxalq tədris təcrübəsindən istifadə etməklə, milli dəyərlər əsasında  tədris planları və proqramları işlənib hazırlandı. Məhz beynəlxalq təcrübənin nəzərə alınması və ixtisas keyfiyyətinə verilən beynəlxalq tələblərin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsinin nəticəsi idi ki, təhsil məkanında qarşılıqlı ekvivalentliyin tanınması üçün vahid sistemin olmadığı bir dövrdə belə Universitetin məzunlarının ali təhsil haqqında  diplomları müxtəlif ölkələrdə tanınırdı. Bu məqam onlarla məzuna ölkəmizin hüdudlarından kənarda təhsilini davam etdirmək və işləmək imkanı yaratmışdı. Yarandığı gündən etibarən Universitetdə ənənəvi streotiplərdən uzaq, demokratikliyi və özünəməxsusluğu ilə seçilən tədris prosesinin təşkili və idarəedilməsi həyata keçirilirdi. Hazırlanmış təhsil proqramlarının orijinallığı, beynəlxalq və milli əmək bazarının tələblərinə yüksək səviyyədə cavab verməsi nəticəsində respublikamızda özəl təhsil sektoruna ictimai münasibətin hələ tam aydınlaşmadığı bir dövrdə belə abituriyentlərin təhsil almaq istəyi ilə üz tutduğu ali məktəblər sırasında Ali Diplomatiya Kolleci həlledici yerdə qərarlaşmışdı. Universitet bu gün də öz statusunu və imicini lazımi səviyyədə saxlamaqdadır.

 


Bakı Avrasiya Universitetində tədris prosesi sistemlilik, peşəkarlıq, millilik, eyni zamanda beynəlmiləllik və sosiallaşma prinsipləri əsasında  təşkil edilir. Hazırda 2 fakültədə bakalavr pilləsində 18, magistr pilləsində 13 ixtisas üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. Universitetdə ixtisaslardan asılı olaraq  1, 2, hətta bəzi hallarda tələbələrin istəyinə uyğun 3 xarici dil tədris  olunur. Tədris prosesinə ölkəmizin elmi  ictimaiyyətinin qabaqcıl nümayəndələri, elmlər namizədləri  və elmlər  doktorları cəlb olunmuşdur. Onların sırasında respublika və beynəlxalq  səviyyəli elmi təşkilatların üzvləri də  layiqincə təmsil olunur. Universitetin əsas fəaliyyət sahələrindən biri elmi-tədqiqat işləridir. Bu işlərin əsas məqsədi universitetin istiqamət və ixtisaslarına uyğun tədqiqatlar apararaq, təhsilin keyfiyyətini artırmaq,  müasir tələblərə cavab verən tədris prosesini təşkil etməkdir. Aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri müxtəlif beynəlxalq   və respublika səviyyəli konfranslarda müzakirə olunub. BAAU-da müxtəlif sahələr, o cümlədən beynəlxalq münasibətlərlə bağlı beynəlxalq və elmi-praktik konfransları keçirilmişdir. Universitetin professor və müəllimləri çoxlu sayda beynəlxalq konfransın və simpoziumun, ümumrespublika, elmi-praktik konfransların iştirakçısı olmuş və məruzələrlə çıxış etmişlər.

 

 


BAAU nüfuzlu təhsil ocaqları, elm mərkəzləri ilə təcrübə, tələbə və müəllim mübadiləsi sahəsində əlaqələrə xüsusi önəm verir. Bu məqsədlə qabaqcıl təhsil ocaqlarının təcrübəsindən yararlanaraq keyfiyyətli təhsil sistemi yaratmaq, müştərək proqramlar hazırlamaq, elmi-konfranslar təşkil etmək üçün  BAAU müxtəlif ölkələrin elm və təhsil müəssisələri ilə, o cümlədən Rusiyanın Ali İqtisadiyyat və Mədəniyyət məktəbi, Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu, Türkiyənin Süleyman Dəmirəl Universiteti, Girne Amerika Universiteti, Ukraynanın Diplomatiya Akademiyası, Gürcüstanın Müstəqil Diplomatiya Akademiyası, Budapeşt Korvinus Universiteti və digər ali təhsil ocaqları ilə əməkdaşlıq edir. Eyni zamanda, BAAU Dünya Diplomatiya Akademiyaları və Beynəlxalq Münasibətlər Universitetləri Birliyi, Mərkəzi və Şərqi Avropa Beynəlxalq Tədqiqatlar Birliyi, MDB ölkələri Beynəlxalq Münasibətlər Universitetləri Assosiasiyası, Qafqaz Universitetləri Birliyinin üzvüdür.

2012-ci ildə universitetin 20 illik yubileyi keçirilmişdir. Bu münasibətlə BAAU-nin 7 əməkdaşı qabaqcıl təhsil işçisi döş nişanına, 14 nəfər isə fəxri fərmanlara layiq görülmüşlər.

 

 

Bakı Avrasiya Universiteti yarandığı ilk illərdən ali təhsil ocağının Tələbə Gənclər Təşkilatının fəaliyyəti diqqət mərkəzində olmuşdur. Universitetin  gənclər təşkilatı bir çox ilklərə imza atmışdır və 2014-cü ilin ən məhsuldar gənclər təşkilatı fəxri fərmanına layiq görülmüşdür. Tələbə Gənclər Təşkilatı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun dəstəyi ilə bir çox layihələr də həyata keçirib.  Eyni zamanda, respublika əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsində Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatı hər zaman fəal olub.

Sosial xidmət sahəsində yataqxana, yeməkxana və idman zalı kimi obyektlərin fəaliyyətini qeyd etmək olar. Belə ki, Universitetin nəzdində ümumi sahəsi 340 kv.m olan,  14 otaqlı, 31 nəfərlik, müasir istilik sistemi, telekomunikasiya xidmətləri ilə tam təchiz olunmuş qızlar yataqxanası fəaliyyət göstərir. Ümumi sahəsi 400 kv.m olan kafe-klub, 160 kv.m olan tələbə yeməkxanası, ayrıca professor-müəllim heyəti üçün yeməkxana və bufet də tələbə və ali təhsil ocağının əməkdaşlarının ixtiyarındadır. Ümumi sahəsi 360 kv.m olan, idman avadanlıqları ilə tam təchiz olunmuş idman zalı da fəaliyyət göstərir.

AZ24
901

 Tələbə Gənclər Təşkilatı


Bakı Avrasiya Universitetində Tələbə Gənclər Təşkilatı 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir. Tələbə Gənclər Təşkilatı təhsil alan gənclərin ümumi maraqlarını və könüllülük prinsiplərini rəhbər tutaraq, onların təhsil müəssisəsinin ictimai həyatında fəallığını artırmaq, hüquqlarının müdafiəsini, maraqlarını, asudə vaxtının səmərəli təşkilini, maraq və meyllərini, intellektual inkişaflarını təmin etmək, habelə qruplar və fakültələr arasında sıx əlaqələr yaratmaq məqsədi ilə təsis edilib. Təşkilat Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına, Gənclər və İdman Nazirliyinin, Təhsil Nazirliyinin qərar, əmr və tövsiyələrinə, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin nizamnamələrinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Təşkilat təhsillə və tələbələrin problemləri ilə bağlı məsələlərin operativ həllinə nail olmaq üçün dövlət orqanları, qeyri-hökumət və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir. Təşkilat ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində tələbələrin ümumi maraqlarına və könüllülük prinsiplərinə əsaslanan müstəqil tələbə-gənclər təşkilatıdır.

 


Təşkilatın fəaliyyətində əsas məqsəd dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində tələbələrin maraqlarını təmsil və müdafiə etmək, respublikanın ictimai-siyasi, mədəni, sosial, iqtisadi həyatında onların fəal iştirakını təmin etməkdir.

 

Təşkilatın əsas vəzifələri:

 

 • tələbələrin sosial problemlərinin həlli istiqamətində işin həyata keçirilməsi;
 • tələbələr arasında maarifləndirmə işinin aparılması;
 • tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkil edilməsi;
 • tələbələrin hüquqlarının təmin edilməsi;
 • respublikanın daxilində və xaricində keçirilən müsabiqələrdə, olimpiadalarda, sərgilərdə, festivallarda istedadlı və yaradıcı tələbələrin iştirakının təmin edilməsi;
 • tələbələr arasında narkomaniya, alkoqolizm, cinayətkarlıq, əxlaqsızlıq və digər neqativ meyllərə qarşı profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi;
 • tələbələrin iştirakı ilə müsabiqələrin, seminarların, festivalların, forumların, toplantıların, sərgilərin, aksiyaların, dəyirmi masaların, elmi konfransların, təlim kurslarının, kütləvi təbliğat kompaniyalarının, diskussiya klublarının, müzakirələrin, simpoziumların, görkəmli şəxslərlə görüşlərin təşkil edilməsi;
 • tələbə və gənclərlə bağlı həyata keçirilən tədbirlər, habelə respublikanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında baş verən hadisələr barədə məlumatların çatdırılması məqsədi ilə qəzet və dərgilərin nəşr olunması;
 • tələbələrin maraq və meyllərini, intellektual inkişafını təmin etmək üçün - dərnəklərin, studiyaların, klubların, kursların, xidmətlərin təşkil edilməsi;
 • tələbələrin problemlərinin öyrənilməsi və müvafiq qərarların qəbul olunması üçün Elmi Şuraya məsələlərin çıxarılması, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin rəhbərliyi qarşısında vəsadətin qaldırılması;
 • təhsil alan tələbələrin sayı, onların dərsə davamiyyəti, nizam-intizamı, yataqxana ilə təminatı barədə müvafiq kafedra və fakültələrdən məlumatların alınması;
 • qanunvericilikdə qadağan edilməyən digər vəzifələrin həyata keçirilməsi.

 

Təşkilata üzvlük, üzvlərin hüquq və vəzifələri

 

 • Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri təhsil aldıqları müəssisələr üzrə təşkilata üzv ola bilərlər;
 • Təşkilata üzvlük könüllü xarakter daşıyır;
 • Təşkilata üzvlərin qəbulu İdarəetmə Şurası tərəfindən həyata keçirilir;
 • Təşkilatın üzvləri bərabər hüquqludurlar;
 • Təşkilatda bir neçə departament və klublar fəaliyyət göstərir: Elm və təhsil departamenti, Vətənpərvərlər klubu, Avrasiya Oxucular Klubu, Molla Nəsrəddin Ocağı, İntellektual Oyunlar Klubu

 

AZ301
904

Tələbə Elmi Cəmiyyətinin

Əsasnaməsi

 

 

1. Ümumi müddəalar


1.1. Tələbə Elmi Cəmiyyəti (TEC) Universitetin elmi-tədqiqat və elmi-təşkilati işlərində fəal iştirak edən ali təhsil pilləsinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində təhsil alan tələbələrin könüllü ictimai təşkilatıdır.

1.2. TEC ali təhsil müəssisəsinin rəhbərliyinə tabedir və müəssisənin Elmi Şurası qarşısında hesabat verir.

1.3. TEC öz fəaliyyətində elm və təhsil sahəsində müvafiq normativ hüquqi aktları, “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu, “Ali təhsil müəssisəsində təhsilalanların elmi tədqiqat işinin təşkili haqqında Əsasnamə”ni, ali təhsil müəssisəsinin Nizamnaməsini və bu Nümunəvi Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.4. Bu Nümunəvi Əsasnamə hər bir ali təhsil müəssisəsində fəaliyyət göstərən TEC üçün fərdi əsasnamənin hazırlanmasında əsas hesab olunur.

 

2. TEC-in məqsəd və vəzifələri


2.1. TEC-in əsas məqsədi ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlanmasının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş elmi-təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsi, elmi-texniki potensialın qorunub saxlanılması və təhsilalanların elmi tədqiqat fəaliyyətinin yeni sosialiqtisadi şəraitə uyğunlaşdırılmasında ali təhsil müəssisələrinin işinə kömək etməkdən ibarətdir.

2.2. TEC-in vəzifələri aşağıdakılardır:

2.2.1. tələbələrin elmi tədqiqat fəaliyyətinə cəlb edilməsi və bu fəaliyyətin təşkil olunması;

2.2.2. elm, təhsil və təcrübənin vəhdəti prinsipinə əsaslanaraq tələbələr arasında elmi yaradıcılığın müxtəlif formalarının təbliğ edilməsi, həmin formalara və fundamental tədqiqatların aparılmasına gənclərin marağının artırılmasına köməklik göstərilməsi;

2.2.3. tələbələrdə tədqiqatçılıq fəaliyyətinə və elmi metodların öyrənilməsinə motivasiyanın yaradılması, tədris materiallarının dərindən və yaradıcı şəkildə mənimsənilməsinə köməklik göstərilməsi;

2.2.4. tədqiqatçılıq fəaliyyətinin köməyi ilə tələbələrdə seçilən peşəyə yaradıcı münasibətin formalaşdırılması;

2.2.5. tələbələrə elmi-texniki və iqtisadi məsələlərin müstəqil həlli yollarının üsul və vasitələrinin öyrədilməsi;

2.2.6. istedadlı gənclərin məqsədyönlü şəkildə elmi tədqiqat və elmi-təşkilati işinə, yüksək texnologiyaların mənimsənilməsinə cəlb edilməsi;

2.2.7. elmi və elmi-pedaqoji kadr hazırlığı sistemi üçün perspektivli gənclərin seçilməsi və onların tədqiqatçılıq fəaliyyətinə hazırlanması;

2.2.8. digər ali təhsil müəssisələrinin TEC-ləri ilə əməkdaşlığın həyata keçirilməsi, tələbə elmi tədqiqat işinin təşkilinə dair mütərəqqi müasir forma və metodların tələbələrin elmi tədqiqat işinə (bundan sonra –TETİ) tətbiq edilməsi;

2.2.9. müxtəlif səviyyəli tədbirlərin - elmi seminar və konfranslar, tələbə elmi işlərinə, habelə kurs, buraxılış, dissertasiya işlərinə baxış müsabiqələri, müxtəlif ixtisas və fənlər üzrə olimpiadalar, diskussiya klubları, simpoziumlar, tanınmış alimlərin seminar və mühazirələrinin dinlənilməsi və s. tədbirlərin təşkili və keçirilməsində tələbələrin iştirakının təmin edilməsi;

2.2. 10. tələbələrin elmi tədqiqat işlərinin nəşrə hazırlanması;

2.2.11. innovasiya biznesi və sahibkarlıq vərdişlərinin formalaşması məqsədilə tələbələrin innovasiya fəaliyyətinə cəlb edilməsinə köməklik göstərilməsi;

2.2.12. tələbələrin elmi mərkəzlər, texnoparklar, ideya inkubatoru və s. müəssisələrdə aparılan işlərə (o cümlədən ödənişli) cəlb edilməsi;

2.2.13. ali məktəbdaxili və ali məktəbdənkənar elmi tədbirlər haqqında məlumatların toplanılması, yayılması və ali təhsil müəssisəsinin internet səhifəsində yerləşdirilməsinin təşkil edilməsi.


3. TEC-in strukturu


3.1. TEC-in strukturu, üzvlük qaydaları və ayrı-ayrı struktur vahidlərinin formalaşdırılması prinsipi, fəaliyyətinin konkret şərtləri “Ali təhsil müəssisəsində təhsilalanların elmi tədqiqat işinin təşkili haqqında Əsasnamə”yə, habelə ali təhsil müəssisəsinin Nizamnaməsinə uyğun olaraq müəyyən edilir.

3.2. TEC-in strukturuna aşağıdakılar daxildir: - kafedra nəzdində fəaliyyət göstərən tələbə elmi dərnəkləri; - elmi dərnəkləri profil üzrə birləşdirən gənc alimlər birliyi (bölmələri); - hər kursda (potokda) təhsilalanların elmi işinə cavabdeh olan TEC-in kurs (potok) bölmələri; - TEC-in fakültə bölmələri.

3.3. Tələbələrin və gənc alimlərin elmi fəaliyyətini birləşdirmək və əlaqələndirmək məqsədi ilə ali təhsil müəssisəsində yaradıcılıq birlikləri təşkil oluna bilər.

 

4. TEC-in işinin təşkili

 

4.1. Ali təhsil müəssisəsinin TEC-nin ali orqanı TEC-in konfransıdır. TEC-in yaradılması və yenidən təşkili TEC konfransının qərarı əsasında həyata keçirilir. Konfranslararası müddətdə TEC-in fəaliyyətinə rəhbərlik konfransda seçilən TEC-in Şurası tərəfindən həyata keçirilir.

4.2. TEC-in konfransı ildə bir dəfə TEC-in iş planına uyğun olaraq çağırılır. TEC-in konfransı TEC-in üzvlərinin yarıdan çoxunun konfransın işində iştirak etdiyi halda səlahiyyətli hesab edilir. TEC-in Şurasının və ya TEC-in üzvlərinin 50 faizinin qərarı əsasında konfrans növbədənkənar çağırıla bilər.

4.3. TEC-in konfransının qərarları gizli və ya açıq səsvermə yolu ilə iştirakçıların səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

4.4. Ali təhsil müəssisəsi TEC-nin Əsasnaməsinin qəbul edilməsi, Əsasnaməyə dəyişikliklər və əlavələrin daxil edilməsi, TEC-in Şura üzvlərinin seçilməsi, TEC-in fəaliyyət planı və proqramlarının təsdiq edilməsi TEC-in konfransının müstəsna hüquqlarına aiddir.

4.5. TEC-in Şurası TEC-in idarə olunmasını həyata keçirən və seçkilərarası daimi fəaliyyət göstərən kollegial orqandır. TEC-in Şurası, tərkibinə 11-21 nəfər daxil olmaqla birillik müddətə seçilir və tələbələrin elmi tədqiqat işinin təşkili ilə əlaqədar ali təhsil müəssisəsinin qarşısında duran məsələlərin yerinə yetirilməsini təşkil edir, səlahiyyətləri çərçivəsində bütün işlərin gedişinə nəzarəti həyata keçirir, TEC-in işini planlaşdırır və əlaqələndirir.

4.6. TEC-in Şurasına təhsil, elmi tədqiqat və elmi-təşkilati işlərdə aktiv fəaliyyəti ilə fərqlənən gənclər və müəllimlər seçilir.

4.7. TEC-in Şurasının sədri Şuranın birinci iclasında onun üzvləri sırasından seçilir və ali təhsil müəssisəsinin TEC-nin fəaliyyətinə növbəti konfransa qədər rəhbərlik edir. TEC-in Şurasının sədri ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurasının tərkibinə daxil edilir.

4.8. TEC-in Şurasının sədri TEC-in Şurasının qərarlarının yerinə yetirilməsini təşkil edir və onlara nəzarəti həyata keçirir, ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurasının qarşısında cari tədris ilində TEC-in fəaliyyəti haqqında hesabatla çıxış edir və TEC-i digər müəssisələrdə etibarnaməsiz təmsil edir.

4.9. TEC-in Şurası tədris ilinin yekunlarına görə elmi tədqiqat işində yüksək nəticələr əldə etmiş tələbələrin rəğbətləndirilməsi barədə rektor qarşısında vəsatət qaldıra bilər.

4.10. TEC-in fəaliyyəti ali təhsil müəssisəsinin illik tədbirlər planı və özünün iş planı əsasında həyata keçirilir.

4.11. Tədris proqramlarına və elmi tədqiqat işlərinə qoyulan tələblərə cavab verən kurs və buraxılış işləri, yaxud TEC-in iş planına uyğun olaraq dərsdənkənar vaxtda yerinə yetirilən tələbə elmi tədqiqat işləri (məqalə, məruzə, tezis) müxtəlif müsabiqələrə və konfranslara təqdim oluna bilər.

4.12. Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurasının tapşırığına əsasən TEC-in və onun struktur bölmələrinin elmi fəaliyyətini professor-müəllim heyəti sırasından seçilmiş və rektorun əmri ilə təyin edilmiş TEC-in elmi rəhbəri əlaqələndirir.

4.13. TEC-in fəaliyyətinə tələbələrin elmi rəhbəri və ya məsləhətçisi olan müəllimlər və elmi işçilər cəlb edilir.

4.14. TEC-in üzvlərinin fəaliyyəti kafedra və fakültələrdə yaradılan TEC-in struktur bölmələrində professor-müəllim heyətinin tərkibindən seçilmiş elmi rəhbərin rəhbərliyi ilə həyata keçirilir.

4.15. TEC-in fəaliyyətinin nəticələri hər il TEC-in konfransında təhlil olunur və ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurasının iclasında müzakirə edilir.

4.16. TEC-in qarşısında duran məsələlərin vaxtında və yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsinə TEC-in Şurasının sədri və elmi rəhbəri məsuliyyət daşıyırlar.

 

5. TEC-ə üzvlük qaydaları, TEC-in üzvlərinin hüquq və vəzifələri

 

5.1. Tədris planını müvəffəqiyyətlə yerinə yetirən və fəal elmi tədqiqat işi ilə məşğul olan tələbələr TEC-in üzvü ola bilərlər.

5.2. TEC-ə yeni üzvlərin qəbul edilməsi tələbələrin elmi işinə rəhbərlik edən bir müəllimin (elmi dərnəyin və ya gənc alimlər birliyinin rəhbərinin) rəyi əsasında TEC-in Şurası tərəfindən həyata keçirilir.

5.3. TEC-in üzvlərinin hüquqları aşağıdakılardır:

- TEC tərəfindən keçirilən bütün tədbirlərdə iştirak etmək;

- TEC-in orqanlarının formalaşmasında, konfranslarının işində iştirak etmək;

- TEC-in və onun struktur bölmələrinin fəaliyyətinə dair rəy və təkliflərini bildirmək;

- TEC-in fəaliyyətinə dair informasiya əldə etmək;

- TEC-in Şurasına seçmək və seçilmək;

- yerli və beynəlxalq qrant proqramlarında iştirak etmək;

- TEC-ə üzvlüyünü öz xahişi ilə dayandırmaq.

5.4. TEC-in üzvlərinin vəzifələri aşağıdakılardır:

- təhsil aldığı ali təhsil müəssisəsinin Nizamnaməsinin və “Ali təhsil müəssisəsində təhsilalanların elmi tədqiqat işinin təşkili haqqında Əsasnamə”nin tələblərinə riayət etmək;

- elmi tədqiqat işinin aparılmasında və tədqiqat metodlarının öyrənilməsində fəallıq göstərmək;

- TEC-in fəaliyyətində və keçirdiyi tədbirlərdə iştirak etmək;

- TEC-in rəhbər orqanları tərəfindən qəbul olunan qərarları yerinə yetirmək;

- təhsil aldığı ali təhsil müəssisəsinin nüfuzunu yüksəltmək.

 

6. TEC-in ali təhsil müəssisəsinin digər struktur bölmələri ilə qarşılıqlı əlaqələri

 

6.1. Ali təhsil müəssisəsinin TEC-i:

6.1.1. Elmi Şuranın elmi katibindən Elmi Şuranın iclaslarında müzakirəyə çıxarılacaq sənədlərin təqdimolunma tarixi haqqında məlumat alır;

6.1.2. elmi hissədən və ya elmi-təşkilati şöbədən həmin müəssisədə və digər təşkilatlarda keçiriləcək elmi tədbirlər haqqında məlumat, elmi tədbirlərin keçirilməsi və kargüzarlığın aparılmasına dair metodiki göstəriş və təlimatlar alır; elmi hissəyə (şöbəyə) TEC-in elmi işləri və tədbirlərinin illik tematik planını, habelə keçirilmiş tədbirlərin nəticələri haqqında hesabatı təqdim edir;

6.1.3. maliyyə xərcləri tələb olunan TEC-in illik tematik tədbirlər planını və ona uyğun xərclər smetasını mühasibatlığa təqdim edir;

6.1.4. informasiya-analitik şöbədən elmi-informasiya proqramları haqqında məlumatlar alır; digər təşkilatlar tərəfindən keçirilən elmi tədbirlərdə və müsabiqələrdə TEC-in iştirakı haqqında məlumat təqdim edir;

6.1.5. TEC-in iş planı barədə Tələbə Şurasını məlumatlandırır; elm və təhsil məsələlərinə dair birgə ictimai aksiyalarda iştirak edir;

6.1.6. fakültə Elmi şuralarından və dekanlıqlardan elmi tədqiqat proqramlarında iştirak haqqında təklif, elmi tədbirlərin planlarını və TEC-in fəaliyyətinə dair qərarları əldə edir; həmin strukturlara TEC-in tədbirlər planını, mükafatlandırmaya təqdim olunan tələbələrin siyahısını, fakültə TEC üzvlərinin elmi işi haqqında hesabatı təqdim edir;

6.1.7. kafedra və elmi tədqiqat laboratoriyalarından TEC-in elmi tədqiqat proqramlarında, elmi tədqiqat işlərinin planının formalaşdırılmasında iştirakına dair təkliflər alır; həmin strukturlara tələbə elmi dərnəklərinin (gənc alimlər birliyinin) iş planını təqdim edir;

6.1.8. ali məktəbdənkənar təşkilat və müəssisələrdən informasiya və metodiki materiallar əldə edir; öz fəaliyyəti haqqında informasiya və reklam xarakterli materialları təqdim edir.

 

7. TEC-in fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi və təhsilalanların elmi tədqiqat işinin maddi-texniki bazası

 

7.1. TEC-in fəaliyyəti ali təhsil müəssisəsinin Nizamnaməsinə uyğun olaraq müəyyən edilən müxtəlif büdcə və büdcədənkənar maliyyə mənbələrindən maliyyələşdirilir.

7.2. Elmi tədqiqat işlərində iştirak edən tələbələr ali təhsil müəssisəsinin kafedralarının, elmi tədqiqat institut, mərkəz və laboratoriyalarının avadanlıqlarından istifadə edirlər. Tələbə elmi tədqiqat və layihə-konstruktor işləri üçün tələb olunan lazımi maliyyə xərcləri (avadanlıq, enerji, kimyəvi maddələr, materiallar və s.) ali təhsil müəssisəsinin büdcə və büdcədənkənar vəsaitləri hesabına ödənilir.

7.3. Tələbələrin elmi tədqiqat işlərinə ayrılmış vəsaitlərə nəzarət rektorluq tərəfindən həyata keçirilir.

7.4. Ali təhsil müəssisəsi tələbələrin elmi fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədi ilə tələbə elmi tədqiqat layihələrinin yerinə yetirilməsi üçün qrant müsabiqələri təşkil edə bilər. Müsabiqənin keçirilməsi və maliyyələşdiriliməsi müvafiq əsasnamə ilə (ali təhsil müəssisəsinin daxili imkanları, nazirlik tərəfindən ayrılmış vəsait və büdcədənkənar vəsait hesabına) tənzimlənir.

 

8. TEC-in kargüzarlığı

 

8.1. TEC-in kargüzarlıq fəaliyyətinə onun işinin məzmununa uyğun olan sənədləşmələrin aparılması daxildir. Bu sənədlər aşağıdakılar ola bilər: müvafiq normativ hüquqi aktlar, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin və ali təhsil müəssisəsinin rektorunun tələbə elmi işinə dair əmr və sərəncamları, ali təhsil müəssisəsinin TEC-nin Əsasnaməsi, TEC-in illik iş planı və hesabatı, TEC-in iclaslarının protokolları, tələbə elmi konfranslarının sənədləri və materialları (hazırlıq planı, məruzələrin tezisləri, iclas protokolları, konfransın nəşr olunmuş materialları və s.) ən yaxşı tələbə elmi tədqiqat işi, qrant və s. müsabiqələrin keçirilməsi haqqında sənədlər və fotoşəkillər (işlərin siyahısı, annotasiyalar, rəylər, qərar, mükafatlandırma və s.), TEC-in üzvləri haqqında məlumat bazası, respublika təşkilatları və digər ali təhsil müəssisələri ilə yazışmalar və s.

8.2. TEC-in kargüzarlıq sənədləri 10 il müddətində saxlanılır.

AZ302
907

Bakı Avrasiya Universitetinin Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi


Bakı Avrasiya Universitetinin Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi (BAAU THİK) 2003-cü ildən fəaliyyət göstərir. Mindən artıq tələbəni öz sıralarında birləşdirən THİK əsasən universitetdə tələbələrin sosial və təhsil alma şəraitlərinin yaxşılaşdırılması, yataqxana təminatı və digər məsələlərdə maddi və mənəvi dəstək göstərilməsini həyata keçirir.

BAAU THİK ictimai tələbə təşkilatı olaraq universitetin fəaliyyətində yaxından iştirak edir. Belə ki, təşkilatın fakültə nümayəndəsi Fakültə Elmi Şurasının, Komitənin sədri isə Universitetin Böyük Elmi Şurasının tamhüquqlu üzvüdür. Universitetdə tələbələrlə bağlı qəbul olunan bütün qərarlarda bu qurumun rəyi nəzərə alınır.


THİK-nın strukturu


Təşkilatın rəhbər orqanları - Konfrans, Komitə və İdarə Heyətidir. Konfrans ən ali orqan olub 2 ildə bir dəfə çağırılır. 12 nəfərdən ibarət olan Komitə isə konfranslararası dövrdə təşkilatın fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Komitənin iclasları 3 ayda 1 dəfə çağırılır. Təşkilata nəzarəti İdarə Heyəti həyata keçirir. İdarə Heyəti 7 nəfərdən ibarətdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ303
910

ERASMUS +


“ERASMUS +” elm və təhsil, treyninqlər, idman kimi sahələrin gənclər arasında populyarlaşmasına dəstək olan bir proqramdır. 14,7 milyard avro büdcəyə malik proqram 4 milyondan çox avropalıya təhsil almaq, təcrübə əldə etmək və könüllülük mexanizmini mənimsəmək istiqamətində yardım edir. Proqram bütün fərdlər və təşkilatlar üçün açıqdır. Bu layihə ilə maraqlananlar “ERASMUS +” tərəfindən təklif edilən bir çox imkanlardan yararlana bilərlər:


 • Xaricdə təhsil
 • Dil bacarıqlarını təkmilləşdirmək
 • Bakalavriat, magitsratura və doktorantura səviyyələrində, arzu olunan ali təhsil müəssisəsində yüksək təhsil imkanlarından yararlanmaq
 • Təhsil aldığın müddətdə iş təcrübəsi qazanmaq imkanı və s.

 

 

 

“ERASMUS +” proqramının beynəlxalq ali təhsil ölçüsünə 3 element daxildir:


KA1 – Fərdlərin mobilliyi


Bu element fərdlərin öz bacarıqlarını təkmilləşdirmək, iş imkanlarını genişləndirmək və mədəni maariflənməni həyata keçirmək üçün istiqamət verir və ali təhsilin beş sahəsini əhatə edir: peşə təhsili, treyninqlər, məktəblər yaşlıların təhsili və gənclər. “ERASMUS +” proqramının ən əhatəli fəaliyyət istiqaməti olan KA1 layihə büdcəsinin 63 faizini əhatə edir.


KA1-in sərbəst fəaliyyət istiqamətlərinə aşağıdakılar daxildir:


-          Tələbə və heyət mobilliyi

-          Peşə təhsili alanlar və treyninq iştirakçılarının mobilliyi

-          Məktəb heyəti mobilliyi

-          Yaşlı nəslin təhsili üzrə heyət mobilliyi

-          Gənclər və gənc işçilər üçün mobillik


KA1-in mərkəzləşdirilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə aşağıdakılar daxildir:


-          Birgə magistratura layihələri

-          ERASMUS + Magistratura təhsili layihəsi

-          Geniş Avropa könüllülük xidməti


KA2 – innovasiya naminə əməkdaşlıq və müsbət təcrübələrin mübadiləsi


Bu element vasitəsilə iştirakçı ölkələrdən müxtəlif təşkilatların təhsil, gənclər və treyninqlər kimi sahələr üzrə birgə çalışmaları, təcrübələri bölüşmələri, yenilikləri tətbiq etmələri  üçün imkan yaranır:

 

- Ali təhsil institutları və qurumları arasında Elm Alyansları əməkdaşlığı;

- Peşə təhsili üzrə birgə proqram və treyninqlərin metodologiyasının hazırlanması və təqdim edilməsini dəstəkləyən Sektor Bacarıqları Alyansları;

- Tərəfdaş ölkələrlə gənclər və ali təhsil sahəsində əməkdaşlığı təşviq edən potensialın zənginləşdirilməsi istiqaməti.


KA3 – siyasi islahatlara dəstək


Bu element innovativ siyasi inkişafı, siyasi dialoqu və müvafiq istiqamətlərdə yeniliklərin uğurlu implementasiyasını stimullaşdıran tədbirlər üçün qrantları təmin edir. KA3 çərçivəsində fəaliyyət sahələri 3 əsas alətlə tənzimlənir:

-          Siyasi innovasiya üzrə təşəbbüslər;

-          Perspektiv əməkdaşlıq layihələri;

-          Avropa təcrübə siyasəti.

 
ERASMUS heyət mobilliyi

 

ERASMUS heyət mobilliyi müəllimlərin 6 həftə müddətində 1 gün və ya 5 tədris saatı ərzində fərqli bir ölkənin seçilmiş ali təhsil müəssisəsində tədris prosesini həyata keçirməsinə imkan yaradır. Əsas məqsədlər:


 • Ali təhsil müəssisələrini təklif etdikləri kursların məzmununu və çeşidini zənginləşdirmək və genişləndirmək üçün həvəsləndirmək
 • Mobillik sxemində iştirak etmək imkanı olmayan tələbələrə Avropanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş yüksək ixtisaslı akademik heyətin üzvlərindən təhsil almaq şansı təqdim etmək
 • Pedaqoji metodlara dair bilik və təcrübələrin mübadiləsini təşviq etmək
 • Ali təhsil institutları arasında əlaqələrin qurulması
 • Tələbələr və akademik heyət üzvləri arasında mobillik mexanizminin yayılmasına dəstək

 

Kimlər müraciət edə bilər?

 

- Tədris üçün heyət göndərən və ya qəbul edən institut öz ölkəsində fəaliyyət göstərən quruma ERASMUS mobillik qrantı üçün müraciət etməlidir. Heyət üzvləri isə çalışdıqları ali təsil müəssisəsində müraciətlərini edə bilərlər.

 - Tədris mobillik planı göndərən və qəbul edən ali təhsil müəssisəsi arasında mövcud olan “institutlararası razılığa” əsasən müəyyənləşdirilir.

 - Göndərən və qəbul edən Avropa İttifaqının üzv ölkəsi olmalıdır.

 - Heyət üzvlərini göndərən institut seçir

 Necə müraciət etməli?

Layihə ilə maraqlanan müəllimlər ERASMUS-un yerli və ya beynəlxalq ofisləri ilə əlaqə qura bilərlər. 


 

Beynəlxalq kredit mobilliyi


Beynəlxalq kredit mobilliyi nədir?

Beynəlxalq kredit mobilliyi “ERASMUS +” çərçivəsində ali təhsil müəssisəsinin (ATM) Proqrama daxil olmş hər hansı ölkənin ATM-nə tələbələri, elmlər namizədlərini və ya heyət üzvlərini göndərməsi və ya qəbul etməsini ehtiva edir. Tələbələr və ya elmlər namizədləri əldə etdikləri kreditlər hesabına 3 aydan 12 ayadək dövr ərzində xaricdə təhsil almaq imkanı əldə edirlər. Eyni zamanda, akademik heyət üzvləri 2 ayadək müddət ərzində xaricdə dərs demək imkanı əldə edirlər.  

ATM 3 növ akt üzrə müraciət edə bilər: tələbə tədris mobilliyi, heyət tədris mobilliyi, heyət təlim mobilliyi. 

 

BAAU-da ERASMUS + proqramı üzrə əlaqələndirici:

Qasımov Səyavuş Kamran oğlu – Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor

Tel: +994125646242

Mob: +994504441421

Email: sayavush.gasimov@baau.edu.az

Skype: sayavush_g


AZ304
913

MÖVLANA  MÜBADİLƏ PROQRAMI

 

“Mövlana Mübadilə Proqramı” Türkiyə Ali Təhsil Qurumu (YÖK) tərəfindən qurulan və Türkiyə Respublikası tərəfindən maliyyələşdirilən proqramdır. Bu proqram çərçivəsində Türkiyə ali təhsil müəssisələrinin müəllim və tələbə heyətinin dünyanın müxtəlif qitələrində yerləşən universitetlərdə və eyni zamanda həmin universitetlərdə fəaliyyət göstərən akademik heyətin və təhsil alan tələbələrin Türkiyənin müxtəlif universitetlərində təcrübə görməsi və təhsilini davam etdirməsi mümkündür. Proqramın məqsədi universitetlər arasında müəllim-tələbə mübadiləsini həyata keçirmək, mədəniyyətlərarası dialoqun genişlənməsinə töhfə verməkdir.

 MÜRACİƏT QAYDALARI


“Mövlana Mübadilə Proqramı” Müqaviləsini imzalayan Univeristetlərdə fəaliyyət göstərən müəllimlər və həmən univeristetlərdə təhsil alan bakalavriat, magistratura və doktorantura tələbələri proqrama müraciət edə bilər. www.yok.gov.tr/web/mevlana - linki vasitəsilə proqramla yaxından tanış olmaq olar.

İlk olaraq tərəfdaş universitetlər siyahısından münasib ali təhsil müəssisəsini seçmək;

Universitetin proqram əlaqələndiricisi vasitəsi ilə seçilən universitetlə əlaqə saxlamaq və ixtisasına uyğun dərsləri müəyyənləşdirmək;

Qəbul olunduqdan sonra növbəti semestrdə təhsilini müvafiq universitetdə davam etdirmək.

Proqramda iştirak edəcək tələbələr 560 türk lirəsi miqdarında təqaüd alacaqlar. Bu miqdarın 70%-i daimidir, 30%-i isə tələbənin son nəticədəki müvəffəqiyyətinə bağlıdır.

Bakalavr tələbələrinin ümumi akademik qiymət ortalaması ən az 65, magistratura və ya doktrantura tələbələri üçün isə ən az 75 olmalıdır. Bu xüsusda 50% dil balı + 50% qiymət ortalaması olmalıdır.

Müracət edilən zaman müəllimin Mövlana Əməkdaşlıq Müqaviləsini imzalayan universitetin akademik heyətində olması; seçilmiş müəssisənin tədris dili, müəllimin fənni tədris edəcəyi dil və dilin səviyyəsi əsas götürülür.

Proqram çərçivəsində tələbə seçdiyi ixtisasın tədris dilini, müəllim isə tədris etdiyi fənnin dilini seçə bilər. Tələbələr proqramın təklif etdiyi imkanlardan bir semestr və ya iki semestr, akademik heyət isə ən az bir həftə, ən çox üç ay müdddətinə faydalana bilərlər.

 

 

AZ305
916

ERASMUS +  

 

 

 

MÖVLANA  MÜBADİLƏ PROQRAMI 


AZ306
919

ERASMUS + KA1 müraciət forması:

 

Erasmus_KA1_Application_Form.pdf

AZ307
922

Sənədlər:

 

APPLICATION_INSTRUCTIONS_AND_INFORMATION.pdf

AZ308
925

Tez-tez verilən suallar:


students-questions-answers_en.pdf

AZ309
928

 

Mövlana Mübadilə Proqramı çərçivəsində BAAU ilə

əməkdaşlıq edən universitetlər:

 


Uşak Universiteti - www.usak.edu.tr

Fırat Universiteti - www.firat.edu.tr

Cumhuriyyət Universiteti - www.cumhuriyet.edu.tr

“Kilis 7 Aralık” Universiteti - www.kilis.edu.tr

Düzce Universiteti - www.duzce.edu.tr

Bitlis Eren Universiteti - www.bitliseren.edu.tr

Təbriz Universiteti - www.tabrizu.ac.ir

Ordu Universiteti - www.odu.edu.tr

Niğde Universiteti - www.nigde.edu.tr

Nevşehir Universiteti - www.nevsehir.edu.tr

Beykent Universiteti - www.beykent.edu.tr

Çankaya Universiteti - www.cankaya.edu.tr

Erzincan Universiteti - www.erzincan.edu.tr

Kastamonu Universiteti - www.kastamonu.edu.tr

Kafkaz Universiteti - www.kafkas.edu.tr

Bozok Universiteti - www.bozok.edu.tr

Muş Alp Arslan Universiteti - www.alparslan.edu.tr

Akdeniz Universiteti - www.akdeniz.edu.tr

Səlcuq Universiteti - www.selcuk.edu.tr

Siirt Universiteti - www.siirt.edu.tr

Giresun Universiteti - www.giresun.edu.tr

 

AZ310
931

Mövlana Mübadilə Proqramı


 

http://www.yok.gov.tr/web/mevlana/belgeler;jsessionid=F4D7AF07176071EA98294FAF6201B1F6 – linki vasitəsilə zəruri sənədlərlə tanış olmaq olar. 

AZ311
934

 

BAAU-da "Mövlana Mübadilə Proqramı"-nın əlaqələndiricisi

 

BAAU-nun Beynəlxalq əlaqələr departamentinin rəhbəri:

Alıyev Rəşad Kamil oğlu

 

Email: reshadaliyev@baau.edu.az

Tel: +994554117070 

AZ312
937

Tez-tez verilən suallar:

 

mevlana.pdf

AZ313
940

TƏRƏFDAŞLAR

 

BAAU müxtəlif ölkələrin 50-dən çox universitet, akademiya və ali məktəbləri ilə tələbə, müəllim və təcrübə mübadiləsi, elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq, jurnalistika, menecment, komputer mühəndisliyi, dil tədrisi istiqamətində tədbirlər, birgə layihələrin icrası, sertifikat proqramları, tədris-metodiki, mədəni əməkdaşlıq və digər sahələrdə uğurla əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində Universitetin tələbələri beynəlxalq təhsil proqramlarında iştirak edir və xarici ölkələrin ali təhsil müəsisələrində təhsillərini davam etdirmək imkanı qazanırlar.


MÜQAVİLƏLƏR


 

 1. Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər Universiteti. Tələbə, müəllim və təcrübə mübadiləsi. 1998                                  
 2. Riqanın İqtisadiyyat və Mədəniyyət Ali Məktəbi. Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq; tələbə,müəllim və təcrübə mübadiləsi. 1998                                           
 3. Süleyman Demirel Universiteti. Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq; tələbə,müəllim və təcrübə mübadiləsi; 1999                                              
 4. Girne Amerikan Universiteti. Tələbə,müəllim və təcrübə mübadiləsi. 1999                       
 5. Doğu Akdeniz Universiteti. Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq; tələbə,müəllim və təcrübə mübadiləsi. 1999                                
 6. Kipr Beynəlxalq Universiteti. Jurnalistika, menecment, kompyuter mühəndisliyi sahəsində əməkdaşlıq; tələbə,müəllim və təcrübə mübadiləsi. 1999                                   
 7. Ukrayna Respublikası Diplomatiya Akademiyası. Elmi əlaqələrin yaradılması, təcrübə mübadiləsi. 1999                                              
 8. Türkiyə Respublikası, Dumlupınar Universiteti. Elmi əlaqələrin yaradılması, təcrübə mübadiləsi. 1999                                 
 9. Gürcüstan Respublikası, Müstəqil Diplomatiya Akademiyası. Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq;elmi əlaqələrin yaradılması,birgə tədbirlər keçirilməsi. 2000                                     
 10. Rumıniya Respublikası, Konstansa şəhərinin “Ovidius” Universiteti. Tələbə,müəllim və təcrübə mübadiləsi. 2001i                                              
 11. Budapeşt Korvinus Universiteti. Elmi əlaqələr,dil tədrisi; tələbə və təcrübə mübadiləsi. 2009
 12. Rusiya Federasiyası Prezidenti yanında Rusiya Dövlət Qulluğu Akademiyası. Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq; elmi əlaqələrin yaradılması,birgə tədbirlər keçirilməsi. 2010.
 13. Almaniya Federativ Respublikası, “Hermann  Hesse” Kolleci. Tələbələrin alman dili tədrisi; sertifikat verilməsi. 2010                                                             
 14. Həştərxan Dövlət Universiteti. Tədris-metodiki, elmi və mədəni sahədə əməkdaşlıq. 2011
 15. Ukrayna Respublikası, “İvano-Frankov” Universiteti. Elm və tədris sahəsində əməkdaşlıq. 2011
 16. Giresun Universiteti. Tədris-metodiki, elmi və mədəni sahədə əməkdaşlıq. 2013
 17. Ardahan Universiteti. Tələbə mübadiləsi. 2013
 18. Qırğızıstan Respublikası, İssık-Kul Dövlət Universiteti. Tədris-metodiki, elmi və mədəni sahədə əməkdaşlıq. 2013                                              
 19. İtaliya Respublikası, Cenovo Universiteti. Üçüncü Nəslin Təhsili Mərkəzinin yaradılması. Layihədə iştirak. 2013                                                             
 20. Çin Xalq Respublikası, Konfutsi İnstitutu. Çin dilinin tədris planına II xarici dil kimi daxil edilməsi, Çin dili kurslarının təşkili. 2013
 21. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yaxın Doğu Universiteti. Tədris-metodiki, elmi və mədəni sahədə əməkdaşlıq və tələbə mübadiləsi. 2013
 22. Yunus Emre İnstitutu. "Türkoloji layihəsi", İşbirliyi protokolu. 2014
 23. Uşak Universiteti. Tələbə mübadiləsi. 2014. “Mövlanə” protokolu
 24. Fırat Universiteti. Tələbə mübadiləsi. 2014. “Mövlanə” protokolu
 25. Cümhuriyyət Universiteti. Tələbə mübadiləsi. 2014. “Mövlanə” protokolu
 26. “Kilis 7 Aralık” Universiteti. Tələbə mübadiləsi. 2014. “Mövlanə” protokolu
 27. Düzce Universiteti. Tələbə mübadiləsi. 2014. “Mövlanə” protokolu
 28. Düzce Universiteti. Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq; tələbə, müəllim və təcrübə mübadiləsi. 2014
 29. Bitlis Eren Universiteti. Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq; tələbə, müəllim və təcrübə mübadiləsi. 2014
 30. Bitlis Eren Universiteti. Tələbə mübadiləsi. 2014. “Mövlanə” protokolu
 31. Təbriz Universiteti. Tələbə mübadiləsi. 2014. “Mövlanə” protokolu                                      
 32. Ordu Universiteti. Tələbə mübadiləsi. “Mövlanə” protokolu                                    
 33. Niğde Universiteti. Tələbə mübadiləsi. 2014. “Mövlanə” protokolu                                      
 34. Nevşehir Universiteti. Tələbə mübadiləsi. “Mövlanə” protokolu                                           
 35. Beykent Universiteti. Tələbə mübadiləsi. 2014. “Mövlanə” protokolu                                 
 36. Çankaya Universiteti. Tələbə mübadiləsi. 2014. “Mövlanə” protokolu                                 
 37. Erzincan Universiteti. Tələbə mübadiləsi. 2014. “Mövlanə” protokolu                                 
 38. Kastamonu Universiteti. Tələbə mübadiləsi. 2014. “Mövlanə” protokolu                           
 39. Kafkaz Universiteti. Tələbə mübadiləsi. 2014. “Mövlanə” protokolu                                     
 40. Kafkaz Universiteti. Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq; tələbə, müəllim və təcrübə mübadiləsi. 2014
 41. Bozok Universiteti. Tələbə mübadiləsi. 2014. “Mövlanə” protokolu                                      
 42. Muş Alp Arslan Universiteti. Tələbə mübadiləsi. 2014. “Mövlanə” protokolu
 43. İtaliya Respublikası, Link Kampus Universiteti. Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq; tələbə, müəllim və təcrübə mübadiləsi. 2014
 44. Volqa Dövlət Universiteti. Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq; tələbə, müəllim və təcrübə mübadiləsi. 2014
 45. Akdeniz Universiteti. Tələbə mübadiləsi. 2014. “Mövlanə” protokolu                                  
 46. İstanbul Texniki Universiteti. Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq; tələbə, müəllim və təcrübə mübadiləsi. 2015
 47. Səlcuq Universiteti. Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq; tələbə, müəllim və təcrübə mübadiləsi. 2015
 48. Səlcuq Universiteti. Tələbə və müəllim  mübadiləsi. 2015. “Mövlanə” protokolu            
 49. Siirt Universiteti. Tələbə və müəllim  mübadiləsi. 2015. “Mövlanə” protokolu
 50. Siirt Universiteti. Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq; tələbə, müəllim və təcrübə mübadiləsi. 2015
 51. Qriqor Peradze adına Tbilisi Universiteti. Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq; tələbə, müəllim və təcrübə mübadiləsi. 2015            
 52. Orta Doğu Texniki Universiteti. Tələbə və müəllim  mübadiləsi. 2015
 53. Niğde Universiteti. Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq; tələbə, müəllim və təcrübə mübadiləsi. 2016                               
 54. Qazax Dövlət Qızlar Pedaqoji Universiteti. Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq; tələbə, müəllim və təcrübə mübadiləsi. 2016
 55. "Mahmud Kaşğari-Barskani” Universiteti. Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq; tələbə, müəllim və təcrübə mübadiləsi. 2016


AZ314
943

Bakı Avrasiya Universiteti

Kitabxana və oxu zalının fəaliyyət istiqamətləri və iş planı


 


Kitabxana universitetin tədris-tərbiyə prosesini, elmi araşdırmaları, ədəbiyyat və informasiya ilə təmin etmək funksiyasını yerinə yetirməklə yanaşı, həm də başlıca struktur sahələrindən biridir. Kitabxana bütün istiqamətlər, elmi sahə və ixtisaslar üzrə biliklərin yayılması, mənəvi və əqli ünsiyyət, mədəniyyət mərkəzidir. Universitet təsis edildiyi vaxtdan kitabxana fəaliyyət göstərir. Kitabxana və oxu zalında müdir, kitabxanaçı və biblioqraf vəzifələrində çalışan əməkdaşlar Azərbaycan Respublikasının  29 Dekabr 1999-cu il tarixli “Kitabxana işi haqqında”  Qanunu,  Respublika Prezidentinin “Kitabxana işi haqqında” respublika qanununun qüvvəyə minməsi haqqında 12 Mart 2000-ci il tarixli fərmanına əsasən, öz işlərini qurur, kitabxanaçılıq fəaliyyətinə dair normativ sənədlərə istinad etməklə, universitetin Nizamnaməsinə üstünlük verirlər.

Kitabxana fondunda son dövrlərədək məhdud tirajla nəşr olunan kitablar nadir  nüsxələr kimi saxlanılır. Bu kitabların oxuculara verilməsi çox ciddi nəzarət altında həyata keçirilir. İki hissəlik “Dede Korkut”  kitabı (1963),  dördcildlik  Nazım Hikmət yaradıcılığı (1967-1968),  Mahmud Kaşğarinin dördcildlik  “Divan-ü luğat-it türk”  (2006),  “Azərbaycan xalçaları-Təbriz qrupu” (2013),  “Molla Nəsrəddin” (1988) kitabları belə qəbildəndir.

 


Oxu zalında Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və yaradıcılığını, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fəaliyyətini əks etdirən guşə yaradılmışdır. Oxu zalında Qanlı 20 Yanvar hadisələri ilə bağlı xüsusi sərgi-guşə də oxucuların diqqətini cəlb edir. Həmçinin, burada Dünya və Azərbaycan xalçaçılığını tərənnüm edən guşə də mövcuddur.

Kitabxana fəaliyyətdə olduğu dövrdən bütün istiqamət və ixtisasları əhatə edən dərsliklər, dərs vəsaitləri, monoqrafiyalar, jurnallar, audiovizual materiallarla zəngin olmuşdur.  İl ərzində kitabxana fondu yeni kitablarla daha da zənginləşdirilir. Təhsil Nazirliyindən, bir neçə Ali təhsil müəssisələrindən, həmçinin, universitetimizin rəhbərliyi, bölüm rəhbərləri, işçi heyəti tərəfindən hədiyyə edilmiş kitablar da fondun zənginləşməsinə töhfə verir. Kitabxana və oxu zalında kitablar kodlaşdırılaraq elektron kitabxana  bazası yaradılmışdır. Elektron kitabxana bazasında bütün kitablar müəllifin adı, soyadı,  kitabın adı və nəşr yeri, ilinə uyğun kodlaşdırılır. Kodlaşdırma etiketləri kitabların üzərinə yapışdırılır və sonra kitablar sahələrinə ayrılaraq rəflərdə yerləşdirilir. 2014-cü ildə fondda 22781 sayda  kodlaşdırılmış kitab olduğu halda, 2015-ci ildə bu rəqəm artaraq  23990 sayda kodlaşdırılmış  kitablarla əhatə olunmuşdur. Kitabxana mərkəzinə  9 adda qəzet, müxtəlif adlarda jurnallar qəbul olunur. Qəzetlər günlər üzrə oxu zalında yerləşdirilir.

 


Kitabxana və oxu zalında  tələbələr və işçi heyəti ehtiyacları olan bütün kitablarla təmin olunur. Lazım olan məlumatlar, hər hansı bir ədəbiyyatın seçilməsində oxuculara hərtərəfli xidmət göstərilir. İl ərzində abunəçilərimizin sayı artmışdır. 2014-cü ildə 528 nəfər tələbə, 82 nəfər işçi abunəçi olmuşdursa, 2015-ci  ildə bu say artaraq 750 tələbə, 120 işçi  abunəçi olmuşdur.  Oxucuların qeydiyyatı yüksək səviyyədə  aparılır.

Kitabxana və oxu zalı bilavasitə universitet fakültələri və kafedraları ilə qarşılıqlı təmasda fəaliyyət göstərir. Bakalavr, magistr, doktorant və dissertantların ixtisasına görə istifadə etdikləri dərslik, dərs vəsaitləri, metodik göstəriş, qəzet və jurnallara olan təlabatı ödəmək birbaşa onların rəyi ilə razılaşdırılır.

AZ315
946AZ316
949AZ317
75Bakı Avrasiya Universiteti

 

 

Ünvan : Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135 A Bakı - AZ1073
Telefon :

(99412) 5646367, 5646365, 5646266

Fax:  (99412) 5644272

Mail:

info@baau.edu.az

 

Bakı Avrasiya Universiteti


Məzunların online qeydiyyatı

 

AZ25
78asdasd

asdasdasd

AZ26
81AZ27
84

 

Rektor

Prof.Dr Nazim Hüseynli

 

Prorektorlar

Elmi Şuranın katibi

AZ28
87

Rektor

Rektor yanında müşavirlik

Prorektorlar

AZ29
90

Ümumi Bilgilər

Haqqında

Görüşlər

Əlaqə

Elmi Məqalələri

AZ30
93ProrektorlarAZ31
96Qəbul Günləri

Rektorun qəbul günləri

AZ32
99REKTOR

Rektor   Hüseynli Nazim

30 aprel 1956-cı ildə Gədəbəy rayonunun Düz Rəsullu kəndində anadan olmuşdur.

1973-cü ildə Bakı şəhəri 70 saylı orta məktəbi bitirmiş, həmin ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1981-ci ildə oranı bitirmişdir.

1976-1978-ci illərdə Krasnoyarsk vilayətinin Krasnoyarsk şəhərində və İrkuts vilayətinin Zima şəhərində Sovet ordusu sıralarınada hərbi xidmətdə olmuş.

1974-cü ildən əmək fəalliyyətinə başlamışdır. 1974-cü ildə 2 saylı Mebel fabrikində, 1974-1985-ci illərddə Azərbaycan Dövlət Universiteti nəzdində Elmi-Tədqiqat Hesablama Mərkəzində, 1985-ci ildə Azərittifaq İdarə Heyətində hesablama texnikasının tətbiqi şöbəsində, 1985-1989-cu illərdə SSRİ Sənaye-Tikinti Bankında, 1989-1994-cü illərdə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Fəlsəfə kafedrasında işləmişdir.

1992-ci ildə Ali Diplamatiya Kollecini (hal-hazırda Bakı Avrasiya Universiteti adlanır) təsis etmiş və bu günə qədər onun rektorudur.

1986-cı ildə SSRİ Elmlər Akademiyası Sovet Sosioloji Assosiasiyasının üzvü seçilmişdir.

Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, Beynəlxalq Sosial və Pedaqoji Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür.

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

1989-cu ildən fəlsəfə elmləri namizədidir.

1994-cü ildən dosent

2005-ci ildən fəlsəfə elmləri doktoru

1992-2005-Ali Diplomatiya Kolleci

2005-2006-cı ildə Bakı Diplomatiya Universiteti

2006-hal-hazırda Bakı Avrasiya Universitetinin rektorudur.

AZ33
102Görüşlər

Keçirilmiş Görüşlər

AZ34
105Əmr və Sərəncamlar

Əmr və Sərəncamlar

AZ35
108Rektora Suallar

Rektora Suallar

AZ36
111Rektorlar Əlaqə

Rektorluq

Rektor prof.Hüseynli Nazim Ziyad oğlu  qəbul günləri:

                 Əməkdaşlar üçün                     

   I,II,III,V  günlər               14:00-16:00

 

               Tələbə və valideynlər üçün                

               I,III,V günlər                12:00-14:00

 

                Kənar şəxslər üçün                                 

      II,IV günlər                15:00-17:00

 

 

AZ37
114Rektorun MüşaviriAZ38
444Elm departamenti
AZ148
447Elm,doktorantura və magistratura şöbəsi

2014-cü il üçün doktorantura və dissertantura qəbul  müsabiqəsindən müvəffəqiyyətlə keçmiş aşağıda adları göstərilən iddiaçılar və onların elmi rəhbərləri:

            1.1.Ağakişiyeva Fəridə Həmzə qızı- 5704.01 Dil nəzəriyyəsi ixtisası, əyani təhsil forması, elmi rəhbər: Abdullayev Sərxan Əvəz oğlu, fil.e.d., prof.   Türk xalqlarının dili və ədəbiyyatı bölümü

            1.2.Balaməmmədova Aygün Allahyar qızı- 5704.01 Dil nəzəriyyəsi ixtisası, qiyabi təhsil forması, elmi rəhbər: Quliyev Həsən Kərəm oğlu, f.e.d., prof. Türk xalqlarının dili və ədəbiyyatı bölümü

            1.3.Musayeva Sədaqət Mahir qızı- 5706.01 Azərbaycan dili ixtisası, əyani təhsil forması, elmi rəhbər: Məşədiyev Qara İbrahim oğlu, fil.e.d., prof. Türk xalqlarının dili və ədəbiyyatı bölümü

            1.4.Mütəllimli Sevinc Eldar qızı- 5708.01 German dilləri ixtisası, əyani təhsil forması, elmi rəhbər: Aslanov Fikrət Əlövsət oğlu, fil.e.d., prof. Tərcümə,xarici dil və ədəbiyyatı bölümü

            1.5.Şahbzalı Tamerlan Adil oğlu- 5708.01 German dilləri ixtisası, qiyabi təhsil forması, elmi rəhbər: Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu, fil.e.d., prof. Tərcümə,xarici dil və ədəbiyyatı bölümü 

            1.6.Vəlibəyova Aytən Əbülfəz qızı- 5719.01 Folklorşünaslıq ixtisası, qiyabi təhsil forması, elmi rəhbər: Əliyev Ramil Manaf oğlu, fil.e.d., dos. prof. Türk xalqlarının dili və ədəbiyyatı bölümü

            1.7.İbrahimova İradə Əzizağa qızı-5716.01 Azərbaycan ədəbiyyatı  ixtisası, əyani təhsil forması, elmi rəhbər: Əliyev Ramil Manaf oğlu, fil.e.d., dos. prof. Türk xalqlarının dili və ədəbiyyatı bölümü

       2.  Əyani doktorantlar üçün təhsil müddəti 3 il (2015-2017), qiyabi doktorantlar üçün təhsil müddəti 4 il (2015-2018) müəyyənləşdirilsin.

       3. 2014-cü il üçün qəbul müsahibəsindən müvəffəqiyyətlə keçmiş adları göstərilən iddiaçılar  fəlsəfə doktoru proqramı üzrə aşağıdakı elm sahələri  və  ixtisaslara uyğun olaraq müvafiq bölümlərin dissertantları və  elmi rəhbərləri:

      Türk xalqlarının dili və ədəbiyyatı bölümü üzrə  dissertantlar:

            3.1.Rzayev Rameş Hamlet oğlu- 5719.01 Folklorşünaslıq ixtisası, elmi rəhbər: Rzasoy Seyfəddin Gülverdi oğlu, f.e.d., dos.., elmi məsləhətçi: Hüseynli Nazim Ziyad oğlu, f.e.d., prof.

            3.2.Məmmədrzayeva Ayşən Allahverdi qızı- 5716.01 Azərbaycan ədəbiyyatı  ixtisası, elmi rəhbər: Əliyev Ramil Manaf oğlu, fil.e.d., dos.prof.

 

AZ149
117Elmi işlərin təşkili üzrə

Rektorun müşaviri

İşçilər

AZ39
120Xarici əlaqələr üzrə

Rektorun müşaviri

İşçilər

AZ40
123Humanitar fənlərin tədrisinin təşkili üzrə

Rektorun müşaviri

İşçilər

AZ41
126Strateji araşdırmalar üzrə

Rektorun müşaviri

İşçilər

AZ42
129Rektorun Elmi İşlərin Təşkili üzrə MüşaviriAZ43
132Rektorun Xarici Əlaqələr üzrə MüşaviriAZ44
135Rektorun Humanitar fənlərin tədrisinin təşkili üzrə MüşaviriAZ45
138Rektorun Strateji Araşdırmalar üzrə MüşaviriAZ46
141Rektor yanında Elmi İşlərin Təşkili üzrə Müşavirliyin işçiləriAZ47
144Rektor yanında Xarici Əlaqələr üzrə Müşavirliyin işçiləriAZ48
147Rektor yanında Humanitar fənlərin tədrisinin təşkili üzrə Müşavirliyin işçiləriAZ49
150Rektor yanında Strateji Araşdırmalar üzrə Müşavirliyin işçiləriAZ50
153

Elmi Şuranın Əsasnaməsi

Sədr

Sədr müavini

Elmi Katib

Üzvlər

Elmi Şuranın qərarları

AZ51
156

 

AZ52
685Rektorun normativ sənədlərin təşkili üzrə müşaviri AZ229
688Rektorun ictimaiyyətlə əlaqə və daxili nəzarət üzrə köməkçisiAZ230
691Maliyyə, təsərrüfat və tikinti departamentiAZ231
694AZ232
159

Həmkarlar ittifaqı


BAAU-nun ilk Həmkarlar İttifaqı Komitəsi 1996-cı ildə yaradılıb. Komitəyə ilk olaraq Ələkbər Mehdiyev, sonrakı illərdə isə Aqil Şahmuradov, Qafar Verdiyev sədrlik etmişlər. 2012-ci ildən Komitəyə Şəfahət Əliyev sədrlik edir. Bu günə qədər BAAU-nun Həmkarlar İttifaqı Komitəsində 3 komissiya fəaliyyət göstərir: 11 nəfərdən ibarət Təftiş Komissiyası, rəyasət heyətinin üzvləri, məclis üzvləri.


Şəfahət Əliyev


1973-ci ildə Gədəbəy rayonunda anadan olub. 1981-1991-ci illərdə S.Qasımov adına Arabaçı kənd  orta məktəbdə orta təhsil alıb. 1991-1996-cu illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İntitutunda (indiki Bakı Slavyan Universiteti) ali təhsil alıb.

Mətbuat sahəsində 1996-cü ildən fəaliyyət göstərir. Dövri mətbuatda çoxsaylı publisistik, ictimai-siyasi  yazıları dərc olunub. Mətbuatdakı səmərəli fəaliyyətinə görə “Peşəkar jurnalist”, “Araşdırmaçı jurnalist” fəxri diplomlarına layiq görülüb.

2014-cü ildən Bakı Avrasiya Universitetinin  “Türk xalqlarının dili və ədəbiyyatı” bölümünün doktorantıdır. “Müasir poeziyada köç və işğal problemi: Qərbi Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığı əsasında” mövzusunda elmi iş üzərində çalışır. «Retro», «Asiya-Fakt» informasiya agentliyi, «Respublika», “Yeni Asiya”, «Avrasiya»  ictimai-siyasi qəzetlərdə  baş redaktorun müavini, baş direktor, baş redaktor vəzifələrində çalışıb. 2003-cü ildən Araşdırmaçı Jurnalistlər Liqasının baş katibidir.

2012-cı ilin yanvar ayından Bakı Avrasiya Universitetində rektor köməkçisi, 2014-cü ildən isə Universitetin İctimaiyyətlə əlaqə və daxili nəzarət şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. Hazırda ali təhsil ocağının Həmkarlar İttifaqına sədrlik edir.

AZ53
739Tələbə Gənclər Təşkilatı

                                                           Tələbə Gənclər Təşkilatı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatı Rəhbərinin 2005-ci il 15 fevral tarixli 41â„–li Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasında bütün ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində gənclər və tələbələrlə işin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Tələbə-Gənclər Təşkilatları yaradılmışdır. 
Universitetimizdə Tələbə-Gənclər Təşkilatı 2006-ci il tarixdə təsis edilmişdir. 
Hal-hazırda təşkilata Məmmədov Elməddin sədrlik edir
Tələbə-Gənclər Təşkilatı ümumi maraqlar və könüllülük prinsipi əsasında birləşən tələbələrin ictimai həyatda fəal iştirakını təmin edir. 
Təşkilat Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına, Gənclər və İdman Nazirliyinin, Təhsil Nazirliyinin qərar, əmr və tövsiyələrinə və təşkilatın əsasnaməsinə uyğun fəaliyyət göstərir. 
Təşkilatın emblemi, rəsmi məktub blankı və digər rekvizitləri vardır. 
Təşkilatın əsas məqsədli dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində tələbələrin və ayrı-ayrılıqda hər bir tələbənin maraqlarını təmsil və müdafiə etmək, respublikanın ictimai, mədəni, sosial, iqtisadi həyatında onların fəal iştirakını təmin etməkdir. 
Təşkilatın əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 
- tələbələrin sosial problemlərinin həlli istiqamətində işin aparılması; 
- tələbələr arasında maarifləndirmə işinin aparılması; 
- tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkil edilməsi; 
- tələbələrin hüquqlarının təmin edilməsi; 
- respublikanın daxilində və xaricində keçirilən müsabiqələrdə, olimpiadalarda, sərgilərdə istedadlı və yaradıcı tələbələrin inkişafının təmin edilməsi; 
- tələbələr arasında narkomaniya, alkoqolizm, cinayətkarlıq, əxlaqsızlıq və digər neqativ meyillərə qarşı profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi; 
- tələbələrin iştirakı ilə müsabiqələrin, seminarların, festivalların, forumların, toplantıların, sərgilərin, aksiyaların, dəyirmi masaların, elmi konfransların, təlim kurslarının, kütləvi təbliğat kompaniyalarının, diskusiya klublarının, müzakirələrin, simpoziumların, görkəmli şəxslərlə görüşlərin təşkil edilməsi.

AZ247
162Elmi Şuranın əsasnaməsiAZ54
165Elmi Şuranın SədriAZ55
168Elmi Şuranın Sədr MüaviniAZ56
171Elmi Şuranın Elmi KatibiAZ57
174Elmi Şuranın ÜzvləriAZ58
177Elmi Şuranın QərarlarıAZ59
180İcra aparatının əsasnaməsiAZ60
183İcra aparatının Rəhbəri

 

 

 

Nigar Nazim qızı Hüseynova

 

           1983-ci ildə Gədəbəy rayonunda anadan olub. 2000-ci ildə Bakı şəhəri M.Rüstəmov adına  32 nömrəli orta məktəbi bitirib.  Elə həmin il Ali Diplomatiya Kollecinin Sinxron tərcümə ixtisasının əyani şöbəsinə  daxil olub. 2004-cü ildə bakalavriat səviyyəsində təhsilini fərqlənmə diplomu ilə  başa vurmuşdur.

 2004-2006-cı ildə Ali Diplomatiya Kollecində magistraturada təhsil alıb. 2006-cı ildə Bakı Avrasiya Universitetinin (əvvəlki Ali Diplomatiya Kolleci) magistraturasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

01.01.2005-ci il tarixindən 01.11.2005-ci il tarixənədək  Ali Diplomatiya Kollecinin “Tərcümə” kafedrasında laborant vəzifəsində işləyib.

2005-ci ilin noyabr ayından Tədris şöbəsində inspektor vəzifəsində işləyib.

27.10.2006-cı il  tarixindən AMEA Folklorşünaslıq İnstitutunun  dissertantı

01.05.2009-cu il tarixindən 02.11.2009-cu il tarixinədək Katibliyin rəhbəri vəzifəsinə keçirilib.

02.11.2009-cu il tarixindən İcra aparatının rəhbəri vəzifəsinə keçirilib.

2011-ci ildə Kadr, elm və informasiya departamentinə departament rəhbərinin müavini vəzifəsinə keçirilmişdir.

2012-ci ildə Kadr işinin təşkili və informasiya təminatı departamentinin rəhbəri-Kadr və ümumi işlərin təşkili şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edilmişdir.

2013-cü ildən İcra aparatının rəhbəri vəzifəsinə təyin edilmişdir. Hal-hazırda həmin vəzifədə işləyir.Filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.

Ailəlidir, 2 övladı var.

AZ61
186İcra Aparatının Rəhbər MüaviniAZ62
189İcra aparatının ƏməkdaşlarıAZ63
192Həmkarlar ittifaqının əsasnaməsiAZ64
195Həmkarlar ittifaqının Sədri

Ş.ƏliyevŞ

AZ65
198Həmkarlar ittifaqının ÜzvləriAZ66
201Həmkarlar ittifaqının Qərarları və TədbirləriAZ67
204Departamentlər
AZ68
868

Tədrisin təşkili departamenti

 


Tədrisin təşkili departamentinə Məmmədov Mənsim Zeynalabdin oğlu rəhbərlik edir. 1977-ci ildə akademik Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun fizika-riyaziyyat ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirən M.Mənsim 1982-2002-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu nəzdində XKB-də müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir.


1988-ci ildə riyaziyyat ixtisası üzrə “Spektral analizin bəzi məsələri” mövzusunda dissertasiya elmi işini müvəfəqiyyətlə müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 2003-2009-cu illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində, 2009-2014-cü illərdə isə Azərbaycan Turizm İnstitutunda dosent vəzifəsində işləmişdir.

AZ290
871AZ291
874

Alıyev Rəşad Kamil oğlu

 


Alıyev Rəşad Kamil oğlu 1982-ci il aprel ayının 1-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə 207 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1998-ci ildə Ali Diplomatiya Kollecinin (indiki Bakı Avrasiya Universiteti) Beynəlxalq münasibətlər ixtisasına qəbul olunmuşdur. 2002-ci ildə Ali təhsilin bakalavr  pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və həmin ildə də Ali Diplomatiya Kollecinin Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə magistraturasına qəbul olunmuşdur. 2004-cü ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.


2000-2009-cü illərdə Ali Diplomatiya Kollecinin Xarici əlaqələr şöbəsində mütəxəssis, rektorun köməkçisi, akademik məsləhətçi vəzifələrində işləmişdir. 2011-ci ildən 2016-cı ilədək Bakı Avrasiya Universitetində Tədris və təlim departamentinin rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır. Hazırda Bakı Avrasiya Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr departamentinin rəhbəridir.

AZ292
877

Hüseynov Sahib Ziyad oğlu


1953-cü ildə Gədəbəy rayonunun Düzrəsullu kəndində anadan olmuş, 1977-ci ildə Bakı Rabitə texnikomunu bitirmişdir. Bakı Dəmiryol poçtdaşıma idarəsində vaqon rəisi, operator, növbə rəisi; 1996-cı ildən Ali Diplomatiya Kollecində (indiki Bakı Avrasiya Universiteti) Təsərrüfat və təchizat şöbəsinin müdiri; İcra aparatının rəhbəri; Ümumi işlər üzrə prorektor; İqtisadi məsələlər üzrə prorektor vəzifələrində çalışmışdır.

Hazırda Universitetin Tikinti və təsərrüfat departamentinin rəhbəridir.

AZ293
880AZ294
883

Sabir Hüseyn oğlu Musayev


 Sabir Hüseyn oğlu Musayev 1952-ci il, martın 6-da Gədəbəy şəhərində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə Gədəbəy şəhər orta məktəbini bitirmişdir. 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olmuş, 1976 -cı ildə tarixçi, tarix və ictimaiyyət müəllimliyi ixtisasına yiyələnmişdir. 1976-1979-cu illərdə Cəlilabad rayonu Sərhədabad kənd orta məktəbində müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

1980-1998-ci illərdə Azərbaycan Ensiklopediyasında müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. 1987 -ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fəlsəfə kafedrasında “Fəlsəfə elmləri namizədi” alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. 1998-2010-cu illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində fəlsəfə müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir.

Hazırda Bakı Avrasiya Universitetində Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzi, eyni zamanda Kitabxana və İnformasiya Mərkəzinin müdiri vəzifəsində çalışır.

AZ295
886

Aytən Nazim qızı Hüseynova


1984-cü il, iyulun 11-də Göyçay rayonunda anadan olub. 2000-ci ildə M.Rüstəmov adına 32 saylı orta məktəbi bitirib və həmin il Ali Diplomatiya Kollecinin Sinxron tərcümə ixtisasına bakalavr pilləsinə qəbul olub. 2004-cü ildən həmin universitetdə magistratura pilləsində təhsilini davam etdirib.

2004-cü ildən Ali Diplomatiya Kollecində (Bakı Avrasiya Universiteti) baş kitabxanaçı vəzifəsində çalışıb. Hazırda Bakı Avrasiya Universitetində Əcnəbi tələbələrin hazırlıq mərkəzinin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərir.

AZ296
889

BAAU-nun beynəlxalq əlaqələri

 

 

Bakı Avrasiya Universiteti ölkəmizdə  diplomatiya və beynəlxalq əlaqələr üzrə peşəkar kadrların hazırlanmasında mühüm xidmətləri olan ilk ali təhsil ocaqlarından biri olmaqla Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin genişləndiyi ilk illərdə və dinamik inkişaf etdiyi bugünlərdə bu sahəyə töhfə verməkdədir. Bu kontekstdə, universitet də müxtəlif ölkələrin ali təhsil müəssisələri ilə, beynəlxalq təşkilatlarla, elm və təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən bir sıra yerli və xarici qurumlarla fəal əməkdaşlıq edir, yeni tərəfdaşlar qazanır, proqramlara qoşulur, müvafiq sahədə keçirilən konfranslarda aktiv iştirak edir və yeni əlaqələrin qurulması üçün uğurlu təşəbbüslər irəli sürür.


 

Təşkilatlar


Dünya Diplomatiya Akademiyaları və Beynəlxalq Münasibətlər Universitetləri Birliyi (1996), Mərkəzi və Şərqi Avropa Beynəlxalq Tədqiqatlar Birliyi (1998), MDB ölkələri Beynəlxalq Münasibətlər Universitetləri Assosiasiyası (1999), Qafqaz Universitetləri Birliyi (2013) kimi təşkilatların üzvü olan BAAU bu qurumların işində fəal iştirak edir, elm və təhsil sahəsində, tələbə və müəllim, təcrübə mübadiləsi sahəsində əməkdaşlıqların qurulması, müvafiq istiqamətdə yeni ideyaların və layihələrin hazırlanması, birgə tədbirlərin keçirilməsinə töhfələr verir.

 


Universitetlər

 

BAAU müxtəlif ölkələrin 50-dən çox universitet, akademiya və ali məktəbləri ilə tələbə, müəllim və təcrübə mübadiləsi, elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq, jurnalistika, menecment, komputer mühəndisliyi, dil tədrisi istiqamətində tədbirlər, birgə layihələrin icrası, sertifikat proqramları, tədris-metodiki, mədəni əməkdaşlıq və digər sahələrdə uğurla əməkdaşlıq edir.

 


 
 AZ297
892AZ298
895AZ299
207Departamentlər haqqında əsasnaməAZ69
210Tədris və təlim texnologiyaları departamenti

Tarixi

Rəhbər

Rəhbərin Müavini

İşçilər

AZ70
213Tədris və təlim texnologiyaları departamenti TarixiAZ71
216Tədris və təlim texnologiyaları departamentinin Rəhbəri

Alıyev Rəşad Kamil oğlu

AZ72
219Tədris və təlim texnologiyaları departamentinin Rəhbərinin MüaviniAZ73
222Tədris və təlim texnologiyaları departamentinin İşçiləriAZ74
225Maliyyə və təsərrüfat işinin təşkili departamenti

Tarixi

Rəhbər

Rəhbərin müavini

İşçilər

AZ75
228Maliyyə,təsərrüfat və tikinti departamentinin TarixiAZ76
231Maliyyə,təsərrüfat və tikinti departamentinin RəhbəriAZ77
234Maliyyə,təsərrüfat və tikinti departamentinin Rəhbərinin MüaviniAZ78
237Maliyyə,təsərrüfat və tikinti departamentinin İşçiləriAZ79
240MühasibatlıqAZ80
706AZ236
243Mühasibatlıq TarixiAZ81
246Baş MühasibAZ82
249Baş Mühasibin Müavini

 

 


                          

 

Məmmədova Rüxsarə Səməd qızı 1966-cı il 01 may tarixində Tovuz rayonunun  Ağdam kəndində anadan olub. 1984-cü ildə Azərbaycan Texnologiya  İnstitutuna daxil olmuş, 1989-cu ildə həmin İnstitutu bitirmişdir. 1984-cü ildə isə Azər Bilik cəmiyyətində  mühasibatlıq kursunu bitirmişəm. 1994-cü ildən Bakı Avrasiya Universitetində  baş laborant, mühasib-xəzinədar vəzifəsində və 1988-ci ildən BAAU  HİK-də mühasib vəzifəsində işləmişdir. Hazırda Maliyyə və təsərrüfat işinin təşkili departamentinin mühasib-xəzinadarıdır.

AZ83
252Mühasib-XəzinədarAZ84
255

BAAU-da tədrisin təşkili

 

 

Bakalavriat 

Magistratura

Doktorantura

AZ85
258Bakalavriat

 

BAAU-da bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili qaydaları haqqında 

ƏSASNAMƏ

1. Ümumi müddəalar.

1.1. Bu Əsasnamə “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun hazırlanmış, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 iyin 2010-cu il tarixli 117 saylı Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili qaydaları”, BAAU (bundan sonra Universitet adlanacaq)  və dövlət standartları əsasında  hazırlanmışdır. Universitetdə bakalavriat təhsilinin məznunu və təşkili qaydaları bu Əsasnamə ilə tənzimlənir.

1.2. Bakalavr hazırlığı ali təhsilin birinci səviyyəsidir və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş bakalavr ixtisaslarının (proqramlarının) təsnifatına uyğun müvafiq ixtisaslar üzrə genişprofilli mütəxəssis hazırlığının həyata keçirilməsini təmin edir.

1.3. Bu Əsasnamə  bakalavriat  səviyyəsində təhsilin məzmununa, ixtisaslar üzrə müvafiq təhsil proqramlarına, eləcə də təhsilalanların hazırlıq səviyyəsinə qoyulan tələbləri müəyyənləşdirir.

1.4. Bu Əsasnamə bakalavr hazırlığının səviyyəsinə qoyulmuş ümumi tələbləri tənzimləməklə Universitetdə  təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, məsuliyyətin, eləcə də kadr hazırlığının səmərəliliyinin artırılmasına, tədris-metodiki təminatın yaxşılaşdırılmasına, təhsil alanların attestasiyasının şəffaflığına, təhsilin keyfiyyət səviyyəsinin ölkədə qəbul olunan təhsil standartları əsasında beynəlxalq və Ümumavropa təhsil sisteminin prinsiplərinə uyğunlaşdırılması şərtilə, respublikanın ali təhsil sisteminin Avropa təhsil məkanına inteqrasiyasına və ölkəmizdə verilmiş təhsil sənədlərinin beynəlxalq təhsil məkanında tanınmasına şərait yaradır.

1.5. Universitetdə bakalavriat təhsil səviyyəsində tam orta təhsil və orta-ixtisas təhsili bazasında ayrı-ayrı ixtisasların təhsil proqramları üzrə geniş profilli ali təhsilli mütəxəssislər hazırlanır. Bakalavriat təhsili başa çatmış ali təhsildir.

            1.6. Universitetdə bakalavriat  səviyyəsində əyani forma üzrə təhsilin normativ müddəti 4-5 (qiyabi forma üzrə təhsil müddəti bir il artıqdır) ildir. Bu müddət ayrı-ayrı ixtisasların təhsil proqramları ilə müəyyənləşdirilir.

Bakalavriatı bitirən məzunlara “bakalavr” ali peşə-ixtisas dərəcəsi verilir.

Bakalavriat təhsili almış məzun elmi tədqiqat və ali təhsil müəssisələrində elmi-pedaqoji fəaliyyət istisna olmaqla, bütün digər sahələrdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər. Bu təhsil səviyyəsini bitirən şəxslər təhsillərini magistratura səviyyəsində davam etdirə bilərlər. Bakalavriat səviyyəsində əyani, qiyabi, distant və sərbəst (eksternat) təhsilalma formaları müəyyən edilir. Distant və eksternat formada bakalavr hazırlığı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunan əsasnamələr, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi normalar əsasında həyata keçirilir.

1.7. Bakalavr  hazırlığı ali təhsilin dövlət standartının tələblərinə uyğun ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə hazırlanmış təhsil proqramları əsasında həyata keçirilir.

1.8. Universitetdə bakalavriat təhsili ödənişli və ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilir.

1.9. Bakalavriata tələbə qəbulu Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

 1.10. Universitetdə xarici ölkə vətəndaşlarının bakalavriata qəbulu müvafiq qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.

 

 

2. Universitetdə bakalavriat səviyyəsində təhsilin məzmununa və tədris prosesinin təşkilinə qoyulan tələblər.

2.1. Bakalavriat — ali təhsilin birinci səviyyəsinin tələblərinə uyğun geniş profilli mütəxəssis hazırlığını təmin edən təhsil prosesidir.

2.2. Universitetdə bakalavr hazırlığı ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə təhsil proqramları, onlara müvafiq hazırlanmış tədris planları, fənlər üzrə işçi tədris proqramları (sillabuslar) və digər normativ sənədlər (qiymətləndirmə qaydaları, fərdi tədris planları, dərs cədvəlləri, imtahan cədvəlləri, dərslərin reqlamentləri, təcrübələrin keçirilməsi qaydaları və s.) əsasında həyata keçirilir.

2.3. Bakalavr təhsilinin məzmunu tədris prosesinin planlaşdırılmasını, onun həyata keçirilməsinin forma və metodlarını, tədris yükünün həcmini, tədris mərhələlərinin (semestrlərin) müddətini, tədris növlərini (mühazirə, məşğələ, laboratoriya və s.), ayrı-ayrı fənlərin həcmini və ixtisaslar üzrə təhsil proqramlarına qoyulan tələbləri əhatə edir.

Tədris prosesinin planlaşdırılması və təşkili tədris planları (nümunəvi işçi və fərdi) və fənlər üzrə işçi proqramları Universitetin müəyyənləşdirdiyi sənədlər forması və struktur  əsasında həyata keçirilir.

Fənn proqramları ixtisaslar üzrə ali təhsil proqramlarının tələblərinə uyğun olaraq Universitetin kafedraları  tərəfindən hazırlanır,  Universitetin Elm, xarici əlaqələr və metodiki işin təşkili departamentində ekspertiza edilir,  Tədris metodiki Şurada müzakirə olunduqdan sonra müvafiq qaydada  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir. Fənn proqramları üzrə işçi proqramlar (sillabuslar) kafedraların professor-müəllimləri tərəfindən hazırlanır, kafedra iclasında müzakirə olunduqdan sonra  Universitetin Tədris-metodiki Şurasında  təsdiq edilir.

İşçi tədris proqramı (sillabus) — fənnin müvafiq proqramı əsasında hazırlanan və özündə tədris olunan fənnin təsvirini, onun hədəf və məqsədini, qısa məzmununu, dərslərin müddətini və növlərini, tələbənin müstəqil işi üçün tapşırıqları, onların yerinə yetirilməsi müddətini, məsləhət saatlarını, müəllim haqqında məlumatı, müəllimin tələblərini, qiymətləndirmə meyarlarını, aralıq qiymətləndirmə cədvəlini, istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısını özündə əks etdirən sənəddir.

2.4. Universitetdə bakalavriat səviyyəsində tədrisin təşkili ali təhsil pilləsinin dövlət standartının tələblərinə uyğun Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş qaydalar əsasında kredit sistemi (Avropa ölkələrində tətbiq olunan Avropa Kredit Transfer Sistemi  - AKTS) ilə həyata keçirilir.

2.5. Universitetdə bakalavriat səviyyəsində tələbənin fənn üzrə tədris işinin həcminin vaxt ölçüsü kredit vahidləri ilə müəyyənləşdirilir. Bir kredit 30 saata (15 auditoriya və 15 tələbənin sərbəst işi) bərabərdir. Tədris planlarında (tədris proqramlarında) nəzərdə tutulmuş hər bir fənnin tədrisi bir semestrdə başa çatır və imtahanla yekunlaşır (bədən tərbiyəsi fənni istisna olmaqla). Fənlərin adları tədris planlarında təkrarlana bilməz (məsələn,  “İxtisas dili” fənni semestrlərdə təkrarlanarsa,  müvafiq olaraq “İxtisas dili-1”, “İxtisas dili-2”, adlandırılmalıdır).

2.6. Universitetdə tələbələrin fənlər üzrə attestasiyası (biliyinin qiymətləndirilməsi) Azərbaycan Respublikası  Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada çoxballı (100 ballı) sistemlə həyata keçirilir.

2.7. Tədris ili, bir qayda olaraq, iki semestrdən (payız və yaz) ibarətdir. Bundan əlavə, yay tətili müddətində 6 (altı) həftədən çox olmayaraq, yay semestri də təşkil oluna bilər.

2.8. Tədris ilinin müddəti 40 həftədir (o cümlədən 10 həftə imtahan sessiyaları). Hər semestr 20 həftədən (5 həftə imtahan sessiyasına ayrılır) ibarətdir.

2.9. Universitetdə tələbənin auditoriya və auditoriyadankənar həftəlik yükünün həcmi 45 saatdır. Bu zaman auditoriya saatları 30-dan çox olmamalıdır. Əyani forma üzrə məcburi auditoriya dərslərinin maksimal həcmi ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə təhsil proqramları ilə müəyyənləşdirilir. Qiyabi forma üzrə isə tələbələrin auditoriya dərslərinin həcmi ildə 180-240 saat nəzərdə tutulur. Hər tədris ilində təlim müddəti sentyabrın 15-dən başlanır və ixtisas üzrə tədris planına müvafiq olaraq yekunlaşır.

2.10. Bir  akademik  saat  45 dəqiqəyə bərabərdir. Bütün növ dərslər üçün 2 akademik saat müəyyənləşdirilir. Akademik saatlararası fasilə 10 dəqiqəyə bərabərdir.

 2.11. Universitetdə bakalavriat səviyyəsində bütün təlim müddətində, ixtisasından asılı olaraq təcrübəyə 8-18 həftə ayrılır. Təcrübənin müddəti Universitet tərəfindən təsdiq edilmiş  tədris planı (tədris proqramı) ilə müəyyənləşdirilir.

2.12. Hər tədris ilində tətil müddəti 8-12 həftə olmaqla Universitetin təsdiq etdiyi tədris proqramları əsasında aparılır.

2.13. Universitetdə bakalavriat səviyyəsində ixtisaslar üzrə təhsil proqramları təhsilalanların dövlət attestasiyası ilə yekunlaşır.

2.14. Universitetdə tədris planının bütün şərtlərini yerinə yetirmiş, o cümlədən nəzərdə tutulmuş cari attestasiyalardan (fənlər üzrə attestasiyalardan) müvəffəqiyyətlə keçmiş tələbələr yekun dövlət attestasiyasına buraxılırlar.

2.15. Yekun attestasiya bütün təhsilalanlar üçün məcburidir, onun hazırlanmasına və təşkilinə ayrılan müddət 6 həftədir.

2.16. Universitetdə yekun attestasiya ixtisas üzrə buraxılış yekun dövlət imtahanı (fənlərarası) və ya buraxılış işinin müdafiəsindən ibarətdir.

2.17. Universitetdə bakalavriat səviyyəsində tələbələrin topladığı kreditlərin sayı 200-dən az olmamalıdır. İxtisaslar üzrə təhsil proqramlarında nəzərdə tutulmuş kreditləri toplayan tələbə həmin proqramı mənimsəmiş hesab edilir. Universitetdə bakalavriat səviyyəsinin tədris proqramı üzrə tədris planını tam yerinə yetirmiş şəxslərə yekun Dövlət Attestasiya Komissiyasının qərarı əsasında “bakalavr” ali peşə-ixtisas dərəcəsi verilir.

2.18. Universitetdə yekun attestasiyanın təşkili və keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydalar, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmr və sərəncamları əsasında aparılır.

2.19. Bakalavriat səviyyəsini bu və ya digər səbəbdən başa vurmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş formada müvafiq arayış verilir.

2.20. Tələbələrin peşə maraqlarını təmin etmək məqsədi ilə tədris planlarına seçmə fənlər daxil edilir.

2.21. Universitetdə bakalavriat səviyyəsində təhsilin məzmunu bir-biri ilə əlaqəli nəzəri və təcrübi hazırlıqla müəyyənləşdirilir.

Departament rəhbərləri, fakültə dekanları və kafedra müdirləri  bakalavrın nəzəri hazırlığı humanitar və ixtisasın peşə hazırlığı fənlərinin mühazirə, məsləhət, məşğələ, sərbəst iş və digər şəkildə öyrənilməsi işini təşkil edir.

Kafedra müdirləri bakalavrın praktiki hazırlığı nəzəri biliklərin laboratoriya, məşğələ, tədris və elmi tədqiqat işləri, kurs işi və kurs layihəsi, tədris və istehsalat təcrübələri, həmçinin buraxılış işlərinin yerinə yetirilməsini təmin edir və bakalavrların tədris işlərinin təşkilinə görə birbaşa məsuliyyət daşıyırlar.

2.22. Kredit sistemi ilə tədrisin təşkilində tələbənin sərbəst işi mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə, mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir.

Tələbənin sərbəst işinə ayrılan vaxtın həcmi fənnin mənimsənilməsinə ayrılan ümumi vaxtın 50 faiz  olmalıdır.

Tələbənin sərbəst işi müəllimin auditoriyadankənar rəhbərliyi ilə və müstəqil şəkildə həyata keçirilir. Müəllimin rəhbərliyi ilə yerinə yetirilən sərbəst işin həcmi sərbəst iş üçün ayrılmış vaxtın 50 faizini təşkil etməlidir.

Müəllimin rəhbərliyi ilə aparılan sərbəst iş cari məsləhətlər, referat və ev tapşırıqlarının yoxlanılmasından, eləcə də fənnin mənimsənilməsinə dair tapşırıq və tövsiyələrin verilməsindən və s. ibarətdir. Sərbəst işlərin nəticələri müvafiq kafedraların iclaslarında müzakirə edilməli və işlənilmə dərəcələri müəyənləşdirilməlidir.

Universitetdə tələbələrin sərbəst işlərinin təşkili Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq qaydalar, Universitetin Nizamnaməsi və bu Əsasnamə ilə tənzimlənir.

2.23. Universitetdə bakalavriat səviyyəsi üzrə təhsil proqramlarında aşağıdakı fənn bölümləri nəzərdə tutulmalıdır:

- humanitar fənlər;

- ixtisasın peşə hazırlığı fənləri.

Humanitar fənn bölümü sosial idrakın müxtəlif sahələri üzrə elmi dünyagörüşlərin formalaşmasını təmin etməlidir.

İxtisasın peşə hazırlığı fənləri ixtisasa dair standart və qeyri-standart məsələləri həll etmək üçün lazımi bilik, bacarıq və vərdişlərin əldə olunmasını təmin etməlidir.

Ümumi auditoriya saatlarının 15-20 faizi humanitar fənlərin, 80-85 faizi isə peşə hazırlığını təmin edən fənlərin tədrisinə ayrılır.

Humanitar fənn bölümünə məcburi fənlər kimi “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan dili” (xarici dildə təhsil alanlar üçün), “Xarici dil” fənləri daxildir.

2.24. Universitetdə bakalavr təhsil proqramlarının fənn bölümlərinə seçmə fənlər daxildir. Seçmə fənlərə ayrılan saatların həcmi  Universitetin təsdiq etdiyi tədris proqramlarına uyğun müəyyənləşdirilir.

2.25. Universitet  təhsil proqramında nəzərdə tutulmuş illik orta dərs yükü həddini və təlimin minimum məzmununu saxlamaqla, təhsil materialının mənimsənilməsinə ayrılmış saatların həcmini fənn bölümləri arasında 5 faiz, fənn bölümləri daxilində isə 20 faizə qədər dəyişə bilər.

2.26. Bakalavriat səviyyəsində təkrar ali təhsil alanlar üçün Universitet əsas təhsil proqramlarına uyğun həmin ixtisas üzrə xüsusi (qısaldılmış) proqramlar da tətbiq edir.

Xüsusi (qısaldılmış) təhsil proqramları müvafiq ixtisaslar üzrə ali təhsil proqramlarının bazaları əsasında tərtib olunur.

Bu proqramlar üzrə təhsil qısaldılmış müddətdə başa çatdırılır. Təhsil proqramlarına yalnız ixtisasın peşə hazırlığı fənləri daxil edilir.

Xüsusi (qısaldılmış) proqramla təhsilalanların əvvəllər ayrı-ayrı fənlərdən (məzmunda dəyişiklik olmadığı halda) aldıqları qiymətlər nəzərə alına bilər.

2.27. Orta ixtisas təhsili müəssisələrini yüksək nəticələrlə başa vuran və “subbakalavr” dərəcəsi alan şəxslər bakalavr səviyyəsində təhsillərini davam etdirdikdə, orta ixtisas təhsili pilləsində müvafiq fənlər üzrə onların topladıqları kreditlər müəyyən olunmuş qaydada Universitet tərəfindən nəzərə alınır.

 

3. Universitetdə bakalavr hazırlığında resurs təminatına qoyulan tələblər

 

3.1. Universitetdə prorektor, department rəhbəri, fakültə dekanı və kafedra müdiri  bakalavriat səviyyəsində ixtisaslar üzrə təhsil proqramlarını həyata keçirən professor-müəllim heyətinin ixtisası, elmi adı və dərəcəsi, elmi-tədqiqat işlərinin yönümü tədris etdikləri fənnə uyğunluğunu müəyyənləşdirməyə cavabdehlik daşıyır.

3.2. Universitetdə bakalavriat səviyyəsində təhsil proqramlarının həyata keçirilməsinin əsas şərti professor-müəllim heyətinin ən azı 50 faizinin elmi adı və elmi dərəcəsinin olması, o cümlədən 10 faizinin elmlər doktoru, professor olmasıdır.

3.3. Bakalavriat səviyyəsində təhsil proqramlarının elmi-metodiki, informativ, maddi-texniki vəsaitlərlə təminatı lisenziya və akkreditasiyaya qoyulan normativ tələblərə uyğun olmalıdır.

 

4. Universitetdə bakalavr dərəcəsi almış məzunun hazırlıq səviyyəsinə qoyulan tələblər.

4.1. Universitetdə “Bakalavr” dərəcəsi almış məzunlar:

- təhsil aldıqları ixtisas üzrə təhsil proqramı əsasında qazanılmış bilik və bacarıqlarını əmək fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində tətbiq etməyi bacarmalı;

- humanitar və ixtisasın peşə hazırlığı sahəsində əsas bilikləri mənimsəməli, onlardan peşə və sosial fəaliyyətin müxtəlif sahələrində istifadə etməyi, sosial əhəmiyyətli məsələləri və prosesləri araşdırmağı bacarmalı;

- təhsil proqramına uyğun tədris olunan fənlər üzrə müvafiq hazırlığa malik olmalı, qazanılmış nəzəri bilikləri təcrübədə tətbiq etməyi bacarmalı;

- əmək fəaliyyətində ixtisasa dair məsələləri həll etmək bacarığına malik olmalı;

- peşə fəaliyyətində qarşıya çıxan məsələləri optimal həlletmə qabiliyyətinə malik olmalı;

- əmək fəaliyyətində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməyi bacarmalıdırlar.

AZ86
261Magistratura

 

 

 

 

BAAU-da magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr"  

dərəcələrinin verilməsi qaydaları haqqında

ƏSASNAMƏ

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2010-cu il 12 may tarixli 88 nömrəli

qərarı ilə təsdiq  edilmişdir

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Əsasnamə  "Təhsil  haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 may 2010-cu il  tarixli 88 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi qaydaları” (bundan sonra qaydalar), BAAU-nun (bundan sonra Universitet adlandırılan) Nizamnaməsi və digər qanunvericilik aktlarına uyğun hazırlanmışdır.

1.2. Universitetdə dövlət təhsil standartları əsasında ali təhsilin magistratura səviyyəsində təhsilin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi bu Əsasnamə ilə tənzimlənir.

1.3. Magistr hazırlığı ali təhsilin ikinci səviyyəsi olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş magistr ixtisaslaşmalarının (proqramlarının) təsnifatına uyğun müvafiq ixtisaslaşmalar üzrə mütəxəssis hazırlığının həyata keçirilməsini təmin edir. Bu səviyyədə bakalavr təhsili bazasından ayrı-ayrı ixtisasların ixtisaslaşmaları üzrə müvafiq təhsil proqramları əsasında mütəxəssislər hazırlanır.

1.4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi Qaydalar şamil edilməklə, Universitetdə magistratura səviyyəsində təhsilin məzmununa, ixtisasların ayrı-ayrı ixtisaslaşmaları üzrə müvafiq təhsil proqramlarına, eləcə də təhsilalanların hazırlıq səviyyəsinə qoyulan tələbləri müəyyənləşdirir.

1.5. Bu Əsasnamə mütəxəssis hazırlığının səviyyəsinə ümumi tələblər qoymaqla, Universitetdə  təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, məsuliyyətin, eləcə də kadr hazırlığının səmərəliliyinin artırılmasına, tədris-metodiki təminatın yaxşılaşdırılmasına, təhsilalanların attestasiyasının şəffaflığına, təhsilin keyfiyyət səviyyəsinin ölkədə qəbul olunan təhsil standartları əsasında beynəlxalq və ümumavropa təhsil sisteminin prinsiplərinə uyğunlaşdırılması şərtilə, respublikanın ali təhsil sisteminin Avropa təhsil məkanına inteqrasiyasına və ölkəmizdə verilmiş təhsil sənədlərinin beynəlxalq təhsil məkanında tanınmasına şərait yaradır.

1.6.  Universitetdə  magistratura səviyyəsində əyani və qiyabi təhsilalma formaları  müəyyən edilir.

1.7.  Universitetdə magistratura səviyyəsində əyani forma üzrə təhsilin normativ müddəti 1,5-2 (qiyabi forma üzrə təhsil müddəti altı ay artıqdır) ildir. Bu müddət ayrı-ayrı ixtisaslaşmaların təhsil proqramları ilə müəyyənləşdirilir.

1.8. Universitetdə  magistratura təhsili ödənişli və ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilə bilər.

1.9. Universitetdə magistratura Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin razılığı əsasında Azərbaycan  Respublikasının  Təhsil  Nazirliyi tərəfindən  yaradılır.

1.1. Universitetdə magistraturaya tələbə qəbulu  Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası  tərəfindən  müəyyən  edilmiş  qaydada  həyata keçirilir.

1.11. Xarici ölkələrin vətəndaşlarının magistraturaya qəbulu müvafiq qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.

 

 

 

 

2. Universitetdə magistratura səviyyəsində təhsilin məzmununa və tədris

prosesinin təşkilinə qoyulan tələblər

 

2.1. Magistratura – ali təhsilin ikinci səviyyəsinin tələblərinə uyğun olaraq, yüksək ixtisaslı, sərbəst yaradıcılıq fəaliyyəti göstərə biləcək mütəxəssislərin hazırlığını təmin edən təhsil prosesidir.

2.2. Universitetdə magistr hazırlığı ixtisasın ayrı-ayrı ixtisaslaşmaları üzrə təhsil proqramı, ona müvafiq hazırlanmış tədris planı, fənlə rüzrə işçi proqramlar (sillabuslar) və digər normativ sənədlər (qiymətləndirmə qaydaları, fərdi tədris planları, dərs cədvəlləri, imtahan cədvəlləri, dərslərin reqlamentləri, təcrübənin keçirilməsi qaydaları və s.) əsasında həyata keçirilir.

2.3. Magistr təhsilinin məzmunu tədris prosesinin və elmi tədqiqat işlərinin planlaşdırılmasını, onun həyata keçirilməsinin forma və metodlarını, tədris yükünün həcmini, tədris mərhələlərinin (semestrlərin) müddətini, tədris növlərini (mühazirə, məşğələ, laboratoriyavə s.), ayrı-ayrı fənlərin həcmini, ixtisasın ixtisaslaşmaları üzrə təhsil proqramında qoyulan tələbləri əhatə edir.

Tədris prosesinin və elmi-tədqiqat işlərinin planlaşdırılması, təşkili tədris planı (nümunəvi işçi və fərdi), fənn proqramları və ona müvafiq hazırlanmış fənlər üzrə işçi proqramları əsasında həyata keçirilir. Bu planların forma və strukturu Universitet tərəfindən müəyyənləşdirilir.

Fənn proqramları müvafiq ixtisasın təhsil proqramlarının tələblərinə uyğun olaraq Universitet tərəfindən hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir. Fənlər üzrə işçi proqramları (sillabuslar) isə Universitet tərəfindən hazırlanır və təsdiq edilir.

İşçi tədris proqramı (sillabus) - fənnin müvafiq proqramı əsasında hazırlanan və özündə tədris olunan fənnin təsvirini, onun hədəf və məqsədini, qısa məzmununu, dərslərin müddətini və növlərini, tələbənin müstəqil işi üçün tapşırıqlarını, onların yerinə yetirilməsi müddətini, məsləhət saatlarını, müəllim haqqında məlumatı, müəllimin tələblərini, qiymətləndirmə meyarlarını, aralıq qiymətləndirilmə cədvəlini, istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısını əks etdirən sənəddir.

2.4. Universitetdə magistratura səviyyəsində təhsilin məzmunu bir-biri ilə əlaqəli nəzəri təlimdən, pedaqoji və peşəkar hazırlıqdan, eləcə də elmi tədqiqat işlərindən ibarətdir.

Universitetdı magistrin  nəzəri  təlimi və pedaqoji hazırlığı humanitar, ixtisas və ixtisaslaşma fənlərinin mühazirə, məşğələ, seminar, məsləhət, sərbəst iş, pedaqoji təcrübə və s. formada öyrənməsi ilə təmin olunur.

Magistrin elmi tədqiqat sahəsində hazırlığı konkret tədqiqat fəaliyyətinin tələblərinə uyğun olaraq, müasir üsullarla araşdırmaların aparılması və dissertasiya işinin hazırlanması ilə təmin olunur.

2.5. İxtisasın ayrı-ayrı ixtisaslaşmaları üzrə təhsil proqramının strukturu tədris (humanitar və ümumi hazırlıq, eləcə də ixtisaslaşma fənləri) və elmi tədqiqat hissəsindən ibarətdir.

2.6. Universitetdə magistratura səviyyəsində tədrisin təşkili ali təhsil pilləsinin dövlət standartının tələblərinə uyğun Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş qaydalar əsasında kredit sistemi (Avropa ölkələrində tətbiq olunan AKTS – Avropa Kredit Transfer Sistemi) ilə həyata keçirilir.

2.7. Universitetdə tələbələrin fənlər üzrə attestasiyası (biliyinin qiymətləndirilməsi) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada çoxballı (100 ballı) sistemlə həyata keçirilir.

2.8. Universitetdə tədris ili, bir qayda olaraq, iki semestrdən (payız və yaz) ibarətdir. Bundan əlavə, yay tətili müddətində 6 (altı) həftədən çox olmayaraq, yay semestri də təşkil oluna bilər.

2.9. Universitetdə əyani formanın təhsil müddətində nəzəri tədrisə - 45, elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji təcrübələrə - 8, imtahan sessiyalarına isə 15 həftə ayrılır. Bu zaman auditoriya saatları 12-16 həftədir.

Dissertasiya işinin  hazırlanması və müdafiəsinə 12, tətillərə isə 14 həftə ayrılır.

2.10. Tələbənin auditoriya və auditoriyadankənar (bütün tədris, elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji) həftəlik yükünün həcmi 45 saatdır. Bu zaman dərslər 12-16 saat təşkil edir.

Qiyabi forma üzrə isə tələbələrin auditoriya dərslərinin həcmiildə 120-160 saat nəzərdə tutulur. Hər tədris ilində təlim müddəti 15 sentyabr tarixindən başlanır və tədris planına müvafiq olaraq yekunlaşır.

2.11. Bir akademik saat - 45 dəqiqəyə bərabərdir. Bütün növ dərslər üçün 2 akademik saat müəyyənləşdirilir. Akademik saatlararası fasilə 5 dəqiqədən az olmamalıdır.

2.12. Universitetdə magistratura üzrə aparılan elmi-tədqiqat işləri axtarış və tətbiqi xarakterli işlər olmalıdır.

2.13. Universitetdə magistrantlara elmi rəhbərlik, bir qayda olaraq, həmin təhsil müəssisəsində çalışan professor-müəllim heyətinin elmi adı və ya elmi dərəcəsi olan nümayəndələri və ya həmin şərtləri ödəyən digər müəssisə və təşkilatlarda çalışan şəxslər tərəfindən həyata keçirilir. Bir nəfərə 5-dən çox magistranta rəhbərlik etməyə icazə verilmir. Magistrantın elmi-tədqiqatının yönümü müxtəlif elmlərin qovuşmasından ibarət olduğu halda, ona elmi rəhbərlə yanaşı, elmi məsləhətçi də təyin oluna bilər.

 

3.  Universitetdə magistrlik dissertasiyalarının  müdafiəsi  üzrə 

ixtisaslaşdırılmış şuralar

 

3.1. Universitetdə ali təhsilin magistratura səviyyəsində təhsilin yekun mərhələsi magistrlik dissertasiyasının müdafiəsidir (ixtisasdan asılı olaraq buraxılış  imtahanı da ola bilər).

3.2. Magistratura səviyyəsini bitirən şəxslərə "magistr" ali elmi-ixtisas dərəcəsi verilir. "Magistr" dərəcəsi magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi üçün Universitet tərəfindən yaradılmış  ixtisaslaşdırılmış şuraların  qərarı əsasında verilir. Bu təhsil səviyyəsini bitirən şəxslər təhsillərini doktoranturada davam etdirə bilərlər.

3.3. Universitetdə ixtisaslaşdırılmış şuraların yaradılması və onun işinin təşkili qaydası Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq qaydalarla  müəyyən olunur.

 4. Magistraturada yekun attestasiya.

4.1. Universitetdə tədris planının bütün şərtlərini  yerinə yetirmiş tələbələr yekun attestasiyaya buraxılırlar.

4.2. Yekun attestasiya magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi və ixtisas fənləri üzrə imtahanlardan ibarətdir. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi ixtisaslaşdırılmış şuraların iclaslarında aparılır.

4.3. Universitetdə magistrlik dissertasiyasının məzmunu, yazılması, təqdim edilməsi və müdafiəsi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən  qoyulmuş tələblərə uyğun  müəyyənləşdirilir.

4.4. Universitetdə magistratura səviyyəsinin təhsil proqramı üzrə tədris planını tam yerinə yetirmiş və magistr ali elmi-ixtisas dərəcəsi almış şəxslərə müəyyən olunmuş formada dövlət nümunəli diplom verilir.

4.5. Magistratura səviyyəsini bu və ya digər səbəbdən başa vurmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti  tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada arayış verilir.

AZ87
264Doktorantura

Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul

qaydaları haqqında

ƏSASNAMƏ

 

 

1. Ümumi müddəalar.

 

1.1.Bu Əsasnamə «Təhsil haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu, Azərbaycan

 Respublikası NK-nın 01.07.2010-cu il tarixli 129 saylı “Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul qaydaları” haqqında  qərarı, Bakı Avrasiya Universitetinin  (bundan sonra Universitetin) Nizamnaməsin əsasında hazırlanmışdır. Universitetdə  doktoranturanın yaradılmasına qoyulan tələblər və doktoranturaya qəbul qaydaları müəyyən edilmişdir.

1.2. Universitetdə   yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması ali təhsilin

      ən yüksək səviyyəsi olan doktorantura yolu ilə həyata keçirilir və müvafiq elmi

       dərəcələrin   (elm sahələri göstərilməklə, fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru) verilməsi ilə

      başa çatır.

   1.3.  Doktoranturada təhsil fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə həyata keçirilir.

  1.4.  Doktoranturada təhsilalma əyani (istehsalatdan ayrılmaqla) və qiyabi (istehsalatdan  

          ayrılmamaqla) formalar üzrə həyata keçirilir.

  1.5.   Doktorantura təhsilini həyata keçirən Universitet  elmi və elmi-pedaqoji kadr hazırlığını

           dissertantlıq (dissertantura) yolu ilə də reallaşdırır.

  1.6.   Doktoranturada təhsil dövlət hesabına  sifarişli və (və ya) ödənişli əsaslarla həyata

           keçirilir.

  1.7.  Universitetdə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturada əyani təhsil müddəti 3 il,

          qiyabi 4 il, dissertantlıq yolu ilə  isə  4 ildir.

          Elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturada əyani təhsil müddəti 4 il, qiyabi 5 il,  

          dissertantlıq yolu ilə 5 ildir.

          Müstəsna hallarda bütün təhsil formaları üzrə təhsil müddəti uzadıla bilər.

  1.8.  Doktoranturaya illik qəbul və dissertantların təhkimolunma planları Universitetin sifarişi

          əsasında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur, Azərbaycan

          Milli Elmlər Akademiyasının və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəyləri

          əsasında təsdiq edilir.

 1.9.  Doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə təhsilini başa çatdırmış məzunlara Universitetin            

         müvafiq arayışı və imtahanların verilməsi haqqında vəsiqə verilir.

1.10.  Universitetdə doktoranturaya   elmi-metodik   fəaliyyətinə  rəhbərliyi   və  nəzarəti

          Magistratura və Doktorantura şöbəsi həyata keçirir.

 

2. Universitetdə Doktoranturnın yaradılması.

 

2.1. Doktoranturaların   yaradılması   haqqında  vəsatət   Universitetin  sifarişi   əsasında       

       Azərbaycan Respublikasının  Təhsil Nazirliyi tərəfindən Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur,

      Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin

      rəyləri əsasında təsdiq edilir.

2.2. Vəsatətə  Universitetin  Elmi şurasının qərarı əlavə olunur. Qərarda doktorantura təhsili

       üçün nəzərdə tutulan ixtisasların siyahısı və müvafiq elmi potensialın mövcudluğu göstərilir.

2.3. Universitet  doktoranturanın yaradılması üçün  mövcud elmi potensial, elm və innovasiya

      sahəsində əldə etdikləri göstəricilər haqqında məlumatları bu Əsasnamənin 2.1. bəndində

      göstərilən hökumət qurumlarına təqdim edir.

2.4. Universitetin  elmi potensialının müəyyənləşdirilməsi üçün aşağıdakı məlumatlar təqdim

      edilir:

 

- təşkilati-hüquqi statusu və əsas elmi istiqamətlərini əks etdirən ümumi məlumat;

- elmi və elmi-pedaqoji kadr potensialı haqqında məlumat;

- fundamental tədqiqatların səviyyəsi və prioritet istiqamətləri üzrə əldə olunmuş son nailiyyətlər

   haqqında məlumat;

- dövlət proqramlarının həyata keçirilməsində iştirak haqqında məlumat;

- maddi-texniki baza (humanitar profilli sahələr üçün kitabxanalar, xüsusi fondlar, arxivlər və s.)  

   haqqında məlumat;

- dərc olunmuş elmi işlər, alınmış patentlər, elmi və texnoloji işləmələr, təşkil olunmuş

  beynəlxalq və milli tədbirlər, həyata keçirilmiş proqram və layihələr, innovasiya sahəsində

  fəaliyyətin nəticələri haqqında məlumat;

- təhsilin bütün pillələri üçün nəşr olunmuş dərs vəsaitləri, digər təşkilatlarla birgə həyata

  keçirilən proqram və layihələr haqqında məlumat;

- beynəlxalq və ikitərəfli proqramlar çərçivəsində xarici elmi qurumların fəaliyyətində iştirakı

  əks etdirən əməkdaşlıq haqqında məlumat.

 Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində doktoranturnın yaradılması üçün həmin müəssisələrin   fəaliyyətini əks etdirən digər məlumatlar da təqdim edilə bilər.

 

 

3. Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorantura.

 

3.1. Universitetə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya ali təhsilin magistratura

       səviyyəsini bitirən  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları müsabiqə əsasında qəbul

       olunurlar.

3.2. Doktoranturanın (keçmiş aspiranturanın) tam kursunu bitirən şəxs eyni ixtisas üzrə təkrarən

      doktoranturaya qəbul oluna bilməz.

3.3. Universitetdə  Doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

- ərizə (doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi müəssisənin və yaxud təşkilatın rəhbərinin adına);

- kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;

- tərcümeyi-hal;

- 2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə);

- iş yerindən xasiyyətnamə;

- iş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından çıxarış;

- çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat;

- ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə);

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

 

3.4. Sənədlərin qəbulu forması, qaydaları, qəbul planı və imtahanların keçirilmə müddəti

       haqqında kütləvi informasiya vasitələrində qəbulu həyata keçirən müəssisə tərəfindən

      müvafiq elan verilir.

3.5. Universitetdə  Doktoranturaya qəbul Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

       tərəfindən müəyyən edilən müddətlərdə hər il keçirilir.

3.6. Universitetdı sənədlərin qəbulu üçün rektorun (və ya prorektorun) sədrliyi ilə qəbul

       komissiyası yaradılır. Qəbul komissiyası fakültə, kafedra, şöbə, bölmə, laboratoriya

       rəhbərlərindən, aparıcı əməkdaşlardan və bir qayda olaraq, doktorantların nəzərdə tutulan

       rəhbərlərindən təşkil olunur.

3.7. Doktoranturaya qəbul olmaq istəyən şəxslərin ixtisas uyğunluğu qəbul komissiyası

       tərəfindən müəyyən edilir.

 

3.8. Universitetdə Doktoranturaya qəbul olmaq istəyən şəxslə nəzərdə tutulan elmi rəhbər müsahibə keçirir və rəhbərliyi həyata keçirmək barədə razılıq və ya imtina qərarını yazılı surətdə qəbul komissiyasına təqdim edir.  İmtina olunduğu halda digər elmi rəhbər təklif edilir.

3.9. Universitet Qəbul komissiyası nəzərdə tutulan rəhbərin rəyi və təqdim edilən digər sənədlər əsasında imtahanlara buraxılmaq haqqında qərar qəbul edir və bu barədə bir həftədən gec olmayaraq iddiaçıya bildiriş göndərir. Bildiriş doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi Universitet  rəhbəri tərəfindən imzalanır və bu bildiriş iş yerindən məzuniyyət almaq hüququ verir.

3.10. Doktoranturaya qəbul olmaq istəyənlər ixtisas fənnindən, xarici dildən (rus dili istisna olmaqla, seçim sərbəst və ya ixtisasa uyğun olmalıdır) və fəlsəfədən ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üçün qüvvədə olan tədris proqramları həcmində qəbul imtahanları verirlər.

3.11. Qəbul imtahanlarını keçirmək məqsədi ilə Universitetdə müvafiq fənlər üzrə imtahan komissiyaları yaradılır.

3.12. İxtisas fənnindən qəbul imtahanını doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi Universitet rektoru tərəfindən yaradılan komissiya həyata keçirir. Komissiyanın tərkibində müvafiq ixtisas üzrə ən azı iki elmlər doktoru və ya professor olmalıdır. Nəzərdə tutulan rəhbərlər də komissiyanın üzvü ola bilərlər. Komissiyanın sədri  Universiytetin rektoru, yaxud prorektoru təyin edilir. Müstəsna hallarda, bəzi ixtisaslar üzrə elmlər doktorları və professorlar olmadıqda, komissiyanın tərkibinə fəlsəfə doktorları (elmlər namizədləri), dosentlər, xarici dil üzrə isə elmi (alimlik) dərəcəsi olmayan təcrübəli mütəxəssislər daxil edilə bilər.

3.13. Bərabər ballar toplandığı halda, müsabiqədə ixtisas fənnindən daha yüksək qiymət alan və çap edilmiş elmi əsərləri olan şəxslərə üstünlük verilir.

3.14. Universietdə  yaradılmış qəbul komissiyaları imtahanların nəticələri əsasında müvafiq qərar qəbul edirlər.

3.15. Universitet Elmi şurası doktorantların dissertasiya mövzularını və elmi rəhbərlərini onların qəbul komissiyaları tərəfindən doktoranturaya qəbul olunmaları haqqında qərar qəbul etdikləri gündən 1 aydan gec olmamaq şərtilə təsdiq edir.

3.16. Universitetdə  Doktoranturaya qəbul təsdiq edilmiş plan əsasında Universitetin  Nizamnaməsinə və bu Əsasnaməyə uyğun olaraq rəsmiləşdirilir.

3.17. Doktoranturaya qəbul haqqında qərarın (əmrin) surəti doktoranturaya istehsalatdan ayrılmaqla qəbul olunmuş şəxs ilə işəgötürən arasında olan əmək müqaviləsinə xitam vermək üçün əsasdır.

3.18. Doktoranturaya istehsalatdan ayrılmaqla qəbul olunan şəxslərin əmək kitabçası Universitetə  təqdim edilir.

3.19. Doktoranturaya qəbul haqqında qərarda (əmrdə) doktorantın dissertasiyasının mövzusu, təhsil müddəti və rəhbəri (rəhbərləri) göstərilir və onlara bu haqda məlumat verilir. Bir qayda olaraq, doktorantın elmi rəhbəri elmlər doktoru və ya professor olur.

3.20. Müstəsna hallarda, Universitetin  Elmi şurasının qərarı əsasında müvafiq ixtisasa malik fəlsəfə doktorları (elmlər namizədləri) da doktorantlara elmi rəhbərlik işinə cəlb oluna bilərlər.

3.21. Müxtəlif ixtisasları əhatə edən mövzular üzrə elmi tədqiqatlar apararkən doktoranta iki elmi rəhbər, yaxud rəhbər və məsləhətçi təyin oluna bilər. Onlardan biri fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi)  da ola bilər.

3.22. Elmi rəhbər doktoranta elmi iş üzrə məsləhətlər verir, doktorantın təsdiq edilmiş fərdi iş planına (tədris proqramına) uyğun fəaliyyətinə rəhbərlik edir və dissertasiya işinin müəyyən olunmuş vaxtda keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.

3.23. Bir elmi rəhbərə təhkim olunan doktorantların sayı 5 nəfərdən artıq olmamaq şərtilə, Universitet Elmi şurası tərəfindən müəyyən olunur və Universitetin fəaliyyətini tənzimləyən Nizamnaməyə  və bu Əsasnaməyə uyğun olaraq rəsmiləşdirilir.

3.24. Hər bir doktoranta görə elmi rəhbərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əmək haqqı ödənilir.

 

3.25. Doktoranturada təhsil müddətində doktorant Universitetin Elmi şurası tərəfindən təsdiq edilmiş fərdi iş planı əsasında fəaliyyət göstərir.

3.26. Doktorantların Universitetdən başqa ali təhsil müəssisələrinə, elmi təşkilatlara, həmçinin əyani təhsildən qiyabiyə və əksinə keçirilməsi Universitet  Elmi şurasının qərarı ilə onun fəaliyyətini tənzimləyən Nizamnaməyə və bu Əsasnaməyə) uyğun olaraq həyata keçirilir.

3.27. Doktorant təhsil müddətində:

- peşə biliklərinə dərindən yiyələnməli;

- müstəqil elmi tədqiqat işi aparmaq vərdişləri əldə etməli;

- elmi tədqiqatlar aparmaq metodologiyasını mənimsəməli;

- fərdi iş planını tam yerinə yetirməli;

- ixtisas fənnindən (həmçinin ixtisas uyğunluğu nəzərə alınmaqla, digər fəndən), informatikadan  

 və xarici dildən doktorluq imtahanlarını verməli;

- elmi tədqiqatlarının nəticələrini əks etdirən məqalələr dərc etdirməli;

- elmi tədqiqatlarının nəticələrini aprobasiya etdirməli;

- elmi tədqiqat işini bitirməlidir.

3.28. Doktorant fərdi iş planının yerinə yetirilməsi barədə vaxtaşırı şöbə, bölmə, kafedra, laboratoriya iclaslarında hesabat verir.

3.29. Doktorantlar dissertasiya mövzusu üzrə tədqiqat işi aparmaq üçün Universitetin elmi işçiləri ilə bərabər kitabxanadan, laboratoriyadan, mövcud avadanlıqlardan istifadə etmək, ezamiyyətlərə, o cümlədən, xarici ölkələrə getmək, ekspedisiyalarda iştirak etmək hüququna malikdirlər.

3.30. Doktorantlar ildə bir dəfədən az olmamaq şərtilə, Universitet tərəfindən təsdiq olunmuş attestasiya haqqında əsasnamələrə uyğun olaraq, attestasiyadan keçməlidirlər. Attestasiyanın keçirilmə müddəti Universitein rektoru  tərəfindən müəyyən edilir. Doktorantın növbəti tədris ilində təhsilini davam etdirməsi attestasiyanın nəticəsinə əsasən müəyyənləşir.

3.31. Universitetin Elmi şurasında doktorantların elmi rəhbərlərinin vaxtaşırı hesabatları dinlənilir.

3.32. Doktoranturada fərdi iş planını yerinə yetirən və elmi tədqiqat işini bitirən şəxslər «Fəlsəfə doktoru» elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müdafiəsinə buraxılırlar.

3.33. Universitetin prorektoru doktorantlara fərdi iş planının yerinə yetirilməsində, zəruri avadanlığın, həmçinin elmi-tədqiqat işinin mövzusu ilə bağlı materialların əldə edilməsində yardım göstərməlidir.

3.34. Dövlət sifarişi əsasında əyani təhsil alan doktorantlara qanunvericiliklə müəyyən olunmuş məbləğdə təqaüd ödənilir və hər il məzuniyyət verilir. Fərdi iş planını müvəffəqiyyətlə yerinə yetirən doktorantlara müxtəlif adlı təqaüdlər və ya Universitetin  daxili imkanları hesabına əlavə ödənişlər təyin oluna bilər.

3.35. Əyani təhsil alan doktorantlar elmi rəhbərin razılığı ilə Universitetdə 0,5 ştat vahidi ilə müvafiq elmi və ya elmi-pedaqoji işlərə cəlb oluna bilərlər.

 

4. Elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktorantura.

 

4.1. Elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturaya seçdikləri sahədə elmi və ya elmi-pedaqoji nailiyyəti olan, fundamental tədqiqatları yüksək səviyyədə aparmağa qadir və “Fəlsəfə doktoru” (elmlər namizədi) elmi (alimlik) dərəcəsi olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları qəbul edilirlər.

4.2. Doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

- ərizə (doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi müəssisənin və yaxud təşkilatın rəhbərinin adına);

- kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;

- tərcümeyi-hal;

- 2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə);

- iş yerindən xasiyyətnamə;

- əmək kitabçasından çıxarış;

- çap olunmuş elmi işlərin siyahısı;

- «Fəlsəfə doktoru» və ya «Elmlər namizədi» elmi (alimlik) dərəcəsi diplomunun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;

- ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərinin tanınması haqqında şəhadətnamə);

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

4.3. Universitetin  Elmi şurası «Elmlər doktoru» elmi dərəcəsinə iddiaçı haqqında Magistratura və Doktorantura şöbəsi, bölmə, kafedra və ya laboratoriyanın təqdimatı əsasında doktoranturaya qəbul, dissertasiyanın mövzusu, fərdi iş planı və elmi məsləhətçisi (məsləhətçilər) haqqında qərar qəbul edir. Həmin qərar Universitetin fəaliyyətini tənzimləyən Nizamnamə və bu Əsasnaməyə uyğun olaraq rəsmiləşdirilir.

4.4. Elmi məsləhətçiyə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əmək haqqı ödənilir.

 4.5. Zəruri hallarda doktorantlar aparıcı elmi mərkəzlərə (o cümlədən, xaricdə yerləşən) ezam oluna bilərlər. Ezamiyyət xərcləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ödənilir.

4.6. Doktorantlar hər il Universitetin Elmi şurasına fərdi iş planının yerinə yetirilməsi haqqında hesabat verir və həmin hesabat əsasında onun doktoranturada təhsilini davam etdirməsi barədə qərar qəbul olunur.

4.7. Doktorant təhsil müddəti ərzində dissertasiya işini başa çatdırmalı, aprobasiyasını keçirməli və müəyyən olunmuş qaydada onu müdafiəyə təqdim etməlidir.

4.8. Dövlət sifarişi əsasında  əyani təhsil alan doktorantlara qanunvericiliklə müəyyən olunmuş məbləğdə təqaüd ödənilir və hər il məzuniyyət verilir.

 

5. Doktoranturada elmi və elmi-pedaqoji kadrların məqsədli hazırlığı.

 

5.1. Doktoranturada yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların məqsədli hazırlığı  Universitetin  təqdimatı ilə onların tabe olduqları müvafiq qurumların sifarişləri əsasında həyata keçirilir.

5.2. Doktoranturada yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların məqsədli hazırlığı Universitetin doktoranturaya ümumi qəbul qaydalarına müvafiq həyata keçirilir. Məqsədli yerlər doktoranturaya qəbul planında əks olunur.

5.3. «Fəlsəfə doktoru» və «Elmlər doktoru» elmi dərəcələri üzrə doktoranturada təhsil alan şəxslərin hüquq və vəzifələri doktoranturada yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların məqsədli hazırlığına da şamil edilir.

5.4. Doktoranturada yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların məqsədli hazırlığı prosesində təhsil alan şəxslərin əyani təhsildən qiyabi təhsilə və ya əksinə keçirilməsi yalnız onları göndərən təşkilatın razılığı əsasında aparıla bilər.

 

6. Dissertantlıq yolu ilə yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması.

 

6.1. Dissertantlıq yolu ilə yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması ali təhsil müəssisələrində, elmi və digər təşkilatlarda çalışan mütəxəssislərin istehsalatdan ayrılmamaqla, elmi dərəcənin alınması üçün təhkim olunmaqla, dissertasiya işinin yerinə yetirilməsini təmin edir.

6.2. Dissertantlıq yolu ilə “Fəlsəfə doktoru” elmi dərəcəsi almaq hüququna ali təhsilli (ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsini bitirən, yaxud təhsili ona bərabər tutulan, tibbi təhsildə isə həkim və həkim-mütəxəssis), müvafiq tədqiqat sahəsində müəyyən müvəffəqiyyətləri olan ali təhsil müəssisələrinin, elmi və digər təşkilatların elmi və elmi-pedaqoji kadrları malikdirlər. «Elmlər doktoru» elmi dərəcəsinin dissertantlıq yolu ilə alınması üçün «Fəlsəfə doktoru» (elmlər namizədi) elmi dərəcəsinin olması əsas şərtdir.

 

6.3. Dissertantlıq yolu ilə təhsil müddətini başa vuran şəxslər eyni ixtisas üzrə təkrar dissertant olmaq hüququna malik deyillər.

6.4. Doktoranturada tam təhsil müddətini başa vurmuş şəxslər eyni ixtisas üzrə dissertantlıq yolu ilə təhsil almaq hüququna malik deyillər.

6.5. Dissertant kimi təhkim olunmaq istəyən şəxslər, bir qayda olaraq, elmi və elmi-pedaqoji iş stajına malik olmalıdırlar.

6.6. Dissertantlıq yolu ilə təhsil almaq üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

- ərizə (dissertantura təhsilini həyata keçirən müəssisənin və yaxud təşkilatın rəhbərinin adına);

- kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;

- tərcümeyi-hal;

- 2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə);

- iş yerindən xasiyyətnamə;

- əmək kitabçasından çıxarış;

- çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat (fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə);

- ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərinin tanınması haqqında şəhadətnamə);

- «Elmlər doktoru» elmi dərəcəsi iddiaçısı üçün fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi) diplomunun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;

- çap olunmuş elmi əsərlərin siyahısı (elmlər doktoru hazırlığı üzrə);

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

6.7. Universitetin Elmi şurası Magistratura və Doktorantura şöbəsi, bölmə, kafedra və ya laboratoriyanın təqdimatı əsasında iddiaçının dissertant təhkim olunması, onun dissertasiya mövzusu, fərdi iş planı və elmi rəhbəri (məsləhətçisi) haqqında qərar qəbul edir. Elmi şuranın qərarı əsasında Universitetin rektoru  iddiaçının təhkim olunması haqqında əmr verir.

6.8. «Fəlsəfə doktoru» və «Elmlər doktoru» elmi dərəcəsi üzrə doktoranturada təhsil alan şəxslərin hüquq və vəzifələri dissertantlıq yolu ilə təhsil alan şəxslərə (doktorantlara) də şamil edilir.

6.9. «Fəlsəfə doktoru» elmi dərəcəsi üzrə dissertantlıq yolu ilə təhsil alan şəxslər müəyyən olunmuş qaydada ixtisas fənnindən, fəlsəfə, informatika və xarici dildən, həmçinin ixtisas uyğunluğu nəzərə alınmaqla, digər fəndən də doktorluq imtahanları verirlər.

6.10. Dissertantlıq yolu ilə təhsil alan hər bir şəxsin elmi rəhbərlərinə və məsləhətçilərinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əmək haqqı ödənilir.

6.11. Dissertasiya işini tamamlamaq məqsədi ilə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə dissertant təhkim olunmuş şəxslərə Elmi şuranın qərarına əsasən iş yerindən qanunvericilikdə müəyyən edilmiş müddətə yaradıcılıq məzuniyyəti verilir.

 

7. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə təhsil almaq hüququ.

 

7.1. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə təhsili Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq hüquqi və fiziki şəxslərin birbaşa bağladıqları müqavilələr əsasında həyata keçirilir.

7.2. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə təhsili ödənişli əsaslarla aparılır. İllik təhsil haqqı təhsilin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq Universitet  tərəfindən müəyyən edilir. Müstəsna hallarda Universitet ödənişsiz qəbul həyata keçirə bilər.

7.3. Xarici dövlətlərdə təhsil almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün ali təhsil haqqında diplomun notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti və diplomun tanınması haqqında şəhadətnamə təqdim edilməlidir.

 

7.4. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə təhsil müddətində «Azərbaycan dili» fənnindən əlavə doktorluq imtahanı verirlər.

7.5. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Universitetdə doktoranturaya qəbulu və dissertant təhkim olunması, eyni zamanda təhsili bu Qaydalara və qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir.

 

 

 

AZ88
267Tədris yaradıcılıq MərkəziAZ89
270

 

Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzi


Mərkəzin yaradılması ideyası universitetin rektoru, professor Nazim Hüseynliyə məxsusdur. 1999-cu il sentyabrın 1-də təsis edilən mərkəzin başlıca vəzifə və funksiyaları ilə yanaşı, fəaliyyət istiqamətləri də müəyyənləşdirilmişdir. Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzinin nəzdindəki “Türk Ocağı”nda rəhbərliyin təşəbbüsü ilə Türkiyədən elm adamları, yazıçı və mütəfəkkirlər dəvət olunmuş, elmi-praktik seminar keçirilmişdir.

 

 

Mərkəzdə türkdilli ölkələrin, millət və xalqların bütün sahələr üzrə araşdırılması qruplaşdırılmışdır. Prototürk, Türk, türkdilli millət, xalq və etnik qrupların tarixini, dövlətçiliyi, elm və incəsənəti, mədəniyyəti, təsərrüfat, adət-ənənələrini tədqiq etmək mərkəzin başlıca funksiyasıdır. Burada Türk ədəbiyyatı, dilçiliklə bağlı araşdırmalar, ədib və mütəffəkirlər ilə yanaşı, dövlət xadimləri, ictimai-siyasi liderlərin də həyat və yaradıcılığı, dövlətçilik və idarəçilikdə göstərdiyi əzmkarlıq elmə, faktlara istinadən araşdırılır. Mərkəzdə hər hansı bir anlayışın, terminin, dil qruplarının, türkdilli millət və xalqların ləhçələrində işlənməsi sözlükləri də tərcümə və tərtib edilir. Mərkəzin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, cari və prespektiv işlərin görülməsi də planlaşdırılmış, tarixi hüquqi kitablar, dastan, sözlük və digər elmi-kütləvi nəşrlər üzərində müntəzəm tədqiqat işləri aparılır.

1. Hakkı Önkal tərəfindən 1992-ci ildə nəşr olunan 303  səhifədən ibarət olmaqla 52 türbəni işıqlandıran “Osmanlı Hanedan Türbələri” adlı kitab üzərində araşdırmalar aparılmışdır. Göstərilən kitab cədvəl tərtib edilməklə işlənilmişdir. Bu kitabın tərcümə, tərtib və çapa hazırlanmasında başlıca məqsəd X-XX əsrlərdə Osmanlı dövlətinin, idarəçiliyin, elm-mədəniyyət, təsərrüfat sahələrində inkişaf tarixini oxuculara çatdırmaqdır. Osmanlı xanədan türbələri inşa edilən zaman memar və rəssamların, mühəndislərin hazırladıqları layihələr və bu layihənin həyata keçirilməsində nüfuzlu şəxslərin yaxından iştirakına da nəşrdə yer verilmişdir.

2. Mərkəzdə araşdırılan Mebrure Tosun və Kadriye Yalvacın birlikdə yazdığı növbəti əsər “Şumer, Babil, Assur kanunları və Ammi Şaduqa Fermanı” adlı kitabdır. Kitab 323 səhifədən ibarətdir. 2002-ci ildə Ankarada nəşr olunmuşdur. Kitabın işlənməsi üçün cədvəl qurulmuş, qanunlarda işlənmiş terminlərin Şumer-Türk, Akkad-Türk və Azəri türkcəsində mənaları verilmişdir. Hazırki dövrümüzdə də həmin terminlər türkdilli xalqların yazı ədəbiyyatı və şifahi danışıqlarında qalmaqdadır. Kitab əlyazma formasında başa çatdırılmış və ilkin variantı elektron formada hazırlanmışdır.

3. Mərkəzdə işlənib-araşdırılması nəzərdə tutulan  növbəti kitab 2 cildlik “Türk ləhcələri sözlüyü” dür. Kitabın 1-ci cildi 1183 səhifədən ibarətdir. 1991-ci Ankarada nəşr olunmuşdur. 502 səhifədən ibarət olan 2-ci cild isə 1992-ci ildə Ankarada çapdan çıxmışdır. Bu sözlükdə işlənən terminlər 8 türkdilli xalqın dilində verilmişdir. Hal-hazırda cədvəl tərtib edilərək 1-ci cildin əlyazması  üzərində iş aparılır.

4. Mərkəzdə araşdırılan növbəti kitab 3 cildlik  “Altay dastanları”dır. İbrahim Dilek tərəfindən çapa hazırlanan bu kitabın 365 səhifədən ibarət olan 1-ci cildində 7 dastan öz əksini tapır. 2002-ci ildə Ankarada çapa hazırlanmışdır. 472 səhifəlik 2-ci cild 2007-ci ildə Ankarada nəşr edilmiş və 9 dastanı əhatə etmişdir. 3-cü cild isə 463 səhifədir, 6 dastanı əhatə edir. Kitab 2007-ci ildə Ankarada işıq üzü görmüşdür.

5. Araşdırmalar Mərkəzində üzərində iş aparılan Mehmet Zeki Pakal tərəfindən hazırlanan 3 cildlik  “Osmanlı Tarix deyimləri və terminləri lüğəti”dir. Lüğətin 1-ci cildi 879 səhifədir, 1993-cü ildə İstanbulda, 2-ci cild 784 səhifədir, 1993-cü ildə İstanbulda çap edilmişdir; 3-cü cild də 1993-cü ildə İstanbulda nəşrə hazırlanmışdır, 670 səhifədir.

6. Araşdırılması zəruri hesab edilən növbəti əsər Ali Püsküloğlunun 2010-cu ildə Ankarada çap etdirdiyi 1121 səhifəlik “Arkadaş Türkcə sözlük” kitabıdır. Lüğət termin baxımından çox zəngin və əhatəlidir. Hazırda əlyazması hazırlanır. Mərkəz aktuallığını nəzərə alıb, bu kitabın azəri oxucularına çatdırılması üçün iş planına daxil etmişdir. Minlərlə termini əhatə edən sözlük tədqiqatçılarla yanaşı, geniş oxucu kütləsi üçün də gərəklidir.

7. Ahmet Cevizci tərəfindən tərtib olunaraq nəşr edilən “Fəlsəfə Terminləri sözlüğü” adlı kitab 476 səhifədən ibarətdir, 2003-cü ildə İstanbulda buraxılmışdır. Bu kitabın da elmi–kütləvi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq araşdırılması məqsədəuyğun hesab olunmuşdur. Müəllif tərtib və nəşr etdirdiyi bu kitab bütün dünya filosofları, mütəfəkkir və görkəmli şəxsiyyətləri ilə yanaşı, fəlsəfi terminləri, məktəb və cərəyanları, onların banilərini əhatə edən yaradıcı elmi yanaşma ilə hazırlanmışdır.

 

 

Universitetin ümumi kitabxana fonduna daxil edilmiş, lakin əksəriyyəti Türk dilində olan 710 adda, 1350 sayda kodlaşmış kitab Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzinin “Türk ocağı”nda saxlanılır. Bu, oxuculara xidmət işini də asanlaşdırmaq, fondda yaranan sıxlığın qarşısını almaq üçün münasib olmaqla yanaşı, eyni zamanda Türk filologiyasiyası ixtisasına yiyələnən oxucuların da istifadə işini rahatlaşdırır. Belə kitablardan Nazım Hikmətin dörd cildlik əsərlərini, Yunus Əmrənin əsərlərini, Mahmud Kaşğarinin dörd cildlik “Divan-ü Lüğat-it Türk” kitabını digərlərini misal göstərmək olar.

Şumerologiya sahəsində aparılan dərin elmi araşdırmalara mərkəzdə geniş yer verilir. Bakı Avrasiya Universitetinin rektoru, fəlsəfə elmləri doktoru, professor N.Z.Hüseynlinin uzunmüddətli elmi araşdırmaları bu baxımdan çox diqqətəlayiqdir. Nazim Hüseynlinin Şumer sivilizasiyasına həsr edilmiş elmi yazıları, leksik paralellərə aid kitabları da önəmli vəsaitlərdir.

Bakı Avrasiya Universitetinin təsis etdiyi “Dünyaya baxış” jurnalı elmi-nəzəri və praktik cəhətdən müvafiq sahədə mühüm rol oynamışdır. Hazırda “Sivilizasiya” adlanan elmi-nəzəri jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin 06 iyul 2012-ci il (Protokol â„–10-R) tarixli qərarı ilə aşağıda göstərilən elm sahələri üzrə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısına daxil edilmişdir: Tarix, Antropologiya və Siyasi elmlər; Fəlsəfə və Sosiologiya elmləri; Filologiya elmləri; Sənətşünaslıq sahəsi. Professor N.Z. Hüseynlinin rəhbərliyi altında Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən hazırlanan materiallar jurnalın müxtəlif nömrələrində çap olunur.

 


2011-ci ilin martında Bakı Avrasiya Universitetində keçirilən “Qloballaşma şəraitində humanitar elmlərin aktual problemləri” mövzusuna həsr edilmiş Respublika elmi-praktik konfransın materiallarında Şumer tarixini hərtərəfli araşdırmağa çalışan N.Z.Hüseynli “Qloballaşma və sosial-siyasi, hüquqi elmlərin üzərinə düşən vəzifələr” mövzusunda elmi yazısında öz tövsiyələrini irəli sürmüşdür. Professor Nazim Hüseynlinin Jalə Məmmədova ilə birlikdə yazdığı “Türk dillərinin geneologiyası: Şumer və Türk leksik paralelləri” kitabı isə artıq çap edilərək oxuculara təqdim edilib.

Bu sahədə Araşdırmalar Mərkəzi Türk dövlətləri arasında elm, mədəniyyət, səhiyyə əlaqələrinin yaradılmasına dair tədbirlərin keçirilməsi və bir araya gəlmələri haqqında yazıların çapa hazırlanmasına səy göstərir.

AZ90
955

Ümumi filologiya kafedrası

 

Kafedra müdiri: Elmira Məmmədova (Kekeç)

 


 

Elmira Məmmədova-Kekeç Fikrət qızı 03 iyun 1978-ci ildə anadan olmuşdur. 1995-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olaraq,  1999-cu ildə  bakalavr və 2001-ci ildə magistratura pillələrini fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir. 2001-2004-cü illərdə AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda aspiranturada təhsilini davam etdirmişdir.

 

2001-2014-cü illərdə AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu Türk filologiyası şöbəsində işləmişdir. 2014-cü ildən AMEA Folklor İnstitutu Türk xalqları folkloru şöbəsinin aparıcı elmi işçisidir. 2008-2009-cu tədris ilində Azərbaycan Dillər Universitetində Xarici tələbələr üzrə hazırlıq kafedrasının müəllimi işləmişdir. 2011-2013-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində müəllimlik fəaliyyəti göstərmişdir. 2013-cü ildən Xəzər Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat departamentinin müəllimidir.

 

2007-ci ildə filologiya elmləri nazimədi alimlik dərəcəsini almaq üçün Müasir Kipr türk poeziyasının formalaşmasında Osman Türkayın rolu adlı dissertasiya işini müdafiə etmişdir.  Mövzu ilə əlaqədar Osman Türkayın poetik irsi (Bakı, 2010) adlı monoqrafiyası nəşr edilmişdir. Hal-hazırda filоlоgiya üzrə еlmləri doktoru  alimlik dərəcəsi almaq üçün Türk xalqları ədəbiyyatında vücudnamələr: arxitektonikası və məzmun özəllikləri adlı dissеrtasiya mövzusu üzərində işləyir.

 

Еlmira Məmmədоva-Kekeç bir monoqrafiyanın, dörd tərtibat kitabının, on tərcümə kitabının, 80-dən çox məqalə və tеzisin müəllifidir. O, bir çox elmi simpoziumlarda, həmçinin Türkiyə, İran, Şimali Kipr Türk Respublikası, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkmənistan və Moldovanın müxtəlif şəhərlərində kеçirilən bеynəlÑ…alq kоnfranslarda Azərbaycan еlmini layiqincə təmsil еtmişdir.

 

International Journal of Languages Education and Teaching (ISSN: 2198-4999-Germany) və Yeni türk ədəbiyyatı araşdırmaları (Türkiyə, İSNN: 1308-8203) adlı beynəlxalq elmi jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür.

 

 

 "Tərcümə" kafedrası

 

 Kafedra müdiri: Sevda Rzayeva

 


 

Sevda  Ramiz qızı Rzayeva 28 mart 1977-ci  ildə  Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1994-cü ildə Ali Diplomatiya Kollecinin Beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin Tərcümə ixtisasına daxil olaraq, 1998-ci ildə bakalavr, 2001-ci ildə magistratura pillərini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2001-2005-cü illərdə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda dissertanturada təhsilini davam etdirmişdir.

1998-ci ildən Ali Diplomatiya Kollecində müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, 2001-ci ildən ADK Tərcümə kafedrasında müəllim, baş müəllim, 2013-cü ildən dosent vəzifəsində işləmişdir. 2015-ci ildən Avrasiya Univesityeti, Tərcümə və praktik dillər kafedrasının müdiridir.

2007-ci ildə filologiya elmləri nazimədi alimlik dərəcəsini almaq üçün “Müxtəlif sistemli dillərdə frazeologizmlər (ingilis, Azərbaycan və rus dilləri materialları əsasında)” adlı dissertasiya işini müdafiə etmişdir.  Mövzu ilə əlaqədar “Müxtəlif sistemli dillərdə frazeologizmlər” adlı dərs vəsaiti  nəşr edilmişdir.

Sevda Ramiz qızı Rzayeva bir dərs vəsaitinin, 1 metodik tövsiyyə, 1 metodik vəsait, 10 tədris proqramının, 50-dən çox məqalə və tеzisin müəllifidir. O, bir çox elmi simpoziumlarda, bеynəlÑ…alq kоnfranslarda Azərbaycan еlmini layiqincə təmsil еtmişdir.  Ailəlidir, iki övladı var.

 

Kafedra 1999-cu ilin iyununda qəbul olunmuş Bolonya Bəyannəməsinin əsas müddəalarını rəhbər tutaraq fəaliyyət göstərir. Kafedrada ingilis, fransız, alman, ərəb, rus dilləri tədris olunur. Əsas fəaliyyət istiqaməti məqsədi tələbələrə xarici dili praktik olaraq öyrətməkdən və tələbələri dili öyrənilən ölkənin mədəniyyətinə yiyələnməyə yönəltməkdən ibarətdir. Tədris olunan dilin bütün aspektlərini, eləcə də danışıq, dinləmə və anlama, oxu və yazı kimi nitq fəaliyyətlərinin inkişaf etdirmək də kafedranın əsas məqsədlərindən biridir. Kafedranın müəllimləri çalışırlar ki, xarici dilin tədrisində əsasən kommunikativ və interaktiv metodlara  və canlı ünsiyyətə yer versinlər, eləcədə tələbələrin öz fikirlərini ifadə etmələrinə şərait yaratsınlar.

Kafedranın fəaliyyəti:

 Tərcümə kafedrası geniş fəaliyyətə malik strukturlardan biridir. Bu kafedralarda bakalavr, magistr, doktorantura pillələrində dərslər aparır. Mütəmade olaraq kafedra iclası keçirilir. Bu iclaslarda gündəlikdə olan müxtəlif məsələlər müzakirə olunur. Müəllimlərin açıq dərsləri təşkil edilir və dərslərin təhlili kafedrada keçirilir.

 

Kafedranın müəllimləri bir sıra elmi-tədqiqat işlərinə cəlb edilmişdir. Burada metodika və linqvistika problemləri üzrə tədqiqat işləri aparılır.

 

Kafedranın peşəkar müəllimlər tərəfindən tədris olunan fənlər üzrə akademik proqramlar tərtib olunub. Proqramlar əsasən bakalavr pilləsi üçün nəzərdə tutulub.

 

 

“Xarici dil və ədəbiyyatı” kafedrası

 

 Kafedra müdiri: Yusifxanova Nərgiz

 

“Xarici dil və ədəbiyyatı” kafedrası 2017-ci ildə Tərcümə və praktik dillər kafedrasının bölünməsi nəticəsində yaranmışdır. 2018-ci ildə “Xarici dil və ədəbiyyat” kafedrası adına dəyişdirilmişdir. 

 

Kafedrada II Xarici dil (ingilis, fransız, alman, rus) tədris olunur.

 

Kafedra müdiri – Yusifxanova Nərgiz Əli qızı. M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun (hal-hazırda Bakı Slavyan Universiteti) məzunudur (1988-1993). 2004-cü ildə “Историческая стилизация и аспекты художественного перевода (на материале исторических произведений азербайджанских писателей, написанных на русском и переведенных)” adı altında namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Bakı Avrasiya Universitetində 2007-ci ildən müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

 

AZ319
958

 

 “Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrası

Kafedra müdiri 

Rüstəmova Aybəniz Vilayət qızı

 


 

Rüstəmova Aybəniz Vilayət qızı 13 sentyabr 1970-ci ildə Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur. 1987-ci ildə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 3 saylı orta məktəbi bitirib. 1998-1993-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində təhsil alıb. 2004-2009-cu illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Beynəlxalq münasibətlər” şöbəsinin dissertantı olub.

 

1987-1988-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Milli Arxiv İdarəsində arxivarius vəzifəsində çalışıb. 1993-1995-ci illərdə Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 19 saylı orta məktəbdə tarix müəllimi, 1995-1996-cı illərdə Mədəni-Maarif Texnikumunda ictimai elmlər üzrə müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1996-cı ildən Ali Diplomatiya Kollecinə  müəllim kimi işə qəbul olunmuşdur. 17 sentyabr 2018-ci il tarixindən Bakı Avrasiya Universitetinin “Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

 

 

“Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrası Universitetin ümumi inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq 2010-cu ildə yaradılıb. Əsas vəzifə dəyişən dünyada tələb olunan yeni ixtisaslar üzrə müasir standartlara uyğun olaraq tələbələrin ümummədəni kompetensiyalar və peşə kompetensiyalarına yiyələnmələrini təmin etməkdir. Kafedranın müəllimləri təlim və tədrisin ən son nailiyyətlərini auditoriyada tətbiq edirlər. Bu zaman çalışırlar ki, əyani vasitələrdən daha çox istifadə etsinlər, interaktiv metodlara  və canlı ünsiyyətə yer versinlər, eləcə də tələbələrin öz fikirlərini ifadə etmələrinə şərait yaratsınlar. Həmçinin müasir siyasi və ictimai proseslərin baş verməsi səbəblərinin araşdırılmasında, öyrədilməsində və izahında yeni informasiya texnologiyalarından da (kompyuter, proyektr, internet) istifadə edirlər. Kafedranın əsas məqsədi qloballaşan dünyada baş verən mürəkkəb hadisələrdən baş çıxara bilən və onu idarə etməyi bacaran yüksək peşəkarlığa malik mütəxəssis yetişdirməkdir.

 

Kafedranın fəaliyyəti:

 

“Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrası geniş profilli fəaliyyətə malikdir. Kafedrada bakalavriat, magistratura, doktorantura pillələrində dərslər aparlır. Həmçinin kafedra müəllimlərinin açıq dərsləri təşkil edilir ki, müəllimlər arasında təcrübə mübadiləsi aparmaq mümkün olsun. Hər tədris semestrinin əvvəlində kafedranın müəllimləri tədris etdikləri fənnlər üzrə müasir dövrün tələblərinə cavab verən sillabuslar hazırlayırlar.

 Kafedra auditoriyadan kənar saatların effektini atrırmaq üçün tanınmış ictimai, siyasi xadimlərlə əməkdaşlıq edərək tələbələrlə onların ünsiyyətini təşkil edir. Beləliklə, tələbələrin yiyələndikləri nəzəri müddəalar praktiki addımlarla əlaqələndirilərək fundamental biliyə çevrilir.

 Kafedra beynəlxalq əlaqələrə də ciddi diqqət yetirir. Kafedranın əməkdaşları həm Respublika səviyyəli, həm də beynəlxalq statuslu elmi, praktik konfranslarda mütəmadi olaraq təmsil olunur. Məruzə və çıxışları, irəli sürdükləri elmi, nəzəri mülahizələrlə Azərbaycan elminə tövhə verirlər.

 Kafedranın bütün müəllimləri tədris prosesi ilə yanaşı elmi-tədqiqat işlərini yerinə yetirirlər. Hazırda kafedrada antik dövrdən bugünədək mövcud olan siyasi nəzəriyyələrin təhlili, xalqımızın etnogenezisini tədqiqi, milli maraqların nəzəri-metodoloji əsasları sahələrində tədqiqat işləri aparılır. 2015-ci ilin sentyabr ayının 28-dən fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent M.Q.Rəhimov kafedranın müdiri vəzifəsində çalışır. 

 

“İqtisadiyyat və riyaziyyat” kafedrası

 Kafedra Universitetin ümumi inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq 2013-cü ildə ildə yaradılıb və 2015-ci ildən “İqtisadiyyat və riyaziyyat” kafedrası adlandırılır. “Regionşünaslıq və iqtisadiyyat” fakültəsinin əsas tədris elm struktur bölməsi olan kafedra bir sıra fənlər üzrə tədris, metodik və elmi-tədiqat, pedoqoji və elmi işçilərin hazırlanması, ixtisaslarının artırılmasını həyata keçirir. Kafedranın müəllimləri təlim və tədrisin ən son nailiyyətlərini auditoriyada tətbiq edirlər.


Kafedranın fəaliyyəti:


“İqtisadiyyat və Riyaziyyat” kafedrasında üç ixtisas üzrə tələbə hazırlığı aparılır: Ümumi İqtisadiyyat,Riyaziyyat,Marketiq,Biznesin idarə edilməsi.. 

“İqtisadiyyat və Riyaziyyat” kafedrası geniş profilli fəaliyyətə malikdir. Kafedrada bakalavr pilləsində dərslər aparlır. Həmçinin kafedra müəllimlərinin açıq dərsləri təşkil edilir ki, müəllimlər arasında təcrübə mübadiləsi aparmaq mümkün olsun. Hər tədris semestrinin əvvəlində kafedranın müəllimləri tədris etdikləri fənnlər üzrə müasir dövrün tələblərinə cavab verən sillabuslar hazırlayırlar. Onlar tədris ilində öz fəaliyyətlərini ilin əvvəlində tərtib olunaraq təsdiq edilmiş fərdi planları əsasında təşkil edirlər. Kafedranın bütün müəllimləri tədris prosesi ilə yanaşı elmi-tədqiqat işlərini yerinə yetirirlər. Hazırda kafedrada antik dövrdən bugünədək mövcud olan siyasi nəzəriyyələrin təhlili, xalqımızın etnogenezisinin tədqiqi, milli maraqların nəzəri-metodoloji əsasları sahələrində tədqiqat işləri aparılır.

 

Kafedranın müdiri 

 Ağamalıyev Musa Ağamalı oğlu


Ağamalıyev Musa Ağamalı oğlu, 12 mart 1979-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1995-ci ildə Nəsimi rayonu 247 saylı orta məktəbi bitirib. 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetin Tətbiqi riyaziyyat və iqtisadi kibernetika fakültəsində bakalavr, 1999-2001-ci illərdə isə Türkiyə Cümhuriyyəti Süleyman Dəmirəl Universitetinin Biznesin təşkili və idarəedilməsi fakültəsində magistr təhsili alıb. 2006-cı ildə həmin ixtisas üzrə doktorantura pilləsini bitirib.

2004-2008-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müəllim, 2004-cü ilin iyul ayından etibarən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində (ƏƏSMN) məsləhətçi vəzifələrində çalışıb.

 

2011-2012-ci illər arası ƏƏSMN-nin Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin, Sosial xidmətin təşkili sektorunun müdiri vəzifəsində işləyib. 2012-ci ilin mart ayında ƏƏSMN yanında Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin Nizami rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin direktoru vəzifəsinə təyin olunub və 2013-cü ilin dekabr ayınadək qeyd olunan vəzifədə çalışıb.

 

Hazırda Bakı Avrasiya Universitetinin iqtisadiyyat və riyaziyyat kafedrasının müdiridir. 

AZ320
273BBA və MBA Proqramları MərkəziAZ91
276Əlavə təhsil və distant təhsil MərkəziAZ92
742AZ248
279

Əcnəbi tələbələrin hazırlıq Mərkəzi

 

Bakı Avrasiya Universitetinin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi, müxtəlif ölkələrdən Azərbaycana təhsil almağa üz tutmuş gənclərin BAAU-ya marağının artması nəzərə alınaraq 2015-ci ildə Universitetin nəzdində “Əcnəbi tələbələrin hazırlıq mərkəzi” yaradılıb. Mərkəzin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də xarici ölkələrdən olan gəncləri BAAU-da müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil almaları üçün hazırlamaq, hazırlıq mərhələsinin yekununda təqdim olunan sertifikatlarla həmin gənclərin gələcək təhsil və karyera fəaliyyətlərinə töhvə verməkdir.

“Əcnəbi tələbələrin hazırlıq mərkəzi” BAAU-nun əlaqələrinin sürətli inkişafı fonunda bir sıra xarici ölkələrin ali təhsil ocaqları və institutları, akademiya və tədris mərkəzləri ilə fəal əməkdaşlıq edir, beynəlxalq layihələrdə iştirak edir.

Mərkəzdə tədris rus və ingilis dillərində, ən yeni metodik vəsaitlər əsasında, müasir tələblərə uyğun həyata keçirilir. Əcnəbi tələbələr mərkəzin təhsil və hazırlıq imkanlarından yararlanmaqla yanaşı, universitetin ictimai həyatında da fəal iştirak edirlər.  AZ93
282Yaşlı nəslin təhsil mərkəzi
 

Bakı Avrasiya Universiteti Tempus proqramı çərçivəsində yaşlı nəslin təhsilinə başlamışdır. Koordinatoru Genuya Universiteti olan “Üçüncü nəslin təhsil mərkəzi” Tempus layihəsinə (544517 – TEMPUS -1 – 2013 - 1- IT – TEMPUSJPHES « CTAE ») Bakı Avrasiya Universiteti tərəfdaş kimi qoşulmuşdur. Layihədə Rusiya, Ukrayna, Malta, İtaliya, İspaniya, Portuqaliya və Böyük Britaniyanın bir sıra ali məktəbləri də iştirak edirlər.

“Üçüncü nəslin təhsil mərkəzi” Tempus layihəsinin məqsədi Azərbaycan, Rusiya və Ukraynada üçüncü nəslin təhsilə cəlb edilməsi, yaşlı və gənc nəsil arasında təcrübə mübadiləsinin aparılması, yaşlı nəslin cəmiyyətdə tam iştirakına imkan yaradacaq səviyyədə təhsilin verilməsini təmin etməkdir.

Yaşlıların təhsil tələbatlarının ödənilməsi, onların professional biliklərə yiyələnməsi, istehsalat üçün bilik, bacarıq və vərdişlər əldə etməsi layihənin qarşısında duran əsas məsələlərdəndir. Layihə çərçivəsində cəmiyyətin yaşlı nəslinə dünya haqqında elmi təsəvvürlərin mənimsənilməsi, xarici dillərin və müasir informasiya-kommunikasiya sistemlərinin öyrənilməsinə istiqamətlənmiş təhsilin  verilməsi nəzərdə tutulur.

Yaşı 55-dən yuxarı olan hər bir kəs Üçüncü nəslin təhsil mərkəzində təhsil almaq üçün bizə müraciət edə bilərlər.  Təhsil tam ödənişsizdir.

Maraqlananlar universitetin Beynəlxalq əlaqələr departamenti ilə əlaqə saxlaya bilərlər.


Bakı Avrasiya Universiteti

Az1110, Tel: (+994-12) 564-62-42, 564-63-67, 564-62-66.

Faks: 564-42-72, 564-62-42

Bakı, Akademik H.Əliyev küç.135a

E-mail: İnfo@baau.edu.az ,  sayavush.gasimov@baau.edu.az,  reshadaliyev@baau.edu.az

Web site: baau.edu.az 


AZ94
285Azərbaycanşünaslıq Laboratoriyasının TarixiAZ95
288Azərbaycanşünaslıq Laboratoriyasının HeyətiAZ96
291Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzinin Tarixi

TAM

AZ97
294Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzinin Heyəti

Sabir Musayev

AZ98
297ABŞ və Kanada ölkələri üzrə regionşünaslıq Laboratoriyasının TarixiAZ99
300ABŞ və Kanada ölkələri üzrə regionşünaslıq Laboratoriyasının HeyətiAZ100
303Avropa ölkələri üzrə regionşünaslıq Laboratoriyasının TarixiAZ101
306Avropa ölkələri üzrə regionşünaslıq Laboratoriyasının HeyətiAZ102
309Yaxın və Orta Şərq ölkələri üzrə regionşünaslıq Laboratoriyasının HeyətiAZ103
312Jurnalistika Laboratoriyası TarixiAZ104
315Jurnalistika Laboratoriyası HeyətiAZ105
318Yaxın və Orta Şərq ölkələri üzrə regionşünaslıq Laboratoriyasının TarixiAZ106
321“Diplomat” nəşriyyatı

Əsasnaməsi

Tarixi

Rəhbərliyi

Nəşrləri

AZ107
324AZ108
327“Diplomat” nəşriyyatının ƏsasnaməsiAZ109
330“Diplomat” nəşriyyatı TarixiAZ110
333“Diplomat” nəşriyyatının RəhbərliyiAZ111
336“Diplomat” nəşriyyatı NəşrləriAZ112
339“Sivilizasiya” jurnalının TarixiAZ113
342“Sivilizasiya” jurnalının Redaksiya Heyəti

Təsisçi

Bakı Avrasiya Universiteti

 

Baş redaktor

F.e.d., prof. Hüseynli Nazim  Ziyad oğlu

 

Baş redaktorun müavini

S.e.d., prof. İbrahimova Gülzar İsaxan qızı

 

Məsul katib 

Fil.ü.f.d., dos. Şıxıyeva Səadət Məmməd qızı

 

REDAKSİYA HEYƏTİ

 

Tarix, antropologiya və siyasi elmlər üzrə:


Prof.Dr. Attar Aygün  (Türkiyə)

AMEA-nın həqiqi üzvü, t.e.d., prof. Bünyadov Teymur  Əmiraslan oğlu

T.e.d., prof. Cəfərov Əsədulla Qüdrət oğlu

T.e.d., prof. İsgəndərov Anar Camal oğlu

T.e.d., prof. Qasımlı Musa Cəfər oğlu

T.e.d., prof. Şükürov Kərim Kərəm oğlu

T.e.f.d., dos. Mehdiyev Aqşin Şəfaət oğlu

S.e.d., prof. Məmmədov Hikmət Baba oğlu

B/m.Qasımov Səyavuş  Kamran oğlu

S.e.d., prof. Nəsirli Elman Xudam oğlu (şöbə redaktoru)

 


 

Fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə:


Prof. Dr. Suat Günsel ( KKTC)

Prof.Dr. Məmmədov Nizami  Mustafa oğlu (Moskva)

Doç. Dr. Abdıldayev Kurmanbek (Qırğızıstan)

F.e.d., prof. Orucov Zahid Məlik oğlu ( Moskva)

AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Əliyev Bəxtiyar Həmzə oğlu

F.e.d., prof. Rüstəmov İzzət Əşrəf oğlu

F.e.d., prof. Məmmədov Əziz Bəşir oğlu

F.e.d., prof. Talışlı Siyavuş Murtuza oğlu

F.e.f.d., dos. Məmmədov Hüseyn Qaraxan oğlu

F.e.f.d. Rəhimov Mütəllim Qara oğlu (şöbə redaktoru)

 


 

Filologiya elmləri üzrə:


Prof. Dr. Bozkurt İsmayıl (Türkiyə)

AMEA-nın müxbir üzvü, fil.e.d., prof. Cəfərov Nizami Qulu oğlu

Fil.e.d., prof. Qasımov Cəlal Əbil oğlu

Fil.e.d.,prof. Cəlilov Firudin Ağası oğlu

Fil.e.d.,prof. Qasımov İkram Ziyad oğlu

Fil.e.d. prof. Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu

Fil.e.d., dos. Rzayev Seyfəddin Gülverdi oğlu

Fil.ü.f.d, prof. Məmmədov Novruz İsmayıl oğlu

Fil.ü.f.d.,dos. Quliyev Əsgər Qədir oğlu

Fil.ü.f.d.,dos. Gündoğdu Səriyyə Gülağa qızı

Fil.ü.f.d.,dos. Məmmədova Elmira Kekeç Fikrət qızı

Fil.ü.f.d.,dos. Rzayeva Sevda Ramiz qızı

Fil.ü.f.d.,dos. Cəlil Fərəh Cabbar qızı

B/m. Musayev Nəsrəddin Musa oğlu

Fil.e.f.d., prof. Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu (şöbə redaktoru)

 

Sənətşünaslıq sahəsi üzrə:


T.ü..f.d.,  prof.  Muradov Vidadi Aydın oğlu

Fəl.ü.f.d., dos.Qaraməmmədli Yasin Alı oğlu

Sən. ü.f.d., prof., əməkdar incəsənət xadimi Hacızadə Bayram Kamal oğlu

Sən. e.d., prof. Həsənzadə Cəmilə Yusif qızı (şöbə redaktoru)

 

AZ114
345“Sivilizasiya” jurnalının Rəhbərliyi

Təsisçi

Bakı Avrasiya Universiteti

 

Baş redaktor

F.e.d., prof. Hüseynli Nazim  Ziyad oğlu

 

Baş redaktorun müavini

S.e.d., prof. İbrahimova Gülzar İsaxan qızı

 

Məsul katib 

Fil.ü.f.d., dos. Şıxıyeva Səadət Məmməd qızı

 

AZ115
348“Sivilizasiya” jurnalının Müəllifləri üçün Qaydalar


 

AZ116
351“Sivilizasiya” jurnalının Arxivi

»2013

»2014

»2015

AZ117
354Tələbələrin elmi fəaliyyəti

Tələbə Elmi Cəmiyyəti

Tələbə elmi dərnəkləri

Konfranslar, olimpiadalar, müsabiqələr və b.

AZ118
357Tələbə Elmi CəmiyyətiAZ119
360Tələbə elmi dərnəkləriAZ120
363Konfranslar, olimpiadalar, müsabiqələr və b.AZ121
366Beynəlxalq Əlaqələrdə Əməkdaşlıq

      Universitet hazırda 5 beynəlxalq təşkilatın üzvü olmaqla, dünyanın bir sıra nüfuzlu ali məktəbləri ilə təhsil və elm sahəsində əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində Universitetin tələbələri beynəlxalq təhsil proqramlarında iştirak edir və xarici ölkələrin ali təhsil müəsisələrində təhsillərini davam etdirmək imkanı qazanırlar.

 

Beynəlxalq təşkilatlar

Universitetlər

AZ122
369

BAKI AVRASİYA UNİVERSİTETİNİN

ÜZV OLDUÄžU BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLAR

 1. Dünya Diplomatiya Akademiyaları və Beynəlxalq Münasibətlər Universitetləri Birliyi
 2. Mərkəzi və Şərqi Avropa Beynəlxalq Tədqiqatlar Birliyi
 3. MDB ölkələri Beynəlxalq Münasibətlər Universitetləri Assosiasiyası
 4. Qafqaz Universitetləri Birliyi
AZ123
372Universitetlər

     Universitetimiz hazırda 5 beynəlxalq təşkilatın üzvü olmaqla, dünyanın bir sıra nüfuzlu ali məktəbləri ilə təhsil və elm sahəsində əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində Universitetin tələbələri beynəlxalq təhsil proqramlarında iştirak edir və xarici ölkələrin ali təhsil müəsisələrində təhsillərini davam etdirmək imkanı qazanırlar.

 

Bakı Avrasiya Universitetinin əməkdaşlıq etdiyi ali təhsil müəssisələri

 

 1. Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasəbətlər Universiteti
 2. Riqanın İqtisadiyyat və Mədəniyyət Ali Məktəbi
 3. Suleyman Demirel Universiteti
 4. Girne Amerikan Universiteti
 5. Doğu Akdeniz Universiteti
 6. Kipr Beynəlxalq Universiteti
 7. Ukraniya Diplomatiya  Akademiyası
 8. Dumlupınar Universiteti
 9. Gürcüstan Müstəqil Diplomatiya Akademiyası
 10. Konstansa şəhərinin “Ovidius” Universiteti
 11. Budapeşt Korvinus Universiteti
 12. Rusiya Federasiyası Prezidenti yanında Rusiya Dövlət Qulluğu Akademiyası
 13. Hermann – Hesse – Kollec IB – Hochschule
 14. Həştərxan Dövlət Universiteti
 15. İvano-Frankov Univrsiteti
 16. Giresun Universiteti
 17. Ardahan Universiteti
 18. İssık-Kul Dövlət Universiteti
 19. Cenovo Universiteti
 20. Konfutsi İnstitutu
 21. Yaxın Doğu Universiteti
 22. Yunus Emre İnstitutu
 23. Uşak Universiteti
 24. Fırat Universiteti
 25. Cümhuriyyət Universiteti
 26. Kilis 7 Aralık Universiteti
 27. Düzce Universiteti
 28. Bitlis Eren Universiteti
 29. Təbriz Universiteti
 30. Ordu Universiteti
 31. Niğde Universiteti
 32. Nevşehir Universiteti
 33. Beykent Universiteti
 34. Çankaya Universiteti
 35. Erzincan Universiteti
 36. Kastamonu Universiteti
 37. Kafkaz Universiteti
 38. Bozok Universiteti
AZ124
375Əcnəbi tələbələrin Universitetdə təhsili

Qəbul qaydaları

İxtisaslar

Hazırlıq kursları

Qeydiyyat

AZ125
378Qəbul qaydalarıAZ126
381İxtisaslarAZ127
384Hazırlıq kurslarıAZ128
387QeydiyyatAZ129
390Tələbə həmkarlar ittifaqı

Sədr və b.

AZ130
393Avrasiya Gənclər Təşkilatı

Sədr

AZ131
396Tələbə gənclər təşkilatı

Sədr

Müavin

İdarə Heyəti

AZ132
399Tələbə həmkarlar ittifaqı Sədri və başqa əməkdaşlarıAZ133
402Avrasiya Gənclər Təşkilatının Sədri

Məmmədov Seymur Həbib oğlu

AZ134
405Tələbə gənclər təşkilatının Sədri

Kamil Məhəmmədli 25.03 1993 ci Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur. 1993-cü ildə Gəncə Şəhər 13 saylı orta məktəbə getmişdir. 2000-ci ildədə Zərif Qayıbov adina 5 sayli Musiqi məktəbin Saz sinfi və bədii qriaət dərsləri almışdir.Dəfələrlə Saz  yarışlarında Gəncə Şəhərini təmsil edib. 2011 ci ildə Bakı Avrasiya Universiteti Filologiya və Jurnalsitika  fakultəsi Jurnalistika ixtisasına daxil olub. Universitetə daxil olduğu gündən etibarən ictimai- siyasi fəaliyyətlə məşğul olur. İlk dövrlərdə  Tələbə Gənclər Təşkilatinda( TGT)  fəaliyyət göstərən  Elm Departamentinin Rəhbəri vəzivəsində çalışıb.Bir müddəntən sonra Nəzarət Təftiş komitəsinin Rəhbəri təyin olunub. Qisa müddətlik İRƏLİ ictimai və Miras ictimai birliyinin Kordinatoru vəzivələrində çalış. 2013-ildə BAAU  TGT idarə heyyətinin  qərarı ilə Sədr müavini Vəzivəsinə təyin olunub. 2014 cü ilin oktyabr  ayının 29 -unda Tələbə Gənclər Təşkilatının hesabat-seçki konfransında səsvermə yolu ilə BAKI AVRASİYA UNİVERSİTETİ Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri seçilmişdir

AZ135
408Tələbə gənclər təşkilatının Sədrinin MüaviniAZ136
411Tələbə gənclər təşkilatının İdarə HeyətiAZ137
414Elm departamentiAZ138
426

 

Məmmədov  Mənsim Zeynalabdin  oğlu 

Tədris işləri üzrə prorektor, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

                                       

        Məmmədov  Mənsim Zeynalabdin  oğlu  1956-cı  il  17 fevral tarixində  Qərbi Azərbaycanın (İndiki Ermənistan)  Vedi  rayonunun  Şidli  kəndində  anadan  olmuşdur.  1963-1973 cü  ildə Şidli  kənd orta məktəbini bitirmişdir.  1977-ci  ildə Naxçıvan  Dövlət Pedoqoji İnstitutunun fizika-riyaziyyat fakultəsinin riyaziyyat  ixtisasını    fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1977-1978-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Şamaxı rayonunda, 1978-1981-ci illərdə Ermənistan   Respublikası  Ararat  rayonunda, orta məktəb müəllim , 1982-2002-ci il tarixlərində  Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda mühəndis, şöbə müdürü vəzifələrində çalışmışmışdır.

1988-ci ildə riyaziyyat elmi üzrə dissertasiya işimi müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

2003-2010 - cu illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində dosent,

2009-2010-cu tədris ilində Azərbaycan Turizm İnstitutunda baş müəllim vəzifəsində  çalışmışdır.Hal-hazırda Bakı Avrasiya Universitetinin tədris işləri üzrə prorektorudur.

2000-ci ilin may ayından Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

 

Elmi əsərləri

1.Yarımoxda spektral parametrdən polinomial asılı cüttərtibli adi diferensial tənliyin həllərinin asimptotikası-Gənc alimlərin IV Respublika konfransının materialları. II cild, Bakı 1983

2.Yarımoxda bir sinif öz-özünə qoşma olmayan yüksəktərtibli diferensial dəstənin spektri haqqında-Gənc alimlərin V Respublika konfransının materialları. I cild, Bakı 1984

3.Yarımoxda bir sinif öz-özünə qoşma olmayan yüksəktərtibli diferensial dəstənin spektrinin araşdırılması - Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmlə­ri seriyası. â„–2, Bakı 1985

4.Bir tip xüsusi növ spektral məsələ haqqında - Beynəlxalq Elmi konfransın materialları.  Nalçik 1986

5.Magistral qaz kəmərinin stasionar olmayan iş rejiminin araşdırılması - Gənc alimlərin VII Respublika elmi konfransının materialları. II cild, Bakı 1987

6.Xüsusi tipli diferensial operatorlar dəstəsinin spektral analizi -  SSRİ EA-nın məruzələri 310 cild, â„–1, Moskva 1990

7.Tibbi biologiya fakultələri üçün Ali Riyaziyyat fənni üzrə tədris proqramı - Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin 22.03.2005-ci il tarixli qərarı (pr.N44) Bakı 2005 

8.Cüttərtibli xüsusi növ spektral məsələ haqqında - Elmi konfransın materialları Bakı 2005

9.Müəyyən sinif diferensial operatorların spektral ayrılışı - Elmi konfransın materialları  Bakı 2006

10.Xüsusi növ spektral məsələ haqqında - Elmi konfransın materialları bakı 2006

11.İbtidai siniflərdə Riyaziyyatdan təkrarın aparılması qaydaları - Elmi konfransın materialları Bakı 2007

12.Riyaziyyatın ibtidai kursunda kəmiyyət və ədəd anlayışlarının öyrədilməsinin bəzi məsələləri - Pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Elmi jurnalı Bakı 2009

13. İbtidai siniflərdə vaxtın hesablanmasına aid məsələlərin həlli -  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri I cild, Bakı 2011

14.“Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika”  - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 02.10.2012-ci il tarixli 1539 nömrəli əmrinə qrif verilmişdir. Bakı 2012 

15.“Ali Riyaziyyat” fənn proqramı - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 02.10.2012-ci il tarixli 1539 nömrəli əmrinə qrif verilmişdir. Bakı 2012

16.Müəyyən inteqralın tətbiqinin bəzi məsələləri - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri I cild, Bakı 2013

17.Dəyişən kəmiyyətlər limitinin bəzi iqtisadi tətbiqləri - Bakı Biznes Universitetinin xəbərləri, Bakı 2015

AZ142
417Dekan

Haqqında

AZ139
420TGT

TGT

AZ140
423

TGT

AZ141
429ProrektorlarAZ143
682Ümumi işlər üzrə prorektor


 

   

 

 

 

 

 

 

 

Günhan Nazim oğlu Hüseynli

 Günhan Nazim oğlu Hüseynli 1991-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 2009-cu ildə     M.Rüstəmov      adına 32â„–li orta məktəbi, 2013-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  Maliyyə ixtisasını       bitirmişdir.

     2013-cü ildən Bakı Avrasiya Universitetininin İnzibati idarəetmə üzrə, 2016-cı ildən isə ümumi işlər üzrə prorektor vəzifəsində çalışıır.  Universitetdə bir çox layihələrin müəllifi və icraçısı olmuşdur. İctimai fəaliyyətdə və universitedə gənclərlə  dinamik fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman  Nazirliyinin,eləcədə Yeni Azərbaycan Partiyasının  fəxri fərmanları ilə təltif olunub.

   2012-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, 2016-cı ildən isə Yeni Azərbaycan Partiyasının Nərimanov rayon təşkilatının Siyasi Şurasının üzvüdür. 

         Evlidir, bir övladı var.

AZ228
432

Qasımov Səyavuş Kamran oğlu

Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor

02 iyul 1984-cü ildə Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur.

 2001-2005-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində  bakalavriat, 2005-2007-ci illərdə isə magistratura səviyyəsi üzrə təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur. 2008-2011-ci illərdə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında doktorantura səviyyəsi üzrə “Siyasi institutlar və sistemlər” ixtisasında təhsil almışdır. 2011-2012-ci illərdə Avropa Birliyi Təhsil komissiyasının Erasmus Mundus təhsil proqramı çərçivəsində Yunanıstanda (American College of Thessaloniki) doktorantura təhsilini davam etdirmişdir.

2007-ci ildən Bakı Avrasiya Universitetində Xarici əlaqələr üzrə şöbə müdiri, Elmi katib, dekan, Rektorun xarici əlaqələr üzrə müşaviri, Elm və beynəlxalq əlaqələr departamentinin rəhbəri vəzifələrində çalışmışdır.  Hal-hazırda Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor vəzifəsində çalışır.

Elmi əsərləri

 1. Yaxın şərqdə sülh prosesinin bərpası və bu isiqamətdə İsrailin səyləri /  Magistrantların və gənc tədqiqatçıların Azərbaycan Xalq Cümhiriyyətinin 89-cu il dönümünə həsr olunmuş VI elmi – prakrik konfransının materialları, 2007, s. 279-282
 2. İsrail – Fələstin münaqişəsinin həllində BMT –nin rolu / Magistrantların və gənc tədqiqatçıların Azərbaycan Xalq Cümhiriyyətinin 89-cu il dönümünə həsr olunmuş VI elmi – prakrik konfransının materialları, 2007, s. 282-284
 3. Heydər Əliyevin Neft strategiyası / “Ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları cəmiyyətimizin inkişafı üçün əbədi meyardır” mövzusunda aspirant və dissertantların VII elmi konfransının materialları, 2008, s. 42-50
 4. Heydər Əliyevin xarici siyasət kursu / “Heydər Əliyevin elmi əsaslara söykənən dövlətçilik konsepsiyası”  mövzusunda aspirant və dissertantların elmi konfransının materialları, 2009, s. 70-75
 5. Milli maraqların təsnifatı  // Dünyaya Baxış, 2009, â„– 1, s. 101-110
 6. Milli maraqlar: Reallaşma mərhələləri və vasitələri // Dünyaya Baxış, 2010, â„– 1, s. 24-28
 7. Milli maraqların reallaşmasında geosiyasi amilin yeri və rolu / Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIV Respublika elmi konfransının materialları, 2010, s. 116-118
  1. The national interest in international relations theory / The 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference//  in Corfu. 31.05.2012
  2. Liberalism and the national interest  / International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), Thessaloniki, 2012, p. 245-252
  3. Constructivism and the national interest / International Conference Modern problems of humanities and sciences, Moscow, 2012, p. 626-633
  4. Classification of the national interest / International Scientific –Practical Conference “Foreign affairs and projects in post – Soviet space”, Book of Abstracts. Volgograd, 2012
AZ144
435Prorektor(Ümumi işlər üzrə)AZ145
438Rektoryanı ŞuraAZ146
441Elmi Şuranın katibiAZ147
697Elm Departamenti

 

AZ233
700AZ234
450

Bakı Avrasiya Universiteti

Kitabxana və oxu zalı

haqqında

 

Azərbaycan Respublikasında ixtisaslı kadrların hazırlanmasında zamanın tələbinə uyğun olaraq, Bakı Avrasiya Universiteti müstəqil, özəl, ali məktəblərin yaradılmasına zəmin yaradan müəssisələrdən biri oldu. Tələbələrin sərbəst və müstəqil fəaliyyətinin səmərəli təşkilini həyata keçirmək üçün geniş oxucu kütləsinə malik kitabxana, universitet yarandığı vaxtdan, 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. 

Kitabxana fondu tədris, elmi və metodiki informasiyaların əsas mənbəyi kimi çıxış edir. Kitabxananın fondunda 25000  adda kitab vardır. Oxucu sayı isə 900 nəfərdən çoxdur. Kitabxananın internet texnologiya və yeni texnika ilə təchiz edilmiş oxu zalı tələbə və müəllimlərin ixtiyarındadır. Bakı Avrasiya Universitetinin rektoru, professor N.Z.Hüseynli, Elmi işlər üzrə prorektor M.Z.Məmmədov, İqtisadiyyat və riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi T.F.Hüseynov  tərəfindən hədiyyə edilmiş müxtəlif adlarda kitablar kitabxana fonduna daxil edilmiş və oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Universitetin kitabxanasına üzv olanların təxminən 40%-i kitablardan oxu zalında, 60%-i isə evlərində istifadə edirlər.  Universitet kitabxanasının fondu profilə uyğun ixtisas istiqamətlərini əks etdirən şöbələrlə təmsil olunmuşdur. Fonda daxildir:

      1. Bədii ədəbiyyat

      2. Elmi ədəbiyyat  

      3. İctimai-siyasi ədəbiyyat

      4. Xarici ədəbiyyat

      5. Dərsliklər

      6. Dövri-mətbuat nəşrləri

Kitabxana fondunda son dövrlərədək məhdud tirajla nəşr olunan kitablar nadir nüsxələr kimi saxlanılır. Bu kitabların oxuculara verilməsi çox ciddi nəzarət altında həyata keçirilir. İki hissəlik “Dede Korkut” kitabı (1963), Dörd cildlik Nazım Hikmət yaradıcılığı (1967-1968), Mahmud Kaşğarinin dörd cildlik “Divan-ü luğat-it türk” (2006), Azərbaycan xalçaları-Təbriz qrupu (2013), Molla Nəsrəddin (1988) kitabları belə qəbildəndir.

Universitetdə xeyli tələbə təhsil alır, onların elmi biliklərə yiyələnməsində kitabxananın da rolu böyükdür.  Kitabxanada dövrü mətbuatın kartatekasının tərtibi davam etdirilmiş, il ərzində xeyli qəzet və jurnallar alınmışdır. İllik abunə olduğu “Azərbaycan”, “Xalq qəzeti”, “Respublika”, “Kaspi”, “Palitra”, “Azərbaycan müəllimi”, “Səs” və başqa onlarla  qəzet, jurnallar alır. 

Kitabxana və oxu zalında kitablar kodlaşdırılaraq elektron kitabxana  bazası yaradılmışdır. Elektron kitabxana bazasında bütün kitablar müəllifin adı, soyadı,  kitabın adı və nəşr yeri, ilinə uyğun kodlaşdırılır. Kodlaşdırma etiketləri kitabların üzərinə yapışdırılır və sonra kitablar sahələrinə ayrılaraq rəflərdə yerləşdirilir. Kitabxanada, həmçinin tədris olunan bütün fənlər üzrə kafedraların professor-müəllim heyəti tərəfindən tərtib edilmiş mühazirə mətnləri çap edilmiş və cildlənmiş şəkildə toplanmışdır. Həmin materiallardan da tələbələr tərəfindən istifadə olunur.  Kitabxana bilavasitə universitet fakültələri və kafedraları ilə qarşılıqlı təmasda fəaliyyət göstərir. Bakalavr, magistr, doktorant və dissertantların ixtisasına görə istifadə etdikləri dərslik, dərs vəsaitləri, metodik göstəriş, qəzet və jurnallara  olan təlabatı ödəmək birbaşa onların rəyi ilə razılaşdırılır. Bu işdə dekanlığın və kafedra əməkdaşlarının sorğuları da Kitabxana və oxu zalı işçilərinin oxucularla işini asanlaşdırır.

Hal-hazırda Universitetdə kitabxanaçılıq fəaliyyətinin təşkili və idarə edilməsi üzrə 2 nəfər ali təhsilli mütəxəssis çalışır.

AZ150
453Elmi katibAZ151
456Beynəlxalq əlaqələr və strateji araşdırmalar departamenti
AZ152
459Beynəlxalq əlaqələr şöbəsiAZ153
462Xarici Tələbələrlə iş üzrə şöbəAZ154
465Hazırlıq Kursları (xarici tələbələrlə)AZ155
525İşçılərAZ175
468Hazırlıq kursları (ali məktəblərə)AZ156
522Rəhbərin MüaviniAZ174
471Türkoloji araşdırmalar mərkəzi

Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzi

Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzi Bakı Avrasiya Universitetinin əsas struktur bölmələrindən biri kimi 01.09.1999cu il tarixdən fəaliyyətə başlamışdır. Mərkəzin qarşısında duran həlli vacib olan məsələlər bunlardır:

ü Qədim dövrdən başlayaraq türkdilli xalqların etnogenezisi, etnoqrafiyası, tarixi, dili və bütövlükdə onların yaratdığı sivilizasiyaları araşdırmaq;

ü Türkdilli xalqların bəşəriyyətin inkişafı tarixində oynadığı rolu və yeri müəyyənləşdirmək;

ü Türkdilli xalqların tarixi ilə bağlı aparılmış araşdırmaların nəticələrini yenidən təhlil edərək ərsəyə sistemli əsərlər gətirmək; Bununla bağlı  müxtəlif səviyyəli (beynəlxalq, regional, respublika və s.) seminar, konfrans və simpoziumlar təşkil etmək;

Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzi ilkin başlanğıc dönəmində “Türk ocağı” kimi fəaliyyət göstərmiş, özünəməxsus kitabxana fondunu formalaşdırmış, davamlı Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı araşdırmalar aparmış, türklərin qədim köklərindən biri olan şumerlərlə bağlı tədqiqat işlərini həyata keçirmiş, alınmış nəticələr “Türk ocağı”nın təşkil etdiyi elmi seminarlarda müzakirə olunmuşdur.

“Türk ocağı”nın təşkil etdiyi elmi seminarlarda respublikanın görkəmli alimləri, o cümlədən, Pyotr Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, fəlsəfə elmləri doktoru, əməkdar elm xadimi prof.Cəmil Əhmədli, Dünya Cərrahlar Birliyinin Üzvü, əməkdar elm xadimi, prof.Nurəddin Rzayev, görkəmli diplomat Həsən Həsənov, tarix elmləri doktorları Cəmil Həsənov, Musa Qasımlı, Kərim Şükürov, filologiya elmləri doktoru, prof.Firudin Cəlilov, Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfirləri Qedri Tezcan Ecevit, Ferrux Lağoğlu, səfirliyin digər əməkdaşları, o cümlədən, Türkiyənin İrandakı hazırki səfiri Ümid Yardım, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin dövlət və elm xadimləri, o cümlədən, prof. İsmayıl Bozkurt, Səbahəddin Ismayıl, Ə.Qazıoğlu və digərləri iştirak və çıxış etmişlər.

Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəyi əsasında Bakı Avrasiya Universitetində “Türk dili və ədəbiyyatı”, “Regionşünaslıq-Yaxın Şərq (Türkiyə)” ixtisasları açılmış, Türkiyənin mədəniyyəti, tarixi, dili ilə bağlı fənlər müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil proqramlarına daxil edilmişdir.

 

AZ157
519RəhbərAZ173
474Sivilzasiya jurnalıAZ158
477"Sivilizasiya" jurnalıAZ159
480Gənc Tətqiqatçılar mərkəziAZ160
483Gənc Tətqiqatçılar mərkəziAZ161
486Gənc tərcüməçilər klubuAZ162
489Yaradıcı gənclər klubuAZ163
492Türk dünyası klubuAZ164
495Dünyaya baxış klubuAZ165
498DiplomatAZ166
501Ümumi Şöbə

 

Bakı Avrasiya Universiteti

Ümumi şöbə

Şöbənin müdiri İmanova Leyla Əlövsət qızı

 

Ümumi şöbə Bakı Avrasiya Universitetinin  kargüzarlığının təşkili üzrə qərarları, sərəncamları, ali orqanların əmrlərini, metodiki, normativ və başqa rəhbər materiallarını, universitetdə kargüzarlığın təşkilini, sənəd dövriyyəsinin sxemini, iş nomenklaturalarının tərtibi qaydasını, daimi və müvəqqəti mühafizə olunan işlərin siyahısını, müəyyən olunmuş hesabatı, işlərin arxivə təhvil verilmə müddətini və qaydasını, sənədlərin icrası üçün nəzarət-təşkilat sistemini özundə birləşdirir.

Şöbənin vəzifə funksiyalarına aiddir:

 1. universitetdə kargüzarlıq xidmətinə rəhbərlik edilməsi;
 2. daxil olmuş və göndəriləcək korrespondensiyanın vaxtlı-vaxtında işlənməsini, onların yerlərə çatdırılmasının təmin edilməsi;
 3. müntəzəm olaraq sənədlərin icra müddətlərinə və düzgün rəsmiləşdirilməsinə nəzarət edilməsi;
 4. sənədli materialların qəbulunu, o cümlədən müəssisə, idarə və təşkilatların rəhbərliklərinin sərəncam və əmrlərini, onların hesabının aparılmasını və müvafiq struktur bölmələrinə verilməsini, cari kargüzarlığın materiallarının mühafizəsini, işlərin formalaşmasına və arxivə təhvil verilməsinin təşkil edilməsi;
 5. universitetdə kargüzarlığın təşkilinə metodiki rəhbərlik edilməsi,
 6. materialların düzgün formalaşdırılmasına, mühafizəsinə və vaxtında arxivə təhvil verilməsinə nəzarət edilməsi;
 7. sənədlərin icra müddətinə riayət edilməsinə nəzarəti;
 8. xidməti sənədlərin çap olunmasını və çoxaldılmasının təmin edilməsi;
 9. ümumi şöbənin işçilərinə rəhbərliyin edilməsi və s.

Şöbəyə baş mütəxəssis, mütəxəssis (kadr işi üzrə), kargüzar və hüquqşünas ştatları daxildir

AZ167
504Rektorun ictimaiyyətlə əlaqə və daxili nəzarət üzrə köməkçisi

 

Qisa bioqrafik məlumat

 • 1973-ci il noyabr ayının 16-da Gədəbəy rayonunun  Arabaçı  kəndində anadan olub. 
 • 1981-1991-ci illərdə S.Qasımov adına Arabaçı kənd  orta məktəbdə orta təhsil alıb.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi  adları

 • Ali təhsillidir. 1991-1996-cu illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İntitutunda (indiki Bakı Slavyan Universiteti) ali təhsil alıb. 
 • Mətbuat sahəsində 1996-cü ildən fəaliyyət göstərir. Dövri mətbuatda çoxsaylı publisistik,ictimai-siyasi  yazıları dərc olunmuşdur.
 • Mətbuatdakı səmərəli fəaliyyətinə görə «Peşəkar jurnalist», “Araşdırmaçı jurnalist” fəxri diplomlarına layiq görülüb.
 • 2014-cü ildən Bakı Avrasiya Universitetinin  “Türk xalqlarının dili və ədəbiyyatı”bölümünün doktorantıdır “Köç və işğal problemi Qərbi Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığı əsasında” elmi iş üzərində çalışır.

 

Əmək fəaliyyəti

 • «Retro», «Asiya-Fakt»informasiya agentliyi, «Respublika», «Yeni Asiya»,«Avrasiya»  ictimai-siyasi qəzetlərdə  baş redaktorun müavini,baş direktor ,baş redaktor vəzifəsində çalışmışdır. 2003-cü ildən Araşdırmaçı Jurnalistlər Liqasının baş katibidir.
 • 2012-cı ilin yanvar ayından Bakı Avrasiya Universitetində rektor köməkçisi,2014-cü  il sentyabrın 9-dan isə BAAU-nun Ictimaiyyətlə əlaqə və daxili nəzarət şöbəsinin müdiri  vəzifəsində çalışır.
 • Ailəlidir,iki övladı var.

Elmi məqalələri

 • “İslam Sadığın yaradıcılığında Araz obrazı” Bakı.Svilizasiya jurnalı â„–11-2014;səh.86-91
 • “Eldar İsmayılın Ulu Göyçə poemasında ənənələrə soykənən söz sənəti,təsvir və təbliğ”,Bakı.Svilizasiya jurnalı â„–3-2015;səh.62-67
 • Demokratik modellər,reallıqlar Azərbaycan mətbuatında.

 

 

 

 

 

Əliyev Şəfahət Müzzəffər oğlu

 

 İctimaiyyətlə əlaqələr və daxili nəzarət şöbəsi Bakı Avrasiya Universitetinin  bölmələrinin, strukturuna daxil olan və tabeliyindəki qurumların fəaliyyəti ilə bağlı KİV-lə əlaqələrin qurulması və ictimaiyyətin məlumatlandırılması sahəsində işlərin təşkilinin və tənzimlənməsinin həyata keçirir.Bu sahədə  şəffaflığın təmin olunması məqsədilə Universitet tərəfindən görülmüş işlər barədə müvafiq məlumatların ictimaiyyətə çatdırılmasının təmin edilməsi, bununla əlaqədar pres-relizlər, məlumat bülletenlər, bəyanatlar, müsahibələr, çıxışlar və s. hazırlanmasını təşkil edir.Universitetin fəaliyyət istiqaməti üzrə müvafiq dövlət proqramlarının icrası və ictimaiyyəti maraqlandıran digər məsələlərlə bağlı məlumatların KİV vasitəsilə və digər üsullarla ictimaiyyətə çatdırılması şöbənin əsas vəzifələrindən biridir.

Həmçinin şöbə universitetdə daxili nəzarəti həyata keçirir.

 

Şöbənin vəzifə funksiyalarına aiddir

1.Universitetin strukturlarının KİV və ictimaiyyətlə əlaqələrində səmərəliliyin artırılmasına, bu sahədə mövcud münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına dair mütəmadi təkliflər verilməsi

2.Universitetə daxil olmuş informasiya sorğularına müvafiq strukturların iştirakı ilə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə baxılmasında iştirak edilməsi

3.Universitetin mətbu orqanların kağız və elektron nəşrlərinə abunə yazılması işinin təşkil edilməsi

4. Fəaliyyət istiqamətləri üzrə vətəndaşlardan, dövlət orqanlarından, idarə, müəssisə və təşkilatlardan daxil olan müraciətlərə və sorğulara qanunvericiliyə uyğun olaraq baxılmasının təmin edilməsi və s.

5.Gündəlik mətbuatı izləmək və vacib olan məlumatlar haqqında qısa xülasələr tərtib etmək və rektora məlumat vermək

6.Baau-nun internet web saytına nəzarət etmək və universitetlə bağlı vacib məlumatların yerləşdirilməsi

7.Respublika əhəmiyyətli tədbirlərdə Universitetin iştirakını təmin etmək,Bayramlarda və digər əlamətdar günlərdə (elmi, mədəni, idman,beynəlxalq) tədbirlər təşkil etmək;

8.Valideyn  və tələbələrlə  universitet arasında mütamadi əlaqələri saxlamaq qarşıya çıxan problemləri yerində həll etmək

9.Hər ayın sonunda müəyyən olunmuş tarixdə aylıq yekun olaraq  ümumi işlər üzrə prorektor  qarşısında hesabatla çıxış etmək

Həmçinin şöbə universitetdə daxili nəzarəti həyata keirir.

Şöbəyə,baş mütəxəssis,mütəxəsis və elektron məlumat kordinatoru ştatları daxildir

 

 

 

BAAU-nun Ictimaiyyətlə əlaqə və daxili nəzarət şöbəsinin müdiri 
Araşdırmaçı Jurnalistlər liqasının baş katibi
İş telefonu: +(99412) 5646367
Mob: (99455) 2234362

AZ168
507Keyfiyyətə Nəzarət komissiyası

Rameş Rzayev

AZ169
510

 

Avrasiya idman klubu 

 

Avrasiya idman klubu 2014-cü ildə Bakı Avrasiya Universitetinin nəzdində yaradılıb. Klubun yaradılmasında əsas məqsəd tələbələri sağlam və aktiv həyata, idmana həvəsləndirmək, asudə vaxtlarını daha faydalı işlərə sərf etməyə yönəltməkdir. Klub həm BAAU-nun tələbələri, həm də “sağlam bədəndə sağlam ruh olur!” devizi ilə yaşayan istənilən gənc üçün açıqdır.

Kluba maraq göstərən gənclər ümumi sahəsi 360 kv.m olan, müasir və keyfiyyətli idman avadanlıqları ilə tam təchiz olunmuş idman zalından istifadə edə bilərlər.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ170
513Mülki müdafiə qərargahı
 • Mülki müdafiə qərargahı
AZ171
516TarixiAZ172
528TarixiAZ176
531RəhbərAZ177
534Rəhbər MüaviniAZ178
537İşçilərAZ179
540Tanıtma Videosu

AZ180
545Filologiya fakultəsi

Fakultənin tarixi

      1992-ci ildən yaradılmış müstəqil fəaliyyətə  başlıyan Filologiya fakultəsi bakalavr , magistr və doktorontura dərəcəli mütəxəsislər hazırlayır. Fakultədə əsasən  ümümi aspektdə müxtəlif sahələri əhatə edən mütəxəsislər hazırlanır. Bu o deməkdir ki, fakultənin tədris planını, ictimai siyasi, elmi texniki ,dil və ədəbiyyat, bədii tərcümə eləcədə digər sahələr üzrə keçirilən məşğələlər təşkil edir.Həmişə yeniləşdirilərək dünyanın aparıcı universitetlərinin tədris planları ilə uyğunlaşdırılan bu plan tələbələrə təlim , tərcümə , jurnalistika  və  interqrasiya sahəsində yüksək səviyyəli vərdişlərin aşılanmasını nəzərdə tutur.

 •  Fakultə universitetin daxili büdcəsi ilə maliyyəşdirilir.
 •  Fakultənin dekanı baş müəllim  S.Y.Nəsibovadır.
 •  Fakultədə 600 dən çox tələbə təhsil alır və  burada ingilis, alman, fransız, türk, ərəb, Azərbaycan     
 •  dili və ədəbiyyatı üzrə mütəxəsislər hazırlanır. Fakultədə bakalavr və magistr  pilləsi üzrə əyani,   
 • doktorontura üzrə əyani və qiyabi tədris aparılır.

            Mübadiləsiz demək olar ki, bu gün respublikamızda fəaliyyət göstərən adlı sanlı xarici   şirkətlərdə, səfirliklərdə, nazirliklərdə  və digər müəsisələrdə eləcədə müxtəlif səviyyəli  tədbirlərdə dil səddlərini aradan qaldıranların əksəriyyəti bizim fakultənin məzunlarıdır.

 

 • Bakalvr pilləsində -528
 • Magistr pilləsində -23
 • Dissertant – 4
 •  Doktorant- 4

 


  Fakultədə tədris iki növbədə aparılır :

            Məşğələlər əsasən texniki təchizatlı auditoriyalarda keçirilir.Burada 32  nəfərlik  5 auditoria,  22 

            nəfərlik 5 auditoria, 17 nəfərlik 2 auditoria, 30 nəfərlik 4 auditoria, 70 nəfərlik 2 auditoria, 40 

             nəfərlik 1 auditoria, 52 nəfərlik 1 auditoria, 6 proyektor otağı var.

AZ182
548Körpələr evində tədbir

Bakı Avrasiya Universitetinin tələbələri körpələr evində Yeni İl şənliyi keçirdi

24.12.2014

Avrasiya Universitetinin tələbələri  1 saylı "Təbbəssüm" üşaq sanatoriyasında uşaqlarla yeni il şənliyinə qatılıblar.Hər il olduğu kimi  bu ildə balacaları sevindirən Universitet rəhbərliyinin təşkilarçılığı ilə bu dəfə fərqli çeşidli hədiyyələrlə körpə balaların üzlərini güldürmüşdür. Universitetin Tələbə Gənclər Təşkilatının bir qrup gəncləri   baş tutan bu xeyiryə tədbirində uşaqlar üçün konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Daha sonra uşaqlara yeni il hədiyyələri paylanılıb. .

AZ183
551AZ184
766

Yunusov Əjdər Hümbətalı oğlu (Əjdər Yunus Rza)

1952-ci il yanvarın 2-də Cəbrayıl rayonunun Xələfli kəndində çoban ailəsində anadan olmuşdur, 1968-ci ildə Xələfli kənd səkkiz illik, 1970-ci ildə isə Şükürbəyli kənd orta məktəbini bitirib.

1970-1971-ci ildə Sumqayıt şəhər 5 saylı texniki məktəbini fərqlənmə ilə bitirib, 1971-1972-ci illərdə M.Əzizbəyov adına kimya zavodunda 5-ci dərəcəli aparatçı vəzifəsində çalışmışdır. 1972-73-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Unibersitetinin hazırlıq şöbəsində , 1977-ci ildə isə həmin universitetin  tarix fakültəsini  fərqlənmə diploma ilə bitirmişdir.

1978-1995-ci ilin dekabrına qədər təhsil aldığı Pedaqoji Universitetdə  laborant, baş laborant, müəllim və baş müəllim vəzifələrində çalışmışdır.

1987-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır, 100-dan çox məqalə  müəllifidir, dosentdir.

1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis «İctimai elmlər» kafedrasının rəisi, Akademiya rəisinin müavini vəzifələrində işləmişdir. 2012-ci ildən təqaüdə çıxıb,İstefada olan polis polkovnikidir, Hazırda Bakı Avrasiya Universitetində “Regionşünaslıq və İqtisadiyyat” fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışır.

İlk şeri 1969-cu ildə Cəbrayıl rayonunun  “Kolxozçu” (Xudafərin) qəzetində çap olunub. “Taleyimin qisməti” (1997), “Haray dağlar” (1998), “Bir ovuc torpaq” (2001), “Gordubaba, yadındamı” (2001), “Darıxmasın” (2002) və “Zamanın girovuyam” (2003), “Tövbə bu dünyaya bir də gəlmərəm” (2005), “Niyə açdın, ay bənövşə” (2006) və “Yol gedirəm” (2008).”Dərdim iki taylıdı”(2100) və “Mən belə dünyanı istəməmişdim(2012) adlı şerlər kitabı nəşr olunub .

AZ256
769AZ257
772Elmi İşlər üzrə prorektor

İbrahimova Gülzar  İsaxan qızı

Siyasi еlmlər doktoru, professor, elmi işlər üzrə prorektor

İş telefonu:+(994)12-564-63-67

e-mail:www.ibrahimova-gulzar@rambler.ru 


Qısa bioqrafik məlumat

  1982-ci ildə Kürdəmir şəhər 1 nömrəli orta məktəbi əla qiymətlərlə, 1987-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

  1980-1986-cı illərdə müxtəlif olimpiadalarda (Odessa, Almaata) orta məktəb şagirdləri (fizika, riyaziyyat) və universitet tələbələrin arasında uğur   qazanmış,

 1982-1987-ci illərdə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri və fakültə elmi şurasının üzvü olmuşdur.

 2003-cü ildə “Ag-Ga-S (Se, Te) sistemlərində faza tarazlıqları, gümüşün xalkoqallatlarının və xalkotallatlarının termodinamik xassələri”   mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir

 2004-cü ildən Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi (indiki AQUPDK) ilə əməkdaşlıq edir və qadın məsələləri üzrə elmi araşdırmalar   aparmışdır.

 2005-ci ildə  Azərbaycan Respublikası III çağırış Milli Məclisə seçkilərdə 57 saylı Kürdəmir seçki dairəsindən namizəd kimi iştirak etmişdir.

 2011 -ci ildə 23.00.02. -  «Siyasi  institutlar, etnosiyasi konfliktologiya, millii  və  siyasi proseslər» ixtisası üzrə «XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda   qadın syasəti» doktorluq dissertasiyası BDU-nun Beynəlxalq  münasibətlər fakültəsində yaradılmış birdəfəlik Şurada müdaiə edilmişdir.

      İlk dəfə olaraq Heydər Əliyevin qadın məsələlərinə münasibətini və Mehriban Əli­yeva­nın coxşaxəli əməlı fəaliyyətini elmi tədqiqata cəlb etmişdir. Müəllif aparılan tədqiqatın nəticələrinə aid “Heydər Əliyev və Azərbaycan Qadını” adlı 17 ç.v. həcmində (Bakı:Adiloğlu, 2007) və “Azərbaycan Qadını:Tarix və Gerçəklik” adlı 31,25 ç.v. həcmində (Bakı: Elm, 2009) 2 monoqrafyanın, “Beynəlxalq münasibətlərin proqnozlaşdırılması” adlı dərsliyin (İstanbul: İksad, 2019), 1 kitabın  redaktoru və 1 kitabın tərtibcisi olmaqla yanaşı beynəlxalq münasibətlərə və siyasətə aid 16 tədris-metodik işlərin, fənn proqramlarının və 170-ə yaxın elmi məqalə və tezisin müəllifidir.

Tədqiqat sahəsi

Azərbay­can­da qadın siyasəti, milli təhlükəsizlik problemləri  və erməni araşdırmaları, din və ictimai təhlükəsizlik,   beynəlxalq aləmdə  mövcud vəziyyət - Yaxın Şərqdə,  Ukraynada baş verən hadisələr, ABŞ və İran arasındakı qeyri- stabil münasibətlər, Türkiyənin türkdilli döv­lətlərlə münasibətləri, Azərbaycan-Avropa enerji təhlükəsizliyi, Cənubi Qafqazda əsassız erməni iddialarının  və s. bu kimi məsələlərlə bağlı dövlət siyasətinin  müxtəlif istiqamətləri ilə əlaqəli araşdırmaları  əhatə edir.

Elmi və ekspert vəzifələri

Müxtəlif vaxtlarda AMEA İHİ-nun nəzdində fəaliyyət göstərən müvəqqəti Dissertasiya Şurasınını üzvü və şuranın keçirilməsi üçün təşkil olunan elmi seminarın sədri, Bakı Avrasiya Universitetində Metodiki Şuranın sədri, Böyük Elmi Şuranın sədr müavini olmuşdur. 2014- cü ildə dosent, 2016- cı ildə professor elmi adı almışdır. 

“Beynəlxalq münasibətlərin proqnozlaş­dırılması”, “Milli Təhlükəsizlik, Dünya siyasəti”, “İxtisas ölkəsinin siyasi sitemi və xarici siyasəti”, “İxtisas ölkəsinin mədəniyyəti və incəsənəti” “Beynəlxalq situasiyaların analizi və təhlili” kursları üzrə mühazirələr tədris edir.

Türkiyənin Cumhuriyyətinin təhsil və dövlətçilik marağına yüksək səviyyədə xidmət etmək və məhsuldar akademik və elmi əməkdaşlıq üçün 29.08. 2017- 29.08. 2019-ci illərdə Niğde Ömər Halisdəmir Universiteti İqtisadi İdari Elmlər Fakültəsinin “Beynəlxalq Əlaqələr və Siyasət” kafedrasında professor vəzifəsində çalışmış, Rusiya Avrasiya Qafqaz çalışmaları,  Enerji hüququ, beynəlxalq ekoloji siyasət, Türk xarici siyasəti kimi fənləri tədris etmişdir.

Eləcə də:

-Sivilizasiya jurnalında baş redaktorun müavini;

-Social Science Development Journal  jurnalında redaktor;

-Jounal of institution of economıc development and sosial researches - journal İKSAD nəşr  heyəti;

-Atlas Ulusal Sosyal Bilimler jurnalının nəşr heyəti;

-Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences jurnalının nəşr heyəti;

-Social Mentality And Researcher Thinkers Journal (Smartjournal) jurnalının nəşr heyəti;

-Journal Of Academic Social Resources (Asrjournal) jurnalının nəşr heyəti;

-Культура Мира jurnalının  redaksiya heyəti;

-Этносоциум jurnalının  redaksiya heyəti;

-Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları jurnalının hakim, elm və danışma heyəti;

-Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisinde hakim, elmi heyətdə fəaliyyət göstərməkdə;

Həmçinin hər il davamlı keçirilən:

Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Sempoziumu, Beynəlxalq Sosial Elmlər Araşdır­ma­ları Konqresi və Beynəlxalq Uygulamalı Elmlər Konqresində təşkilatı və elmi heyətdə yer almaqdadır.

            Müxtəlif institutlar tərəfindən dəstəklənən tədqiqat layihələrində iştirakı

1. 2013-cü ildə keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun və UNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının maliyyə və təşkilati dəstəyi ilə elmi-tədqiqat proqramlarının, layihələrinin və digər elmi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların  verilməsi üzrə beynəlxalq xarakterli 2-ci “ŞUŞA QRANTI” müsabiqÓ™sində “Sovet dövründə Azərbay­canın ərazi problemləri və erməni iddiaları” adlı layihəsi qalib elan edilmişdir. Layihənin yerinə yetrilməsi ilə bağlı Türkiyə Cumhuriyyəti  İstanbul  şəhəri Osmanlı Başbakanlıq arxivi, Türkiyə Cumhuriyyəti Ankara Başbakanlıq Arxivi; Ankara Mərkəzi kitabxanası; Hacəttəpə Universiteti; İstanbul Univer­siteti, Rusiya Fedaerasiyası Siyasi Sənədlər Arxivi, Rusiya Fedaerasiyası Milli Tarix arxivi, Gür­cüstan Milli Dövlət arxivində elmi ezamiyyələrdə olmuş və həmçinin Azərbayacan Respublikasi Prezidenti Yanında Siyasi Sənədlər Arxivi və MAİ-də  araşdırmalar aparmışdır.

2.“Cultural World” международный образовательный проект. Москва, 2014, Этносоциум

             

Rəhbərlik etdiyi dissertasiyalar

 

Ölkədə və xaricdə 2 magistr, 10 fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoruna rəhbərlik etmiş və etməkdədir

 

Verdiyi konfrans və ya seminarlar

  1.Международные отношения и принятие политических решений. 2012. Москва.Этосоциум и межнациональная культура.

   2. Sülh insan hüquqlarının müdafiəsinin teminatıdır. 2014. Bakü Dövlət Universiteti.

   3. Atatürkün Azərbaycan siyasəti. Azərbaycanda Atatürk mərkəzi. 2015. Bakı.

    4. Hüquqi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti və demokratiya. Bakı Avrasiya Universiteti; Azərbay­canda Atatürk mərkəzi. 2016. Bakı

 İnzibati vəzifələri

Müxtəlif  vaxtlarda AMEA İnsan Hüquqları Elmi Tədqiqat İnstitutunda:Milli Təhlükəsizlik və Erməni Araşdırmaları, Din və İctimai təhlükəsizlik, Siyasi Analitika şöbələrində müdir;

Bakü Avrasiya Universitetində:      Elmi işlər üzrə prorektor, Tədris və elmi işlər üzrə

Elm  və tərbiyə işləri üzrə prorektor;  

TC Niğde Ömər Halisdəmir Universiteti,  İqtisadi  İdari Elmlər Fakültəsi, Beynəlxalq əlaqələr və siyasət kafedrası, professor; 

Hal-hazırda  Bakı Avrasiya Universiteti  Elmi işlər üzrə prorektor  

 

 


Təltiflər

1.Millətlərarası mədəniyyət və beynəlxalq münasibətlərə verdiyi töhfələrə görə

Eko­lo­­giya və Hüquq Akademiyasının akademiki, PMK və OMO Fondunun prezidenti C. B.Çapkin tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir.

2. “Atatürk və Azərbaycan siyasəti” mövzusunda silsilə seminarlara görə Azərbaycanda Atatürk Məzəzinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Nizami Cəfərov tərəfindən Fəxri Diplomla təltif edilmişdir.

İştirak etdiyi çoxsaylı beynəlxalq konfranslarda ödül və sertifikatlarla təltif olunmuşdur.

Üzvü olduğu təşkilatlar:  

Gender və insan hüququ araşdırma birliyi 

 Vətəndaş cəmiyyəti naminə maarifləndirmə ictimai birliyi        

 UNESKO İnternational Fotum of Teashers (İFT)

 

Xarici dil bilgisi

İngilis  Rus      Türk

B1       C1       C1

 

Çap olunmuş elmi və tədris metodiki işləri

AZ258
554

NİYƏ BAKI AVRASİYA UNİVERSİTETİNİ SEÇİRİK?

 

 

HƏM KEÇMİŞİN, HƏM GƏLƏCƏYİN UNİVERSİTETİ:


- bir çox ilklərə imza atan, Azərbaycanın ilk özəl universiteti;

- ölkənin işıqlı gələcəyinə töhfə verən minlərlə peşəkar, yüksək ixtisaslı məzun;

- ölkədə nüfuz sahibi olan, geniş beynəlxalq əlaqələrə malik və xalqa fayda verməyi hər şeydən öndə sayan çevik, daim yeniləşən və irəliləyən, çağdaş universitet.

 

 

KEYFİYYƏTLİ TƏHSİL:


- tədrisin keyfiyyətinə görə Azərbaycan universitetləri arasında yüksək göstəricilərə malikdir;

- təhsil prosesi  Bolonya sistemi üzərində qurulub;

- diplomu Azərbaycanın bütün dövlət və özəl müəssisələrində, xarici ölkələrdə tanınır;

- akademik araşdırmalar sahəsində bir çox layihələr həyata keçirir;

- təhsilini davam etdirmək üçün Avrasiya və Amerikanın bir çox tanınmış universitetlərinə tələbələr göndərir;

- peşəkar, zəngin potensiala malik və savadlı professor-müəllim heyətinə malikdir;

- ana dilimizdə və bir çox əcnəbi dillərdə nəşr edilmiş minlərcə kitabı, elektron-axtarış sistemli kataloqu, tələbələrin rahat çalışması üçün bilgisayarlarla təchiz edilmiş geniş oxu zalı olan müasir kitabxana mövcuddur;

- keyfiyyətli tədris prosesinə dəstək olan, müasir standartlara cavab verən auditoriya və kabinetlərə malikdir;

- rus, ingilis, alman, fransız, türk, ərəb dillərinə dərindən yiyələnmək imkanı yaradır.

 

 

AZ185
637AZ213
898AZ300
557Böyük lobarant

Bayramova Kəmalə Vaqif  qızı

Bayramova Kəmalə Vaqif  qızı 1985-ci il noyabr 8-də Bakı şəhərində anadan olub. 2003-ci ildə Ali Diplomatiya Kolleci  indiki  Bakı Avrasiya Universiteti  Filologiya və jurnalistika fakultəsi  Tərcümə ingilis ixtisasına daxil olub  2007-ci ildə həmin ixtisasın bakalavr pilləsini bitirib. 2009-ci il yanvar ayından metodist, 2010-cu il fevral ayından həmin fakultədə lobarant işləyib, hal-hazırda Filologiya və jurnalistika fakultəsində böyük lobarant işləyir.

AZ186
562İcra Aparatı

Nigar Hüseynova

AZ188
5652013AZ189
568

 

 

AZ190
571

AZ191
574AZ192
577

Abituriyentlər üçün informasiya dəstəyi

 

Universitetdə hal-hazırda ali təhsilin bakalavriat, magistratura və doktorantura səviyyələrində kadr hazırlığı aparılır. Hazırda bir çox beynəlxalq təşkilatların üzvü olan BAAU dünyanın 25-dən çox ölkəsinin ali təhsil müəssisələri ilə tələbə, müəllim və təcrübə mübadiləsi sahəsində  əməkdaşlıq edir. Universitet  tələbələri bu müqavilələr çərçivəsində beynəlxalq təhsil proqramlarında iştirak edir və xarici ölkə ali təhsil müəssisələrində təhsilini davam etdirmək imkanı qazanır.

 • Azərbaycan Respublikasının ilk özəl ali təhsil müəssisələrindən biri;
 • Dövlət qeydiyyatına alınmış, fəaliyyəti lisenziyalaşdırılmış və dövlət akkreditasiyasından  keçmiş,  ən nüfuzlu universitetlər sırasında yüksək  təhsil keyfiyyəti  ilə tanınmış ali təhsil ocağı;
 • Beynəlxalq təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli ali təhsilin məkanı.

 

Universitetə qəbul edilən tələbələrə yaradılan imkanlar və edilən güzəştlər:

 • 2015/2016-cı tədris ili üçün tələbə qəbulu elan edilmiş  ixtisaslar üzrə ən sərfəli təhsil haqqı məbləği və ödəniş imkanları;
 • zəngin kitabxana, müasir kompyuter texnologiyaları;
 • dövlət təhsil standartlarına, beynəlxalq tələblərə, Bolonya prinsiplərinə uyğun, yeni təlim üsulları və innovativ yanaşmaya əsaslanan yüksək  səviyyəli ali təhsil;
 • biliyin qiymətləndirilməsinin şəffaf sistemi;
 • yataqxana təminatı (bölgələrdən qəbul olunmuş qızlar üçün). 

 

Yüksək bal toplayan abituriyentlərin nəzərinə!

I kurs üçün illik təhsil haqqında güzəşt: ixtisas seçiminin ilk mərhələsində Universitetimizi seçən, 500 və daha yuxarı bal toplayan tələbələr I kurs üçün təhsil haqqı ödəməkdən azad edilir, 450-400 bal toplayan tələbələrə isə I kurs üçün təhsil haqqından 30% güzəşt edilir.

Universitetdə təhsil müddətində illik təhsil haqqından güzəştlər: tədris ilini tam əla qiymətlərlə başa vuran və təhsildə qazandığı xüsusi nailiyyətlərinə görə fərqlənən tələbələrə  Universitetdə daimi fəaliyyət göstərən komissiyanın təklifləri əsasında müxtəlif  məbləğlərdə təhsil haqqı  güzəştləri tətbiq edilir.

Əziz abituriyentlər! Gələcəyinizin uğurlu təminatı  olan Bakı Avrasiya Universitetini seçməklə sizlər müasir standartlara uyğun təhsil, yüksək səviyyəli  professor-müəllim heyətindən dərs almaq, peşələrin sirlərinə dərindən bələd olmaq və ixtisasa dərindən yiyələnmək, xarici ölkə ali təhsil müəssisələrində təhsilini davam etdirmək, yeni ixtisas qazanmaq və  uğurlu karyera imkanı əldə edə  bilərsiniz. Seçim etməyə tələsin!

Abituriyentlər və valideynlər! Qəbulla əlaqədar sizi maraqlandıran suallarla bağlı şənbə və bazar günlərindən başqa hər gün saat 14:00-dan Universitetin rəhbərliyi ilə görüşə bilərsiniz.

 

Ünvan: Bakı şəhəri, N.Nərimanov rayonu, akademik Həsən Əliyev küç. 135 A (5 â„–-li xəstəxananın arxası)

Telefonlar: (012) 5646367(daxili nömrə 142); (012) 5646365; 012 (5644272), (012) 5646266

AZ193
580AZ194
583İşə Qəbul qaydalarıAZ195
586AZ196
589

 

 

 

Məmmədov Novruz 

 

Novruz İsmayıl oğlu Məmmədov 18 mart 1947-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası, Babək rayonunun Şıxmahmud kəndində anadan olmuşdur. 1964-cü ildə orta məktəbi bitirmiş, Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun Avropa dilləri fakültəsinin, fransız dili şöbəsinə daxil olmuşdur. 1970-ci fərqlənmə diplomu almış və institutda müəllim vəzifəsində saxlanılmışdır. 1967-1968-ci illərdə Əlcəzairdə, 1971-1973-cü illərdə Qvineyada, baş tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1991-ci ildə dissertasiya müdafiə etmişdir. Filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi almaq üçün 1992-1993-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutunun hazırlıq, 1993-1997-ci illərdə isə fransız dili fakültəsinin dekanı vəzifəsində işləmişdir. 1995-1997-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin (Heydər Əliyev) fransız dili üzrə tərcüməçisi olmaqla, dəfələrlə onu Fransaya, Avropa Şurasına səfərlərdə müşayiət etmişdir. 1998-ci ildə Fransa Prezidenti Jak Şirak tərəfindən Fransanın “Fəxri Legion” Ordeni ilə təltif olunmuşdur. 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin fərmanı ilə Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir rütbəsi almışdır. 2007-ci ilin martında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə "Şöhrət" ordeninə layiq görülmüşdür. 2009-cu ildə Polşa prezidenti Lex Kaçinskinin sərəncamı ilə ona Polşanın “Fəxri Legion” Ordeni verilmişdir. 50-dən artıq elmi, siyasi məqalənin, bir neçə kitabın, və  siyasi və ictimai-siyasi mövzuya həsr olunmuş çoxsaylı yazıların müəllifidir. 2013-cü ildə özünün rəhbərliyi və baş redaktorluğu ilə "Qlobal siyasət: təhdidlər, çağırışlar, ümidlər" və "Кто прав тот и сильнее?" (rus dilində) kitabları işıq üzü görmüşdür. 1997-ci ilin aprelindən Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri, 2012-ci ilin noyabrından isə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin müavinidir. Birinci dərəcəli Dövlət müşaviridir.

 

 

Məmmədyarov Elmar  

 

1960-cı il iyulun 2-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, 1977-1982-ci illərdə Kiyev Dövlət Universiteti, Beynəlxalq Münasibətlər və Beynəlxalq Hüquq bölməsində təhsil almışdır. 1982-1988-ci illərdə Azərbaycan SSR Xarici İşlər Nazirliyində 2-ci katib, 1-ci katib olmuşdur. 1988-1991-ci illərdə SSRİ Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatik Akademiyasının tarix elmləri namizədi olmuşdur.  1989-1990-cı illərdə  Braun Universitetində Xarici siyasətin planlaşdırılması mərkəzində fəaliyyət göstərmişdir. 1991-1992-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi, Dövlət Protokolu şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1992-1995-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının BMT yanındakı daimi nümayəndəliyinin 1-ci katibi olmuşdur. 1995-1998-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi, Beynəlxalq təşkilatlar idarəsində rəis, 1998-2003-cü illərdə isə Azərbaycan Respublikasının ABŞ-dakı səfirliyində müşavir işləmişdir.  2003-cü ildə Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir rütbəsi almış, 2003-2004-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının İtaliya Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri olmuşdur. 2 aprel 2004-cü ildən  Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziridir.

 

 

  Musayev Toğrul 

 

Toğrul Sirac oğlu Musayev 1954-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini,  1993-cü ildə Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunu bitirmişdir. Universitetin hüquq fakültəsində müəllim, Respublika Ali Soveti  Rəyasət Heyətinin hüquq şöbəsində böyük məsləhətçi, Azərbaycan Respublikası KP MK İnzibati orqanlar şöbəsində hüquq mühafizə  orqanları ilə iş üzrə təlimatçı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının Dövlət-Hüquq şöbəsində böyük məsləhətçi vəzifələrində  işləmişdir. 1995-ci ildə Baş Prokurorluqda Kadrlar idarəsinin rəisi, Respublika Prokurorluğu Kollegiyasının üzvü olmuşdur. 2000-ci ildən  Azərbaycan Respublikası Ədliyyə nazirinin müavini təyin edilmişdir. II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsinə malikdir. Dəfələrlə mükafatlandırılmış, ədliyyə orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 noyabr 2008-ci il tarixli  Sərəncamına əsasən “Vətənə xidmətə görə” ordeninin üçüncü dərəcəsi ilə təltif edilmişdir. Dövlət başçısının sərəncamları ilə bir sıra  beynəlxalq Konvensiyalar üzrə Azərbaycan Hökuməti hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi ilə bağlı ölkəmizin nümayəndə  heyətlərinin üzvü təyin olunmuşdur. Ədliyyə Nazirliyi Attestasiya Komissiyasının və ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı Müsabiqə və  İxtisas komissiyalarının sədridir. Azərbaycan Republikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasına hazırlıq işləri üzrə Komissiya  sədrinin müavinidir. O, həmçinin, Avropa Ümumi Hüquq Təşkilatının Direktorlar Şurasının və Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının  üzvüdür. Ölkəmizin Avropa Şurasının Hakimlərin və prokurorların tədrisi üzrə Lissabon şəbəkəsində nümayəndəsi, mülki hüquq sahəsində bir sıra elmi məqalələrin müəllifidir.

 

Mehdiyev Aqşin 

 

1949-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirmişdir. Tarix elmləri namizədi, Ali Diplomatiya Kollecinin (indiki Bakı Avrasiya Universiteti) professorudur.  SSRİ MƏR-də Səfirliyinin nəzdində iqtisadi məsələlər müşavirinin tərçüməçisi; Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində II, I katib, İnformasiya və mətbuat şöbəsinin müdiri; SSRİ YƏR-də səfirliyində attaşe, III katib; Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq şöbəsində müdir müavini; SSRİ Xarici İşlər Nazirliyində Diplomatik akademiyanın dinləyicisi; SSRİ-nin YXDR-da səfirliyinin II katibi, I katibi, müşavir; Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa, ABŞ və Kanada ölkələri idarəsinin rəisi vəzifələrində çalışmışdır. 2000-2001-ci illərdə Ali Diplomatiya Kollecində (indiki Bakı Avrasiya Universiteti) Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında baş müəllim, professor işləmişdir. 2006-2014-cü illərdə isə Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəsi olub. Hazırda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Avropa İttifaqı yanında daimi müşahidəçisi kimi fəaliyyət göstərir.

 

 

Suat İrfan Günsel

 

Suat İrfan Günsel 1952-ci ildə Kiprdə anadan olmuşdur. Orta Şərq Texniki Universitetin Fizika fakültəsinin məzunu, psixologiya üzrə doktordur. Dr. Suat Günsel 1988-ci ildə əsası qoyulan Yaxın Doğu Universitetinin yaradıcısı və rektorudur. Hazırda universitet 16 fakültə, 220 bakalavr, 205 magistratura və doktorantura proqramlarını tədris edən 6 institut, 2 universitet və 28 araşdırma mərkəzinə malikdir.  Suat Günselə 2009-cu ildə, II Dünya Qaqauzlar Konqresində sədr Mihail Formuzal tərəfindən, “Qaqauz Yeri Şərəf Medalı” və “Mötəbər Vətəndaşlıq Rütbəsi”, “Qızıl Şərəf Medalı”, “Üstün başarı” mükafatları verilmişdir. Moldovanın Komrat Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, Azərbaycan Universiteti, Bakı Avrasiya Universiteti tərəfindən Fəxri Doktor adına layiq görülmüşdür.

 

 

Çingiz Abdullayev

 

Azərbaycan detektiv yazıçısı, nasir, publisist Abdullayev Çingiz Akif oğlu 1959-cu il aprelin 7-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1976-cı ildə Bakıda 189 saylı şəhər məktəbini bitirmişdir. Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir (1976-1981). Əmək fəaliyyətinə Bakı istehsalat birliyində hüquq məsləhətçisi, böyük hüquq məsləhətçisi və şöbə rəisi kimi başlamışdır (1981). Afrika, Asiya və Avropa ölkələrində ezamiyyətdə olmuşdur (1984-1986). Bakı şəhəri Əzizbəyov rayonu icraiyyə komitəsində şöbə müdiri, KP Qaradağ rayonu komitəsində təşkilat şöbəsinin təlimatçısı, siyasi-maarif kabinetinin müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1989-cu ilin fevralından Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının katibi olmuşdur. Hüquq elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün beynəlxalq təcavüz problemi barədə dissertasiya müdafiə edib (1988). Polşanın Krakov Universitetinin fəxri professorudur (1989). H.Z.Tağıyev adına Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri (1990-cı ildən) və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi (1991-ci ildən) seçilmişdir. Azərbaycan Demokratik Ziyalılar İttifaqı nəzdində olan milli akademiyanın doktorudur (1990). Beynəlxalq cinayət problemi barədə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir (1991). Azərbaycan PEN klubunun vitse-prezidentidir (1990). Ədəbi fəaliyyətə tələbəlik dövründən başlamışdır. 1983-cü ildən dövri mətbuatda oçerk, məqalə və detektiv janrda yazdığı hekayələrlə müntəzəm çıxış edir. Rus dilində yazıb-yaradır. İngilis və italyan dillərində sərbəst danışır. Əsərləri xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuş, Almaniya, İrlandiya, Fransa, və Rusiyada kütləvi tirajla buraxılmış, 27 milyon nüsxədə olan 600-dən çox kitabı dünyada yayılmışdır. 193 adda kitabın müəllifi siyasi detektiv janrında yazan ən məhsuldar müasir yazıçılardan biri kimi tanınmışdır. Xidmətlərinə görə "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordeni və medallarla təltif olunmuşdur. Keçmiş SSRİ Yazıçılar İttifaqının nümayəndələri tərkibində Çexoslovakiya, Yuqoslaviya (1978), Bolqarıstan (1986), Danimarka (1989), Polşada (1989) səfərdə olmuşdur. 2009-cu ildə Azərbaycanın ədəbi həyatında fəal iştirakına görə "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir. 2014-cü ildən İnterpolun fəxri səfiri, 2015-ci ildən "Neftçi" Futbol Klubunun Müşahidə Şurasının sədridir.

 

 

Aygün Attar 

 

Professor, Türkiyənin Giresun Universitetinin keçmiş rektoru, Oksford Universitetinin Sokrat mükafatı laureatı Aygün Attar 1962-ci ildə Qubadlıda anadan olmuşdur. 1986-cı ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirmiş, 1993-cü ildə Rusiya Elmlər Akademiyasının Tarix şöbəsində doktorluq müdafiəsi etmişdir. 1990-cı ildən Türkiyədə yaşayan Aygün Attar Türkiyə vətəndaşıdır. Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinin təbliği istiqamətində fəaliyyət göstərən professor, ermənilərin Azərbaycan və Anadolu türklərinə qarşı törətdiyi soyqırımlara həsr olunmuş bir çox sayda məqalənin müəllifidir.

 

 

Nizami Məmmədov

 

Fəlsəfə elmləri doktoru, RF prezidentinin yanında Rusiya xalq təsərüfat akademiyasının professoru, Moskva şəhər pedoqoji universitetinin kafedra müdiri, qloballaşma və inkişaf İnstitutunun direktoru, YUNESKO-nun eksperti.  Fəlsəfə və texniki elmlər, fəlsəfə mədəniyyəti, sosial iqtisadiyyat və iqtisadi təhsil sahələrində bir çox elmi işlərin müəllifidir. 300-dən artıq publikasiya, həmçinin monoqrafiya və kitabların müəlifidir.

   

 

 

İsfəndiyar Vahabzadə

 

Vahabzadə İsfəndiyar Bəxtiyar oğlu 1954-cü ildə Bakıda anadan olmuşdur. 1976-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Şərqşünaslıq fakültəsini bitirmişdir. 1983-1985-ci illərdə Əfqanıstanda tərcüməçi (SSRİ Müdafiə Nazirliyi) tərcüməçi, 1985-1986-cı illərdə baş katib, 1986-1988-ci illərdə Bakı Ali Partiya Məktəbində müəllim işləmişdir. 1988-1990-cı illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyasının Bakı şəhər komitəsində təlimatçı, 1990-1991-ci illərdə Bakı Şəhər Səbayıl rayonunda İcraçı Komitənin nümayəndəsi, 1991-1994-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyində şöbə müdiri, 1994-1997-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin müavini, 1997-1999-cu illərdə Pakistan İslam Respublikasında Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri, 1999-2002-ci illərdə, Azərbaycan Respublikasının Cenevrədə BMT  və digər beynəlxalq təşkilatlarda səlahiyyətli nümayəndəsi olmuşdur. 2002-2004-cü illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin və Ali Diplomatiya Kollecinin (indiki BAAU) müəllimi olmuşdur. 2004-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini, 2005-2011-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Moldovada Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri olub. 2011-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Belarusiyada Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiridir.  Filologiya Elmləri doktoru, professoru və Moldova Respublikası Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür. Azərbaycan və Belarusiya yazıçılar ittifaqının, Belarusiya jurnalistlər birliyinin  üzvüdür. Belarusiya yazıçılar ittifaqının “Qızıl Qələm” ordeni ilə təltif edilmişdir, fars, dari, türk və rus dillərini bilir.

 

 

Həsənov Həsən   

 

 

Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində təlimatçı, bölmə müdiri, şöbə müdirinin müavini; Səbayıl Rayon Partiya Komitəsinin Birinci Katibi; Sumqayıt Şəhər Partiya Komitəsinin Birinci Katibi; Gəncə Şəhər Partiya Komitəsinin Birinci Katibi, Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Katibi və Büro üzvü vəzifələrində çalışmışdır. 1989-1990- cı illərdə İqtisadiyyat üzrə Mərkəzi Komitənin katibi; 1990-1992- ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsində çalışan H.Həsənov 1992-1998- ci illərdə xarici siyasət və diplomatiya sahəsində işləmişdir. Azərbaycanın ilk Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri diplomatik dərəcəsi verilmişdir. Nyu-York şəhərində BMT-də Azərbaycanın ilk Daimi Nümayəndəsi; 1993-1998- ci illərdə BMT və YUNESKO, İKT- nın illik toplantılarında Azərbaycan Nümayəndə Heyətinə başçılıq edən H.Həsənov 23 il parlamentin, Müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyasını hazırlayan Komissiyanın üzvü olmuşdur. 2004- cü ildə Azərbaycan Respublikasının Macarıstandakı Föqəladə və Səlahiyyətli Səfiri, 2010-cu il mart ayının 30-da isə Azərbaycan Respublikasının Polşa Respublikasında Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilmişdir.

                                

 

 Sadıqov Vaqif  

 

Vaqif İsmayıl oğlu Sadıqov 1956-cı il noyabrın 2-də Bakıda anadan olmuşdur. 1978-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun ingilis dili fakültəsini bitirmişdir. Filoloji elmlər namizədidir (1986). Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində Beynəlxalq Təşkilatlar idarəsinin birinci katibi, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin hərbi-siyasi məsələlər üzrə şöbə müdiri, Azərbaycan Respublikasının Avstriyadakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri, eləcə də BMT-nin Vyana Bölməsi, BMT-nin Sənayə İnkişafı Təşkilatı, Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Nüvə Sınaqlarının Hərtərəfli Qadağan Olunması Müqaviləsi üzrə Təşkilatı və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik yanında Azərbaycan Respublikasının daimi nümayəndəsi kimi çalışıb. 2004-cü ildən Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavini, 2010-cu ildən 2015-ci ilədək isə Azərbaycan Respublikasının İtaliyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri olub. Hazırda Azərbaycan Respublikasının Cenevrədəki BMT Bölməsində və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsində çalışır.

 

 

Alessandro FiqusProfessor Alessandro Fiqus 1960-cı ildə İtaliya Respublikasının Genuya şəhərində anadan olmuşdur. Dünyanın bir neçə nüfuzlu universitetlərində, o cümlədən Genuya Universiteti, Link Kampus Universiteti, Koblenz Universiteti, və Paris Sorbonna Universitetində beynəlxalq münasibətlərlə bağlı mühazirələr deyir. Hal-hazırda Alessandro Firgus Moldovanın Beynəlxalq İdarəetmə Universitetində Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor vəzifəsində çalışır. Beynəlxalq münasibətlər sahəsində çox sayda monoqrafiyaların və məqalələrin müəllifidir.

Allessandro Figus Bakı Avrasiya Universiteti ilə Genuya Universiteti arasında əlaqələrin qurulmasında böyük xidmətləri vardır. O, həmçinin Universitetimiz ilə elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdirilməsi istiqamətlərindəki xidmətlərinə görə Fəxri Professor adına layiq görülmüşdür.

 

 

 Madelet Grabbe Başusta


 

İş qadını

İnterhomes AG təsisçisi və şəriki

Bremen Türk Alman Qadınlar Birliyi təsisçisi və fəxri başçısı

Dünyanın bir çox önəmli iş qadını dərnəkləri və qurumlarının üzvlüyünə qəbul edilən və illər boyu bu dərnəklərdə aktiv olaraq işləyən Madelet Grabbe Başusta, iş qadınlığı ilə bərabər Türkiyədə və dünyanın müxtəlif ölkələrində həyata keçirilən müxtəlif ictimai layihələrdə maddi və mənəvi icraçı olaraq yer almışdır.

Uzun illər Almaniyada yaşamasına baxmayaraq həmişə Türkiyənin həsrətini çəkmiş, həm iş qadını, həm də Almaniyada yaşayan təşəbbüsçü bir türk qadını olaraq illər boyu Almaniyada yaşayan Türk qadınlarının ictimai problemlərinin həll edilməsi üçün maddi və mənəvi dəstək göstərmişdir. Xüsusən də 1999-ci ildə meydana gələn Sakarya zəlzələsində 44 il əvvəl qurduğu və hələ də fəxri başçılığını etdiyi Bremen Türk-Alman qadınlar dərnəyi ilə bir yerdə müxtəlif yardım aksiyaları təşkil etmiş, təxminən 7500 zəlzələ qurbanlarının yaşadığı Emirdağ çadır kəndinə Beynəlxalq yardımların gəlməsini təşkil etmişdir.

Ən əsası zəlzələdə ana və atalarını itirən uşaqların faydalanması üçün Sakarya bölgəsinin Karaman kəndində 2.5 m2 ərazidə 750 m2 örtülü sahəni əhatə edən Bremen Mızıkacıları yetimxana və bağçasını quraraq Türkiyədə uşaqlar evinə bağışlamışdır.

Almaniyada yaşadığı 40 ilə yaxın bir müddətdə Türk-Alman xalqlarının qarşılıqlı münasibət qurması və iki ölkə arasında cəmiyyət və dövlət üçün reallaşdırdığı xüsusi xidmətlərlə Türkiyənin tanıdılması üçün etdiyi ictimai və mədəni işləri Alman höküməti tərəfindən hörmətlə qarşılanmış və 15 dekabr 2001-ci ildə Federativ Almaniya prezidenti Johannes Rau tərəfindən Liyakat medalı ilə təltif edilmişdir. Madelet Grabbe Başusta bu günə qədər Federal Almaniya prezidentləri tərəfindən Liyaqat nişanı ilə təltif edilən nadir qadınlardan biridir.

Ankara anadan olmuş, ibtidai və orta təhsilini Ankara Qız liseyində bitirmiş, ali təhsilini Ankara Ticari Bilimlər Akademiyasında tamamlamış, ABŞ-ın Boston şəhərində və Hollandiyada biznesin idare edilməsi üzrə magistratura dərəcəsi almışdır.

Kiçik yaşlarından həyata aktiv olaraq yanaşan Madelet Grabbe Başusta, 13 yaşında Türk Hava Qurumu Eskişehir Türk quşu İnönü yüksək planör düşərgəsində iştirak etmiş, A.B. və C lisenziyalarını alaraq havaçılıq sənətinə ilk addımını atdı. Daha sonra motorlu uçuş və paraşütçülük lisenziyalarını aldı.

19 yaşında motorlu təyyarə, planör və paraşütdən tullanma təhsilini almaq məqsədi ilə dünyanın müxtəlif ölkələrindən Türkiyəyə gələn yüzlərlə gəncə THK (Türk Hava Kurumu) Türk quşu düşərgəsində müəllimlik etmişdir.

1950-ci illərdə Hollandiyada keçirilən paraşüt yarışında ikinci yeri tutmuş və Hollandiya şahzadəsi tərəfindən təbrikə layiq görülmüşdür.

Ən böyük arzusu pilot olmaq idi, lakin ailə vəziyyətinə görə bu arzusunu reallaşdıra bilmədi.

Daha sonra ABŞ-da fəaliyyət göstərən Almaniya Belçika sərhədləri içində olan inşaat şirkətindən ortaqlıq təklifi aldı. Mühəndis olan həyat yoldaşı ilə birlikdə bu təklifi qəbul etdilər və ABŞ-ın Colombus-Ohiayo şəhərində İnterhomes KG adlı beynəlxalq inşaat şirkətini qurdular. Sonra bu şirkətin hissələrini satın alaraq İnterhomes AG-ni Bremenə köçürdülər.

Bu şirkət hal-hazırda Almaniyanın ən önəmli şirkətlərindən biridir.

Üzvü olduğu ictimai qurumlar bunlardır: 2001-ci ildə Almaniyada ilin iş qadını seçilmiş və eyni ildə dünyanın 68 ölkəsindən seçilən ilin iş qadınları ilə birlikdə Monako şahzadəsi tərəfindən mükafatlandırılmışdır; VDU Alman Girişimci iş qadınları dərnəyi; F.C.E.M. Dünya İş Qadınları qrupu; Bremen İnternational qadınlar dərnəyi; Türkiyə Brücke Alman dərnəyi; The Ninety-Nines US. ; Kagider. Türkiyə qadın girişimciləri dərnəyi; Və 30 il əvvəl qurduğu və fəxri başçılığını etdiyi Bremen TürkAlman qadınlar dərnəyi.

 

 

Seyfullah Türksoy

 


Əslən Azərbaycanlı olan Seyfullah Türksoy 1964-cü ildə ziyalı ailəsində dünyaya gəlmişdir. İbtidai məktəbi Qarsda bitirdikdən sonra, təhsilini İstanbulda davam etdirmiş və 1988-ci ildə İstanbul Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin məzunu olmuşdur. İş həyatına Universitetdə təhsil aldığı dövrdə jurnalist kimi başlamışdır. 1986-ci ildə Türkiyə qəzetində  müxbir kimi çalışmışdır. 1993-cü ildən bu günümüzə qədər TGRT, Kanal6, Kanal7, Ölkə TV, Kanal24, Bengüturk kimi milli televiziya kanallarında yüzlərlə proqramın müəllifi olmuşdur. Avropa, Mərkəzi Asiya, Amerika, Balkanlar və Qafqaza dair çox sayda sənədli filmlər hazırlamışdır.

Seyfullah Türksoyun hazırladığı proqramlar içərisində  Türksoyun İpək Yolu  proqramı  missiyası və fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq xüsusi bir əhəmiyyətə malikdir. Uzun illər ərzində müxtəlif televiziya kanallarında yayımlanan  Türksoyla İpəkyolu  xüsusilə Türk dünyası ilə Türkiyə arasında könül və dostluq körpülərinin qurulmasında əhəmiyyətli bir rol oynayır.

Seyfullah Türksoyun müəllifi olduğu bəzi proqramlar: Bakıda Osmanlı Novruz Dədə; Orta Asiyadakı qaçqın Qara dənizlilər; Göktürklərin nəvələri Türkatalar; Atatürkün Ata Ocağı Kocacık Kəndi; Moğolustanda Orxan abidələrinə səyahət; Hoca Əhməd Yəsəvi və Türkmənistanda Alperen Dervişler; Əmir Teymurun Məzarındakı Sirr; Xəzər dənizi - Nargin Adasında Sarıkamış Məhbusları; Nazım Hikmətin Möhtəşəm Ruhani Sirr; Qafqaz qartalı Nuri Paşa; Qafqazda Qədim Türk etnosu Karapapakla; Çeçenistan  da Kumuklar; Noğaylar, Qaraçaylar, Balkarlar; Krım sürgünündən ağrılı rəftar; Dədə Qorqudun məzarına səyahət; Qan Ağlayan Qarabağ; Bosniya göz yaşları və Xocalı soyqırımı; Sarıkamış şəhidləri; Qarabağın Tərtər cəbhəsində Azərbaycan Ordusunu  Ziyarət və Müsahibələr.

Seyfullah Türksoyun aldığı mükafatlardan bəziləri bunlardır: Jurnalistlərin Cəmiyyəti tərəfindən İlin reportajı Mükafatı-1987; TÜSİAD - TV Programcılığı Sahəsində Xüsusi Xidmət mükafatı-1993; TÜRKSAV-Türk Dünyası Xidmət Mükafatı (9. Prezident Süleyman Demirel Çankaya Köşkündə şəxsən təqdim etmişdir) -1997; Askon -İlin İqtisadiyyat proqramçısı Mükafatı; Azərbaycan Türk Qadınlar Birliyi - Türk Dünyasına Xidmət Mükafatı; Çeçenistan Əhməd Hacı Kadırov Vakfı- İlin Qızıl Qələmi Mükafatı; Tarsus Belediyesi- Türk Dünyasına Xidmət Mükafatı; Marmara Qrupu Vakfı- Türk Dünyası xidmət Mükafatı; Beynəlxalq Türksoy Teşkilatı- Türk Dünyasına xidmət Mükafatı; Dünya Türkmənlər Birliyi, Türk Dünyasının Gönül Elçisi Mükafatı; Qazaxıstanın Türkiyədəki səfirliyi tərəfindən Xidmət Nişanı; Qazaxıstan Qızıl Ürək Medalı.

Hal-hazırda tutduğu  vəzifələr: İpekyolu Strateji Araşdırmalar Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri; Mir Ajans Nəşriyyat və Beynəlxalq Türksoyla İpekyolu jurnalının təsisçisi; Kanal 7, Milli TV, TGRT, Bengüturk TV, Kanal24 kanallarında çox sayda sənədli proqramların müəllifidir.

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

1949-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirmişdir. Tarix elmləri namizədi, Ali Diplomatiya Kollecinin (indiki Bakı Avrasiya Universiteti) professorudur.  SSRİ MƏR-də Səfirliyinin nəzdində iqtisadi məsələlər müşavirinin tərçüməçisi; Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində II, I katib, İnformasiya və mətbuat şöbəsinin müdiri; SSRİ YƏR-də səfirliyində attaşe, III katib; Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq şöbəsində müdir müavini; SSRİ Xarici İşlər Nazirliyində Diplomatik akademiyanın dinləyicisi; SSRİ-nin YXDR-da səfirliyinin II katibi, I katibi, müşavir; Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa, ABŞ və Kanada ölkələri idarəsinin rəisi vəzifələrində çalışmışdır. 2000-2001-ci illərdə Ali Diplomatiya Kollecində (indiki Bakı Avrasiya Universiteti) Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında baş müəllim, professor işləmişdir. 2006-2014-cü illərdə isə Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəsi olub. Hazırda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Avropa İttifaqı yanında daimi müşahidəçisi kimi fəaliyyət göstərir.
AZ197
592

 Bakı Avrasiya Universitetinin məzunları

 

 

 


1. Mirzəzadə Seyran. AR-nın Monteneqrodakı Diplomatik nümayəndəliyinin rəhbəri

2. Məcidli Səyyad. AR Ədliyyə Nazirliyi, İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin əməkdaşı

3. Ağayev Roman. Rusiya-Azərbaycan Konqresi, Mətbuat xidmətinin rəhbəri

4. Əkbərov Kamil. AR Hərbi prokurorluğu, Böyük müstəntiqi

5Didavari Rövşən. AR Fövqaladə Hallar Nazirliyi, Mətbuat xidməti. Əməkdar jurnalist

6. Alıyev Rəşad. BAAU, Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin rəhbəri

7. Xəlilov Həbib. “ATF” MMC, Baş mühəndis

8. Rzaxanov Rasim. Bakı Sosial Pedaqoji Kolleci, direktor müavini

9. Əliyev Vüqar. Bakı Avrasiya Universiteti, Baş müəllim

 10. Asurov Kənan. AR Föqaladə Hallar Nazirliyi, Baş əməliyyat idarəsinin rəisi

11. Hüseynov Eyvaz. BP, Xarici əlaqələr şöbəsi

12. Allahverdiyev Əlövsət. AR Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının Baş müəllimi

13. Qənbərov Rövşən. “Report” informasiya agentliyi, Redaktor

14. Ömərova Ruzanna. Xəzər Müstəqil Teleradio şirkəti, Xəbərlər baş redaksiyası

15. Həbibli Elmar. Xəzər Müstəqil Teleradio şirkəti, Xəbərlər baş redaksiyası

16. Hüseynov Pərviz. Lider Müstəqil Teleradio şirkəti, xüsusi müxbir

17. Acalov Vasif. Lider Müstəqil Teleradio şirkəti, Xüsusi müxbir

 18. Cəlilov Asim. AR Prezidenti yanında Xidmət və İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş mütəxəsis

19Abdulrəhmanov Rövşən. Lider Müstəqil Teleradio şirkəti, Xüsusi müxbir

20. Ələsgərov Kərəm.  Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Şirkəti, Redaktor

21Nadirov İlkin. “İnteraz”  televiyası, xəbərlər baş redaksiyasının baş redaktoru, prezident təqaüdçüsü

22. Xankişiyeva İlhamə. "Teleqraf"  informasiya agentliyi, Xüsusi müxbir

23. Tağıyeva Günay. “Ekspress“qəzeti, Xüsusi müxbir

24. Cəfərova Aygün. “Kaspi”qəzeti, xüsusi müxbir

25. Vəliyev Əli. Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Şirkəti, xüsusi müxbir

26. Səlimli Pərviz. Lider Müstəqil Teleradio şirkəti, xüsusi müxbir

27. Sultanzadə Həsən. AR XİN əməkdaşı

28. Əlizadə İranə. AR XİN əməkdaşı

29Həsənov Səbuhi. AR XİN əməkdaşı

30Orxan Nedev. AR XİN əməkdaşı

31. İsayev Bahəddin. AR Maliyyə Nazirliyi, sektor müdiri

32. Həsənzadə Tariyel. AR XİN əməkdaşı

33. Qasımov Mahur. AR Serbiyadakı səfirliyinin I katibi, siyasi məsələlər üzrə

34. Məcidov Cavanşir. AR Serbiyadakı səfirliyinin I katibi, iqtisadi məsələlər üzrə

35. Abbasəliyev İlkin. AR Rusiya Federasiyasındakı səfirliyinin II katibi

36. Novruzov Elnur. AR Qazaxıstan Respublikasındakı səfirliyinin əməkdaşı

37. Mirzəyev Şaiq. AR Rusiya Federasiyasındakı səfirliyinin II katibi

38. Mustafayev Şöhrət. AR Türkiyədəki səfirliyinin I katibi, konsul

39Mircəlal Məcidli. “Femida.az” informasiya portalı, xüsusi müxbir, reportyor

40Aqil Aslan İsmayıl. Parlamet Jurnalistlər birliyi, sədr müavini

41. İsmayılov Araz. “ASAN Xidmət”, əməkdaş

42. Rzayeva Sevda. Bakı Avrasiya Universiteti, kafedra müdiri

43Səfərov Samin. “Bignews” MMC, Baş direktor

44. Aslanova Nərminə. AR Yaponiyadakı səfirliyi, müşavir

45. Əliyev Ceyhun. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağrış üzrə Dövlət xidməti, Aparatın zabiti

46. Hüseynov İlyas. Sabunçu rayon İcra Hakimiyyəti, məsləhətçi

47. Paşayev Azad. AR Serbiyadakı səfirliyində müşavir

 48Nəcəfov Azər. “Azəryolservis”, bölmə rəisi

49. Qasımov Cəlal. “PAŞA Holdinq” MMC, Bank Qrupunun rəhbəri

50. Quliyeva Nigar. Əmlak Komitəsi, Qeydiyyat şöbəsinin müdiri

51. Abdulqədirov Elvin. “AzVision.az” və “Səs” informasiya agentlikləri, xüsusi müxbir

52. Bəxtiyar Məmmədov. “Halliburton” şirkəti, Caspian Vest      

53Nigar Rzayeva. “Biznes.az” şirkəti

54. Rena Ağa Seid. “İtaldizayn Group”, Menecer

55. Elnur Məmmədli. Azərbaycan Dillər Universiteti, müəllim

56Nətavan Kərimova. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Dosent

57. Pərviz Məmmədov. “Parni iz Baku” komandası, direktor

58. Eyvaz Hüseynov. Bp şirkəti (Türkiyə)    

59. Cabbarov Bəhram. “AzNar QSC”, baş mühasib

60. İsmayılov Nicat. Pirallahı rayon İcra hakimiyyəti, qəsəbə icra nümayəndəsi

61. Qaralov Rəşad. Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidməti, hüquqşünas

62. Yusifova Simuzər. “Xəzər Kompleks Ekoloji Monitorinq” İdarəsi, mühəndis

63Həsənov Samir. Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər departamenti, baş məsləhətçi, hüquqşünas

64. Kərimli Kənan. Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti, aparıcı məsləhətçi

65Şükürova Fidan. Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamenti, kadr məsələləri  üzrə baş məsləhətçi

66Əmrahzadə Aytən. Milli Hidrometrologiya Departamenti, İqlim Dəyişmələri və Ozon mərkəzi, Mütəxəssis

67. Məşədiyeva Samirə. Ədliyyə Nazirliyi, İcra baş idarəsi, böyük inspektor

68. Məcidov Səyyad. Ədliyyə Nazirliyi, İctimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin məsləhətçisi

69. Əhmədov Anar. Ədliyyə Nazirliyi, Sumqayıt şəhəri üzrə İcra İdarəsi

70. Əliyev Vüqar. Ədliyyə Nazirliyi, Səlyan rayonu İcra şöbəsinin böyük icra məmuru

71. Əhmədov Hatəm. Ədliyyə Nazirliyi, Sumqayıt şəhəri üzrə İcra İdarəsinin icra məmuru

72. Çələbi Gülnar. Ədliyyə Nazirliyi, Bakı, Qaradağ rayonu İcra şöbəsinin baş mütəxəsisi

73. Hacıyev Rauf. Ədliyyə Nazirliyi, Penitensiar Xidmət

74. Orucov Kənan. Ədliyyə Nazirliyi, Penitensiar Xidmət

75. Aslanov Seymur. Penitensiar Xidmətin Komendant bölüyü

76. Rüstəmov Əli. Ədliyyə Nazirliyi, Penitensiar Xidmətin Mühafizə alayı

77. Zeynalov  Emin. Ədliyyə Nazirliyi, Penitensiar Xidmət

78. Rəşidova Vüsalə. AR Gənclər və İdman Nazirliyi, baş məsləhətçi

79. Qəribova Səbinə. AR Gənclər və İdman Nazirliyi, aparıcı məsləhətçi

80. Ağayev Emin. Lider Müstəqil Teleradio şirkəti, reportyor

81. Ağasıyev Rəşad. Litva, dəniz şirkəti

82. Nuriyeva Günel. Məhkəmə tibbi ekspertiza 

83. Əhmədov Elvin. Polis işçisi.

84. Axundova Kəmalə. Bakı Dövlət Sosial-İqtisadi Kollecində metodist, müəllimə

85. Abdullayev Azər. İcra hakimiyyəti. Naxçıvan.

86. Həsənov Anar. Naxçıvan RƏO.

87. Cəbrayılov Qubad. AMEA doktorantura.

88. Hacızadə Selcan. “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi

 89. Fərzəliyeva Aytən. İngilis dili müəlliməsi 

AZ198
595
Filologiya 
Filologiya (dil və ədəbiyyat göstərilməklə)
Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)
Filologiya (Türk dili və ədəbiyyatı)
Filologiya (İngilis dili və ədəbiyyatı)
Filologiya (Alman dili və ədəbiyyatı)
Filologiya (Fransız dili və ədəbiyyatı)
Filologiya (Ərəb dili və ədəbiyyatı)
Filologiya (Rus dili və ədəbiyyatı)
Filologiya (Roman-german dil qrupu üzrə)
Filologiya (Türk dil qrupu üzrə)
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)
Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (Azərbaycan)
Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (Türk)
Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (İngilis)
Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (Alman)
Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (Fransız)
Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (Ərəb)
Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (Rus)
Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)
Xarici dil müəllimliyi (Azərbaycan)
Xarici dil müəllimliyi (Türk)
Xarici dil müəllimliyi (İngilis)
Xarici dil müəllimliyi (Alman)
Xarici dil müəllimliyi (Fransız)
Xarici dil müəllimliyi (Ərəb)
Xarici dil müəllimliyi (Rus)
Tərcümə (dillər üzrə)
Tərcümə (Azərbaycan)
Tərcümə (Türk)
Tərcümə (İngilis)
Tərcümə (Alman)
Tərcümə (Fransız)
Tərcümə (Ərəb)
Tərcümə (Rus)
Jurnalistika
Regionşünaslıq. Beynəlxalq münasibətlər
Regionşünaslıq (regionlar üzrə)
Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada regionu)
Regionşünaslıq (Avropa regionu)
Regionşünaslıq (Qafqaz regionu)
Regionşünaslıq (Yaxın və Orta Şərq regionu)
Regionşünaslıq (Uzaq Şərq Yaponiya regionu)
Beynəlxalq münasibətlər
Riyaziyyat
Riyaziyyat və informatika müəllimliyi
İqtisadiyyat
Filologiya
Ədəbiyyatşünaslıq (ölkələr və sahələr üzrə)
Azərbaycan ədəbiyyatı
Azərbaycan dili
Dilşünaslıq (dillər və sahələr üzrə)
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası
Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)
Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası(Azərbaycan)
Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası(Türk)
Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası(İngilis)
Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası(Alman)
Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası(Fransız)
Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası(Ərəb)
Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası(Rus)
Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)
Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası(Azərbaycan)
Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası(Türk)
Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası(İngilis)
Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası(Alman)
Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası(Fransız)
Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası(Ərəb)
Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası(Rus)
Tərcümə (dillər üzrə)
Tərcümə (Azərbaycan)
Tərcümə (Türk)
Tərcümə (İngilis)
Tərcümə (Alman)
Tərcümə (Fransız)
Tərcümə (Ərəb)
Tərcümə (Rus)
Yazılı tərcümə (dillər üzrə)
Yazılı tərcümə(Azərbaycan)
Yazılı tərcümə (Türk)
Yazılı tərcümə (İngilis)
Yazılı tərcümə(Alman)
Yazılı tərcümə (Fransız)
Yazılı tərcümə (Ərəb)
Yazılı tərcümə (Rus)
Sinxron tərcümə (dillər üzrə)
Sinxron tərcümə(Azərbaycan)
Sinxron tərcümə (Türk)
Sinxron tərcümə (İngilis)
Sinxron tərcümə(Alman)
Sinxron tərcümə(Fransız)
Sinxron tərcümə(Ərəb)
Sinxron tərcümə(Rus)
Ardıcıl tərcümə (dillər üzrə)
Ardıcıl tərcümə(Azərbaycan)
Ardıcıl tərcümə (Türk)
Ardıcıl tərcümə(İngilis)
Ardıcıl tərcümə(Alman)
Ardıcıl tərcümə(Fransız)
Ardıcıl tərcümə(Ərəb)
Ardıcıl tərcümə(Rus)
Jurnalistika
Radiotelejurnalistika
Beynəlxalq jurnalistika
Mətbuat tarixi
Jurnalistika nəzəriyyəsi
Publisistik jurnalistika
Filologiya
Filologiya
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid
Azərbaycan ədəbiyyatı
Turk xalqları ədəbiyyatı
Dunya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat gostərilməklə)
Folklorşunaslıq
Dilçilik
Tətbiqi dilcilik
Tarixi dilcilik və etimologiya
Dil nəzəriyyəsi
Sinxron dilcilik
Azərbaycan dili
Slavyan dilləri
German dilləri
Roman dilləri
Turk dilləri
AZ199
598AZ200
952

Kitabxana və informasiya Mərkəzi

 

Kitabxana universitetin tədris-tərbiyə prosesini, elmi araşdırmaları, ədəbiyyat və informasiya ilə təmin etmək funksiyasını yerinə yetirməklə yanaşı, həm də başlıca struktur sahələrindən biridir. Kitabxana bütün istiqamətlər, elmi sahə və ixtisaslar üzrə biliklərin yayılması, mənəvi və əqli ünsiyyət, mədəniyyət mərkəzidir. Universitet təsis edildiyi vaxtdan kitabxana fəaliyyət göstərir. Kitabxana və oxu zalında müdir, kitabxanaçı və biblioqraf vəzifələrində çalışan əməkdaşlar Azərbaycan Respublikasının  29 Dekabr 1999-cu il tarixli “Kitabxana işi haqqında”  Qanunu,  Respublika Prezidentinin “Kitabxana işi haqqında” respublika qanununun qüvvəyə minməsi haqqında 12 Mart 2000-ci il tarixli fərmanına əsasən, öz işlərini qurur, kitabxanaçılıq fəaliyyətinə dair normativ sənədlərə istinad etməklə, universitetin Nizamnaməsinə üstünlük verirlər.

 


Kitabxana fondunda son dövrlərədək məhdud tirajla nəşr olunan kitablar nadir  nüsxələr kimi saxlanılır. Bu kitabların oxuculara verilməsi çox ciddi nəzarət altında həyata keçirilir. İki hissəlik “Dede Korkut”  kitabı (1963),  dördcildlik  Nazım Hikmət yaradıcılığı (1967-1968),  Mahmud Kaşğarinin dördcildlik  “Divan-ü luğat-it türk”  (2006),  “Azərbaycan xalçaları-Təbriz qrupu” (2013),  “Molla Nəsrəddin” (1988) kitabları belə qəbildəndir.

Oxu zalında Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və yaradıcılığını, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fəaliyyətini əks etdirən guşə yaradılmışdır. Oxu zalında Qanlı 20 Yanvar hadisələri ilə bağlı xüsusi sərgi-guşə də oxucuların diqqətini cəlb edir. Həmçinin, burada Dünya və Azərbaycan xalçaçılığını tərənnüm edən guşə də mövcuddur.

Kitabxana fəaliyyətdə olduğu dövrdən bütün istiqamət və ixtisasları əhatə edən dərsliklər, dərs vəsaitləri, monoqrafiyalar, jurnallar, audiovizual materiallarla zəngin olmuşdur.  İl ərzində kitabxana fondu yeni kitablarla daha da zənginləşdirilir. Təhsil Nazirliyindən, bir neçə Ali təhsil müəssisələrindən, həmçinin, universitetimizin rəhbərliyi, bölüm rəhbərləri, işçi heyəti tərəfindən hədiyyə edilmiş kitablar da fondun zənginləşməsinə töhfə verir. Kitabxana və oxu zalında kitablar kodlaşdırılaraq elektron kitabxana  bazası yaradılmışdır. Elektron kitabxana bazasında bütün kitablar müəllifin adı, soyadı,  kitabın adı və nəşr yeri, ilinə uyğun kodlaşdırılır. Kodlaşdırma etiketləri kitabların üzərinə yapışdırılır və sonra kitablar sahələrinə ayrılaraq rəflərdə yerləşdirilir. 2014-cü ildə fondda 22781 sayda  kodlaşdırılmış kitab olduğu halda, 2015-ci ildə bu rəqəm artaraq  23990 sayda kodlaşdırılmış  kitablarla əhatə olunmuşdur. Kitabxana mərkəzinə  9 adda qəzet, müxtəlif adlarda jurnallar qəbul olunur. Qəzetlər günlər üzrə oxu zalında yerləşdirilir.

 


Kitabxana və oxu zalında  tələbələr və işçi heyəti ehtiyacları olan bütün kitablarla təmin olunur. Lazım olan məlumatlar, hər hansı bir ədəbiyyatın seçilməsində oxuculara hərtərəfli xidmət göstərilir. İl ərzində abunəçilərimizin sayı artmışdır. 2014-cü ildə 528 nəfər tələbə, 82 nəfər işçi abunəçi olmuşdursa, 2015-ci  ildə bu say artaraq 750 tələbə, 120 işçi  abunəçi olmuşdur.  Oxucuların qeydiyyatı yüksək səviyyədə  aparılır.

Kitabxana və oxu zalı bilavasitə universitet fakültələri və kafedraları ilə qarşılıqlı təmasda fəaliyyət göstərir. Bakalavr, magistr, doktorant və dissertantların ixtisasına görə istifadə etdikləri dərslik, dərs vəsaitləri, metodik göstəriş, qəzet və jurnallara olan təlabatı ödəmək birbaşa onların rəyi ilə razılaşdırılır. 

AZ318
601AZ201
604AZ202
607AZ203
610AZ204
613AZ205
616Kafedra
 • Türk və xarici ölkə filologiyası
 • Tərcümə və praktik dillər kafedrası

 

AZ206
619AZ207
622AZ208
625Kafedra
 • Humanitar fənlər və regionşunaslıq kafedrası
 • İqtisadiyyat və riyaziyyat kafedrası
AZ209
628AZ210
631AZ211
634AZ212
640Dərs cədvəliAZ214
643İmtahan cədvəli

Türk bölümü, XDM və DƏM üzrə imtahan cədvəlini buradan yükləmək olar (şifrə: baau)

Tərcümə ixtisası üzrə imtahan cədvəlini buradan yükləmək olar (şifrə: baau)

AZ215
646AZ216
649İmtahan cədvəli

İmtahan cədvəlini buradan yükləmək olar (şifrə: baau)

AZ217
652AZ218
655Auditoriyadankənar məşğələlərAZ219
658Auditoriyadankənar məşğələlərAZ220
661

Azərbaycanlı diplomat Bakı Avrasiya Universitetinin tələbələri ilə təcrübələrini bölüşüb


İndoneziyanın səfiri Bakı Avrasiya Universitetində olub

 


Bakı Avrasiya Universitetinin əməkdaşları Dənizlidə Xocalı soyqırımının 25-ci

ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə iştirak ediblər

 

 

 

Bakı Avrasiya Universiteti ilə Karaqanda İqtisad Universiteti arasında

əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır

 

 


Bakı Avrasiya Universitetinin kollektivi 20 Yanvar faciəsinin qurbanlarının xatirəsini yad etdilər

 

 

 

Bakı Avrasiya Universitetində Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

 

 

 

 


Bakı Avrasiya Universitetində misirli yazıçı-publisist, “Əxbar əl-Ədəb” qəzetinin baş redaktoru ilə görüş


 

Azərbaycan dəyərlərinin təbliğində Bakı Avrasiya Universiteti tələbələrinin rolu müzakirə olunub


 

 

Bakı Avrasiya Universitetində “Gələcək naminə erkən nikaha son!” mövzusunda tədbir keçirilib


 

 

 

BAAU-nun tələbələri “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunda olublar


 

 

 

 

15 iyul xalqın səsi, ədalətin zəfəri! Azərbaycan-Türkiyə

 

 

    

 

 

Amerikalı mütəxəssislər Bakı Avrasiya Universitetində mühazirə oxudular

 

 

 

   

 

 

 

Məzun günü

 

 AZ221
664AZ222
667AZ223
670

AZ224
673

AZ225
676

AZ226
679Məzunların online qeydiyyatı

AZ227
703Maliyyə, təsərrüfat və tikinti departamentinin rəhbəriAZ235
709AZ237
712AZ238
715AZ239
718AZ240
721AZ241
724AZ242
727AZ243
730

Heydər Əliyev: təhsil strategiyasi və elmi-intellektual inkişaf

 

Azərbaycana, onun dövlətinə, dövlətçiliyinə, millətinə çeşidli ictimai-siyasi proes­lərə münasibətdə əməl və əqidə birliyi, prinsip yenilməzliyi  və ədalətli mövqe göstə­rən dahi Heydər Əliyevə məhəbbət hər bir azərbaycanlının qəlbində əbədidir. O, tarixin əlverişli mərhələsində milli məfkurəyə əsaslanaraq  optimal inkişaf modelinin siyasi və iqtisadi konsepsiyasını yaratdı və gerçəkləşdirdi. Adı dünyanın ən parlaq və fenomen şəxsiyyətlərinin adı ilə birlikdə çəkildi və bu dün­yanın gerçəkliyi, əfsanəsi və fəlsəfəsi qəbul etdiyimiz Heydər Əliyev bütün zirvələri, o cümlədən elm, təhsil, idarəetmə, dövlətşünaslıq və siyasətin zirvəsini fəth etdi.

Elm və təhsil bəşəriyyətin yarandığı gündən fərd və ictimai toplumların, xalqların gələcək inkişafının, yaşam fəlsəfəsinin və tarixin əlverişli mərhələsində qazandığı nailiyyətlərin əsas qayəsi kimi çıxış etmiş, millətin gələcəyi, müstəqil dövlətin təməli olmuşdur. Müasir dünyada hər bir dövlətin milli inkişaf səviyyəsi isə onun gələcəkdə təhsilini, elmi və texnoloji potensialını artıran, əhalinin layiqli həyat səviyyəsini yüksəldən və fiziki sağlamlığını təmin edən  intellektual strateji sahələrin səviyyəsi ilə ölçülür. Hər bir xalq inkişaf yolunu məhz malik olduğu elmi-intel­lektual potensialla müəyyənləşdirərək dünya miqyasında layiqli yer tutmaq imkanı əldə edir. Məhz bu yanaşmada Heydər Əliyev idarəçiliyinin bütün mərhələlərində elmi-intellektual sahədə qazanılan nailiyyətləri dövlət quruculuğu prosesinin vacib şərti və etibarlı təminatı hesab etmiş, milli təhsilin mütərəqqi prinsiplər əsasında inkişafı naminə bütün zəruri tədbirləri həyata keçirmişdir. O, Azərbaycan xalqında milli məfkurənin güclənməsi, milli dövlətçilik şüurunun formalaşması üçün hər bir vətəndaşın yüksək təhsil almasını, elmi yenilikləri mənimsəməsini son dərəcə vacib sayaraq bu sahədə praktik addımlar atmışdır.  Bu fəaliyyət hər biri Azərbaycan xalqı­nın tarixində xalqının və dövlətinin inkişafını özündə daşıyan, onu stimullaşdıran ayrıca səhifələrdən- müxtəlif sosial, iqtisadi və ideoloji qatlardan və mərhələlərdən  ibarət oldu. Onun fəaliyyətinin elm və təhsili özündə ehtiva edən  bütün mərhə­lələrində sivil dünya gerçəkliklərinə cavab verə bilən milli təhsil sisteminin müasirləş­dirilməsi yolunda mütərəqqi yeniliklərin tətbiq olunması, dövlət idarəçiliyi üçün yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri, intellekti, savadı ilə fərqlənən ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi prioritet məsələlərə çevrildi.

Rəhbərliyi dövründə respublikada təhsilin milliləşdirilməsi, ictimai elmlərin milli xarakterinin qorunması və mütləq zəruriyyət tələb edilən sahələrdə miili kadrların yetişməs üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirildi. Belə ki, dinamik inkişaf edən iqtisadiyyatı yüksək ixtisaslı kadrlarla təmin etmək üçün Azərbaycanda orta ixtisas və ali təhsil məktəbləri şəbəkəsi nəzə­rə­çar­pacaq dərəcədə genişləndirildi. Bir sıra yeni ixtisaslar üzrə – infor­masiya texnologiyaları, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq münasibətlər, aviasiya və s. – mütəxəssis hazırlayan ali məktəblərin olmadığını nəzərə alaraq minlərlə azər­bay­­canlı gəncin Moskva, Kiyev, Minsk və başqa şəhər­lərdəki nüfuzlu ali məktəblərə göndərilməsini təmin etdi. 1970-ci ilədək respub­likadan kənarda ali təhsil almağa göndərilən azsaylı kontingentin cəmi 40 faizinin azərbaycanlı olduğunu nəzərə alan Heydər Əliyev bu zərərli ənənəyə qarşı mübarizəyə başladı və çox qısa bir müddət ərzində Mos­kvanın, eləcə də keçmiş SSRİ-nin digər şəhərlərinin aparıcı elm və təhsil ocaqlarına göndərilən  gənclərin 97-98 faizinin azərbaycanlılardan ibarət olmasına nail oldu.

Heydər Əliyev hələ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində çalışdığı illərdə müəy­yən risklərə rəğmən, kadrların milliləşdirilməsi vacibliyini irəli çəkmiş, “beynəl­miləlçilik” pərdəsi altında milli dəyərlərin aşınması pro­sesinin qarşısını almış, onun səyi nəticəsində milli özünüdərkin bütün rüşeymlərinə qarşı amansız mübarizə apa­ran bu qurum qısa müddət ərzində mahiyyətcə yenilənmiş, az bir vaxt ərzində şəxsi heyət azər­baycanlıların xeyrinə dəyişdirilmiş, bu orqan demək olar, azərbaycanlı­laşdı­rıl­mış­dı.

O, azərbaycanlı gənclərin hərbi təhsilə yiyələnməsi sahəsində də sistemli tədbirlər həyata keçirdi. Belə ki, respublikada Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılması, azərbaycanlı oğlanların həmin məktəbə, habelə respublikadan kənarda ali hərbi məktəblərə cəlb olunması Azərbaycan üçün peşəkar hərbi kadrlar hazırlanması işinə böyük təkan verdi və bununla da gələcəkdə müstəqil Azərbaycan Milli Ordusunun formalaşması üçün kadr probleminin həlli yolunda mühüm addım atıldı.

Qeyd olunan amillər Heydər Əliyev epoxasının mənəvi yüksəliş tarixinin inkaredilməz gerçəkliyinə çevrilmişdir. O, yeni ictimai-iqtisadi formasi­yada Azər­bay­can elmində, təhsilində yeniləşmənin vacibliyini önə çəkmiş, bu sahə­lərdə da­vamlı islahatlar həyata keçirmişdir. Heydər Əliyev huma­nitar elmlərin cəmiyyətin mənəvi-ide­oloji cəhət­dən yetkinləşməsi və ictimai şüurun yeniləşməsində, funda­mental elmlərin isə iqtisadi sistemin tənəzzüldən qurtulması və milli iqtisadi inkişaf mode­linin düzgün müəyyənləşdirilməsi, elmlə istehsalın üzvi vəhdətinin təmin olunmasında rolunu düzgün dəyərləndirmişdir. Onun fikrincə “İslahatlar, xüsu­sən təhsil, elm sahəsində islahatlar çox ağıllı, düşünülmüş şəkildə həyata keçiril­məlidir...dəb naminə yox, yalnız və yalnız əldə etdiyimiz səviyyədən daha yuxarı qalxmaq üçün təhsilin səmərəliyini, elmin səmərəliyini artırmaq üçün aparılmalıdır”

Azərbaycana rəhbərliyi dövründə 1971-1975-ci illərdə ali və orta ixtisas təh­silini, ümumtəhsil məktəblərində daha da inkişaf etdirmək və təkmilləşdirmək vəzifələri müəyyən edilmiş, elm, təhsil, maarif, ictimai-mədəni sahələrdə keyfiyyətli dəyişikliklər baş vermişdi. Həmin illərdə respublikamızda 198 elmlər doktoru və 1781 elmlər namizədi hazır­lanmışdı. Elmi-tədqiqat institutları, ali məktəblər, elm və tədris müəssisələri yük­sək­ixtisaslı kadrlarla təmin edilmişdi ki, onların da böyük bir hissəsi ali təhsilli kadrlardan ibarət idi ( məsələn, 1978-ci ildə onlar ümumi sayın 46 faizini- 104 min nəfər təşkil edirdilər ). Ali təhsil müəssisələrinin sayı 12-dən 17-yə, çatdırılmışdı.

Bu dövrdə qadın hüquqlarının qorunması və onların sosial-iqtisadi həyatda fəal iştirakına xüsusi diqqət nəticəsində hər il yüzlərlə  azərbaycanlı gənc qız təhsil almaq üçün keçmiş İttifaqın qabaqcıl ali məktəblərinə göndərildi. Bütünlükdə 1969-1982-ci illərdə respublikada müxtəlif sahələrdə təlabat doğuran 250-dən çоx ixtisas üzrə 15 mindən çox azərbaycanlı tələbə SSRİ-nin 170-dən çоx ən nüfuzlu ali mək­təbinə təhsil almağa göndərildi ki, onlar Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün güclü kadr potensialının formalaşmasına böyük təsir göstərdi. Və məhz elə bu səmərəli fəaliyyətin nəticəsi olaraq yaranmış güclü sosial, iqtisadi və intellektual potensial Azərbaycanın müstəqilliyi üçün mühüm zəmin yaratdı.

1969-82-ci illərdə məktəblərin şəbəkəsinin genişləndirilməsi, texniki baza­sının, kadr pоtensialının əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılması xüsusi ilə qeyd оlunmalıdır. Azərbaycanda 350 mindən çоx şagird yeri оlan 849 ümumtəhsil məktəbi tikilib istifadəyə verilmiş, məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin sayı 1600-dən 1875-ə, ümumtəhsil məktəblərinin sayı 765-dən 2117-yə çatdırılmışdır. Məktəblərin texniki, elmi-metоdik vasitələrlə təminatı sahəsində də böyük işlər görülmüşdür. Texniki peşə məktəblərinin sayı 76-dan 184-ə, оnlarda təhsil alan şagirdlərin sayı 40,9 mindən 109 minə çatmışdır. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə texniki peşə təhsilinin təkmilləşdirilməsinə, inkişafına dair strategiya hazırlanmış və uğurla həyata keçirilmiş, texniki peşə təhsili  yeni yüksəlişə qədəm qоymuşdur.

O, həm təhsilin məzmunu, mahiyyəti, məqsədləri, səmərəli təşkili, müəllim əməyinin şərəfi, şagirdlərin və tələbələrin vəzifələri barədə nəzəri fikirlər söyləmklə yanaşı, həm də Azərbaycan təhsilinin hərtərəfli inkişafına imkan verən sistemli tədbirlər həyata keçirmişdir.  Onun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə qəbul оlunaraq həyata keçirilən “Gənclərin ümumi оrta təhsilə keçməsini başa çatdırmaq və ümumtəhsil məktəbini daha da inkişaf etdirmək haqqında” (1972), “Kənd ümumtəhsil mək­təbinin iş şəraitini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” (1973), “Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin dərsliklərdən pulsuz istifadə etməsinə keçmək haqqında” (1978)  qərarlar əldə olunan uğurlar sırasındadır.

Hər bir mütərəqqi islahatın uğuru, şübhəsiz, onun ictimai şüurla nə dərəcədə uzlaşması, cəmiyyət tərəfindən qəbul olunub-olunmamasından bilavasitə asılıdır. Məhz bu yanaşmada Heydər Əliyev ilk gündən milli təhsil sistemində islahatların təkamül yolu ilə aparılması tərəfdarı kimi çıxış etmiş, bu mövzuda ictimai müza­kirələrin açılmasına nail olmuşdur. “Təhsil sistemi elə bir sistemdir ki, burada heç bir inqilabi dəyişiklik ola bilməz. Ümumiyyətlə, bizim həyatımızın bütün sahələ­rində dəyişikliklər təkamül xarakteri, tədrici dəyişikliklər xarakteri daşıyır…Təhsil qanunu elə bir qanundur ki, təhsil islahatları elə islahatlardır ki, iqtisadiyyatdan, maliyyədən, başqa sahələrdən fərqli olaraq, bunda bütün cəmiyyətin iştirakı lazımdır”.

SSRİ Nazirlər Soveti Rəyasət Heyətinin 15 dekabr 1982-ci il və 1983-cü il fevralın 2-də keçirilən iclasında SSRİ  Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini Heydər Əliyevə bir sıra sahələrə və komissiyalara, o cümlədən Maarif Nazirliyi, Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Dövlət Texniki-Peşə Təhsili Komitəsi, üzrə məsələlərin baxılması həvalə edilir. On birinci çağırışı SSRİ Ali Sovetinin birinci sessiyasında (aprel 1984-cü il) Təhsil üzrə İslahat Komissiyasının sədri Heydər Əliyev “Ümumtəhsil və peşə  məktəb­lərində islahatların əsas istiqamətləri haq­qında” məruzə ilə çıxış edərək, Sovet İttifaqında təhsil sistemində qarşıya qo­yulan islahatları hərtərəfli təhlil edərək, onun təhsil sisteminin inkişafında əhəmiyyətini əsaslandırmışdı. SSRİ Ali Soveti Heydər Əliyevin bu məruzəsini dinləyib müzakirə etdikdən sonra qeyd etmişdi ki, müzakirəyə təqdim edilən məruzənin ölkənin, cəmiyyətin iqtisadi, sosial-siyasi və mənəvi tərəqqisində çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Məktəb islahatlarının əsas istiqamətləri ümumxalq müzakirəsində bəyənilmiş və müdafiə edilmişdi. SSRİ Ali Soveti 1984-cü il aprelin 12-də Heydər Əliyevin məruzəsi əsasında eyni adlı bəyənmə haqqında qərar qəbul etmişdi. Qərarda isla­hatın həyata keçirilməsi sahəsində təhsil sistemi ilə əlaqədar olan bütün qurumlar, təsisatlar qarşısında təxirəsalınmaz, perspektiv vəzi­fələr qoyulur, islahatın həyata keçirilməsi mexanizmi, təhsil işçilərinin vəzifələri göstərilirdi. Bu bir daha göstərirdi ki, hansı məkanda və vəzifəni daşımasından olmasından asılı olmayarq Heydər Əliyevin fəaliyyətində təhsil məsələləri əsas yer tuturdu: “Hər bir dövlət əgər istəyirsə ki, öz ölkəsinin inkişafını təmin etsin, öz milləti­nin elmini, mədəniyyətini dünya standartlarına çatdırsın, o mütləq, hər şeydən çox, təhsilə fikir verməlidir, təhsilin inkişafına səy göstərməlidir, təhsil üçün bütün imkanları yaratmalıdır”.  Heydər Əliyev, hər bir insanın həyatının düzgün təşkili, fəal vətəndaş möv­qe­yinin formalaşması və cəmiyyətdə gedən tərəqqi prosesində yaxından iştirak etməsində əhsili, tərbiyəni strateji sahə kimi qiymətləndirirdi: “Həyat böyük bir prosesdir. Bu prosesdə uğurla iştirak etmək üçün insan müasir tələblərə uyğun olan təhsilə malik olmalıdır”.

Ümumtəhsil məktəblərində qazanılan biliklərin mahiyyətini yüksək qiymət­ləndirən Heydər Əliyev hər bir insanın həyat mövqeyinin formalaşmasında, cəmiy­yətdə öz yerini tutmasında orta təhsilin çox böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğu­lamışdır: “İnsan təhsilinin əsasını orta məktəbdə alır... Əgər onun fundamental, köklü orta təhsili varsa, o, cəmiyyətdə özünə yer tapacaq, çalışacaq, ...cəmiyyəti­mizin şüurlu üzvü olacaqdır”. Təhsilin milli məzmununu müəyyənləşdirən çox mühüm faktorlar kimi tədris ocaqlarında, eləcə də orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin bütün müvafiq elmlər üzrə zəruri biliklərə yiyələnməsini, onların seçdikləri gələcək ixtisaslara uyğun fənləri daha dərindən öyrənməsini gərəkli hesab etmiş, bunlarla yanaşı, istisnasız olaraq hər bir şagirdin mükəmməl bilməsi son dərəcə vacib olan fənləri də ayrıca ciddi bir vəzifə olaraq qarşıya qoyulmuşdur: “Bizim uşaqlarımız, gənclərimiz hər bir fənni bilməlidirlər və xüsusən o fənlərdə ki, ixtisaslaşmaq istəyir, onu daha da yaxşı bilməlidirlər... Amma orta məktəblər üçün bizim bir neçə şərtlərimiz vardır, onları həyata keçirməlidirlər. Ana dilini bilməlidirlər, ədəbiyyatımızı bilməlidirlər, bizim tariximizi bilməlidirlər, bizim mədəniyyətimizi bilməlidirlər”. Təhsilin məzmunca milli müstəqilliyimizin prinsip­lərinə uyğunlaşdırılmasında humanitar fənlərin, xüsusən Azərbaycan dilinin, tarixi­nin və ədəbiyyatının tədrisinin mahiyyətcə yeniləşməsini də dahi rəhbər çоx vacib şərt saymışdır. Yəni, onun təlim-tərbiyə ilə əlaqədar nəzəri fikirləri sırasında təhsilin məzmununu müstəqil Azərbaycanın dövlətçilik prinsipləri əsasında qurmaq ideyasının əsaslandırılması xüsusi yer tutur.

Onun fikrincə bütünlükdə Azərbaycanın humanitar-ictimai və fundamental elm sahələri sürətlə yeniləşərək yeni ictimai-iqtisadi formasiyanın reallıqlarına, o cümlədən dövlət və dövlətçiliklə bağlı praktiki məqsədlərin gerçəkləşməsi, milli maraq və mənafelərin, ideologiyanın möhkəmlənməsində, ümumən cəmiyyətin proqressiv dəyərlər əsasında inkişafında lokomotivə çevrilməlidir.

Elə bu yanaşmadan qətiyyətlə demək olarki, Heydər Əliyevin təhsil konsepsiyasında təhsil və tərbiyə məsələləri qarşılıqlı əlaqədə verilmiş, mükəmməl biliklə yüksək mənəviyyatın vəhdəti sоn dərəcə mühüm prinsip kimi əsaslandırıl­mışdır: “Təhsil оcaqlarında gənclərimizi xalqımızın mənəvi dəyərləri əsasında tərbiyələndirmək, mənəvi cəhətdən sağlam və saf insanlar tərbiyə etmək məsələsi mühüm yer tutmalıdır”. O, təlim prosesinin düzgün qurulması, ideyaların, vəzi­fələrin gerçəkləşməsi, müstəqil Azərbaycan dövləti və onun vətəndaşlarının gələcək taleyi üçün son dərəcə vacib əhəmiyyət daşıdığını konkret şəkildə nəzərə çat­dırmışdır: “İndi bizim təhsilimizin məqsədi gənc nəslə, uşaqlara təhsil verib onları gələcəyə hazırlamaqdır. Amma bununla yanaşı, ən böyük məqsəd Azərbaycan vətəndaşı hazırlamaqdır, müstəqil Azərbaycan cəmiyyətinin ləyaqətli üzvünü hazırlamaqdır”.

Heydər Əliyevə görə təhsil və tərbiyə prоsesində müəllimin peşə hazırlığı, savadı, mənəviyyatı mühüm əhəmiyyət daşıyır. “Öz dilini inkişaf etdirən alim, müəllim, öz tarixini yazan, inkişaf etdirən, tarixini əks etdirən, öz mənəviyyatını araşdıran, təhlil edən və ümumiləşdirən, xalqına yüksək səviyyədə çatdıran alim - onlar hamısı birlikdə öz xalqının, millətinin, milli şüurunun, milli ruhunun, vətən­pərvərlik ruhunun inkişaf etməsinə, irəli getməsinə xidmət göstərir”. Əsl pedaqoq оlmaq, şagird və tələbələrə mükəmməl, hərtərəfli bilik verməklə yanaşı, оnları mənəvi kamilliyə yetişdirməkdir. Bunun üçün məktəblərdə müvafiq şərait, əlverişli mühit yaradılmalı, müəllimin özü bu yüksək keyfiyyətləri dərindən mənimsəməli, yetirmələrinə nümunə оlmalıdır: “Məktəbdə, universitetdə formalaşan gənc, Azər­bay­canın gələcək vətəndaşı gərək, birincisi, mənəviyyatca saf olsun. Ona görə də gərək mənəvi saflıq ali məktəblərdə, orta məktəblərdə hökm sürsün ... Ona görə də gərək onun müəllimləri, tərbiyəçiləri özləri vətənpərvər olsunlar, vətənpərvərliyi gənclərə aşılaya bilsinlər”.

Bu prossin uğurla həyata keçirilməsində məktəbdə çalışan pedaqоji heyətlə yanaşı bütün cəmiyyət maraqlı оlmalı, məktəblə ailənin birgə fəaliyyəti təmin edilməlidir: “Məktəblə ailənin sıx, qarşılıqlı əlaqəsi оlmadan mükəmməl tərbiyə оla bilməz, çünki bu prоses kоmpleks bir prоsesdir və оnun səmərəliliyini valideynlərlə pedaqоqların birgə səyi ilə yüksəltmək lazımdır”.

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sоnra respublikada təhsilin milli əsaslar üzərində yenidən qurulması və inkişafı da məhz Heydər Əliyev sayəsində gerçəkləş­mişdir. O, Azərbaycanda bütün təhsilin – orta, texniki peşə, orta ixtisas məktəblə­rinin və ali məktəblərin işinin yaxşılaşdırıl­ması sahəsində ciddi tədbirlər görülməsini qeyd edərək belə qənaətə gəlirdi: “Mən hesab edirəm ki, bunlar həm qəbul olunacaq təhsil qanununda, həm də təhsil islahatı ilə əlaqədar qəbul ediləcək qanunda və qərarlarda öz əksini tapacaqdır”. Heydər Əliyev milli təhsilin inkişafı və onun qabaqcıl dünya dövlətlərinin təhsil sis­teminə inteqrasiyasını da ciddi vəzifə kimi müəyyənləşdirmiş, bu sahədə aparılacaq islahatların mahiyyətini açıqlamışdır. Onun irəli sürdüyü təhsil konsepsi­yasının əsas qayəsini müstəqilliyin daha da möhkəmlən­dirilməsi, demok­ratik və hüquqi cəmiyyət quruculuğu prosesinin sürətlə həyata keçirilməsi, dinamik inkişafa xas olan dövlətin iqtisadi bazasının yaradılmasının gücləndirilməsi kimi ümdə prinsiplər təşkil etmişdir. 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi yolu qəbul edilən Azərbaycan Konstitusiyasında təhsil hüququ hər bir vətəndaşın vacib hüquqlarından biri kimi elan olunmuşdur.

Heydər Əliyev gənclərin tərbiyyə olunmasına, vətənpərvər, kamil və layiqli Azərbaycan vətəndaşlarının formalaşdırılmasına kömək göstərmək məqsədi ilə 11oktyabr 1997-ci ildə Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının  (ASA) yaradılmasını dəstəklədi və bu assosiasiya 20 avqust 2000-ci il tarixdə Ümumdünya Skaut Hərəkatı Təşkilatına tam hüquqlu üzv qəbul edildi.

30 mart 1998-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyası haqqında” sərəncamında müstəqil Azərbaycanın təhsil sistemində beynəlxalq standartlara uyğun islahatların həyata keçirilməsi, təhsilin inki­şafı və onun maddi-texniki bazasının möhkəmlən­dirilməsi, Avropa təhsil məka­nına inteqrasiyanın təmin edilməsi kimi mühüm vəzifələr önə çəkilmişdir. 15 iyun 1999-cu il tarixdə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respub­likasın­da Təhsil İslahat Proq­ramı”nın əsas mahiy­yətini isə təhsil sistemində islahatların təkamül yolu ilə, mərhələlərlə aparılması, tarixən formalaşmış zəngin, mütərəqqi ənənələrin, təcrü­bənin qorunub saxlanılması, dünya təhsil sisteminin Azərbaycanın milli xüsusiy­yətləri ilə qovuşan prinsiplərinin tətbiqi məsələləri təşkil edir və təhsil sistemində mühüm yeniləşməyə imkan verdi. İslahat proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində təhsilin məzmunu yeniləşdirilmiş, yeni proqramlar və dərsliklər hazır­lanmış, ayrı-ayrı təhsil sahələri və fənlər üzrə standartların hazırlanması istiqamə­tində ciddi iş aparılmışdır: “Təhsil sistemində islahatların əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan təhsil sistemini dünya təhsil sisteminin standartlarına uyğunlaşdırsın ... On illərlə əldə etdiyimiz təhsil prinsipləri gözlənilməli və inkişaf etdirilməlidir. Əgər biz bu yolla gedəriksə, qısa bir zamanda Azərbaycanda təhsil sistemini dünya standartlarına çatdıra bilərik”.

Təhsil islahatlarının sistemli aparılması və gözlənilən nəticələrin əhatəli təhlili mühüm əhəmiyyət daşıyır: “Biz təhsil sahəsində yeniləşmənin tərəfdarıyıq, dünya təcrübəsindən səmərəli istifadə eləməyi sizdən tələb edirik. Ancaq bu işlər gərək sistemli olsun. Bu işləri görərkən, qurarkən siz onların yaxın və uzaq zamanda nəticələrini mütləq nəzərə almalısınız”. Onun təlimində islahatlar zərurətdən yaranır və təsadüfi xarakter daşımırdı: “...Çalışmaq lazımdır ki, islahat islahatlar naminə aparılmasın, təhsil sistemimizi daha da təkmilləşdirmək, bu günün, gələcəyin tələblərinə daha da uyğunlaşdırmaq məqsədi daşısın”.

 “Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında” 23 iyun 2000-ci il tarixli Fərmanı və “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında” 4 oktyabr 2002-ci il tarixli Sərəncam təhsil sektorunda müasir islahatlara, yenidənqurmaya geniş imkanlar açan mühüm tarixi sənəd, təhsilə göstərdiyi qayğının daha bir parlaq təzahürüdür. “Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında” 13 iyun 2003-cü il tarixli fərmanı isə təhsil sisteminin əsaslı şəkildə təkmilləşdirilmə­sinə, idarəetmənin müasir prinsiplər üzrə təşkilinə, onun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasına və dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasına zəmin yaratmışdır. Bu fərmanla təhsil müəssisələrinin şəbəkəsi optimallaşdırılmış, bir sıra universitetlərə muxtariyyət statusu verilmiş, ölkəmizdə müəllim hazırlığının keyfiyyətinin yüksəl­dilməsi məqsədilə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu və onun 12 filialı yaradılmışdır.

Təhsil bilik, müasirlik, savad, rəqabətə davamlılıq, gələcəyə açılmış qapılar deməkdir. Görülən işlər deməyə əsas verir ki, yaxın illərdə Azərbaycanda təhsil sahəsində əsaslı dəyişikliklər baş verməkdə davam edəcək, milli təhsilimizin keyfiyyəti daha da yüksələcəkdir. Qəbul olunmuş qərar, fərman və sərəncamlar, onların nəzəri və praktik baxımdan gerçəkləşməsii müstəqil Azərbay­canda təhsil sektorunun hərtərəfli yüksəlişini, tərəq­qisini, məz­mun­ca yeniləşməsini, maddi-texniki cəhətdən möhkəmlənməsini, dünya standart­larına yaxınlaşmasına xidmət edir və etməkdədir.

Azərbaycanda təhsil strategiyasını təhlil edərkən hər yeni inlikşaf mərhə-ləsində onun əvvəlkindən keyfiyyətcə fərqlənməsi aydın ifadə olunur və  prosesdə Heydər Əliyevin bir şəxsiyyət olaraq problemə yanaşma göstəricisi, məntiqi və təcrübəsi əvəzsiz rola malikdir. Bu gün əldə etdiyimiz “İnkişafın Azərbaycan modeli”nin mahiyyəti dünyanın ən müxtəlif nüfuzlu iqtisadi mərkəzləri tərəfindən araşdırılır. Fərqli münasibətlər, polemik fikirlər isə məhz bu nöqtədə kəsişir ki, Azərbaycanın hazırda dayanıqlı və möhkəm təməl üzərində sürətli inkişafı, Heydər Əliyevin ötən əsrin 70-80-ci illərdə formalaşdırdığı iqtisadi-siyasi, elmi, mənəvi potensiala söykənir.

Aqillərə görə “Milli problem həmin millətə aid olan fər­din şəxsi prob­le­mi­­nə çevrildikdə, o, millətlə eyni­ləşir. Elə o vaxtdan da dünya vətəndaşı olur”. Heydər Əliyev üçün də vəzifələr geniş fəaliyyət mey­da­nı, iş gör­mək, mil­lətinə müstəsna fayda gətirmək imkanı oldu. Bütün bu xüsusiyyətlərilə də o dünya vətən­da­şına çevrildi. Amma zaman etibarı ilə çox yaşamadı. Əslində illər ömrün məna və müddətini ifadə etmir, ömür insanın faydalı əməllərilə məna və müddət qazanır ki, bu baxlmdan Heydər Əliyev  min il yaşadı və müstəqil Azərbaycan var olduqca da yaşayacaq.

 

Nazim Hüseynli

fəlsəfə elmlər doktoru, professor,

BakıAvrasiya Universitetinin rektoru 

  

 

 

 

 

 

AZ244
733AZ245
736Beynəlxalq Əlaqələrin təşkili departamentinin rəhbəri

Alıyev Rəşad Kamil oğlu


     Alıyev Rəşad Kamil oğlu 1982-ci il aprel ayının 1-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1998 ci ildə 207 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1998-ci ildə Ali Diplomatiya Kollecinin (indiki Bakı Avrasiya Universiteti) Beynəlxalq münasibətlər ixtisasına qəbul olunmuşdur. 2002-ci ildə Ali təhsilin bakalavr  pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və həmin ildə də Ali Diplomatiya Kollecinin Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə magistraturasına qəbul olunmuşdur. 2004-cü ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2005-2006 cı illərdə Mərkəzi Ordu İdman Klubunda hərbi xidmətdə olmuşdur.

2000-2004 cü illərdə Ali Diplomatiya Kollecinin Xarici əlaqələr şöbəsində mütəxəssis, rektorun köməkçisi vəzifələrində işləmişdir.

2006-2008-ci illərdə Nurgün Motors şirkətində Nissan avtomobilləri ehtiyat hissələri üzrə menecer,

2009- cu ildə Bakı Avrasiya Universitetində akademik məsləhətçi,

2010-cu ildə Abşeron rayonu Azəriqaz İB də

2011-ci ildən 2016-cı ilədək Bakı Avrasiya Universitetində Tədris və təlim departamentinin rəhbəri vəzifəsində işləmişdir.

Hal-hazırda Bakı Avrasiya Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr departamentinin rəhbəridir.

AZ246
7452013

SIVILIZASIYA_JURNALI-5_20-01-2013.pdf

 

SIVILIZASIYA_JURNALI-4_24-12-2013.pdf

AZ249
7482014AZ250
7512015AZ251
754AZ252
1216Həsənova Nərgiz Surxay qızı

Həsənova Nərgiz Surxay qızı 22 yanvar 1971-ci il tarixdə Zəngilan rayonunda anadan olmuşdur. 1978-1988-ci illərdə Zəngilan rayon 1 saylı orta məktəbində, 1993-1997-ci illərdə isə Bakı Dövlət Universitetin Sosial elmlər və psixologiya fakültəsində fəlsəfə ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. 1997-ci ildə Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və filosof, fəlsəfə müəllimi ixtisasına yiyələnmişdir.

Həmin ildə Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturasına daxil olmuşdur.Fəlsəfə elmləri doktoru, professor Cəmil Əhmədli,  fəlsəfə elmləri doktoru, professor Həmid İmanov və fəlsəfə elmləri namizədi, dosent Maarif Babayevin elmi rəhbərliyi altında “Tarixi fakt və nəzəriyyə” mövzusunda namizədlik dissertasiya işini yerinə yetirmişdir.

Əmək fəaliyyətinə 01.08.1988-ci ildən başlamış, 01.11.1990-cı il tarixdən 30.11.1991-ci il tarixədək Zəngilan rayon Xalq Məhkəməsində dəftərxana katibi, 21.12.1995-ci ildən  Bakı Avrasiya Universitetinə (əvvəlki Ali Diplomatiya Kolleci) Xarici əlaqələr şöbəsinin inspektoru vəzifəsinə işə qəbul edilmiş və həmin ildən Universitetdə müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 06.01.1997-ci il tarixdən I prorektorun köməkçisi, 02.02.1998-ci ildən referent-köməkçi və elmi katib, 01.02.2000-ci il tarixdən rektorluq yanında Katibliyin rəhbəri, 23.11.2002-ci ildən Ümumi işlər üzrə prorektor, 01.10.2003-cü ildən Tədris işləri üzrə prorektor, 15.09.2010-cu ildən Ümumi işlər üzrə prorektor, 01.03.2011-ci ildən I prorektor-tədris işləri üzrə prorektor, 15.09.2011-ci ildən Kadr, elm və informasiya departamentinin rəhbəri, 30.03.2012-ci il tarixdən Kadr işinin təşkili və informasiya departamentinin rəhbəri, 07.01.2013-cü ildən rektorun müşaviri (planlaşdırma və strateji təhlil üzrə), 03.02.2016-cı ildən rektorun müşaviri (normativ-hüquqi sənədlərin təşkili üzrə) vəzifəsində çalışmışdır.

30.03.2016-cı il tarixdən rektorun müşaviri vəzifəsində saxlanılmaqla İcra aparatının rəhbəri vəzifəsinə keçirilmişdir. Hazırda rektorun müşaviri-İcra aparatının rəhbəri vəzifəsində işləyir.

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

AZ406
757AZ253
760Tələbə Elmi CəmiyyətiAZ254
763AZ255
775

BAAU mətbuatda

 

https://azertag.az/xeber/Umummilli_lider_Heyder_Aliyevin_eziz_xatiresi_daim_qelbimizde_yasayacaq-1120241


http://www.moderator.az/news/165830.html 


http://cnnbaku.az/…/baki-avrasiya-universitetinin-kollekti…/


http://www.bizimyol.info/news/90797.html 


http://faktor.az/az/event/19127-baau-nun-kollektivi-20-yanvar-faciesinin-qurbanlarinin-xatiresini-yad-etdiler 

 

http://azertag.az/xeber/1006715

 

http://azertag.az/xeber/944500

 

http://azertag.az/xeber/930952

 

http://www.bizimyol.info/news/78592.html

 

http://azertag.az/xeber/Bakida_III_Beynelxalq_Turk_Dunyasi_Arasdirmalari_Simpoziumu_kechirilir-954677#.V0bv0C6gdgs.facebook

 

http://analoq.az/medeniyyet/2956-ebediyyet-zirvesi-adli-elmi-praktik-konfrans-kechirilmishdir.html

 

http://asiya.info/index.php/baskheber4/6607-universitetin-əməkdaşları-türkiyə-səfirliyində.html

 

http://www.aarinfo.az/?p=3268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ259
991

Abituriyentlər üçün informasiya dəstəyi

 

Azərbaycan Respublikasının  ilk özəl ali təhsil müəssisələrindən biri; dövlət qeydiyyatına alınmış, fəaliyyəti lisenziyalaşdırılmış, dövlət akkreditasiyasından  keçmiş, ən nüfuzlu universitetlər sırasında yüksək  təhsil keyfiyyəti  ilə tanınmış ali təhsil ocağı; beynəlxalq təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli ali təhsilin məkanı olan BAAU-da hal-hazırda ali təhsilin bakalavriat, magistratura və doktorantura səviyyələrində kadr hazırlığı aparılır. Hazırda bir çox beynəlxalq təşkilatların üzvü olan BAAU dünyanın 25-dən çox ölkəsinin ali təhsil müəssisələri ilə tələbə, müəllim və təcrübə mübadiləsi sahəsində  əməkdaşlıq edir. Universitet  tələbələri bu müqavilələr çərçivəsində beynəlxalq təhsil proqramlarında iştirak edir və xarici ölkə ali təhsil müəssisələrində təhsilini davam etdirmək imkanı qazanır.

 

Dövlət  hesabına təhsil almaq istəyən abituriyentlərin nəzərinə!

Dövlət sifarişli yerlər üçün müəyyən edilmiş müsabiqə balını toplamış abituriyentlər təhsil almaq istədiyi ixtisaslar üzrə  dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla tələbə qəbulunun birgə aparıldığı yerləri seçib müsabiqədən keçməklə  ödənişsiz olaraq dövlət hesabına təhsil almaq imkanı əldə edir. Mövcud qanunvericiliyə əsasən xüsusi kateqoriyalı təhsilalanların təhsil haqqı müvafiq təsdiqedici sənədlər əsasında dövlət büdcəsi hesabına ödənilir. 

 

Universitetə qəbul edilən tələbələrə yaradılan imkanlar və edilən güzəştlər:

 

- 2017/2018-ci tədris ili üçün tələbə qəbulu elan edilmiş  ixtisaslar üzrə ən sərfəli təhsil haqqı məbləği və ödəniş imkanları;

- zəngin kitabxana, müasir kompyuter texnologiyaları;

- dövlət təhsil standartlarına, beynəlxalq tələblərə, Bolonya prinsiplərinə uyğun, yeni təlim üsulları və innovativ yanaşmaya əsaslanan yüksək  səviyyəli ali təhsil;

- biliyin qiymətləndirilməsinin şəffaf sistemi;

- yataqxana təminatı (bölgələrdən qəbul olunmuş qızlar üçün).

 

Yüksək bal toplayan abituriyentlərin nəzərinə!

Təhsil haqqından güzəştlər: ixtisas seçiminin ilk mərhələsində Universitetimizi seçən, 500 və daha yuxarı bal toplayan tələbələr I kurs üçün illik təhsil haqqı ödəməkdən azad edilir, 400-499 bal toplayan tələbələrə isə I kurs üçün illik təhsil haqqından 30% məbləğində güzəşt edilir.

Təhsil müddətində qazandığı nailiyyətlərə görə illik təhsil haqqından güzəştlər: tədris ilini tam əla qiymətlərlə başa vuran və təhsildə qazandığı xüsusi nailiyyətlərinə görə fərqlənən tələbələrə  müxtəlif  məbləğlərdə təhsil haqqı  güzəştləri tətbiq edilir və Universitetin adlı təqaüdləri verilir.

 

Əziz abituriyentlər! Gələcəyinizin uğurlu təminatı  olan Bakı Avrasiya Universitetini seçməklə sizlər müasir standartlara uyğun təhsil, yüksək səviyyəli  professor-müəllim heyətindən dərs almaq, peşələrin sirlərinə dərindən bələd olmaqla ixtisasa dərindən yiyələnmək, xarici ölkə ali təhsil müəssisələrində təhsilini davam etdirmək, yeni ixtisas qazanmaq və  uğurlu karyera imkanı əldə edə  bilərsiniz. Seçim etməyə tələsin!

 

Abituriyentlər və valideynlər! Qəbulla əlaqədar məlumatları mütəmadi olaraq Universitetin rəsmi saytında (www.baau.edu.az) izləyə bilərsiniz. Sizi maraqlandıran əlavə məlumatlarla bağlı Universitetin Qəbul Komissiyasına həftənin şənbə və bazar günlərindən başqa hər gün saat 10:00-dan etibarən müraciət edə və ya elektron poçtuna (info@baau.edu.az) suallarınızı göndərə bilərsiniz. Biz sizləri operativ olaraq cavablandıracağıq.

 

Ünvan: Bakı şəhəri, N.Nərimanov rayonu, akademik Həsən Əliyev küç. 135 A (5 â„–-li xəstəxananın arxası)

Telefonlar: (012) 5646367(daxili nömrə 142); (012) 5646365; 012 (5644272), (012) 5646266

AZ331
994

Vakansiya

Qaydalar

AZ332
997

Tədrisin təşkili departamenti 

Beynəlxalq əlaqələr departamenti 

Tikinti və təsərrüfat departamenti 

AZ333
1006

FOTO

VİDEO

AZ336
1000

 

 

BAAU-nun ilk Həmkarlar İttifaqı Komitəsi 1996-cı ildə yaradılıb. Komitəyə ilk olaraq Ələkbər Mehdiyev, sonrakı illərdə isə Aqil Şahmuradov, Qafar Verdiyev  sədrlik etmişlər. 2012-ci ildən Komitəyə Şəfahət Əliyev sədrlik edir. Bu günə qədər BAAU-nun Həmkarlar İttifaqı Komitəsində 2 komissiya,rəyasət heyəti və məclis üzvləri fəaliyyət göstərir.


 

 

AZ334
1210AZ404
1003

Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzi

Kitabxana və İnformasiya Mərkəzi

Əcnəbi tələbələrin hazırlıq mərkəzi

 

 

AZ335
1009AZ337
1012AZ338
1015

Rektor

Prorektorlar

Rektorun köməkçisi - Mətbuat və informasiya xidmətinin rəhbəri

İcra aparatının rəhbəri

AZ339
1018

Fəaliyyəti

İclaslar

AZ340
778AZ260
781

TƏRCÜMƏ VƏ PRAKTİK DİLLƏR KAFEDRASI

Tərcümə və praktik dillər kafedrası 1999-cu ilin iyununda qəbul olunmuş Bolonya Bəyannəməsinin əsas müddəalarını rəhbər tutaraq fəaliyyət göstərir. Kafedrada ingilis, fransız, alman, ərəb, rus dilləri tədris olunur. Tərcümə və praktik dillər kafedrasının əsas və başlıca məqssədi tələbələrə xarici dili praktik olaraq öyrətməkdən və həmçinin tələbələri  dili öyrənilən ölkənin mədəniyyətinə yiyələnməyə yönəlməkdən ibarətdir.Tədris olunan dilin bütün aspektlərini, eləcə də danışıq, dinləmə və anlama, oxu və yazı kimi nitq fəaliyyətlərinin inkişaf etdirməkdir. Kafedranın müəllimləri çalışırlar ki, xarici dilin tədrisində əsasən kommunikativ və interaktiv metodlara  və canlı ünsiyyətə yer versinlər,eləcədə tələbələrin öz fikirlərini ifadə etmələrinə şərait yaratsınlar. Həmçinin kafedranın əməkdaşları dilin öyrənilməsi və öyrədilməsində yeni informasiya texnologiyalarından da (kompyuter, internet) istifadə edirlər. Tərcümə və praktik dillər kafedrasının əsas məqsəd və vəzifəsi yüksək peşəkarlığa malik mütəxəssis yetişdirməkdir.

Kafedra 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir.

Hal-hazırda kafedrada 39 nəfər professor-müəllim kollektivi fəaliyyət göstərir. Bunlardan 22 nəfər tam ştat, 2 nəfər 0.75, 15 nəfər saathesabıdır. Hal-hazırda “Tərcümə və praktik dillər “kafedrasına hal-hazırda dos. S.R.Rzayeva rəhbərlik edir.

Kafedranın fəaliyyəti:

Tərcümə və praktik dillər kafedrası geniş fəaliyyətə malik strukturlardan biridir. Bu kafedralarda bakalavr, magistr, doktorantura pillələrində dərslər aparır. Kafedranın daxili fəaliyyəti aşağıdakılardan ibarətdir:

Ayda 1 dəfə kafedra iclası keçirir. Bu iclaslarda gündəlikdə olan müxtəlif məsələlər müzakirə olunur.

Müxtəlif  müəllimlərin açıq dərsləri keçirilir və dərslərin təhlili kafedrada keçirilir.

Kafedranın xarici fəaliyyətinə isə BAAU-nun müxtəlif strukturlarla bağlı əlaqəsini göstərmək olar. Kafedranın əməkdaşları Respublika və Beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda tezis və məruzələrlə çıxış etmişdirlər.

Hal –hazırda kafedranın müəllimləri tədris etdikləri fənn üzrə müasir dövrün tələblərinə cavab verən yeni sillabuslar hazırlayırlar, fərdi planları əsasında öz işlərini təşkil edirlər. Həmin sillabuslar kafedranın iclasında müzakirə olununb təsdiq olunur. Kafedranın müəllimləri demək olar ki, hamısı elmi-tədqiqat işlərinə cəlb edilmişdir. Burada metodika və linqvistika problemləri üzrə tədqiqat işləri aparılır.

Akademik proqramlar.

Tərcümə və praktik dillər kafedrasında peşəkar müəllimlər tərəfindən tədris olunan fənlər üzrə akademik proqramlar tərtib olunub. Proqramlar əsasən bakalavr pilləsi üçün nəzərdə tutulub.

AZ261
784“Riyaziyyat və İqtisadiyyat” kafedrası

 

 

“Riyaziyyat və İqtisadiyyat” kafedrası 

 

“Riyaziyyat və İqtisadiyyat” kafedrası Universitetin ümumi inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq 09.09.2013-cü ildə ildə yaradılıb. “Riyaziyyat və iqtisadiyat” kafedrası  “Regionşünaslıq və iqtisadiyyat” fakültəsinin əsas tədris elm struktur bölməsi olub, bir və ya bir neçə yaxın fənlər üzrə tədris, metodik və elmi tədiqat, elmə pedoqji və elmi işçilərinin hazırlanması, ixtisaslarının artırılmasını həyata keçirir.Əsas vəzifə dəyişən dünyada tələb olunan yeni ixtisaslar üzrə müasir standartlara uyğun olaraq tələbələrin ümummədəni kompetensiyalar və peşə kompetensiyalarına yiyələnmələrini təmin etməkdir. Kafedranın müəllimləri təlim və tədrisin ən son nailiyyətlərini auditoriyada tətbiq edirlər. Bu zaman çalışırlar ki, əyani vasitələrdən daha çox istifadə etsinlər, interaktiv metodlara  və canlı ünsiyyətə yer versinlər, eləcə də tələbələrin öz fikirlərini ifadə etmələrinə şərait yaratsınlar. Həmçinin müasir siyasi və ictimai proseslərin baş verməsi səbəblərinin araşdırılmasında, öyrədilməsində və izahında yeni informasiya texnologiyalarından da (kompyuter, proyektr, internet) istifadə edirlər.

“Riyaziyyat və iqtisadiyyat” kafedrasının adı 21.10.2015-ci il tarixdə dəyişdirilərək “İqtisadiyyat və riyaziyyat” kafedrası adlandırılmışdır. Hal-hazırda kafedranın müdiri dos.K.X.Abdullayevdir. Kafedrada 1 professor - Həsənli Yadulla Həmdulla, 4 dosent - dos.Abdullayev Kamil Xaliq, dos.Məmmədov Mənsim, dos.İsgənədrov Oruc İsaq, dos. Allahverdiyeva Müslimat Allahverdi,  4 baş müəllim - b/m Əzimov Fizuli Murad, b/m Hüseynov Təhmasib Faiq, b/m Məmədov Məhəmməd,  b/m İsmayılov Rəcəb Abasəli və 8 müəllim - müəl. Əmiraslanova Tamilla Valiəddin, müəl.Xəlilova Elnarə Binnət,müəl. Sadayeva Ülviyyə Əli, müəl. Əlizadə Türkan Vahid, müəl. p.e.n. Alıyev Rafiq Balaqardaş, müəl.Nuriyeva Səadət Əlibəndə, müəl. Sərxanov Seymur Hüseyn, müəl. Musayev Turac Mehrac  əməkdaşlıq edir.

 

Kafedranın fəaliyyəti:

“İqtisadiyyat və Riyaziyyat” kafedrasında üç ixtisas üzrə tələbə hazırlığı aparılır.

 1. İqtisadiyyat;
 2. Riyaziyyat”
 3. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

 

“İqtisadiyyat və Riyaziyyat” kafedrası geniş profilli fəaliyyətə malikdir. Kafedrada bakalavr pilləsində dərslər aparlır.

 

Həmçinin kafedra müəllimlərinin açıq dərsləri təşkil edilir ki, müəllimlər arasında təcrübə mübadiləsi aparmaq mümkün olsun.

Hər tədris semestrinin əvvəlində kafedranın müəllimləri tədris etdikləri fənnlər üzrə müasir dövrün tələblərinə cavab verən sillabuslar hazırlayırlar. Onlar tədris ilində öz fəaliyyətlərini ilin əvvəlində tərtib olunaraq təsdiq edilmiş fərdi planları əsasında təşkil edirlər.

Kafedra auditoriyadan kənar saatların effektini atrırmaq üçün tanınmış ictimai, siyasi xadimlərlə əməkdaşlıq edərək tələbələrlə onların ünsiyyətini təşkil edir. Beləliklə, tələbələrin yiyələndikləri nəzəri müddəalar praktiki addımlarla əlaqələndirilərək fundamental biliyə çevrilir.

Kafedra beynəlxalq əlaqələrə də ciddi diqqət yetirir. Kafedranın əməkdaşları həm Respublika səviyyəli, həm də beynəlxalq statuslu elmi, praktik konfranslarda mütəmadi olaraq təmsil olunur. Məruzə və çıxışları, irəli sürdükləri elmi, nəzəri mülahizələrlə Azərbaycan elminə tövhə verirlər.

Kafedranın bütün müəllimləri tədris prosesi ilə yanaşı elmi-tədqiqat işlərini yerinə yetirirlər. Hazırda kafedrada antik dövrdən bugünədək mövcud olan siyasi nəzəriyyələrin təhlili, xalqımızın etnogenezisini tədqiqi, milli maraqların nəzəri- metodoloji əsasları sahələrində tədqiqat işləri aparılır.

 2015/2016-cı tədris ili üçün kafedrada 5727 saat dərs yükü təsdiq edilmişdir. Kafedra üzrə aşağıdakı fənlər tədirs edilir:

 

İqtisadiyyat ixtisasi üzrə:

 1. Alqoritmlər nəzəriyyəsi
 2. Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 3. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 4. Büdcə sistemi
 5. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 6. Ekonometrika
 7. Ərtaf mühitin iqtisadiyyatı
 8. İnformatika və komputer texnologiyaları
 9. İnsan resurslarının idarə edilməsi
 10. İqtisadi informatika
 11. İqtisadiyyata giriş
 12. İxtisas regionun iqtisadiyyatı
 13. Makroiqtisadiyyat
 14. Mikroiqtisadiyyat
 15. Muhasibat uçotu
 16. Strateji idarəetmə
 17. Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 18. Menecment
 19. Beynəlxalq menecment
 20. İdarəetmə uçotu
 21. Statistika
 22. Vergi sistemi
 23. Azərbaycan iqtisadiyyatı
 24. Bank işi
 25. Maliyyə
 26. Sosial sahələrin iqtisadiyatı

“Riyaziyyat” , “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisasları üzrə

 1. Cəbr və ədədlər nəzriyyəsi
 2. Diferensial tənliklər
 3. Diskret riyaziyyat
 4. Ədədi üsullar
 5. Əməliyyat sistemləri
 6. Əməliyyatların tədqiqi
 7. Funksioanal analiz
 8. Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksioanal analiz
 9. Həndəsə 1-2-3
 10.  İnformasiya sistemləri
 11. İnformatika və komputer texnologiyaları
 12. Riyazi modelləşmə
 13. Riyazi analiz 1-2-3-4-5
 14. Riyaziyyatın tədirisi metodikası
 15. Xətti cəbr və riyazi analiz
 16. Riyazi fizika tənlikləri
 17. Riyazi modelləşmə
 18. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

19.  Ədədlər nəzəriyyəsi

Kafedrada çalışan professor-müəllim heyəti

1

Dosent

Abdullayev Kamil Xaliq

2

Dosent

Məmmədov Mənsim Zeynalabdin  e.n.

3

müəllim

Alıyev Rafiq Balaqardaş-e.n.

4

Dosent

Allahverdiyeva Müslümat Allahverdi-e.n.

5

Müəllim

Əmiraslanova Tamilla Vəlıəddin

6

Baş müəllim

Əzimov Fizuli Murad

7

Professor

Həsənli Yadulla Həmdulla-e.d.

8

Baş müəllim

Hüseynov Təhmasib Faiq

9

Dosent

İsgəndərov Oruc İsaq-e.n.

10

Baş müəllim

Ismayılov Rəcəb Abasəli

11

Müəllim

Musayev Turac Mehrac

12

Müəllim

Sərxanov Seymur Hüseyn

13

Müəllim

Xəlilova Elnarə Binnət

14

Baş müəllim

Məmmədov Məhəmməd

15

Müəllim

Sadayeva Ülviyyə Əli

16

Müəllim

Əlizadə Türkan Vahid

17

müəllim

Nuriyeva Səadət Əlibəndə

 

2014-ci ilin sentyabr ayının 28-dən iqtisadi elmlər namizədi, dosent K.X.Abdullayev kafedranın müdiri vəzifəsində çalışır.

 

Abdullayev Kamilq Xaliq  oğlu

 “İqtisadiyyat və Riyaziyyat” kafedrasının müdiri,

Iqtisadi elmlər namizədi ,dosent

 Abdullayev Kamil Xaliq oğlu 3 yanvar 1967-ci ildə Gədəbəy rayonunun  Düzrəsullu kəndində anadan olmuşdur. 1983-cü ildə Gədəbəy rayonunun  Düzrəsullu kənd orta məktəbini, 1989-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat fakültəsini bitirib. Həmin ildən Sumqayıt şəhər maliyyə idarəsində,çalışıb. 1994-cü ildən göndərişlə Moskva şəhərində Rusiya presidenti yanında Dövlət Xidməti Akademiyasının aspiranturasına daxil olub. 1987-ci ildə akademiyada iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi üzrə müdafiə etmişdir. 2012-2013-cü illərdə Gəncə Texnologiya Universitetində dosent ,2013-cü ildən Bakı Avrasiya universitetində “İqtisadiyyat və riyaziyyat” kafedrasında kafedra müdiri vəzifəsində işləyir. “İslahat amillərdən istifadənin səmərəliyinin yüksəldilməsi problemləri “mövzusunda doktorluq işi üzrə ilkin mərhələnin müdafiəsindədir. 70-dən çox elmi məqalənin,6 dərsliyin, 20 fənn proqramının müəllifidir. Xarici jurnallarda bir çox elmi-məqalələri dərc olunub.

Ailəlidir, 3 övladı var.

AZ262
787

 

 “Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrası


“Humanitar fənnlər və regionşünaslıq” kafedrası Universitetin ümumi inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq 2010-cu ildə yaradılıb. Əsas vəzifə dəyişən dünyada tələb olunan yeni ixtisaslar üzrə müasir standartlara uyğun olaraq tələbələrin ümummədəni kompetensiyalar və peşə kompetensiyalarına yiyələnmələrini təmin etməkdir. Kafedranın müəllimləri təlim və tədrisin ən son nailiyyətlərini auditoriyada tətbiq edirlər. Bu zaman çalışırlar ki, əyani vasitələrdən daha çox istifadə etsinlər, interaktiv metodlara  və canlı ünsiyyətə yer versinlər, eləcə də tələbələrin öz fikirlərini ifadə etmələrinə şərait yaratsınlar. Həmçinin müasir siyasi və ictimai proseslərin baş verməsi səbəblərinin araşdırılmasında, öyrədilməsində və izahında yeni informasiya texnologiyalarından da (kompyuter, proyektr, internet) istifadə edirlər.

“Humanitar fənnlər və regionşünaslıq” kafedrasının əsas məqsədi qloballaşan dünyada baş verən mürəkkəb hadisələrdən baş çıxara bilən və onu idarə etməyi bacaran yüksək peşəkarlığa malik mütəxəssis yetişdirməkdir.

 

Hazırda kafedrada 4 nəfər professor, 7 nəfər dosent, 7 nəfər baş müəllim, 6 nəfər müəllim çalışır.

Kafedranın fəaliyyəti:

“Humanitar fənnlər və regionşünaslıq” kafedrası geniş profilli fəaliyyətə malikdir. Kafedrada bakalavr, magistr, doktorantura pillələrində dərslər aparlır.

 

Həmçinin kafedra müəllimlərinin açıq dərsləri təşkil edilir ki, müəllimlər arasında təcrübə mübadiləsi aparmaq mümkün olsun.

Hər tədris semestrinin əvvəlində kafedranın müəllimləri tədris etdikləri fənnlər üzrə müasir dövrün tələblərinə cavab verən sillabuslar hazırlayırlar. Onlar tədris ilində öz fəaliyyətlərini ilin əvvəlində tərtib olunaraq təsdiq edilmiş fərdi planları əsasında təşkil edirlər.

“Humanitar fənnlər və regionşünaslıq” kafedrasında təcrübəli müəllimlər tərəfindən bakalavr və magistr pilləsində tədris olunan fənlər üzrə akademik proqramlar tərtib olunur. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən qrif alınaraq bu proqramlar nəşr edilir.

Kafedra auditoriyadan kənar saatların effektini atrırmaq üçün tanınmış ictimai, siyasi xadimlərlə əməkdaşlıq edərək tələbələrlə onların ünsiyyətini təşkil edir. Beləliklə, tələbələrin yiyələndikləri nəzəri müddəalar praktiki addımlarla əlaqələndirilərək fundamental biliyə çevrilir.

Kafedra beynəlxalq əlaqələrə də ciddi diqqət yetirir. Kafedranın əməkdaşları həm Respublika səviyyəli, həm də beynəlxalq statuslu elmi, praktik konfranslarda mütəmadi olaraq təmsil olunur. Məruzə və çıxışları, irəli sürdükləri elmi, nəzəri mülahizələrlə Azərbaycan elminə tövhə verirlər.

Kafedranın bütün müəllimləri tədris prosesi ilə yanaşı elmi-tədqiqat işlərini yerinə yetirirlər. Hazırda kafedrada antik dövrdən bugünədək mövcud olan siyasi nəzəriyyələrin təhlili, xalqımızın etnogenezisini tədqiqi, milli maraqların nəzəri- metodoloji əsasları sahələrində tədqiqat işləri aparılır.

 

Kafedrada tədris olunan fənlər

 

 

1

Azərbaycan tarixi

2

AR Konstitusiyası və hüququn əsasları

3

Fəlsəfə

4

Tibbi biliklərin əsasları

5

Elmi yaradıcılığın metodologiyası

6

Mülki müdafiə

7

Pedaqogika

8

Ali məktəb pedaqogikası

9

Psixologiya

10

İxtisas regionunun (ABŞ və Kanada) xarici siyasəti

11

İxtisas regionunun (Avropa)  xarici siyasəti

12

İxtisas regionunun (Yaxın və Orta Şərq) xarici siyasəti

13

İxtisas regionunun (ABŞ və Kanada) tarixi

14

İxtisas regionunun (Avropa) tarixi

15

İxtisas regionunun (Yaxın və Orta Şərq) tarixi

16

İxtisas regionunun (Qafqaz) tarixi

17

İxtisas ölkəsi (ABŞ və Kanada) və Azərbaycan münasibətləri

18

İxtisas ölkəsi (Avropa) və Azərbaycan münasibətləri

19

İxtisas ölkəsi  və Azərbaycan münasibətləri

20

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi

21

Diplomatik etiket

22

İxtisas regionunun (ABŞ və Kanada) siyasi sistemi və xarici siyasəti

23

İxtisas regionunun (Avropa)  siyasi sistemi və xarici siyasəti

24

İxtisas regionunun (Yaxın və Orta Şərq) siyasi sistemi və xarici siyasəti

25

Konsul xidmətinin əsasları

26

Beynəlxalq hüququn əsasları  və ixtisas regionunun hüquq sistemi

27

İxtisas ölkəsi (ABŞ və Kanada)  beynəlxalq münasibətlər sistemində

28

İxtisas ölkəsi (Avropa)  beynəlxalq münasibətlər sistemində

29

İxtisas ölkəsi (Yaxın və Orta Şərq) beynəlxalq münasibətlər sistemində

30

İxtisas ölkəsinin geosiyasəti

31

İxtisas ölkəsinin (Avropa) geosiyasəti

32

İxtisas ölkəsinin (Yaxın və Orta Şərq) geosiyasəti

33

İxtisas regionunun (ABŞ və Kanada)  etnoqrafiyası

34

İxtisas regionunun (ABŞ və Kanada)  etnopsixologiyası

35

Milli təhlükəsizliyin əsasları

36

Konfliktologiya

37

İxtisas ölkəsi (ABŞ və Kanada)  və beynəlxalq təhlükəsizlik

38

İxtisas ölkəsi (Avropa)  və beynəlxalq təhlükəsizlik

39

İxtisas ölkəsi (Yaxın və Orta Şərq) və beynəlxalq təhlükəsizlik

40

İxtisas regionunun (ABŞ və Kanada, Avropa, Yaxın və Orta Şərq, Qafqaz) tarixi 1

41

İxtisas regionunun (ABŞ və Kanada, Avropa, Yaxın və Orta Şərq, Qafqaz) tarixi 2

42

İxtisas regionunun (ABŞ və Kanada) coğrafiyası

43

İxtisas regionunun (Avropa) coğrafiyası

44

İxtisas regionunun (Yaxın və Orta Şərq)  coğrafiyası

45

İxtisas regionunun (Qafqaz)  coğrafiyası

46

İxtisas (ABŞ və Kanada) regionunun mədəniyyəti və incəsənəti

47

İxtisas ölkəsində (ABŞ və Kanada)    diplomatik xidmət

48

İxtisas ölkəsində (Avropa) diplomatik xidmət

49

İxtisas ölkəsində (Yaxın və Orta Şərq) diplomatik xidmət

50

 Beynəlxalq hüququn əsasları  və ixtisas regionunun hüquq sistemi

51

Tədris təcrübəsi

52

İstehsalat təcrübəsi

 

Kafedrada çalışan professor-müəllim heyəti

s/s

S.a.a.

elmi dərəcəsi, elmi adı, vəzifəsi

1

Talışlı Siyavuş Murtuza

f.e.d.,prof

2

Cəfərli Məmməd Şəmsəddin

t.f.d.,prof

3

Əliyeva Mahibə Məmməd

t.f.d.,dos.

4

Əlizadə Arif Məmməd

t.f.d.,dos.

5

Allahverdiyev Əlövsət Vilayət

h.e.n

6

Rüstəmova Aybəniz Vilayət

b/m

7

Əliyev Vüqar Arif

b/m

8

Həsənova Sevda Zakir

b/m

9

Nağıyev Nizami Məmməd

b/m

10

Miriyeva Aygün Cəmşid

müəllim

11

Hüseynli Aysel Arif

müəllim

12

Abdullayeva Qönçə Elxan

müəllim

13

Rəhimov Mütəllim Qara

f.f.d., dos.

14

Yunusov Əjdər Hümbətalı

t.f.d.,dos.

15

Hüseynzadə  Rüfət Lətif

prof.

16

MuradovVidadi Aydın

t.f.d., prof.

17

Cavadov Rövşən Əli

p.e.n.,dos

18

Əliyeva Almaz Məcid

s.e.n.

19

İmanova Sona Hüseyn

c.e.n.

20

İbrahimova Gülzar İsmixan

s.e.d.

21

Qasımov Səyavuş Kamran

b/m

22

Hacıyev Hikmət Niyaz

b/m

23

Tahirli Oğuztoğrul Ədalət

müəllm

24

Hacıyeva Aygün Kamil

müəllim

 

 

2015-ci ilin sentyabr ayının 28-dən fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent M.Q.Rəhimov kafedranın müdiri vəzifəsində çalışır.

 

Rəhimov Mütəllim Qara oğlu

 “Regionşünaslıq və humanitar fənnlər” kafedrasının müdiri,

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

 

 

 Rəhimov Mütəllim Qara oğlu 06 fevral 1973-cü ildə Tovuz rayonunun Qaradaş kəndində anadan olmuşdur.

1980-1990-cı illərdə orta məktəb,1990-1995-cildə Azərbaycan Texniki Universitetinin  bitirib.

1995-1996-cı illərdə Bakı şəhərində yerləşən “Nord” Elm İstehsalat Birliyində texnoloq, 1997-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda dissertant. 2005-ci ildə isə “Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin yeri və rolu” (sosial-fəlsəfi təhlil) mövzusunda namizədlik işi müdafiə edib və  fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktorudur.

Ehtiyatda olan baş leytenantdır.

2006-cı ildən Demokratiyanın İnkişafı Problemləri Mərkəzi (DİPM) İctimai Birliyinin üzvü, 2011-ci ildən sədridir.

2007-ci ildən Bakı Avrasiya Universitetinin “Filologiya və jurnalistika” kafedrasında baş müəllimi,2015-ci ilin sentyabr ayından “Regionşünaslıq və humanitar fənnlər” kafedrasının müdiridir.

18 elmi məqalənin, 3 tədris proqramının, eləcədə “Kütləvi informasiya vasitələri demokratikləşmə prosesində” adlı kitabın müəllifidir.

Ailəlidir, iki oğlu var.

Əlaqə telefonum: 050 397 70 83

E-mail: mutallimr@inbox.ru

AZ263
790

Filologiya Fakültəsi

     Bakı Avrasiya Universitetinin nəznində Filologiya fakültəsi 2015-ci ildə Filologiya və jurnalistika    fakültəsinin davamı olaraq yaradılmışdır. Fakultə yeni  olmasına baxmayaraq xeyli uğurlar qazanmışdı. Xüsusən respublikamız müstəqillik qazanandan, onun beynəlxalq əlaqələri  genişlənəndən  sonra yüksək ixtisaslı mütəxəsislərə ehtiyac xeyli artmışdır. Filologiya fakultəsi nəznində fəaliyyət göstərən “Türk xalqlarının  dili və ədəbiyyatı” və “Tərcümə , xarici dil və ədəbiyyatı bölümləri” bu ehtiyacın ödənilməsi üçün var qüvvəsi ilə çalışmış və çalışmaqdadır. Bundan əlavə dünya ədəbiyyatı incilərinin dilimizə çevrilməsində eləcədə ədəbiyyatmızın, mədəniyyətmizin dünyaya tanıdılmasında da bu fakultədə çalışan professor və   müəllimlərin, təhsil alan tələbələrin əməyi danılmazdır.

    Fakultədə təhsil təşkili də fərqlidir. Burada ixtisas kimi seçilən dilin öyrənilməsi ilə peşə hazırlığı bir-birindən demək olar ki, ayrılmışdır. Bu o deməkdir ki, siz iki semestrdə yalnız dil öyrənəcəksiniz, daha doğrusu bu sahədəki bilik və bacarıqlarnızı, vərdişlərnizi o dərəcədə artıracaqsınız ki, peşə hazırlığı ilə bir başa bağlı olan dərslərdə çətinlik çəkməyəsiniz.    Fakultədə həftəlik  dərs saatı     30 dur. Bu o deməkdir ki, sizin öz üzərinizdə işləmək üçün vaxtınız daha çox qalacaq və bu zaman müəllimlərin təşkil etdikləri fərdi məşğələlərdə və auditoryadan kənar dərslərdə onlar sizə yardımşı olacaqlar. Fakultənin beynəlxalq  əlaqələri, xüsusən Türkiyənin Yaxın Doğu  Universitetləri ilə əməkdaşlığı, tədris planlarının  dünyanın aparıcı universitetlərinin tədris planlarına uyğunlaşdırlmasıda tələbələrin gələcəkdə yüksək səviyyəli mütəxəssis olmağında əvəzsiz rol oynayacaq.

     Əgər  gələcəkdə müxtəlif dillərdə danışan insanların arasında ünsiyyət yaratmaq, müxtəlif mədəniyyətləri bir-birinə yaxınlaşdırmaq, bir sözlə dünyanın qlobalaşması üçün əsas amil olan inteqrasiya prosesində yaxından iştirak etmək istəyirsinizsə bizim fakultədə  təhsil almağınız məqsədə uyğundur. 

     1992-ci ildən yaradılmış müstəqil fəaliyyətə  başlıyan Filologiya fakultəsi bakalavr , magistr və doktorontura dərəcəli mütəxəsislər hazırlayır. Fakultədə əsasən  ümümi aspektdə müxtəlif sahələri əhatə edən mütəxəsislər hazırlanır.Bu o deməkdir ki, fakultənin tədris planını, ictimai siyasi, elmi texniki ,dil və ədəbiyyat, bədii tərcümə eləcədə digər sahələr üzrə keçirilən məşğələlər təşkil edir.Həmişə yeniləşdirilərək dünyanın aparıcı universitetlərinin tədris planları ilə uyğunlaşdırılan bu plan tələbələrə təlim , tərcümə  və  interqrasiya sahəsində yüksək səviyyəli vərdişlərin aşılanmasını nəzərdə tutur. 

Fakultənin dekanı C.F.Cabbar 

 

Cəlil Fərəh Cabbar qızı

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 Fərəh Cəlil 19 aprel 1972-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1989-cu ildə Bakı şəhəri 82 saylı məktəbi bitirmişdir. 1995-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin pedaqoji fakültəsini bitirmişdir. 2007-ci ildə “Türk və Slavyan xalqlarının folklorunda mifoloji elementlərin müqayisəsi ” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiyə etmişdir. 2009-cu ildə dosentdir. 40 çox elmi əsərin müəllifidir (4 monoqrafiya, bir metodik vəsait, 35 məqalə və tezislər). 2000-ci ildən Bakı Slavyan Universitetində fəaliyyətə başlayıb. 2010-cu ilədək Bakı Slavyan Universitetində “Türk-Slavyan əlaqələri” elmi tədqiqat laboratoriyasında aparıcı elmi işçi, 2010-cu ildən həmin universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında dosent,. 2015-ci ildən isə Bakı Avrasiya universitetində filologiya fakultəsinin dekanıdır. Azərbaycan və Türkiyədə bir çox beynəlxalq simpozyum, qurultay və konfrasıarın məruzəçisi olmuşdur. 37 etnoqrafik filmin müəllifidir. Həmin filmlər Azərbaycanın müxftəlif telekanallarında nümayiş olunmuşdur. Monoqrafiyaları 1.Türk və slavyan xalqlarının folklorunda mifoloji elementlərin müqayisəsi (monoqrafiya) Bakı, Mütərcim, 2004,132s . 2. Türk və skandinav folklorunda şamanizm. Bakı, Mütərcim, 2006, 148 s. 3.Dastan yaradıcılığında mifopoetik elementlərin əksolunma formaları (skandinav və türk dastanlarının müqayisəsi əsasında) (metodik vəsait). Bakı, 2009, 40 s. 3. Folklorda magiya və mantika. (Türk və skandinav eposlarının müqayisəsi əsasında). Bakı, Mütərcim, 2010,120 s. 4.Türk və skandinav eposlarının poetikası. Bakı, Mütərcim, 2013, 228 s.

AZ264
793

Fakültə: Regionşünaslıq və iqtisadiyyat

Yaranma tarixi: 30 mart 2012-ci il

Dekan: Yunusov Əjdər Hümbətalı oğlu-tarix elmləri namizədi, dossent

Böyük lobarant: Əliyeva Pərvin Həmid qızı

Kafedralar:

1.     Humanitar fənlər və regionşünaslıq kafedrası Rəhimov Mütəllim Qara oğlu 

 2.     İqtisadiyyat və riyaziyyat kafedrası - Abdullayev Kamil Xaliq oğlu

 

 

Yunusov Əjdər Hümbətalı oğlu (Əjdər Yunus Rza)

1952-ci il yanvarın 2-də Cəbrayıl rayonunun Xələfli kəndində çoban ailəsində anadan olmuşdur, 1968-ci ildə Xələfli kənd səkkiz illik, 1970-ci ildə isə Şükürbəyli kənd orta məktəbini bitirib.

1970-1971-ci ildə Sumqayıt şəhər 5 saylı texniki məktəbini fərqlənmə ilə bitirib, 1971-1972-ci illərdə M.Əzizbəyov adına kimya zavodunda 5-ci dərəcəli aparatçı vəzifəsində çalışmışdır. 1972-73-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Unibersitetinin hazırlıq şöbəsində , 1977-ci ildə isə həmin universitetin  tarix fakültəsini  fərqlənmə diploma ilə bitirmişdir.

1978-1995-ci ilin dekabrına qədər təhsil aldığı Pedaqoji Universitetdə  laborant, baş laborant, müəllim və baş müəllim vəzifələrində çalışmışdır.

1987-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır, 100-dan çox məqalə  müəllifidir, dosentdir.

1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis «İctimai elmlər» kafedrasının rəisi, Akademiya rəisinin müavini vəzifələrində işləmişdir. 2012-ci ildən təqaüdə çıxıb,İstefada olan polis polkovnikidir, Hazırda Bakı Avrasiya Universitetində “Regionşünaslıq və İqtisadiyyat” fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışır.

İlk şeri 1969-cu ildə Cəbrayıl rayonunun  “Kolxozçu” (Xudafərin) qəzetində çap olunub. “Taleyimin qisməti” (1997), “Haray dağlar” (1998), “Bir ovuc torpaq” (2001), “Gordubaba, yadındamı” (2001), “Darıxmasın” (2002) və “Zamanın girovuyam” (2003), “Tövbə bu dünyaya bir də gəlmərəm” (2005), “Niyə açdın, ay bənövşə” (2006) və “Yol gedirəm” (2008).”Dərdim iki taylıdı”(2100) və “Mən belə dünyanı istəməmişdim(2012) adlı şerlər kitabı nəşr olunub .


AZ265
796AZ266
799

Diplomat nəşriyyatı

Sivilzasiya nəşriyyatı

AZ267
802

BAAU-DA HAZIRDA ALİ TƏHSİLİN BAKALAVR, MAGİSTRATURA VƏ

DOKTORANTURA SƏVİYYƏLƏRİNDƏ  KADR HAZIRLIÄžI APARILIR:

 

BAKALAVRİAT

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili və ədəbiyyatı)

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı; Türk dili və ədəbiyyatı; İngilis dili və ədəbiyyatı)

Tərcümə (ingilis dili; alman dili; fransız dili; ərəb dili)

Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada; Avropa ölkələri; Yaxın və Orta Şərq ölkələri; Qafqaz ölkələri üzrə)

İqtisadiyyat

Riyaziyyat

 

MAGİSTRATURA

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

Filologiya (Ədəbiyyatşünaslıq (Avropa ədəbiyyatı); Azərbaycan ədəbiyyatı; Azərbaycan dili; Dilşünaslıq (Ümumi dilçilik); Dilşünaslıq (İngilis dili))

Tərcümə (dillər üzrə)

Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada; Avropa ölkələri; Yaxın və Orta Şərq ölkələri)

Dünya iqtisadiyyatı (Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər)

İqtisadiyyat (İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi; Makroiqtisadi siyasət)

Riyaziyyat (Riyazi analiz)

 

DOKTORANTURA

Dil nəzəriyyəsi

German dilləri

Azərbaycan ədəbiyyatı

Folklorşünaslıq

Beynəlxalq münasibətlər

 

DİSSERTANTURA

 Dil nəzəriyyəsi

Azərbaycan dili

German dilləri

Azərbaycan ədəbiyyatı

Folklorşünaslıq

Siyasi institutlar və sistemlər

 

 

Universitetə qəbul olmaq üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

 

 

 • CV (Tərcümeyi-hal )
 • Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (əcnəbilər: şəxsi pasport və ya icazə vəsiqəsi; vətəndaşlığı olmayan şəxslər: şəxsiyyət vəsiqəsi və ya icazə vəsiqəsi)
 • 3×4 ölçüdə 6 ədəd fotoşəkil
 • Tam orta təhsil üzrə attestatın əsli (orta ixtisas və ya ali təhsil müəssisələrini bitirənlər üçün diplomun əsli) (xarici dövlətlərin ali təhsil müəssisələrini bitirənlər üçün həmçinin diplomun nostrfikasiyası)
 • Hərbi bilet və ya çağırışçı şəhadətnaməsi
 • Yaşayış yerindən arayış
 • Sağlamlıq haqqında arayış
 • Barəsində fərdi məlumatların toplanılmasına və işlənilməsinə yazılı razılıq ərizəsi
 • TQDK müsabiqəsinin nəticələri
 • TQDK-nın ödəmə kartı (iş nömrəsi və şifr)
 • Təhsil haqqının ödənişi barədə qəbz

 

 

 

Bakı Avrasiya Universiteti

Az1110, Tel: (+994-12) 564-62-42, 564-63-67, 564-62-66.

Faks: 564-42-72, 564-62-42

Bakı, Akademik H.Əliyev küç.135a

E-mail: İnfo@baau.edu.az

Web site: baau.edu.az

 

 

AZ268
805

Xarici tələbələrin qəbulu Universitetdə yaradılan Qəbul Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir. Qeydiyyat haqqı qazananlar aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 

 

 • Seçdikləri ixtisas, tədris dili və təhsilalma forması göstərilməklə, təhsil müəssisəsinin rektorunun adına ərizə (ərizə elektron formada da təqdim edilə bilər);
 • Əvvəlki təhsil pilləsində (səviyyəsində) keçdiyi fənlər və həmin fənlərdən aldıqları qiymətləri göstərən və müvafiq qaydada leqallaşdırılmış (və ya apostil olunmuş) təhsil haqqında sənədin (sənədlərin) və onun Azərbaycan dilinə tərcüməsinin notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti (surətləri);
 • Sağlamlıq, o cümlədən QİÇS, Hepatit B və C viruslarının daşıyıcısı olmaması haqqında arayış;
 • Etibarlı sərhədkeçmə sənədi (Xarici pasport);
 • 3x4 ölçüdə 6 ədəd fotoşəkil;
 • Tədris dilindən imtahan verilməsi barədə sertifikat (mövcud olduğu halda);
 • Fəxri təltiflər, sertifikatlar, diplomlar və digər bu kimi sənədlərin surətləri (mövcud olduğu halda).

 

BAKALAVRİAT

TƏHSİL HAQQI

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

1000 $

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili və ədəbiyyatı)

1000 $ 

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili)

1000 $ 

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

1000 $ 

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı; Türk dili və ədəbiyyatı; İngilis dili və ədəbiyyatı)

 

1000 $ 

Tərcümə (ingilis dili; alman dili; fransız dili; ərəb dili)

1000 $ 

Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada; Avropa ölkələri; Yaxın və Orta Şərq ölkələri; Qafqaz ölkələri üzrə)

 

1000 $ 

İqtisadiyyat

1000 $ 

Riyaziyyat

1000 $

 

MAGİSTRATURA

TƏHSİL HAQQI

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

1000 $

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

1000 $ 

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

1000 $ 

Filologiya (Ədəbiyyatşünaslıq (Avropa ədəbiyyatı); Azərbaycan ədəbiyyatı; Azərbaycan dili; Dilşünaslıq (Ümumi dilçilik); Dilşünaslıq (İngilis dili))

 

 1000 $

Tərcümə (dillər üzrə)

1000 $ 

Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada; Avropa ölkələri; Yaxın və Orta Şərq ölkələri)

 

1000 $ 

Dünya iqtisadiyyatı (Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər)

1000 $ 

İqtisadiyyat (İqtisadiyyatın hüququi tənzimlənməsi; Makroiqtisadi siyasət)

1000 $ 

Riyaziyyat (Riyazi analiz) 

1000 $ 

 

DOKTORANTURA

TƏHSİL HAQQI

Dil nəzəriyyəsi

1000 $

German dilləri

1000 $ 

Azərbaycan ədəbiyyatı

1000 $ 

Folklorşünaslıq

1000 $ 

Beynəlxalq münasibətlər

1000 $ 

 

DISSERTANTURA

TƏHSİL HAQQI

Dil nəzəriyyəsi

1000 $ 

Azərbaycan dili

1000 $ 

German dilləri

1000 $ 

Azərbaycan ədəbiyyatı

1000 $ 

Folklorşünaslıq

1000 $ 

Siyasi institutlar və sistemlər

1000 $ 

 

 

Bakı Avrasiya Universiteti

Az1110, Tel: (+994-12) 564-62-42, 564-63-67, 564-62-66.

Faks: 564-42-72, 564-62-42

Bakı, Akademik H.Əliyev küç.135a

E-mail: sayavush.gasimov@baau.edu.az; reshadaliyev@baau.edu.az; info@baau.edu.az

Web site: baau.edu.az 

AZ269
808
 • Tempus proqramı

 

Bakı Avrasiya Universiteti Tempus proqramı çərçivəsində yaşlı nəslin təhsilinə başlamışdır. Koordinatoru Genuya Universiteti olan “Üçüncü nəslin təhsil mərkəzi” Tempus layihəsinə (544517 – TEMPUS -1 – 2013 - 1- IT – TEMPUSJPHES « CTAE ») Bakı Avrasiya Universiteti tərəfdaş kimi qoşulmuşdur. Layihədə Rusiya, Ukrayna, Malta, İtaliya, İspaniya, Portuqaliya və Böyük Britaniyanın bir sıra ali məktəbləri də iştirak edirlər.

“Üçüncü nəslin təhsil mərkəzi” Tempus layihəsinin məqsədi Azərbaycan, Rusiya və Ukraynada üçüncü nəslin təhsilə cəlb edilməsi, yaşlı və gənc nəsil arasında təcrübə mübadiləsinin aparılması, yaşlı nəslin cəmiyyətdə tam iştirakına imkan yaradacaq səviyyədə təhsilin verilməsini təmin etməkdir.

Yaşlıların təhsil tələbatlarının ödənilməsi, onların professional biliklərə yiyələnməsi, istehsalat üçün bilik, bacarıq və vərdişlər əldə etməsi layihənin qarşısında duran əsas məsələlərdəndir. Layihə çərçivəsində cəmiyyətin yaşlı nəslinə dünya haqqında elmi təsəvvürlərin mənimsənilməsi, xarici dillərin və müasir informasiya-kommunikasiya sistemlərinin öyrənilməsinə istiqamətlənmiş təhsilin  verilməsi nəzərdə tutulur.

Yaşı 55-dən yuxarı olan hər bir kəs Üçüncü nəslin təhsil mərkəzində təhsil almaq üçün bizə müraciət edə bilərlər.  Təhsil tam ödənişsizdir.

Maraqlananlar universitetin Beynəlxalq əlaqələr departamenti ilə əlaqə saxlaya bilərlər.


Bakı Avrasiya Universiteti

Az1110, Tel: (+994-12) 564-62-42, 564-63-67, 564-62-66.

Faks: 564-42-72, 564-62-42

Bakı, Akademik H.Əliyev küç.135a

E-mail: İnfo@baau.edu.az ,  sayavush.gasimov@baau.edu.az,  reshadaliyev@baau.edu.az

Web site: baau.edu.az 


AZ270
811Yaxın və Orta Şərq ölkələri üzrə regionşünaslıq laboratoriyasıAZ271
814AZ272
817AZ273
820

BAKI AVRASİYA UNİVERSİTETİ (BAAU)

 

Universitetin kafedralarında vakant vəzifələri tutmaq üçün

 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR :

 

“Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrası üzrə:

- kafedra müdiri: 1 yer, tam ştat vahidi ilə

 

Kafedra müdiri vəzifəsinə müvafiq kafedranın profilinə uyğun, yüksək peşə-ixtisas hazırlığına, elmi ad və dərəcələrə, lazımi elmi-pedaqoji, idarəetmə təcrübəsinə, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, həmçinin müvafiq qanunvericiliyin tələbləri gözlənilməklə xarici ölkə vətəndaşları iştirak edə bilərlər.

Müsabiqə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 09.03.2011-ci il tarixli 400 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulması Qaydaları” və  “Bakı Avrasiya Universitetində kafedra müdiri, dekan, dekan müavini və professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq aparılır.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

- rektorun adına ərizə;

- kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi;

- tərcümeyi-hal;

- şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

- 3x4 sm ölçüdə 2 ədəd rəngli fotoşəkil;

- əmək kitabçasından çıxarış;

- son iş yerindən xasiyyətnamə (təşkilatın rəhbəri tərəfindən verilmiş və təşkilatın möhürü ilə təsdiqlənmiş);

- ali təhsil haqqında diplomun surəti;

- elmi dərəcə və elmi ad haqqında sənədlərin surəti;

- dərc olunmuş elmi və tədris-metodik işlərin müvafiq qaydada təsdiq edilmiş siyahısı.

BAAU-da çalışan şəxslər ərizə ilə birlikdə yalnız elmi və elmi-metodiki işlərinin siyahısını təqdim edirlər.

İddiaçıların elmi-pedaqoji fəaliyyəti, tədris prosesində yeni pedaqoji və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının, innovativ  təlim üsullarının  tətbiqi sahəsində əldə etdiyi təcrübə və nailiyyətləri, ixtisasının artırılması ilə bağlı digər sənədlər onların istəyi ilə əlavə olaraq təqdim edilə bilər.

Ali təhsil və elmi dərəcə haqqında sənədlər başqa ölkədə verildiyi halda ekvivalentlik haqqında müvafiq sənəd təqdim edilməlidir.

Əlavə məlumat almaq üçün Universitetin www.baau.edu.az rəsmi veb səhifəsində “İşə qəbul:vakansiyalar və müsabiqələr” bölməsinə müraciət edilə bilər.

Sənədlərin qəbulu elanın dərc edildiyi tarixdən 1 (bir) ay müddətinə aparılır.

Sənədlər Universitetdə yaradılmış Müsabiqə Komissiyasına təqdim edilir (məsul katib dos.N.S.Həsənova, 210-cu otaq).

 

Ünvan: AZ 1110, Bakı şəhəri, akademik Həsən Əliyev küç.,135 A

Əlaqə: (+994 12) 564 42 72; (+994 12) 564 63 67 (daxili nömrə 108); (+99412) 564 63 65

             (daxili nömrə 108), www.baau.edu.az, info@baau.edu.az

 

                                                                                                                                   Rektorluq

 

AZ274
823

isha_qabul-sanadlar.pdf

AZ275
826AZ276
829AZ277
832

Tədris işləri üzrə prorektor

Elmi İşlər üzrə prorektor

Ümumi işlər üzrə prorektor

Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor

 


 

 

AZ278
835

Nazim Ziyad oğlu Hüseynli


 

Nazim Ziyad oğlu Hüseynli 1956-cı il, aprelin 30-da Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur. 1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir. 1974-cü ildən əmək fəalliyyətinə başlamışdır. 1974-1985-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universiteti nəzdində Elmi-Tədqiqat Hesablama Mərkəzində, 1985-ci ildə Azərittifaq İdarə Heyətində hesablama texnikasının tətbiqi şöbəsində, 1985-1989-cu illərdə SSRİ Sənaye-Tikinti Bankında işləmişdir.

1989-cu ildə fəlsəfə elmləri namizədi, 2005-ci ildə fəlsəfə elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 1994-cü ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitunun Fəlsəfə kafedrasının dosenti elmi adını almış, 1996-cı ildən Ali Diplomatiya Kollecinin (hazırda Bakı Avrasiya Universiteti) professoru vəzifəsinə seçilmişdir. 1984-cü ildən SSRİ Fəlsəfə Cəmiyyətinin, 1986-cı ildən SSRİ Elmlər Akademiyası Sovet Sosioloji Assosiasiyasının üzvü seçilmişdir. 1996-cı ildən Rusiya Federasiyası Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür. “Məntiq” və “Dialektika və idrak nəzəriyyəsi” sahəsində ilk elmlər doktorudur.

Təhsil, elmi fəaliyyət və beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində fəaliyyətinə görə 2007-ci ildə “Qızıl Buta”, 2008-ci ildə “Qızıl qələm”, 2012-ci ildə “Dədə Qorqud” mükafatlarına layiq görülmüşdür, 2012-ci ildə isə “Vətən övladı” Qızıl medalı ilə təltif olunmuşdur.

Elmi-pedaqoji fəaliyyəti dövründə 100-ə yaxın elmi məqaləsi çap olunmuşdur.

Azərbaycanda və bir sıra ölkələrdə elmi konfrans və simpoziumlarda iştirak etmişdir. Bakı Avrasiya Universitetində 1998-ci ildən fəaliyyət göstərən Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzi ölkəmizdə bu sahədə fundamental elmi araşdırmalar aparan ilk elmi-tədqiqat mərkəzidir və şumer tədqiqatları aparmaqla şumerologiya və şərqşünaslıq elminə ciddi elmi töhvələr vermişdir. Nazim Hüseynlinin 7 əsəri Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyətlər Agentliyində qeydiyyatdan keçməklə müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır.

Nazim Hüseynlinin “Təfəkkürün anlayış-kateqorial aparatı: qnoseoloji və metodoloji təhlil” monoqrafiyası 2003-cü ildə Azərbaycanda nəşr edilmiş və 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyətlər Agentliyi tərəfindən ona  müəlliflik şəhadətnaməsi verilmişdir.

Nazim Hüseynlinin rəhbərliyi ilə Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq “Diplomatiya ensiklopedik  lüğəti” hazırlanmış, Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı baxımından ciddi elmi əhəmiyyət kəsb edən “Qalakənd” kitabı alman dilindən ana dilimizə tərcümə olunaraq nəşr edilmişdir. “Gələcək” və “İdrak” qəzetlərinin,  “Azərbaycan diplomatiyası”, “Azərbaycanın xarici siyasət arxivi”, “Dünyaya baxış” və “Sivilizasiya” elmi jurnallarının təsisçisi və baş redaktorudur.

Nazim Hüseynli təfəkkürün anlayış-kateqorial aparatının qnoseoloji və metodoloji təhlili sahəsində elmi araşdırmalar aparmışdır. Məntiq, idrak nəzəriyyəsi, riyaziyyat və kibernetikanın fəlsəfi problemləri və təhsilin fəlsəfəsi sahəsində 100-ə yaxın elmi məqalənin müəllifidir.

1992-ci ildən etibarən və hazırda da özünün təsis etdiyi Bakı Avrasiya Universitetinin (əvvəlki Ali Diplomatiya Kolleci) rektoru vəzifəsində çalışır. 

AZ279
838

Bakı Avrasiya Universitetinin rektoru, fəlsəfə elmlər doktoru, professor

Nazim Ziyad oğlu Hüseynlinin

dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki  işlərinin

 

SİYAHISI

 

 

            Monoqrafiyalar

 

 1. Hüseynli N.Z. Ümumelmi anlayışlar: məntiqi-qnoseoloji təhlil. Bakı: Diplomat nəşriyyatı, 1998, 203 s. 
 2. Hüseynli N.Z. Təfəkkürün anlayış-kateqorial aparatı: qnoseoloji və metodoloji təhlil. Bakı: Sabah və Diplomat nəşriyyatı, 2003, 489 s.

 

Kitablar və lüğətlər

 

 1. Babayev M.Ə., İsayev N.M., Hüseynli N.Z. və b. Fəlsəfə  ensiklopedik lüğəti. Bakı: Azərbaycan ensiklopediyası nəşriyyat-poliqrafiya birlyi, 1997, 518 s.
 2. Allahverdiyev Ə.V., Cəfərov İ.M., Hüseynli N.Z. və b. Diplomatiya: ensiklopedik lüğət. Bakı: Diplomat nəşriyyatı, 2005, 579 s.
 3. Hüseynli N.Z., Məmmədova J.,Türk dillərinin geneologiyası: Şumer və Türk leksik paralelləri. Bakı: Nağıl evi, 2012, 356 s.    

 

            Elmi əsərlər

 

 1. Hüseynli N.Z. Sistem anlayışı haqqında//Elm və həyat jurnalı, 1983, â„– 4, s.15-16
 2. Гусейнли Н.З., Дышин О.А., Мамедов Ф.О., Мусаев Г.А. Вопросы структурной организации базы данных в ИПС фактографического типа// Проблемы оптимизации АСУ. (Тематический сборник научных трудов). Баку: Издательство Азербайджанского Государственного Уни­Ð²ÐµÑ€­ÑÐ¸Ñ‚ета, 1983, c.74-85
 3. Hüseynli N.Z., Riyazi anlayışların ümumelmi xarakteri Gənc filosofların İkinci Respublika Konfransının materialları. Bakı: Elm, 1984, s.9 
 4. Hüseynli N.Z., Əhmədli C.T. Ümumelmi anlayışların qnoseoloji statusuna dair//Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1985, â„– 3, s.98-104
 5. Hüseynli N.Z. Elmi-biliyin riyaziləşməsi və ümumelmi anlayışların təşəkkülü məsələsinə dair//Pedaqoji Universitet xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası,1992 , â„– 1, s.117-126
 6. Гусейнли Н.З. Возможности и условия перерастания общенаучных понятий в философии// Новое мышление и философия. Материалы республиканской конференции философов. Баку: Элм, 1994, с.142-144     
 7. Гусейнли Н.З., Азимов Ф.М., Насибов Э.Н. Об одном экономически эффективном методе определения льгот студентам платного обучения//Основные тенденции социально- экономического развития Азербайджана на современном этапе (Сборник статей). VIII выпуск. Баку: Элм, 2000, с.18-23
 8. Huseynli N.Z., Azimov F.M.On two methods of fuzzy evaluation of knowledge of students//First International Conference on Soft Computing and Computing with Words in System Analysis, Decision and Control. Sheraton Voyager Antalya, Turkey, b-Quadrat Verlag, June 6-8, 2001, p.296-298    
 9. Hüseynli N.Z. Antik və orta əsrlər fəlsəfəsində dil və təfəkkürün qarşılıqlı əlaqəsi: işarə və qiymət problemi//Dil və ədəbiyyat. Nəzəri, elmi-metodik jurnal. Elektron versiyası, 2003, â„– 1 (35), s.5-12

10.  Hüseynli N.Z. Elmi idrakın əsas postulatları//Bakı Universitetinin Xəbərləri. So­sial-siyasi elmlər seriyası, 2003, â„– 3-4, s.127-134

11.  Hüseynli N.Z. Por-Royalın məntiqində və qrammatikasında təfəkkür və dilin qarşılıqlı əlaqəsinə dair//Çağdaş dövrün aktual problemləri. Bakı: Diplomat nəşriyyatı, 2003, s. 5-21

12.  Hüseynli N.Z. Dil və təfəkkürün qarşılıqlı əlaqəsi: genetik və funksional yanaşma//Çağdaş dövrün aktual problemləri. Bakı: Diplomat nəşriyyatı, 2003, s.22-56

13.  Hüseynli N.Z. Dil: tarixi-məntiqi yanaşma//Çağdaş dövrün aktual problemləri. Bakı: Diplomat nəşriyyatı, 2003, s.57-73

14.  Hüseynli N.Z. Dil işarələr sistemidir. Dil abstraksiyalarının əsas əlamətlərinə dair//Dil və ədəbiyyat. Nəzəri elmi-metodik jurnal. Elektron versiyası, Bakı, 2004, â„– 1 (39)         s.9-13

15.  Hüseynli N.Z. Dil və təfəkkür problemi: Məntiqi-tarixi yanaşma//Bakı Universiteti xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2004, â„– 1-2, s.129-140

16.  Hüseynli N.Z. Təfəkkür-kommunikasiya prosesində işarələrin yeri və rolu//AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu (Sosial fəlsəfə şöbəsi). Cəmiyyət. İdeologiya. Təfəkkür. Məqalələr toplusu. Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004, s.89-105

17.  Гусейнли Н.З. Роль математики в формировании интегративных и синтетических понятий//Sosial və elmi-texniki tərəqqinin optimallaşdırılması problemləri. Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004, s.7-26

18.  Hüseynli N.Z. Orta əsrlər fəlsəfəsində məntiq və idrak nəzəriyyəsinə aid baxışların təhlilinə dair//AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun İdrak nəzəriyyəsi və elmin fəlsəfəsi şöbəsi. İdrak nəzəriyyəsi və elmin fəlsəfəsi problemləri. III buraxılış. Bakı:Adil-oğlu nəşriyyatı, 2004, s.240-244

19.  Hüseynli N.Z. Məntiqə və idrak nəzəriyyəsinə yeni yanaşmanın mahiyyətinə dair//AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu “Politilogiya” şöbəsi. Sosial-siyasi problemlər. XI buraxılış. Bakı:ADPU nəşriyyatı, 2004, s.415-420

20.  Hüseynli N.Z. Anlayışların təşəkkülündə tarixilik və məntiqliyin vəhdəti məsələsinə dair//Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi-metodiki jurnal 2004, â„– 2,s.183-187

21.  Hüseynli N.Z.,V. Fon Humboldtun əsərlərində dilə fəlsəfi yanaşmanın mahiyyətinə dair. AMEA Ədəbiyyat İnstitunun məcmuəsi, 2004, s.5-9

22.  Hüseynli N.Z., Rüstəmov R.Ə. Por-Royalın məntiqi-linqvistik konsepsiyasına dair//Dil və ədəbiyyat. Nəzəri elmi-metodik jurnal. Elektron versiyası, 2004, â„– 2 (40), s.5-7

23.  Hüseynli N.Z. Sözün təbiətinə dair//AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər, 2004, â„– 2, s.71-79

24.  Dil: tarixi-məntiqi yanaşma//Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Elmi axtarışlar. Filologiya məsələlərinin xüsusi buraxılışı. Bakı: Nurlan nəşriyyatı, 2004, s.3-14

25.  Hüseynli N.Z. Anlayışların təşəkkülü və təbiətinə dair//Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət. Elmi məqalələr məcmuəsi, 36-cı buraxılış, 2004, s.219-231

26.  Hüseynli N.Z. Təfəkkürün anatomiyası (Birinci məqalə)//Dünyaya baxış. Elmi nəzəri praktik jurnal, 2004, â„– 1,2, s.37-50

27.  Hüseynli N.Z. Anlayışların təşəkkülü məsələsinə dair//Dirçəliş –XXI əsr, 2004, â„–78-79, s.160-165

28.  Hüseynli N.Z. İdrakın strukturuna yeni yanaşma//Fəlsəfə və dünyanın dərki toplusu, 2005, â„– 1, s.66-83

29.  Hüseynli N.Z. Dünyanı anlamanın strukturu haqqında//Dünyaya baxış. Elmi nəzəri praktik jurnal, 2006, â„– 3, s.38-57

30.  Hüseynli N.Z. Biososial sintez və şumer təfəkkürünün üfüqlərində sossublimasiya//Sivilizasiya. Elmi nəzəri praktik jurnal, 2012, â„– 1, s.3-28

31.  Hüseynli N.Z. Şumer-Türk dil paralelliyi//Sivilizasiya. Elmi nəzəri praktik jurnal, 2012, â„– 2, s.3-18

32.  Hüseynli N.Z. Fəlsəfi düşüncələr dünyası//Məqalələr toplusu. Bakı: Nurlan nəşriyyatı, 2012, s.42-53      

33.  Hüseynli N.Z. Milyon illik sir: Kainat necə yarandı? – Şumer. ru.axar.az. 2016, 9 fevral

34.  Hüseynli N.Z. Kainatın sirri: başlanğıc və son varmı? – Şumer? ru.axar.az. 2016, 12 fevral

 

35.  Hüseynli N.Z. Azərbaycan ali təhsilində Boloniya prosesi: dünən, bu gün və sabah//Sivilizasiya. Elmi nəzəri praktik jurnal, Cild 6 â„–2 2017 (34), s.7-41

36.  Hüseynli N.Z., Huseynova N,N. Continuous Culture of Azerbaijan and Şumerian Civilization //The Journal of International Civilization Studies. Volume II/ Issue II- Winter 2017 p.111-121.Nevşehir/ TURKEY

37.  Hüseynli N.Z. Şumerlərin “Gilqameş Dastanı” və onun ideya izləri. INTERNATIONAL CULTURE AND CIVILIZATION SUMMIT.Antalya/ TURKEY 2018 s.27-43

38.  Hüseynli N.Z. Gilgameçin kimliyinə dair.//The Journal of International Civilization Studies. Volume III/ Issue I/TURKEY 2018 s. p. 207-218

39.  Hüseynli N.Z.Şumer fəlsəfəsinə giriş.// Sivilizasiya, Cild 8 â„–3 2019 (43) s.7-23

 

 

Konfrans materialları və tezislər

 1. Hüseynli N.Z. Riyazi anlayışların ümumelmi xarakteri/Gənc filosofların İkinci Respublika Konfransının materialları. Bakı: Elm, 1984, s.9
 2. Гусейнли Н.З. Диалектика понятия "функция"/Материалы третьей республиканской конференции молодых философов. (Тезисы докладов). Баку: Элм, 1986, с.38-39
 3. Hüseynli N.Z. Özəl ali təhsilin təşkili və fəaliyyəti prinsipləri/Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafının müasir problemləri mövzusunda ali məktəblərarası elmi konfransın materialları. Bakı: Diplomat nəşriyyatı, 1998, s.5-7
 4. Hüseynli N.Z. Dinin münaqişələrin həllində rolu/Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və müasir dövr. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı: Diplomat nəşriyyatı, 1999, s.244-246
 5. Гусейнли Н.З., Ахмедли Дж.Т.Категории философии и принципы их систематиза­Ñ†Ð¸Ð¸ /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və müasir dövr (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları). Bakı: Diplomat nəşriyyatı, 1999, s.252-266
 6. Hüseynli N.Z. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və müasir dövr/Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və müasir dövr. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı: Diplomat nəşriyyatı, 1999, s.3-10
 7. Hüseynli N.Z. Formal məntiq dərsliklərinə dair bəzi mülahizələr/Azərbaycan XX əsrdən XXI əsrə: XX əsrin və ikinci minilliyin tarixi mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Diplomat nəşriyyatı, 2002, s.5-10
 8. Гусейнли Н.З., Азимов Ф.Ðœ. Некоторые аспекты применения компьютерной технологии в учебном процессе/Azərbaycan XX əsrdən XXI əsrə: XX əsrin və ikinci minilliyin tarixi  mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Diplomat nəşriyyatı, 2002, s.11-18
 9. Hüseynli N.Z. Dünya şöhrətli diplomat/Böyük rumın  diplomatı N.Tituleskunun 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Diplomat nəşriyyatı, 2002, s.5-9       

10.  Hüseynli N.Z., Rüstəmov R.Ə. Adın strukturu/AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Orta əsrlər əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri IX Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Nurlan, 2004, s.146-150

11.  Hüseynli N.Z. Şumer sivilizasiyası üfiqlərində sossublimasiya və kainatın formalaşması məsələsinə dair/Qloballaşdırma şəratində humanitar elmlərin aktual problemləri mövzusunda keçirilmiş Respublika elmi-praktik konftransının materialları. Bakı: BAAU, 2011, s.4-25

12.  Hüseynli N.Z Heydər Əliyev:təhsil strategiyası və elmi-intellektual inkişaf. / Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 93-cü ildönümünə həsr olunmuş konfrans, Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri, â„–45, Bakı, 2016 s.223-235

 

Müəlliflik şəhadətnamələri

 

 1. Hüseynli  N.Z.  Təfəkkürün  anlayış-kateqorial  aparatı: qnoseoloji   və  metodoloji  təhlil.  Bakı: Diplomat nəşriyyatı,  2003, 489 s.
 2. Hüseynli  N.Z. Diplomatiya: ensiklopedik  lüğət. Bakı: Diplomat  nəşriyyatı, 2005, 579 s.
 3. Hüseynli   N.Z. Şumer-Türk dil  paralelliyi//Sivilizasiya. Elmi-nəzəri  praktik jurnal,  2012,  â„–2, s.3-18
 4. Hüseynli   N.Z. Türk dillərinin  geneologiyası: Şumer  və Türk leksik  paralelləri.  Bakı: Nağıl  evi , 2012, 356 s.
 5. Hüseynli N.Z.  Biososial  sintez  və  Şumer  təfəkkürünün  üfüqlərində sossublimasiya. Sivilizasiya. Elmi-nəzəri praktik  jurnal, 2012, â„– 1, s.3-28
 6. Hüseynli  N.Z. Yayılanlıq   şəraitində  biliyin  qiymətləndirilməsi  məsələsinə  dair  elmi  əsər // (biliyin qiymətləndirilməsi  ilə  bağlı) dərc edilməmişdir.
 7. Hüseynli  N.Z. Yayılanlıq   şəraitində  əmək  haqqının  diferensial  qaydada  müəyyən­ləşdi­riməsi məsələsinə dair//(diferensial  əmək  haqqının  müəyyənlədirilməsi barədə)  dərc edilməmişdir.

 

Tədris-metodik işlər

 

1. Гусейнли Н.З., Рахманов Ф.П., Ханларов Э.Н., Основные направления перестройки хозяйственного механизма. Бакинский филиал ИПК Нефтехим, 1987, 42 с.

2. Hüseynli N.Z., Şirinov A.Ə., Fəlsəfə kursu üzrə seminar məşğələlərinin planı. Lenin adına APİ-nin mətbəəsi, 1991, 32 s.

3. Fəlsəfə kursu üzrə referat mövzularının planı. Lenin adına APİ-nin mətbəəsi, 1991, 32 s.

4. Hüseynli N.Z., Məhərrəmov R.H. Məntiq kursu üzrə proqram, seminar məşğələləri və referat mövzularının planı. Lenin adına APİ-nin mətbəəsi, 1991, 20 s.

5. Hüseynli N.Z., İbrahimova G.İ. Tədqiqat üsulları. Fənn proqramı. Bakı:Vətən, 2016, 48 s.

 

Baş  redaktor  və elmi  məsləhətçi  olduğu  nəşrlər

 

1. Azərbaycanın   təhsil  ocaqları. Soraq   kitabçası/Baş   redaktoru  Hüseynli  N.Z. Bakı: Diplomat nəşriyyatı, 1998,78 s.

2. Azərbaycanın   ictimai-siyasi  təşkilatları. Soraq kitabçası/Seriyanın  baş  redaktoru  Hüseynli N.Z. Bakı:Diplomat nəşriyyatı, 1998, 135 s.

3. Ümumi sosiologiya. Dərs vəsaiti/Elmi  redaktoru  Hüseynli  N.Z., Bakı:2014, ADPU mətbəəsi, 492 s.

4. Leyla Əliyeva: “Xocalıya Ədalət!” (Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni  strateji model) I cild/Elmi məsləhətçi Hüseynli  N.Z., Bakı:Polygraphic Production, 2014, 341 s.

5. Leyla Əliyeva: “Xocalıya Ədalət!” (Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni  strateji model)  II cild/ Elmi məsləhətçi Hüseynli  N.Z.Bakı: Polygraphic Production, 2014, 373 s.

6. Leyla Əliyeva: “Xocalıya Ədalət!” (Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni  strateji model) III cild/ Elmi məsləhətçi Hüseynli N.Z. Bakı: Polygraphic Production, 2014, 476 s.

 

AZ280
841

Rektorun qəbul günləri:

 

   Əməkdaşlar üçün    

                 

   I,II,III  günlər          14:00-16:00

 

   Tələbə və valideynlər üçün    

            

   V günlər                15:00-17:00

 

   Kənar şəxslər üçün                                 

   IV günlər               15:00-17:00

 

AZ281
844

 

Hüseynova Nigar

 

1983-ci ildə Gədəbəy rayonunda anadan olub. 2000-ci ildə Bakı şəhəri M.Rüstəmov adına 32 nömrəli orta məktəbi bitirib. Elə həmin il Ali Diplomatiya Kollecinin Sinxron tərcümə ixtisasının əyani şöbəsinə daxil olub. 2004-cü ildə bakalavriat səviyyəsində təhsilini fərqlənmə diplomu ilə  başa vurub.

2004-2006-cı ildə Ali Diplomatiya Kollecində magistratura pilləsində təhsil alıb. 2006-cı ildə Bakı Avrasiya Universitetinin magistraturasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Ali Diplomatiya Kollecinin “Tərcümə” kafedrasında laborant, Tədris şöbəsində inspektor, Katibliyin rəhbəri, İcra aparatının rəhbəri, Kadr, elm və informasiya departamentinə departament rəhbərinin müavini, Kadr işinin təşkili və informasiya təminatı departamentinin rəhbəri, Kadr və ümumi işlərin təşkili şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışıb. Hazırda umiversitetin Tədris işləri üzrə prorektoru kimi fəaliyyət göstərir.

Filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.

 

Elmi əsərləri:

1. Miskinli Vəli: şəxsiyyəti və sənəti // Elmi Axtarışlar, â„–2, Bakı: Nurlan, 2009, səh.166-169

2. Miskinli Vəli sənət yolu və yaradıcılıq irsi //Elmi Axtarışlar, â„–6, Bakı: Nurlan, 2009, səh.175-178

3. Miskinli Vəli irsinin tədqiqinə dair //Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər,  â„–32, Bakı: Nurlan,  2010, səh.53-62

4. Miskinli Vəlinin şeirlərinin poetik xüsusiyyətləri //Dünyaya baxış, â„–1, Bakı, Diplomat, 2010, səh.130-142  

5. Miskinli Velinin atışmaları ve muammaları// Motif Akademi Halkbilimi dergisi, â„–2, İstanbul, Nesil Matbaacılık Yayıncılık Sanayi və Ticaret AŞ..2011, səh.74-81 

6. Aşıq Miskinli Vəlinin yaradıcılığında dini-mənəvi dəyərlər// Filologiya Məsələləri, â„–2, Bakı, Elm və təhsil, 2012, səh.496-503

7. Aşıq Miskinli Vəlinin yaradıcılığının tematik analizi // Filologiya Məsələləri, â„–3, Bakı, Elm və təhsil, 2012, səh.699-705

8. Aşıq Miskinli Vəlinin məcazyaratma sənətkarlığı // Azərbaycan Şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, â„–37, Bakı, Elm və təhsil, 2012, səh.117-129

9. Aşıq Miskinli Vəlinin “Bilginən” şeirində sənətkar və mühit münasibətləri// Azərbaycan Şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, â„–39, Bakı, Elm və təhsil, 2012, səh.119-132

10. Религиозно-мистическая тематика в творчестве Азербайджанского ашуга Мискинли Вели // Материалы научно-теоретической конференции «Ð¡Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ тренды языкознания и тюркский мир». Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, Алматы, 25 апреля 2013, с. 223-227  11. Воспевание религиозно-моральных ценностей в творчестве Ашуга Мискинли Вели // Ученые записки Таврического Национального Университета им.Вернадского. Серия филология, Ñ‚.1 (1), 2013, 0,5 п.л.

AZ282
847

 

İbrahimova Gülzar 

 

 

1982-ci ildə Kürdəmir şəhər 1 saylı orta məktəbi bitirib. Elə həmin ildə ADU-nun (BDU) kimya fakültəsinə daxil olub və həmin Universiteti fərqlənmə  fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1980-1986-cı illərdə şagirdlər (fizika, riyaziyyat) və tələbələr arasında keçirilən yerli və ümumittifaq olimpiadaların qalibi olmuş, 1982-1987-ci illərdə TEC-in sədri və fakültə elmi şurasının üzvü olmuşdur. 1998-ci ildən “Sevil” qadınlar məclisinin üzvüdür.

2004-cü ildə “Ag-Ga-S (Se, Te) sistemlərində faza tarazlıqları, gümüşün xalkoqallatlarının və xalkotallatlarının termodinamik xassələri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

2004-cü ildən Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi (indiki Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi) ilə əməkdaşlıq edir və qadın məsələləri üzrə elmi araşdırmalar aparmışdır.

2007-ci ildə AMEA İnsan  Hüquqları Elmi Tədqiqat İnstitutunun «Siyasi  institutlar, etnosiyasi konfliktologiya, millii  və  siyasi proseslər» ixtisası üzrə doktorantı olmuş və 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən  «Siyasi  institutlar, etnosiyasi konfliktologiya, millii  və  siyasi proseslər» ixtisası üzrə «XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda qadın syasəti» doktorluq dissertasiyası BDU-nun Beynəlxalq  münasibətlər fakültəsində yaradılmış birdəfəlik Şurada müdafiə edilmişdir.

İlk dəfə olaraq Heydər Əliyevin qadın məsələlərinə münasibətini və Mehriban Əliyevanın coxşaxəli  fəaliyyətini elmi tədqiqata cəlb etmişdir. Müəllif aparılan tədqiqatın nəticələrinə aid “Heydər Əliyev və Azərbaycan Qadını” adlı 17 ç.v. həcmində (Bakı:Adiloğlu, 2007) və “Azərbaycan Qadını:Tarix və Gerçəklik” adlı 31,25 ç.v. həcmində (Bakı: Elm, 2009)  2 monoqrafiyanın,  100 –dən çox elmi məqalənin  müəllifidir.

Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür.

1987-ci ildən 2011-ci ilədək Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrası; 2011–ci ildən AMEA İnsan Hüquqları Elmi Tədqiqat İnstitutu: “Milli Təhlükəsizlik və Erməni Araşdırmaları”, “Din və İctimai Təhlükəsizlik”. “Siyasi Analitika” şöbələri, 2015-ci ildən Bakı Avrasiya Universitetində çalışıb.

Azərbaycanda qadın siyasəti, Milli Təhlükəsizlik problemləri  və Erməni Araşdırmaları, Din və İctimai Təhlükəsizlik,   beynəlxalq aləmdə  mövcud vəziyyət - Yaxın Şərqdə,  Ukraynada baş verən son hadisələr, ABŞ və İran arasındakı qeyri-stabil münasibətlər, Azərbaycan-Avropa enerji təhlükəsizliyi, Cənubi Qafqazda əsassız erməni iddialarının və digər bu kimi məsələlərlə bağlı dövlət siyasətinin  müxtəlif istiqamətləri ilə əlaqəli tədqiqatlar aparıb.

2013-cü ildə keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun və YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının maliyyə və təşkilati dəstəyi ilə elmi-tədqiqat proqramlarının, layihələrinin və digər elmi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə beynəlxalq xarakterli 2-ci “ŞUŞA QRANTI” müsabiqÓ™sində “Sovet dövründə Azərbaycanın ərazi problemləri və erməni iddiaları” adlı layihəsi qalib elan edilmişdir. Layihənin yerinə yetrilməsi ilə bağlı Türkiyə Cumhuriyyəti  İstanbul  şəhəri Osmanlı Başbakanlıq arxivi, Türkiyə Cumhuriyyəti Ankara Başbakanlıq Arxivi; Ankara Mərkəzi kitabxanası; Hacettəpə Universiteti; İstanbul Universiteti, Rusiya Federasiyası Siyasi Sənədlər Arxivi, Rusiya Federasiyası Milli Tarix arxivində elmi ezamiyyələrdə olmuş və həmçinin  Azərbayacan Respublikasi Prezidenti Yanında Siyasi Sənədlər Arxivi və MAİ-də  araşdırmalar aparmışdır.


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:


 1. İbrahimova G.İ. XX yüzillikdə Osmanlı dövlətində erməni məsələsinin çıxarılmasında Amerikanın missionerlik fəaliyyətinin rolu. Din və etiqad azdlığı. Beynəlxalq konfrans. Bakı, 2012, s.76-78
 2. İbrahimova G.İ. Milli kimlik və müasir aspektlər. Özümüzü və Dünyanı dərketmə yolunda. Elmi  məqalələr toplusu, Bakı, 2012, s.217-218
 3. Mustafayeva A., Məmmədov V. İbrahimova G.İ., Həsəmova N. Транспарентность в работе государственных органов  и законодательство Азербайджанской Республики в области получения информации. Dirçəliş-XXI əsr, 2012, â„– 168-169, s.286-293
 4. İbrahimova G.İ., Xəlilova X. Müasir şəraitdə Azərbaycan respublikasında  informasiya təhlükəsizliyi sahəsində dövlət siyasəti. Dirçəliş-XXI əsr, 2012, â„– 170-171, s.324-335
 5. İbrahimova G.İ., Ağakişiyeva N. Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin torpaq hüququ. AMEA, Məruzələr, LXVIII, 2012, â„– 3, s.160-168
 6. İbrahimova G.İ. Milli kimlik problemi: müasir aspektlər və yanaşmalar. Tarix və gerçəklik. Azərbaycan Tarix Qurumu, 2012, â„–
 7. İbrahimova G.İ., Ağakişiyeva N. Вопросы экологической безопасности  трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, Bakı, 2013, â„– 4, s.116-123
 8. İbrahimova G.İ. XIX yüzillikdə Osmanlı dövlətində “erməni məsələsi”nin ortaya çıxarılmasında xarici dövlətlərin missionerlik fəaliyyətinin rolu. Elm qəzeti, 2013, 31 yanvar, 15 mart
 9. İbrahimova G.İ The massacre of  Kurdamir (1918). Soyqırım və terror erməni ideologiyasının əsas amilləri kimi, Beynəlxalq konfrans, AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu, Bakı,  2013, s.98-100
 10. İbrahimova G.İ Ağakişiyeva N. OSCE peacekeeping mission in Azerbaijan. Azərbaycan və azərbaycanlılar, Bakı, 2012, â„–3-4, s.89-96
 11. İbrahimova G.İ Etnik münaqişə zonalarında törədilən cinayət aktları zamanı mülki əhalinin müdafiəsinin beynəlxalq-hüquqi mexanizmləri (Yuqoslaviya münaqişəsi timsalında). Beynəlxalq  Hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-analitik və praktik jurnal, 2013, â„–1,104-116
 12. İbrahimova G.İ. Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsində ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələləri. AMEA, Xəbərlər, 2013, â„– 1, s. 167-181
 13. İbrahimova G.İ, Ələsgərova G. İnternational terrorism, terrorists and torture. Azərbaycan və azərbaycanlılar, Bakı, 2013, â„–1-2
 14. İbrahimova G.İ. Heydər Əliyevin dövlətçilik strategiyası: qadın siyasətində beynəlxalq standartların tətbiqi istiqamətində atılan addımlar (1993-2003). BDU, İlahiyyət fakültəsi, elmi məcmuə, â„– 19, s.123-154
 15. İbrahimova G.İ İnformasiya təhlükəsizliyinə təhdidlər: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan. Sivilizasiya elmi məqalələr məcmuəsi, â„– 1, s.45-67
 16. İbrahimova G.İ. Yirminci yüzyılda Azerbaycan kadını siyasette. Türkiyə, Giresun Universtiteti, 6-7 may, 2013, Uluslararası simpoziumun materialları
 17. İbrahimova G.İ. Çin iqtisadi modeli və Azərbaycan. "Çin və Azərbaycanın iqtisadi inkişafı fenomeni. Vətəndaşların sosial-iqtisadi hüquqlarının inkişafi kontekstində". AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu,  Beynəlxalq konfrans, Bakı,  2013, 2 iyul, s.104-`108
 18. Ибрагимова Г.И. Регион Ближнего и Среднего Востока после «Ð°Ñ€Ð°Ð±ÑÐºÐ¾Ð¹ весны» Материалы III Международная научно-практическая конференция "Право и проблемы функционирования современного государства" Москва, 31мая, 2013, с.49-54
 19. İbrahimova G.İ. Din dövlət münasibətlərinin dinamikası. Dirçəliş-XXI əsr, 2013, â„– 176-177, s.350-367
 20. İbrahimova G.İ Yaqubova N. Miqrasiya anlayışı, əsas növləri və sosial siyasi təhlili. Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi-praktik jurnal, 2013, â„– 3, s.218-228
 21. İbrahimova G.İ Orta Doğuda Arap baharından sonraki beklentiler. Alternatif Politika.Türkiyə
 22. İbrahimova G.İ. Siyasi modernləşmə proseslərində din və dövlət. Dirçəliş-XXI əsr, 2013, â„– 180-181
 23. İbrahimova G.İ, Abbaszadə S.Beynəlxalq hüquqda qadın və uşaq hüquqları. Özümüzü və dünyanı dərketmədə yolunda. Məqalələr toplusu, AMEA, İHİ, 2013, s.97-113
 24. İbrahimova G.İ. Qaçqın və məcburi köçkünlərin torpaq hüququ: beynəlxalq hüquqi sənədlər və milli qanunvericilik. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-analitik və praktik jurnal, 2013, â„–3 (35)15-29
 25. İbrahimova G.İ. ABŞ-ın Cənubi Qafqaz siyasətində enerji təhlükəsizliyi  məsələsi. AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu,  Beynəlxalq konfrans, Bakı,  17 dekabr, 2013.s.40-43
 26. Ибрагимова Г.И.Культурная Стратегия Азербайджанской Республики. «ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¾ и проблемы функционирования современного государства» C.76-79. Москва, сборник материалов 6-й международной научно-практической конференции, 17 января 2014 г.  2014, 89c.
 27. İbrahimova G.İ. Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti demokratiya ilə sıx bağlı anlayışlardır. 525-ci qəzet, 23 yanvar, 2014
 28. Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi: mövcud gerçəkliklər və gələcək perspektivlər.Türkiyə, Mardin, 2014
 29. İbrahimova G.İ., İbadov Ş.B. Qloballaşma siyas i proseslər sistemində. Geostrategiya, 2014, â„–1
 30. İbrahimova G.İ., İbadov Ş.B Qloballaşma, dövlət funksiyaları və suverenlik məsələləri. AMEA, gənc aspirantların əsərləri məcmusu, 2014
 31. Gulzar Ibrahimova Isaxan. Globalization and integration. Qafqaz Universiteti, Konfrans materialları, 2014, Qafqaz Universiteti, 2-4 may, s.737-742
 32. G. İbrahimova, V. Əliyev Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycan lobbisinin əsas fəaliyyət istiqaməti kimi. Dirçəliş-XXI əsr, 2014, yanvar-fevral
 33. G. İbrahimova. Ermənistanda miqrasiya problemi: erməni ekspertlərinin qiymətləndirməsində. AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu,  Beynəlxalq konfrans, Bakı,  2014, 10 aprel, s.64-66
 34. G. İbrahimova. Ermənistanda miqrasiya, yoxsa depopulyasiya. Xalq qəzeti, 2014, 17 mart
 35. G. İbrahimova. Geosiyasi qarşıdurmalar və ziddiyyətlər fonunda Ukrayna parçalandı. Yeni Azərbaycan qəzeti, 28 mart, 2014
 36. G. İbrahimova. Nurçuluqda Gülən hərəkati: əsl mahiyyəti və məqsədi. Kaspi qəzeti, 17,18 aprel
 37. G.İ.İbrahimova. Qafqaz Albaniyasında din və qadın hüquqları. İnsan hüquqları kontekstində Qafqaz Albaniyası etnoslarının tarixi və mədəni irsi. AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu,  Beynəlxalq konfrans, Bakı,  2014,5-6 iyun,172-175
 38. G.İ.İbrahimova. İnsan haklarının korunmasında eğitimin rolü. Uluslararası Öncü öğretmenler Zirvesi. Simpozium, İstanbul, 23-27 iyun, 2014
 39. G.İ.İbrahimova. Böyük Orta Şərq Layihəsi və  Nato. NATO-nun 2014-cü il Uels Sammiti: proqnozlar və perspektivlər mövzusunda AMEA  İHİ-da  beynəlxalq konfrans.  5 avqust, 2014
 40. G.İ.İbrahimova. Azerbaycan kadını siyasal hayatda. Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi – DUYURU. Türkiyə. Muğla, oktyabr, 2014
 41. G.İ.İbrahimova. Социальные права женщин в независимом Азербайджане (1918-1920 гг) VII Международной конференции РАИЖИ в Рязань, октябрь 2014
 42. G.İ.İbrahimova. Fikrin ifadə edilmə azadlığı: ekstremizm və dini münaqişələr kontekstində. Sivilizasiya, 2014, â„–11, s.40-54
 43. Ибрагимова Г.И Азербайджан на стыке Запада и Востока: национально-государственный ракурс. interfaks
 44. Ибрагимова Гюльзар . Азербайджан – ЕвразЭС: Перспективы.  strategiya az.
 45. G.İ.İbrahimova. Kibertəhdidlər, informasiya təhlükəsizliyi: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan. Beynəlxalq  Hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-analitik və praktik jurnal, 2014, â„–4,
 46. G.İ.İbrahimova, Kərimova R.Ordu-siyaset ilişkisi bağlamında 27 mayıs askeri darbesi sonrası Türkiyede demokrasiye geçiş. Sivilizasiya, 2014, â„–11, s.240-248
 47. Azerbaycan Cumhuriyetinde Devlet Kadın Politikası. Kuresellesen dunyada kadın ve siyaset uluslararası kongresi, İstanbul Aydın University. 16 – 17 Nisan 2015.
 48. Kadınların ilimde katılımı ve liderlik konuları. Ankara, 2015
 49. Erməni kilsəsi və terror (ideoloji aspektlər). Beynəlxalq  Hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-analitik və praktik jurnal, 2015
 50. G.İ.İbrahimova. Siyasi modernləşmə prosesləri kontekstində din və dövlət. BDU, İlahiyyət fakültəsi, elmi məcmuə, 2015
 51. G.İ.İbrahimova. İslam tədrisinin təşkili və ekstremizm təhlükəsi. İslam maarifçiliyi və müasir dövr. AMEA, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və Dini Qurumlarla İş üzrə Komitəsinin  birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən beynəlxalq konfrans, Bakı, 16-17 aprel, 2015
 52. G.İ.İbrahimova, Hüseynova A. Sivilizasiya, 2015, â„– 5 Rəqabət məfhumunun nəzəri çərçivəsi: realist və siyasi iqtisadi yanaşma            
 53. G.İ.İbrahimova. Azərbaycanin sabit inkişafinda ekoloji təhlükəsizlik amilləri. Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi-praktik jurnal, 2015, â„– 3
 54. G.İ.İbrahimova. Heydər Əliyevin dövlətçilik strategiyasinda qadın məsələsi. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 93-cü ildönümünə həsr olunmuş konfrans, Bakı, 2016
 55. G.İ.İbrahimova. Xocalı soyqrımının tanınması Azərbaycan lobbisinin əsas fəaliyyət istiqaməti kimi.  III Türk Dünyası Beynəlxalq Araşdırmaları Simpoziumu, Bakı, 25-27 may, 2016, s.103-108
 56. G.İ.İbrahimova. Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasəti. III Türk Dünyası Beynəlxalq Araşdırmaları Simpoziumu, Bakı, 25-27 may, 2016, s.109-114
 57. G.İ.İbrahimova. Сотрудничество Азербайджана с государствами Южно-Азиатского региона. Sivilizasiya, 2016, â„– 3(27), s.91-103
 58. G.İ.İbrahimova. Avropa İttifaqı enerji təhlükəsizliyində Azərbaycan Respublikasının rolu. Sivilizasiya, 2016, â„– 3(28-30)
AZ283
850Beynəlxal əlaqələr üzrə prorektor

 

Qasımov Səyavuş Kamran oğlu

 

 

Qasımov Səyavuş Kamran oğlu 1984-cü il iyulun 2-də Gədəbəy rayonunun Çalburun kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1990-2001-ci illərdə yerli məktəbdə tam orta təhsil almışdır. 2001-2005-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində bakalavriat, 2005-2007-ci illərdə magistratura səviyyələrində təhsil alıb, hər iki pilləni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2008-2011-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının əyani aspi­ran­tı olmuşdur. Doktorantura təhsilini 2011-2012-ci illərdə Avropa Birliyinin “Erasmus Mundus” proqramı üzrə Yunanıstanın Salonik şəhərində Aleksandr Texnoloji Universitetində davam etdirmişdir. 2017-ci ilin dekabr ayında “Azərbaycan Respublikasının milli maraqları sistemində geosiyasi amil” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edədərk siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

S.K. Qasımov 20-dən çox elmi məqalə dərc etdirmiş və beynəlxalq elmi konfranslarda çıxış etmişdir. Bakı Avrasiya Universitetində tədris olunan “Geosiyasətin müasir problemləri”, “Azərbaycan tarixi” və “Regionda münaqişələr”  fənlərinin tədris proqramlarını tərtib etmişdir.

Əmək fəaliyyətinə 2007-ci ildə Bakı Avrasiya Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında müəllim kimi başlamış, Univer­site­tin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin mütəxəssisi, şöbə müdiri, Universitetin elmi katibi, kafedra müdiri əvəzi və dekan əvəzi vəzifələrində çalışmışdır. Hazırda Universitetin Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru vəzifəsində işləyir.

Elmi əsərləri:

 1. Yaxın şərqdə sülh prosesinin bərpası və bu isiqamətdə İsrailin səyləri /  Magistrantların və gənc tədqiqatçıların Azərbaycan Xalq Cümhiriyyətinin 89-cu il dönümünə həsr olunmuş VI elmi – prakrik konfransının materialları, 2007, s. 279-282
 2. İsrail – Fələstin münaqişəsinin həllində BMT –nin rolu / Magistrantların və gənc tədqiqatçıların Azərbaycan Xalq Cümhiriyyətinin 89-cu il dönümünə həsr olunmuş VI elmi – prakrik konfransının materialları, 2007, s. 282-284
 3. Heydər Əliyevin Neft strategiyası / “Ümummilli lider Hey­dər Əliyevin ideyaları cəmiyyətimizin inkişafı üçün əbədi meyardır” mövzusunda aspirant və dissertantların VII elmi konfransının materialları. Bakı:  Mütərcim, 2008, s. 42-50
 4. Heydər Əliyevin xarici siyasət kursu / “Heydər Əliyevin elmi əsaslara söykənən dövlətçilik konsepsiyası” mövzusunda aspirant və dissertantların elmi konfransının materialları. Bakı: Mütərcim, 2009, s. 70-75
 5. Milli maraqların təsnifatı // Dünyaya Baxış, 2009, â„– 1, s. 101-110
 6. Milli maraqlar: reallaşma mərhələləri və vasitələri // Dünyaya Baxış, 2010, â„– 1, s. 24-28
 7. Milli maraqların reallaşmasında geosiyasi amilin yeri və rolu / Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIV Respublika elmi kon­fran­sının materialları. Bakı: Elm və Təhsil, 2010, s. 116-118
 8. The national interest in international relations theory / The 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference in Corfu. 31.05.2012
 9. Liberalism and the national interest / International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), Thessaloniki, 2012, p. 245-252
 10. Constructivism and the national interest / Современные проб­Ð»ÐµÐ¼Ñ‹ гуманитарных и естественных наук: Материалы Ð¥I международной научно-практической конференции 26-27 июня 2012 г. Ðœ.: Науч.-инф. издат. центр «Ð˜Ð½ÑÑ‚итут стратегических исследований», Спецкнига, 2012, p. 626-633
 11. Classification of the national interest / Международные отно­ÑˆÐµ­Ð½Ð¸Ñ и интеграционные проекты на постсоветском прост­Ñ€Ð°Ð½­ÑÑ‚ве: Материалы международной научно-практиче­ÑÐºÐ¾Ð¹ конфе­Ñ€ÐµÐ½­Ñ†Ð¸Ð¸ (г. Днепропетровск, 18-19 мая 2012 г.): Ð’ 2-Ñ… частях. Ч. 2-я. Днепропетровск, ТОВ «İнновацiя», 2012, p. 17–22
 12.  ÐžÐ±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ взрослого поколения в Азербайджане: поз­Ð½Ð°­Ð½Ð¸Ðµ, реальность и перспективы / Образование для стар­ÑˆÐµ­Ð³Ð¾ поколе­Ð½Ð¸Ñ: Материалы международной методической и на­ÑƒÑ‡Ð½Ð¾-прак­Ñ‚и­Ñ‡Ðµ­ÑÐºÐ¾Ð¹ конференции (Санкт-Петербург, 18-20 марта 2015 г.). СПб: СПбГТУРП, 2015, с.60-70 (şərikli)
 13.  Ulusal çıkarlar ve Dağlık Karabağ sorunu // Bulletin of the Kazakh State Women’s State University, 2016, â„–1 (62), s. 148-156
 14.  İnformasiya cəmiyyətində milli maraqların realizə mərhələləri və vasitələri / III Beynəlxalq türk dünyası araşdırmaları simpoziumu. Bakı, 25-27 May 2016: 4 cildə. IV c. Bakı: Elm və təhsil, 2016, s. 437-440
 15.  Ðš вопросу об истории становления понятия «Ð½Ð°Ñ†Ð¸­Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒ­Ð½Ñ‹Ð¹ интерес» // Этносоциум и межнациональная культура, 2016, â„– 3 (93), c.71-77
 16.  Multikulturalizm siyasi-fəlsəfi konsepsiya kimi / "Multiku­ltura­lizm Azərbaycanın dövlət siyasəti və cəmiyyətin həyat tərzidir" möv­zusunda IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: Ecoprint, 2016, s.446-452 (şərikli)
 17.  Azərbaycan Respublikasının milli maraqları sistemində Xəzər amili // Sivilizasiya, Bakı, 2016, â„– 3, s.145-153
 18.  Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarının konseptual əsasları // Sivilizasiya, Bakı, 2016, cild 5, â„– 4 (32), s.63-69
 19.  Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azər­bay­can Respublikasının milli maraqlarına başlıca təhdid kimi / IV Beynəlxalq türk dünyası araşdırmaları simpoziumu. Niğde, 26-28 aprel 2017. 4 cildə. IV c. Niğde: Bizim Büro matbaacılık, 2017, s.861-868
 20. Milli maraqların formalaşması və qiymətləndirilməsi (konseptual yanaşma) // Geostrategiya, Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2018 â„–01 (43), s.73-76
 21. Beynəlxalq hərbi-siyasi təhlükəsizlik və Azərbaycan // Sivilizasiya, Bakı, 2018, cild 7, â„– 1 (37), s.152-158
 22. Azərbaycanin milli maraqlarinin təmin olunmasında beynəlxalq qurumlarla əməkdaşliğın rolu / V  Халыкаралык Ñ‚yркı əлемı зерттеуллерı симпозиумы. Казаk Кыздар Университети, Алматы, 11-13 казан 2018, III cild, s.  413-417
AZ284
853AZ285
856

 

AZ286
859AZ287
862

ELMİ ŞURA


Universitet Elmi Şurası seçkili orqandır, onun yaradılması və fəaliyyəti  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 yanvar 2011-ci il tarixli 9 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin Nümunəvi Nizamnaməsi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirinin 10 noyabr 1997-ci il tarixli 792 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş  "Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında Əsasnamə" və Universitetin Nizamnaməsi ilə tənzimlənir.

Elmi Şura Universitetin ali özünüidarəetmə orqanıdır və Universitetin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi həyata keçirir. Universitet Elmi Şurasının səlahiyyət müddəti 3 ildir. Elmi Şuranın vaxtından əvvəl yenidən yaranması onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin tələbi ilə həyata keçirilir.

Elmi Şuranın tərkibi bu qaydada müəyyənləşdirilir: Tutduqları vəzifələrinə görə Elmi Şuranın tərkibinə daxil edilənlər: Universitetin rektoru, prorektorlar, elmi katib, departament rəhbərləri, dekanlar, kafedra müdirləri, həmkarlar təşkilatının sədri (əməkdaşların və tələbələrin), şöbə müdirləri və Tələbə-Elmi Cəmiyyətinin sədri. Fakültələrin professor-müəllim və elmi işçilərinin ümumi iclasında gizli səsvermə yolu ilə seçilən üzvlər: onların sayı  Universitetin professor-müəllim və elmi işçilərinin ümumi sayının 3-10%-ni təşkil edir və bu say rektor tərəfindən professor-müəllim və elmi işçilərinin sayından asılı olaraq müəyyənləşdirilir. Ayrılmış yerlər üzrə seçki fakültələrin professor-müəllim və elmi işçilərinin ümumi iclasında gizli səsvermə yolu ilə həyata keçirilir. Professor-müəllim elmi işçilərinin ümumi sayının 2/3 hissəsi iştirak etdikdə iclas səlahiyyətli sayılır.

Fakültəyə ayrılan yerlərə iştirakçılardan 50 %-dən daha artıq çox səs toplayanlar Elmi Şuraya üzv seçilmiş hesab edilirlər. Hər bir əməkdaş şura üzvlüyündən çıxdığı halda boşalan yeri həmin fakültənin nümayəndəsi mövcud qaydada vaxtından əvvəl seçki keçirməklə tuta bilər.

Rektor tərəfindən təyin edilən üzvlər: Elmi Şuranın tərkibinin 10 %-ə qədəri rektor tərəfindən ümumi saya əlavə olaraq təyin edilir. Rektor Universitet Elmi Şurasına sədrlik edir. Tədris işləri üzrə prorektor və elm və tərbiyə işləri üzrə prorektor Elmi Şuranın sədr müavinləridir.

 

Elmi Şuranın səlahiyyətləri:

Universitetin Nizamnaməsini qəbul edir, onda əlavələr və dəyişikliklər aparır, təhsilalanlar (tələbələr), müəllimlər və  əməkdaşlar üçün daxili nizam-intizam qaydalarını təsdiq edir;

Qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq Universitetin fəaliyyətinin təşkili və həyata keçirilməsi ilə bağlı lokal normativ aktları qəbul edir;

Universitetin inkişaf proqramını təsdiq edir;

Universitetin strukturunu müəyyənləşdirir, ona dəyişikliklər və əlavələr edir;

Universitetin kadr hazırlığı istiqamətlərini müəyyən edir, tələbə qəbulu planının layihəsini müzakirə və təsdiq edir;

Hər il Universitetin fəaliyyəti barəsində rektorun hesabatını dinləyir;

Mütəxəssislərin, elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması, onların ixtisaslarının artırılması və yenidən hazırlanması məsələlərinə baxır, təhsil, təlim-tərbiyə və elmi-tədqiqat işləri ilə bağlı məsələləri həll edir;

Elmi Şuranın üzvləri arasından Şuranın katibini seçir, təhsil və elm, sosial-iqtisadi və təsərrüfat fəaliyyətləri üzrə komissiyalar yaradır. Onların hesabatlarını dinləyir və müvafiq qərar qəbul edir;

Şuranın işini təşkil etmək, iclasları hazırlamaq və qərarların həyata keçirilməsinə nəzarət etmək məqsədilə Şura üzvləri içərisindən elmi katib seçir;

Fakültələrin, kafedraların və Universitetin digər struktur bölmələrinin yaradılması, ləğvi, yenidən təşkili barəsində məsələləri həll edir;

Fakültələrin tədris, elmi-tədqiqat və tərbiyə işləri haqqında hesabatını dinləyir;

Universitetin fəxri doktor, professor və digər fəxri adlarını verir;

Universitet əməkdaşlarına professor və dosent elmi adlarının verilməsi barədə vəsatət qaldırır;

Universitet əməkdaşlarını respublikanın fəxri ad və mükafatlarına, orden və medallarına təqdim edir;

Kafedra müdirlərini, professorları, baş elmi işçiləri seçir və onların vaxtından əvvəl tutduqları vəzifələrindən  azad olunmaları məsələlərinə baxır;

Müstəsna hallarda – fakültə Elmi Şuraları olmadıqda və münaqişələr yarandıqda rektorun qərarı ilə fakültə dekanlarını, dosent, baş müəllim və assistentləri, elmi işçiləri seçir və onların vaxtından əvvəl azad olunmaları barəsində məsələlərə baxır.

 

Elmi Şuranın işinin təşkili

Elmi Şura tədris ili və hər semester üçün nəzərdə tutulmuş iş planı üzrə işləyir. Elmi Şuranın iş planı Şura iclasında müzakirə olunub qəbul edilir və rektor tərəfindən təsdiq edilir. Elmi Şuranın iclasları təsdiq edilmiş iş planına uyğun olaraq ayda 1 dəfədən az olmayaraq keçirilir və protokollaşdırılır, Elmi Şuranın sədri və elmi katibi tərəfindən imzalanmaqla elmi katibdə saxlanılır. Elmi Şuranın iclasında qərarlar tədris, elmi və tərbiyə işlərinin bütün məsələləri üzrə açıq səsvermədə sadə səs çoxluğu ilə, professor-müəllim heyətinin, kafedra müdirlərinin, fakültə dekanlarının seçilməsi və geri çağırılması, professor, dosent və fəxri adların verilməsi zamanı isə müəyyən olunmuş qaydada gizli səsvermə yolu ilə qəbul edilir. Elmi Şuranın qərarları yalnız Universitetin rektoru tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra qüvvəyə minir.

Elmi Şuranın qərar çıxarması üçün onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin iştirakı vacibdir. Elmi Şurada iştirak edənlərin ümumi sayının 50%-dən  çoxu müzakirə olunan məsələnin lehinə səs verərsə, qərar qəbul olunmuş hesab edilir. Elmi Şuranın sədri Şuranın qərarlarının icrasının müntəzəm yoxlanılmasını təşkil edir və Şuranın üzvlərinə qəbul olunmuş qərarların yerinə yetirilməsi barəsində məlumat verir.

Elmi katib: Həsənova Nərgiz Surxay qızı

Vəzifə borcları: Elmi Şuranın iş planının layihəsini hazırlayır. Elmi Şuranın işini və iclasların keçirilməsini təsdiq edilmiş plana uyğun təşkil edir. Elmi Şuranın iclaslarını hazırlayır. İclasda müzakirə olunacaq məsələlərə dair lazımi materialları Şura üzvlərinə əvvəlcədən çatdırır. Elmi Şurada baxılacaq məsələlərə dair uyğun sənədləri yoxlayıb qəbul edir. Elmi Şuranın protokollarını tərtib edir və sədrlə birlikdə imzalayır. Həmin protokolların və digər lazımi sənədlərin saxlanılmasını təmin edir. Universitetin əsas fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, onun fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, əməyin təşkilinin yaxşılaşdırılması üzrə planların və proqramların işlənməsində əlaqələndirməni təmin edir. Elmi adların verilməsi ilə əlaqədar Ali Attestasiya Komissiyası ilə əlaqə saxlayır. Elmi ezamiyyədə olan əməkdaşların hesabatlarını müvafiq qaydada qəbul edir. Respublikanın, eləcə də xarici ölkələrin təhsil müəssislərindən daxil olan elmi işlərə rəylərin yazılmasını təşkil edir. Elmi Şuranın qərarlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. İlin sonunda Elmi Şuranın işi haqqında hesabat hazırlayır və Şuranın sədrinə təqdim edir.

 

 

AZ288
865AZ289
1135AZ379
961


BAAU-da bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili qaydaları haqqında 


ƏSASNAMƏ1. Ümumi müddəalar


1.1. Bu Əsasnamə “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun hazırlanmış, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 iyin 2010-cu il tarixli 117 saylı Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili qaydaları”, BAAU (bundan sonra Universitet adlanacaq)  və dövlət standartları əsasında  hazırlanmışdır. Universitetdə bakalavriat təhsilinin məznunu və təşkili qaydaları bu Əsasnamə ilə tənzimlənir.

1.2. Bakalavr hazırlığı ali təhsilin birinci səviyyəsidir və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş bakalavr ixtisaslarının (proqramlarının) təsnifatına uyğun müvafiq ixtisaslar üzrə genişprofilli mütəxəssis hazırlığının həyata keçirilməsini təmin edir.

1.3. Bu Əsasnamə  bakalavriat  səviyyəsində təhsilin məzmununa, ixtisaslar üzrə müvafiq təhsil proqramlarına, eləcə də təhsilalanların hazırlıq səviyyəsinə qoyulan tələbləri müəyyənləşdirir.

1.4. Bu Əsasnamə bakalavr hazırlığının səviyyəsinə qoyulmuş ümumi tələbləri tənzimləməklə Universitetdə  təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, məsuliyyətin, eləcə də kadr hazırlığının səmərəliliyinin artırılmasına, tədris-metodiki təminatın yaxşılaşdırılmasına, təhsil alanların attestasiyasının şəffaflığına, təhsilin keyfiyyət səviyyəsinin ölkədə qəbul olunan təhsil standartları əsasında beynəlxalq və Ümumavropa təhsil sisteminin prinsiplərinə uyğunlaşdırılması şərtilə, respublikanın ali təhsil sisteminin Avropa təhsil məkanına inteqrasiyasına və ölkəmizdə verilmiş təhsil sənədlərinin beynəlxalq təhsil məkanında tanınmasına şərait yaradır.

1.5. Universitetdə bakalavriat təhsil səviyyəsində tam orta təhsil və orta-ixtisas təhsili bazasında ayrı-ayrı ixtisasların təhsil proqramları üzrə geniş profilli ali təhsilli mütəxəssislər hazırlanır. Bakalavriat təhsili başa çatmış ali təhsildir.

1.6. Universitetdə bakalavriat  səviyyəsində əyani forma üzrə təhsilin normativ müddəti 4-5 (qiyabi forma üzrə təhsil müddəti bir il artıqdır) ildir. Bu müddət ayrı-ayrı ixtisasların təhsil proqramları ilə müəyyənləşdirilir.

Bakalavriatı bitirən məzunlara “bakalavr” ali peşə-ixtisas dərəcəsi verilir.

Bakalavriat təhsili almış məzun elmi tədqiqat və ali təhsil müəssisələrində elmi-pedaqoji fəaliyyət istisna olmaqla, bütün digər sahələrdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər. Bu təhsil səviyyəsini bitirən şəxslər təhsillərini magistratura səviyyəsində davam etdirə bilərlər. Bakalavriat səviyyəsində əyani, qiyabi, distant və sərbəst (eksternat) təhsilalma formaları müəyyən edilir. Distant və eksternat formada bakalavr hazırlığı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunan əsasnamələr, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi normalar əsasında həyata keçirilir.

1.7. Bakalavr hazırlığı ali təhsilin dövlət standartının tələblərinə uyğun ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə hazırlanmış təhsil proqramları əsasında həyata keçirilir.

1.8. Universitetdə bakalavriat təhsili ödənişli və ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilir.

1.9. Bakalavriata tələbə qəbulu Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

1.10. Universitetdə xarici ölkə vətəndaşlarının bakalavriata qəbulu müvafiq qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.


2. Universitetdə bakalavriat səviyyəsində təhsilin məzmununa və tədris prosesinin təşkilinə qoyulan tələblər.


2.1. Bakalavriat — ali təhsilin birinci səviyyəsinin tələblərinə uyğun geniş profilli mütəxəssis hazırlığını təmin edən təhsil prosesidir.

2.2. Universitetdə bakalavr hazırlığı ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə təhsil proqramları, onlara müvafiq hazırlanmış tədris planları, fənlər üzrə işçi tədris proqramları (sillabuslar) və digər normativ sənədlər (qiymətləndirmə qaydaları, fərdi tədris planları, dərs cədvəlləri, imtahan cədvəlləri, dərslərin reqlamentləri, təcrübələrin keçirilməsi qaydaları və s.) əsasında həyata keçirilir.

2.3. Bakalavr təhsilinin məzmunu tədris prosesinin planlaşdırılmasını, onun həyata keçirilməsinin forma və metodlarını, tədris yükünün həcmini, tədris mərhələlərinin (semestrlərin) müddətini, tədris növlərini (mühazirə, məşğələ, laboratoriya və s.), ayrı-ayrı fənlərin həcmini və ixtisaslar üzrə təhsil proqramlarına qoyulan tələbləri əhatə edir.

Tədris prosesinin planlaşdırılması və təşkili tədris planları (nümunəvi işçi və fərdi) və fənlər üzrə işçi proqramları Universitetin müəyyənləşdirdiyi sənədlər forması və struktur  əsasında həyata keçirilir.

Fənn proqramları ixtisaslar üzrə ali təhsil proqramlarının tələblərinə uyğun olaraq Universitetin kafedraları  tərəfindən hazırlanır, Universitetin Elm, xarici əlaqələr və metodiki işin təşkili departamentində ekspertiza edilir,  Tədris metodiki Şurada müzakirə olunduqdan sonra müvafiq qaydada  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir. Fənn proqramları üzrə işçi proqramlar (sillabuslar) kafedraların professor-müəllimləri tərəfindən hazırlanır, kafedra iclasında müzakirə olunduqdan sonra  Universitetin Tədris-metodiki Şurasında  təsdiq edilir.

İşçi tədris proqramı (sillabus) — fənnin müvafiq proqramı əsasında hazırlanan və özündə tədris olunan fənnin təsvirini, onun hədəf və məqsədini, qısa məzmununu, dərslərin müddətini və növlərini, tələbənin müstəqil işi üçün tapşırıqları, onların yerinə yetirilməsi müddətini, məsləhət saatlarını, müəllim haqqında məlumatı, müəllimin tələblərini, qiymətləndirmə meyarlarını, aralıq qiymətləndirmə cədvəlini, istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısını özündə əks etdirən sənəddir.

2.4. Universitetdə bakalavriat səviyyəsində tədrisin təşkili ali təhsil pilləsinin dövlət standartının tələblərinə uyğun Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş qaydalar əsasında kredit sistemi (Avropa ölkələrində tətbiq olunan Avropa Kredit Transfer Sistemi  - AKTS) ilə həyata keçirilir.

2.5. Universitetdə bakalavriat səviyyəsində tələbənin fənn üzrə tədris işinin həcminin vaxt ölçüsü kredit vahidləri ilə müəyyənləşdirilir. Bir kredit 30 saata (15 auditoriya və 15 tələbənin sərbəst işi) bərabərdir. Tədris planlarında (tədris proqramlarında) nəzərdə tutulmuş hər bir fənnin tədrisi bir semestrdə başa çatır və imtahanla yekunlaşır (bədən tərbiyəsi fənni istisna olmaqla). Fənlərin adları tədris planlarında təkrarlana bilməz (məsələn,  “İxtisas dili” fənni semestrlərdə təkrarlanarsa,  müvafiq olaraq “İxtisas dili-1”, “İxtisas dili-2”, adlandırılmalıdır).

2.6. Universitetdə tələbələrin fənlər üzrə attestasiyası (biliyinin qiymətləndirilməsi) Azərbaycan Respublikası  Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada çoxballı (100 ballı) sistemlə həyata keçirilir.

2.7. Tədris ili, bir qayda olaraq, iki semestrdən (payız və yaz) ibarətdir. Bundan əlavə, yay tətili müddətində 6 (altı) həftədən çox olmayaraq, yay semestri də təşkil oluna bilər.

2.8. Tədris ilinin müddəti 40 həftədir (o cümlədən 10 həftə imtahan sessiyaları). Hər semestr 20 həftədən (5 həftə imtahan sessiyasına ayrılır) ibarətdir.

2.9. Universitetdə tələbənin auditoriya və auditoriyadankənar həftəlik yükünün həcmi 45 saatdır. Bu zaman auditoriya saatları 30-dan çox olmamalıdır. Əyani forma üzrə məcburi auditoriya dərslərinin maksimal həcmi ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə təhsil proqramları ilə müəyyənləşdirilir. Qiyabi forma üzrə isə tələbələrin auditoriya dərslərinin həcmi ildə 180-240 saat nəzərdə tutulur. Hər tədris ilində təlim müddəti sentyabrın 15-dən başlanır və ixtisas üzrə tədris planına müvafiq olaraq yekunlaşır.

2.10. Bir  akademik  saat  45 dəqiqəyə bərabərdir. Bütün növ dərslər üçün 2 akademik saat müəyyənləşdirilir. Akademik saatlararası fasilə 10 dəqiqəyə bərabərdir.

2.11. Universitetdə bakalavriat səviyyəsində bütün təlim müddətində, ixtisasından asılı olaraq təcrübəyə 8-18 həftə ayrılır. Təcrübənin müddəti Universitet tərəfindən təsdiq edilmiş  tədris planı (tədris proqramı) ilə müəyyənləşdirilir.

2.12. Hər tədris ilində tətil müddəti 8-12 həftə olmaqla Universitetin təsdiq etdiyi tədris proqramları əsasında aparılır.

2.13. Universitetdə bakalavriat səviyyəsində ixtisaslar üzrə təhsil proqramları təhsilalanların dövlət attestasiyası ilə yekunlaşır.

2.14. Universitetdə tədris planının bütün şərtlərini yerinə yetirmiş, o cümlədən nəzərdə tutulmuş cari attestasiyalardan (fənlər üzrə attestasiyalardan) müvəffəqiyyətlə keçmiş tələbələr yekun dövlət attestasiyasına buraxılırlar.

2.15. Yekun attestasiya bütün təhsilalanlar üçün məcburidir, onun hazırlanmasına və təşkilinə ayrılan müddət 6 həftədir.

2.16. Universitetdə yekun attestasiya ixtisas üzrə buraxılış yekun dövlət imtahanı (fənlərarası) və ya buraxılış işinin müdafiəsindən ibarətdir.

2.17. Universitetdə bakalavriat səviyyəsində tələbələrin topladığı kreditlərin sayı 200-dən az olmamalıdır. İxtisaslar üzrə təhsil proqramlarında nəzərdə tutulmuş kreditləri toplayan tələbə həmin proqramı mənimsəmiş hesab edilir. Universitetdə bakalavriat səviyyəsinin tədris proqramı üzrə tədris planını tam yerinə yetirmiş şəxslərə yekun Dövlət Attestasiya Komissiyasının qərarı əsasında “bakalavr” ali peşə-ixtisas dərəcəsi verilir.

2.18. Universitetdə yekun attestasiyanın təşkili və keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydalar, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmr və sərəncamları əsasında aparılır.

2.19. Bakalavriat səviyyəsini bu və ya digər səbəbdən başa vurmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş formada müvafiq arayış verilir.

2.20. Tələbələrin peşə maraqlarını təmin etmək məqsədi ilə tədris planlarına seçmə fənlər daxil edilir.

2.21. Universitetdə bakalavriat səviyyəsində təhsilin məzmunu bir-biri ilə əlaqəli nəzəri və təcrübi hazırlıqla müəyyənləşdirilir.

Departament rəhbərləri, fakültə dekanları və kafedra müdirləri  bakalavrın nəzəri hazırlığı humanitar və ixtisasın peşə hazırlığı fənlərinin mühazirə, məsləhət, məşğələ, sərbəst iş və digər şəkildə öyrənilməsi işini təşkil edir.

Kafedra müdirləri bakalavrın praktiki hazırlığı nəzəri biliklərin laboratoriya, məşğələ, tədris və elmi tədqiqat işləri, kurs işi və kurs layihəsi, tədris və istehsalat təcrübələri, həmçinin buraxılış işlərinin yerinə yetirilməsini təmin edir və bakalavrların tədris işlərinin təşkilinə görə birbaşa məsuliyyət daşıyırlar.

2.22. Kredit sistemi ilə tədrisin təşkilində tələbənin sərbəst işi mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə, mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir.

Tələbənin sərbəst işinə ayrılan vaxtın həcmi fənnin mənimsənilməsinə ayrılan ümumi vaxtın 50 faiz  olmalıdır.

Tələbənin sərbəst işi müəllimin auditoriyadankənar rəhbərliyi ilə və müstəqil şəkildə həyata keçirilir. Müəllimin rəhbərliyi ilə yerinə yetirilən sərbəst işin həcmi sərbəst iş üçün ayrılmış vaxtın 50 faizini təşkil etməlidir.

Müəllimin rəhbərliyi ilə aparılan sərbəst iş cari məsləhətlər, referat və ev tapşırıqlarının yoxlanılmasından, eləcə də fənnin mənimsənilməsinə dair tapşırıq və tövsiyələrin verilməsindən və s. ibarətdir. Sərbəst işlərin nəticələri müvafiq kafedraların iclaslarında müzakirə edilməli və işlənilmə dərəcələri müəyənləşdirilməlidir.

Universitetdə tələbələrin sərbəst işlərinin təşkili Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq qaydalar, Universitetin Nizamnaməsi və bu Əsasnamə ilə tənzimlənir.

2.23. Universitetdə bakalavriat səviyyəsi üzrə təhsil proqramlarında aşağıdakı fənn bölümləri nəzərdə tutulmalıdır:

- humanitar fənlər;

- ixtisasın peşə hazırlığı fənləri.

Humanitar fənn bölümü sosial idrakın müxtəlif sahələri üzrə elmi dünyagörüşlərin formalaşmasını təmin etməlidir.

İxtisasın peşə hazırlığı fənləri ixtisasa dair standart və qeyri-standart məsələləri həll etmək üçün lazımi bilik, bacarıq və vərdişlərin əldə olunmasını təmin etməlidir.

Ümumi auditoriya saatlarının 15-20 faizi humanitar fənlərin, 80-85 faizi isə peşə hazırlığını təmin edən fənlərin tədrisinə ayrılır.

Humanitar fənn bölümünə məcburi fənlər kimi “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan dili” (xarici dildə təhsil alanlar üçün), “Xarici dil” fənləri daxildir.

2.24. Universitetdə bakalavr təhsil proqramlarının fənn bölümlərinə seçmə fənlər daxildir. Seçmə fənlərə ayrılan saatların həcmi Universitetin təsdiq etdiyi tədris proqramlarına uyğun müəyyənləşdirilir.

2.25. Universitet  təhsil proqramında nəzərdə tutulmuş illik orta dərs yükü həddini və təlimin minimum məzmununu saxlamaqla, təhsil materialının mənimsənilməsinə ayrılmış saatların həcmini fənn bölümləri arasında 5 faiz, fənn bölümləri daxilində isə 20 faizə qədər dəyişə bilər.

2.26. Bakalavriat səviyyəsində təkrar ali təhsil alanlar üçün Universitet əsas təhsil proqramlarına uyğun həmin ixtisas üzrə xüsusi (qısaldılmış) proqramlar da tətbiq edir.

Xüsusi (qısaldılmış) təhsil proqramları müvafiq ixtisaslar üzrə ali təhsil proqramlarının bazaları əsasında tərtib olunur.

Bu proqramlar üzrə təhsil qısaldılmış müddətdə başa çatdırılır. Təhsil proqramlarına yalnız ixtisasın peşə hazırlığı fənləri daxil edilir.

Xüsusi (qısaldılmış) proqramla təhsilalanların əvvəllər ayrı-ayrı fənlərdən (məzmunda dəyişiklik olmadığı halda) aldıqları qiymətlər nəzərə alına bilər.

2.27. Orta ixtisas təhsili müəssisələrini yüksək nəticələrlə başa vuran və “subbakalavr” dərəcəsi alan şəxslər bakalavr səviyyəsində təhsillərini davam etdirdikdə, orta ixtisas təhsili pilləsində müvafiq fənlər üzrə onların topladıqları kreditlər müəyyən olunmuş qaydada Universitet tərəfindən nəzərə alınır.


3. Universitetdə bakalavr hazırlığında resurs təminatına qoyulan tələblər


3.1. Universitetdə prorektor, department rəhbəri, fakültə dekanı və kafedra müdiri  bakalavriat səviyyəsində ixtisaslar üzrə təhsil proqramlarını həyata keçirən professor-müəllim heyətinin ixtisası, elmi adı və dərəcəsi, elmi-tədqiqat işlərinin yönümü tədris etdikləri fənnə uyğunluğunu müəyyənləşdirməyə cavabdehlik daşıyır.

3.2. Universitetdə bakalavriat səviyyəsində təhsil proqramlarının həyata keçirilməsinin əsas şərti professor-müəllim heyətinin ən azı 50 faizinin elmi adı və elmi dərəcəsinin olması, o cümlədən 10 faizinin elmlər doktoru, professor olmasıdır.

3.3. Bakalavriat səviyyəsində təhsil proqramlarının elmi-metodiki, informativ, maddi-texniki vəsaitlərlə təminatı lisenziya və akkreditasiyaya qoyulan normativ tələblərə uyğun olmalıdır.

 

4. Universitetdə bakalavr dərəcəsi almış məzunun hazırlıq səviyyəsinə qoyulan tələblər.


4.1. Universitetdə “Bakalavr” dərəcəsi almış məzunlar:

- təhsil aldıqları ixtisas üzrə təhsil proqramı əsasında qazanılmış bilik və bacarıqlarını əmək fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində tətbiq etməyi bacarmalı;

- humanitar və ixtisasın peşə hazırlığı sahəsində əsas bilikləri mənimsəməli, onlardan peşə və sosial fəaliyyətin müxtəlif sahələrində istifadə etməyi, sosial əhəmiyyətli məsələləri və prosesləri araşdırmağı bacarmalı;

- təhsil proqramına uyğun tədris olunan fənlər üzrə müvafiq hazırlığa malik olmalı, qazanılmış nəzəri bilikləri təcrübədə tətbiq etməyi bacarmalı;

- əmək fəaliyyətində ixtisasa dair məsələləri həll etmək bacarığına malik olmalı;

- peşə fəaliyyətində qarşıya çıxan məsələləri optimal həlletmə qabiliyyətinə malik olmalı;

- əmək fəaliyyətində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməyi bacarmalıdırlar.

AZ321
964

 

 

BAAU-da magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr"  

dərəcələrinin verilməsi qaydaları haqqında

ƏSASNAMƏ

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2010-cu il 12 may tarixli 88 nömrəli

qərarı ilə təsdiq  edilmişdir

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Əsasnamə  "Təhsil  haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 may 2010-cu il  tarixli 88 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi qaydaları” (bundan sonra qaydalar), BAAU-nun (bundan sonra Universitet adlandırılan) Nizamnaməsi və digər qanunvericilik aktlarına uyğun hazırlanmışdır.

1.2. Universitetdə dövlət təhsil standartları əsasında ali təhsilin magistratura səviyyəsində təhsilin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi bu Əsasnamə ilə tənzimlənir.

1.3. Magistr hazırlığı ali təhsilin ikinci səviyyəsi olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş magistr ixtisaslaşmalarının (proqramlarının) təsnifatına uyğun müvafiq ixtisaslaşmalar üzrə mütəxəssis hazırlığının həyata keçirilməsini təmin edir. Bu səviyyədə bakalavr təhsili bazasından ayrı-ayrı ixtisasların ixtisaslaşmaları üzrə müvafiq təhsil proqramları əsasında mütəxəssislər hazırlanır.

1.4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi Qaydalar şamil edilməklə, Universitetdə magistratura səviyyəsində təhsilin məzmununa, ixtisasların ayrı-ayrı ixtisaslaşmaları üzrə müvafiq təhsil proqramlarına, eləcə də təhsilalanların hazırlıq səviyyəsinə qoyulan tələbləri müəyyənləşdirir.

1.5. Bu Əsasnamə mütəxəssis hazırlığının səviyyəsinə ümumi tələblər qoymaqla, Universitetdə  təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, məsuliyyətin, eləcə də kadr hazırlığının səmərəliliyinin artırılmasına, tədris-metodiki təminatın yaxşılaşdırılmasına, təhsilalanların attestasiyasının şəffaflığına, təhsilin keyfiyyət səviyyəsinin ölkədə qəbul olunan təhsil standartları əsasında beynəlxalq və ümumavropa təhsil sisteminin prinsiplərinə uyğunlaşdırılması şərtilə, respublikanın ali təhsil sisteminin Avropa təhsil məkanına inteqrasiyasına və ölkəmizdə verilmiş təhsil sənədlərinin beynəlxalq təhsil məkanında tanınmasına şərait yaradır.

1.6.  Universitetdə  magistratura səviyyəsində əyani və qiyabi təhsilalma formaları  müəyyən edilir.

1.7.  Universitetdə magistratura səviyyəsində əyani forma üzrə təhsilin normativ müddəti 1,5-2 (qiyabi forma üzrə təhsil müddəti altı ay artıqdır) ildir. Bu müddət ayrı-ayrı ixtisaslaşmaların təhsil proqramları ilə müəyyənləşdirilir.

1.8. Universitetdə  magistratura təhsili ödənişli və ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilə bilər.

1.9. Universitetdə magistratura Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin razılığı əsasında Azərbaycan  Respublikasının  Təhsil  Nazirliyi tərəfindən  yaradılır.

1.10. Universitetdə magistraturaya tələbə qəbulu  Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası  tərəfindən  müəyyən  edilmiş  qaydada  həyata keçirilir.

1.11. Xarici ölkələrin vətəndaşlarının magistraturaya qəbulu müvafiq qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.

 

2. Universitetdə magistratura səviyyəsində təhsilin məzmununa və tədris prosesinin təşkilinə qoyulan tələblər

 

2.1. Magistratura – ali təhsilin ikinci səviyyəsinin tələblərinə uyğun olaraq, yüksək ixtisaslı, sərbəst yaradıcılıq fəaliyyəti göstərə biləcək mütəxəssislərin hazırlığını təmin edən təhsil prosesidir.

2.2. Universitetdə magistr hazırlığı ixtisasın ayrı-ayrı ixtisaslaşmaları üzrə təhsil proqramı, ona müvafiq hazırlanmış tədris planı, fənlə rüzrə işçi proqramlar (sillabuslar) və digər normativ sənədlər (qiymətləndirmə qaydaları, fərdi tədris planları, dərs cədvəlləri, imtahan cədvəlləri, dərslərin reqlamentləri, təcrübənin keçirilməsi qaydaları və s.) əsasında həyata keçirilir.

2.3. Magistr təhsilinin məzmunu tədris prosesinin və elmi tədqiqat işlərinin planlaşdırılmasını, onun həyata keçirilməsinin forma və metodlarını, tədris yükünün həcmini, tədris mərhələlərinin (semestrlərin) müddətini, tədris növlərini (mühazirə, məşğələ, laboratoriyavə s.), ayrı-ayrı fənlərin həcmini, ixtisasın ixtisaslaşmaları üzrə təhsil proqramında qoyulan tələbləri əhatə edir.

Tədris prosesinin və elmi-tədqiqat işlərinin planlaşdırılması, təşkili tədris planı (nümunəvi işçi və fərdi), fənn proqramları və ona müvafiq hazırlanmış fənlər üzrə işçi proqramları əsasında həyata keçirilir. Bu planların forma və strukturu Universitet tərəfindən müəyyənləşdirilir.

Fənn proqramları müvafiq ixtisasın təhsil proqramlarının tələblərinə uyğun olaraq Universitet tərəfindən hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir. Fənlər üzrə işçi proqramları (sillabuslar) isə Universitet tərəfindən hazırlanır və təsdiq edilir.

İşçi tədris proqramı (sillabus) - fənnin müvafiq proqramı əsasında hazırlanan və özündə tədris olunan fənnin təsvirini, onun hədəf və məqsədini, qısa məzmununu, dərslərin müddətini və növlərini, tələbənin müstəqil işi üçün tapşırıqlarını, onların yerinə yetirilməsi müddətini, məsləhət saatlarını, müəllim haqqında məlumatı, müəllimin tələblərini, qiymətləndirmə meyarlarını, aralıq qiymətləndirilmə cədvəlini, istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısını əks etdirən sənəddir.

2.4. Universitetdə magistratura səviyyəsində təhsilin məzmunu bir-biri ilə əlaqəli nəzəri təlimdən, pedaqoji və peşəkar hazırlıqdan, eləcə də elmi tədqiqat işlərindən ibarətdir.

Universitetdı magistrin  nəzəri  təlimi və pedaqoji hazırlığı humanitar, ixtisas və ixtisaslaşma fənlərinin mühazirə, məşğələ, seminar, məsləhət, sərbəst iş, pedaqoji təcrübə və s. formada öyrənməsi ilə təmin olunur.

Magistrin elmi tədqiqat sahəsində hazırlığı konkret tədqiqat fəaliyyətinin tələblərinə uyğun olaraq, müasir üsullarla araşdırmaların aparılması və dissertasiya işinin hazırlanması ilə təmin olunur.

2.5. İxtisasın ayrı-ayrı ixtisaslaşmaları üzrə təhsil proqramının strukturu tədris (humanitar və ümumi hazırlıq, eləcə də ixtisaslaşma fənləri) və elmi tədqiqat hissəsindən ibarətdir.

2.6. Universitetdə magistratura səviyyəsində tədrisin təşkili ali təhsil pilləsinin dövlət standartının tələblərinə uyğun Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş qaydalar əsasında kredit sistemi (Avropa ölkələrində tətbiq olunan AKTS – Avropa Kredit Transfer Sistemi) ilə həyata keçirilir.

2.7. Universitetdə tələbələrin fənlər üzrə attestasiyası (biliyinin qiymətləndirilməsi) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada çoxballı (100 ballı) sistemlə həyata keçirilir.

2.8. Universitetdə tədris ili, bir qayda olaraq, iki semestrdən (payız və yaz) ibarətdir. Bundan əlavə, yay tətili müddətində 6 (altı) həftədən çox olmayaraq, yay semestri də təşkil oluna bilər.

2.9. Universitetdə əyani formanın təhsil müddətində nəzəri tədrisə - 45, elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji təcrübələrə - 8, imtahan sessiyalarına isə 15 həftə ayrılır. Bu zaman auditoriya saatları 12-16 həftədir.

Dissertasiya işinin  hazırlanması və müdafiəsinə 12, tətillərə isə 14 həftə ayrılır.

2.10. Tələbənin auditoriya və auditoriyadankənar (bütün tədris, elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji) həftəlik yükünün həcmi 45 saatdır. Bu zaman dərslər 12-16 saat təşkil edir.

Qiyabi forma üzrə isə tələbələrin auditoriya dərslərinin həcmiildə 120-160 saat nəzərdə tutulur. Hər tədris ilində təlim müddəti 15 sentyabr tarixindən başlanır və tədris planına müvafiq olaraq yekunlaşır.

2.11. Bir akademik saat - 45 dəqiqəyə bərabərdir. Bütün növ dərslər üçün 2 akademik saat müəyyənləşdirilir. Akademik saatlararası fasilə 5 dəqiqədən az olmamalıdır.

2.12. Universitetdə magistratura üzrə aparılan elmi-tədqiqat işləri axtarış və tətbiqi xarakterli işlər olmalıdır.

2.13. Universitetdə magistrantlara elmi rəhbərlik, bir qayda olaraq, həmin təhsil müəssisəsində çalışan professor-müəllim heyətinin elmi adı və ya elmi dərəcəsi olan nümayəndələri və ya həmin şərtləri ödəyən digər müəssisə və təşkilatlarda çalışan şəxslər tərəfindən həyata keçirilir. Bir nəfərə 5-dən çox magistranta rəhbərlik etməyə icazə verilmir. Magistrantın elmi-tədqiqatının yönümü müxtəlif elmlərin qovuşmasından ibarət olduğu halda, ona elmi rəhbərlə yanaşı, elmi məsləhətçi də təyin oluna bilər.

 

3.  Universitetdə magistrlik dissertasiyalarının  müdafiəsi  üzrə ixtisaslaşdırılmış şuralar

 

3.1. Universitetdə ali təhsilin magistratura səviyyəsində təhsilin yekun mərhələsi magistrlik dissertasiyasının müdafiəsidir (ixtisasdan asılı olaraq buraxılış  imtahanı da ola bilər).

3.2. Magistratura səviyyəsini bitirən şəxslərə "magistr" ali elmi-ixtisas dərəcəsi verilir. "Magistr" dərəcəsi magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi üçün Universitet tərəfindən yaradılmış  ixtisaslaşdırılmış şuraların  qərarı əsasında verilir. Bu təhsil səviyyəsini bitirən şəxslər təhsillərini doktoranturada davam etdirə bilərlər.

3.3. Universitetdə ixtisaslaşdırılmış şuraların yaradılması və onun işinin təşkili qaydası Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq qaydalarla  müəyyən olunur.

4. Magistraturada yekun attestasiya.

4.1. Universitetdə tədris planının bütün şərtlərini  yerinə yetirmiş tələbələr yekun attestasiyaya buraxılırlar.

4.2. Yekun attestasiya magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi və ixtisas fənləri üzrə imtahanlardan ibarətdir. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi ixtisaslaşdırılmış şuraların iclaslarında aparılır.

4.3. Universitetdə magistrlik dissertasiyasının məzmunu, yazılması, təqdim edilməsi və müdafiəsi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən  qoyulmuş tələblərə uyğun  müəyyənləşdirilir.

4.4. Universitetdə magistratura səviyyəsinin təhsil proqramı üzrə tədris planını tam yerinə yetirmiş və magistr ali elmi-ixtisas dərəcəsi almış şəxslərə müəyyən olunmuş formada dövlət nümunəli diplom verilir.

4.5. Magistratura səviyyəsini bu və ya digər səbəbdən başa vurmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada arayış verilir.

AZ322
967

Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul

qaydaları haqqında


ƏSASNAMƏ

 

 

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Əsasnamə «Təhsil haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu, Azərbaycan Respublikası NK-nın 01.07.2010-cu il tarixli 129 saylı “Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul qaydaları” haqqında  qərarı, Bakı Avrasiya Universitetinin  (bundan sonra Universitetin) Nizamnaməsin əsasında hazırlanmışdır. Universitetdə  doktoranturanın yaradılmasına qoyulan tələblər və doktoranturaya qəbul qaydaları müəyyən edilmişdir.

1.2. Universitetdə   yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi olan doktorantura yolu ilə həyata keçirilir və müvafiq elmi dərəcələrin (elm sahələri göstərilməklə, fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru) verilməsi ilə başa çatır.

1.3. Doktoranturada təhsil fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə həyata keçirilir.

1.4. Doktoranturada təhsilalma əyani (istehsalatdan ayrılmaqla) və qiyabi (istehsalatdan ayrılmamaqla) formalar üzrə həyata keçirilir.

1.5. Doktorantura təhsilini həyata keçirən Universitet  elmi və elmi-pedaqoji kadr hazırlığını dissertantlıq (dissertantura) yolu ilə də reallaşdırır.

 1.6. Doktoranturada təhsil dövlət hesabına  sifarişli və (və ya) ödənişli əsaslarla həyata keçirilir.

1.7. Universitetdə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturada əyani təhsil müddəti 3 il, qiyabi 4 il, dissertantlıq yolu ilə  isə  4 ildir. Elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturada əyani təhsil müddəti 4 il, qiyabi 5 il, dissertantlıq yolu ilə 5 ildir. Müstəsna hallarda bütün təhsil formaları üzrə təhsil müddəti uzadıla bilər.

1.8. Doktoranturaya illik qəbul və dissertantların təhkimolunma planları Universitetin sifarişi əsasında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəyləri əsasında təsdiq edilir.

1.9. Doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə təhsilini başa çatdırmış məzunlara Universitetin müvafiq arayışı və imtahanların verilməsi haqqında vəsiqə verilir.

1.10. Universitetdə doktoranturaya   elmi-metodik   fəaliyyətinə  rəhbərliyi   və  nəzarəti Magistratura və Doktorantura şöbəsi həyata keçirir.


 

2. Universitetdə Doktoranturanın yaradılması.


 

2.1. Doktoranturaların   yaradılması   haqqında  vəsatət   Universitetin  sifarişi   əsasında Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəyləri əsasında təsdiq edilir.

2.2. Vəsatətə Universitetin  Elmi şurasının qərarı əlavə olunur. Qərarda doktorantura təhsili üçün nəzərdə tutulan ixtisasların siyahısı və müvafiq elmi potensialın mövcudluğu göstərilir.

2.3. Universitet  doktoranturanın yaradılması üçün  mövcud elmi potensial, elm və innovasiya sahəsində əldə etdikləri göstəricilər haqqında məlumatları bu Əsasnamənin 2.1. bəndində göstərilən hökumət qurumlarına təqdim edir.

2.4. Universitetin  elmi potensialının müəyyənləşdirilməsi üçün aşağıdakı məlumatlar təqdim edilir:

- təşkilati-hüquqi statusu və əsas elmi istiqamətlərini əks etdirən ümumi məlumat;

- elmi və elmi-pedaqoji kadr potensialı haqqında məlumat;

- fundamental tədqiqatların səviyyəsi və prioritet istiqamətləri üzrə əldə olunmuş son nailiyyətlər haqqında məlumat;

- dövlət proqramlarının həyata keçirilməsində iştirak haqqında məlumat;

- maddi-texniki baza (humanitar profilli sahələr üçün kitabxanalar, xüsusi fondlar, arxivlər və s.) haqqında məlumat;

- dərc olunmuş elmi işlər, alınmış patentlər, elmi və texnoloji işləmələr, təşkil olunmuş beynəlxalq və milli tədbirlər, həyata keçirilmiş proqram və layihələr, innovasiya sahəsində fəaliyyətin nəticələri haqqında məlumat;

- təhsilin bütün pillələri üçün nəşr olunmuş dərs vəsaitləri, digər təşkilatlarla birgə həyata keçirilən proqram və layihələr haqqında məlumat;

- beynəlxalq və ikitərəfli proqramlar çərçivəsində xarici elmi qurumların fəaliyyətində iştirakı əks etdirən əməkdaşlıq haqqında məlumat.

Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində doktoranturnın yaradılması üçün həmin müəssisələrin   fəaliyyətini əks etdirən digər məlumatlar da təqdim edilə bilər.

 


3. Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorantura.


 

3.1. Universitetə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya ali təhsilin magistratura səviyyəsini bitirən  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları müsabiqə əsasında qəbul olunurlar.

3.2. Doktoranturanın (keçmiş aspiranturanın) tam kursunu bitirən şəxs eyni ixtisas üzrə təkrarən doktoranturaya qəbul oluna bilməz.

3.3. Universitetdə  Doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

- ərizə (doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi müəssisənin və yaxud təşkilatın rəhbərinin adına);

- kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;

- tərcümeyi-hal;

- 2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə);

- iş yerindən xasiyyətnamə;

- iş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından çıxarış;

- çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat;

- ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə);

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

 

3.4. Sənədlərin qəbulu forması, qaydaları, qəbul planı və imtahanların keçirilmə müddəti haqqında kütləvi informasiya vasitələrində qəbulu həyata keçirən müəssisə tərəfindən müvafiq elan verilir.

3.5. Universitetdə  Doktoranturaya qəbul Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən müddətlərdə hər il keçirilir.

3.6. Universitetdə sənədlərin qəbulu üçün rektorun (və ya prorektorun) sədrliyi ilə qəbul komissiyası yaradılır. Qəbul komissiyası fakültə, kafedra, şöbə, bölmə, laboratoriya rəhbərlərindən, aparıcı əməkdaşlardan və bir qayda olaraq, doktorantların nəzərdə tutulan rəhbərlərindən təşkil olunur.

3.7. Doktoranturaya qəbul olmaq istəyən şəxslərin ixtisas uyğunluğu qəbul komissiyası tərəfindən müəyyən edilir.

3.8. Universitetdə Doktoranturaya qəbul olmaq istəyən şəxslə nəzərdə tutulan elmi rəhbər müsahibə keçirir və rəhbərliyi həyata keçirmək barədə razılıq və ya imtina qərarını yazılı surətdə qəbul komissiyasına təqdim edir.  İmtina olunduğu halda digər elmi rəhbər təklif edilir.

3.9. Universitet Qəbul komissiyası nəzərdə tutulan rəhbərin rəyi və təqdim edilən digər sənədlər əsasında imtahanlara buraxılmaq haqqında qərar qəbul edir və bu barədə bir həftədən gec olmayaraq iddiaçıya bildiriş göndərir. Bildiriş doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi Universitet  rəhbəri tərəfindən imzalanır və bu bildiriş iş yerindən məzuniyyət almaq hüququ verir.

3.10. Doktoranturaya qəbul olmaq istəyənlər ixtisas fənnindən, xarici dildən (rus dili istisna olmaqla, seçim sərbəst və ya ixtisasa uyğun olmalıdır) və fəlsəfədən ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üçün qüvvədə olan tədris proqramları həcmində qəbul imtahanları verirlər.

3.11. Qəbul imtahanlarını keçirmək məqsədi ilə Universitetdə müvafiq fənlər üzrə imtahan komissiyaları yaradılır.

3.12. İxtisas fənnindən qəbul imtahanını doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi Universitet rektoru tərəfindən yaradılan komissiya həyata keçirir. Komissiyanın tərkibində müvafiq ixtisas üzrə ən azı iki elmlər doktoru və ya professor olmalıdır. Nəzərdə tutulan rəhbərlər də komissiyanın üzvü ola bilərlər. Komissiyanın sədri  Universiytetin rektoru, yaxud prorektoru təyin edilir. Müstəsna hallarda, bəzi ixtisaslar üzrə elmlər doktorları və professorlar olmadıqda, komissiyanın tərkibinə fəlsəfə doktorları (elmlər namizədləri), dosentlər, xarici dil üzrə isə elmi (alimlik) dərəcəsi olmayan təcrübəli mütəxəssislər daxil edilə bilər.

3.13. Bərabər ballar toplandığı halda, müsabiqədə ixtisas fənnindən daha yüksək qiymət alan və çap edilmiş elmi əsərləri olan şəxslərə üstünlük verilir.

3.14. Universietdə  yaradılmış qəbul komissiyaları imtahanların nəticələri əsasında müvafiq qərar qəbul edirlər.

3.15. Universitet Elmi şurası doktorantların dissertasiya mövzularını və elmi rəhbərlərini onların qəbul komissiyaları tərəfindən doktoranturaya qəbul olunmaları haqqında qərar qəbul etdikləri gündən 1 aydan gec olmamaq şərtilə təsdiq edir.

3.16. Universitetdə  Doktoranturaya qəbul təsdiq edilmiş plan əsasında Universitetin  Nizamnaməsinə və bu Əsasnaməyə uyğun olaraq rəsmiləşdirilir.

3.17. Doktoranturaya qəbul haqqında qərarın (əmrin) surəti doktoranturaya istehsalatdan ayrılmaqla qəbul olunmuş şəxs ilə işəgötürən arasında olan əmək müqaviləsinə xitam vermək üçün əsasdır.

3.18. Doktoranturaya istehsalatdan ayrılmaqla qəbul olunan şəxslərin əmək kitabçası Universitetə  təqdim edilir.

3.19. Doktoranturaya qəbul haqqında qərarda (əmrdə) doktorantın dissertasiyasının mövzusu, təhsil müddəti və rəhbəri (rəhbərləri) göstərilir və onlara bu haqda məlumat verilir. Bir qayda olaraq, doktorantın elmi rəhbəri elmlər doktoru və ya professor olur.

3.20. Müstəsna hallarda, Universitetin  Elmi şurasının qərarı əsasında müvafiq ixtisasa malik fəlsəfə doktorları (elmlər namizədləri) da doktorantlara elmi rəhbərlik işinə cəlb oluna bilərlər.

3.21. Müxtəlif ixtisasları əhatə edən mövzular üzrə elmi tədqiqatlar apararkən doktoranta iki elmi rəhbər, yaxud rəhbər və məsləhətçi təyin oluna bilər. Onlardan biri fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi)  da ola bilər.

3.22. Elmi rəhbər doktoranta elmi iş üzrə məsləhətlər verir, doktorantın təsdiq edilmiş fərdi iş planına (tədris proqramına) uyğun fəaliyyətinə rəhbərlik edir və dissertasiya işinin müəyyən olunmuş vaxtda keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.

3.23. Bir elmi rəhbərə təhkim olunan doktorantların sayı 5 nəfərdən artıq olmamaq şərtilə, Universitet Elmi şurası tərəfindən müəyyən olunur və Universitetin fəaliyyətini tənzimləyən Nizamnaməyə  və bu Əsasnaməyə uyğun olaraq rəsmiləşdirilir.

3.24. Hər bir doktoranta görə elmi rəhbərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əmək haqqı ödənilir.

3.25. Doktoranturada təhsil müddətində doktorant Universitetin Elmi şurası tərəfindən təsdiq edilmiş fərdi iş planı əsasında fəaliyyət göstərir.

3.26. Doktorantların Universitetdən başqa ali təhsil müəssisələrinə, elmi təşkilatlara, həmçinin əyani təhsildən qiyabiyə və əksinə keçirilməsi Universitet  Elmi şurasının qərarı ilə onun fəaliyyətini tənzimləyən Nizamnaməyə və bu Əsasnaməyə) uyğun olaraq həyata keçirilir.

3.27. Doktorant təhsil müddətində:

- peşə biliklərinə dərindən yiyələnməli;

- müstəqil elmi tədqiqat işi aparmaq vərdişləri əldə etməli;

- elmi tədqiqatlar aparmaq metodologiyasını mənimsəməli;

- fərdi iş planını tam yerinə yetirməli;

- ixtisas fənnindən (həmçinin ixtisas uyğunluğu nəzərə alınmaqla, digər fəndən), informatikadan və xarici dildən doktorluq imtahanlarını verməli;

- elmi tədqiqatlarının nəticələrini əks etdirən məqalələr dərc etdirməli;

- elmi tədqiqatlarının nəticələrini aprobasiya etdirməli;

- elmi tədqiqat işini bitirməlidir.

3.28. Doktorant fərdi iş planının yerinə yetirilməsi barədə vaxtaşırı şöbə, bölmə, kafedra, laboratoriya iclaslarında hesabat verir.

3.29. Doktorantlar dissertasiya mövzusu üzrə tədqiqat işi aparmaq üçün Universitetin elmi işçiləri ilə bərabər kitabxanadan, laboratoriyadan, mövcud avadanlıqlardan istifadə etmək, ezamiyyətlərə, o cümlədən, xarici ölkələrə getmək, ekspedisiyalarda iştirak etmək hüququna malikdirlər.

3.30. Doktorantlar ildə bir dəfədən az olmamaq şərtilə, Universitet tərəfindən təsdiq olunmuş attestasiya haqqında əsasnamələrə uyğun olaraq, attestasiyadan keçməlidirlər. Attestasiyanın keçirilmə müddəti Universitein rektoru tərəfindən müəyyən edilir. Doktorantın növbəti tədris ilində təhsilini davam etdirməsi attestasiyanın nəticəsinə əsasən müəyyənləşir.

3.31. Universitetin Elmi şurasında doktorantların elmi rəhbərlərinin vaxtaşırı hesabatları dinlənilir.

3.32. Doktoranturada fərdi iş planını yerinə yetirən və elmi tədqiqat işini bitirən şəxslər «Fəlsəfə doktoru» elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müdafiəsinə buraxılırlar.

3.33. Universitetin prorektoru doktorantlara fərdi iş planının yerinə yetirilməsində, zəruri avadanlığın, həmçinin elmi-tədqiqat işinin mövzusu ilə bağlı materialların əldə edilməsində yardım göstərməlidir.

3.34. Dövlət sifarişi əsasında əyani təhsil alan doktorantlara qanunvericiliklə müəyyən olunmuş məbləğdə təqaüd ödənilir və hər il məzuniyyət verilir. Fərdi iş planını müvəffəqiyyətlə yerinə yetirən doktorantlara müxtəlif adlı təqaüdlər və ya Universitetin  daxili imkanları hesabına əlavə ödənişlər təyin oluna bilər.

3.35. Əyani təhsil alan doktorantlar elmi rəhbərin razılığı ilə Universitetdə 0,5 ştat vahidi ilə müvafiq elmi və ya elmi-pedaqoji işlərə cəlb oluna bilərlər.

 

 

4. Elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktorantura.


 

4.1. Elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturaya seçdikləri sahədə elmi və ya elmi-pedaqoji nailiyyəti olan, fundamental tədqiqatları yüksək səviyyədə aparmağa qadir və “Fəlsəfə doktoru” (elmlər namizədi) elmi (alimlik) dərəcəsi olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları qəbul edilirlər.

4.2. Doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

- ərizə (doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi müəssisənin və yaxud təşkilatın rəhbərinin adına);

- kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;

- tərcümeyi-hal;

- 2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə);

- iş yerindən xasiyyətnamə;

- əmək kitabçasından çıxarış;

- çap olunmuş elmi işlərin siyahısı;

- «Fəlsəfə doktoru» və ya «Elmlər namizədi» elmi (alimlik) dərəcəsi diplomunun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;

- ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərinin tanınması haqqında şəhadətnamə);

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

4.3. Universitetin  Elmi şurası «Elmlər doktoru» elmi dərəcəsinə iddiaçı haqqında Magistratura və Doktorantura şöbəsi, bölmə, kafedra və ya laboratoriyanın təqdimatı əsasında doktoranturaya qəbul, dissertasiyanın mövzusu, fərdi iş planı və elmi məsləhətçisi (məsləhətçilər) haqqında qərar qəbul edir. Həmin qərar Universitetin fəaliyyətini tənzimləyən Nizamnamə və bu Əsasnaməyə uyğun olaraq rəsmiləşdirilir.

4.4. Elmi məsləhətçiyə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əmək haqqı ödənilir.

4.5. Zəruri hallarda doktorantlar aparıcı elmi mərkəzlərə (o cümlədən, xaricdə yerləşən) ezam oluna bilərlər. Ezamiyyət xərcləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ödənilir.

4.6. Doktorantlar hər il Universitetin Elmi şurasına fərdi iş planının yerinə yetirilməsi haqqında hesabat verir və həmin hesabat əsasında onun doktoranturada təhsilini davam etdirməsi barədə qərar qəbul olunur.

4.7. Doktorant təhsil müddəti ərzində dissertasiya işini başa çatdırmalı, aprobasiyasını keçirməli və müəyyən olunmuş qaydada onu müdafiəyə təqdim etməlidir.

4.8. Dövlət sifarişi əsasında  əyani təhsil alan doktorantlara qanunvericiliklə müəyyən olunmuş məbləğdə təqaüd ödənilir və hər il məzuniyyət verilir.

 

 

5. Doktoranturada elmi və elmi-pedaqoji kadrların məqsədli hazırlığı.

 

 

5.1. Doktoranturada yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların məqsədli hazırlığı  Universitetin  təqdimatı ilə onların tabe olduqları müvafiq qurumların sifarişləri əsasında həyata keçirilir.

5.2. Doktoranturada yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların məqsədli hazırlığı Universitetin doktoranturaya ümumi qəbul qaydalarına müvafiq həyata keçirilir. Məqsədli yerlər doktoranturaya qəbul planında əks olunur.

5.3. «Fəlsəfə doktoru» və «Elmlər doktoru» elmi dərəcələri üzrə doktoranturada təhsil alan şəxslərin hüquq və vəzifələri doktoranturada yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların məqsədli hazırlığına da şamil edilir.

5.4. Doktoranturada yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların məqsədli hazırlığı prosesində təhsil alan şəxslərin əyani təhsildən qiyabi təhsilə və ya əksinə keçirilməsi yalnız onları göndərən təşkilatın razılığı əsasında aparıla bilər.

 

 

6. Dissertantlıq yolu ilə yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması.

 

 

6.1. Dissertantlıq yolu ilə yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması ali təhsil müəssisələrində, elmi və digər təşkilatlarda çalışan mütəxəssislərin istehsalatdan ayrılmamaqla, elmi dərəcənin alınması üçün təhkim olunmaqla, dissertasiya işinin yerinə yetirilməsini təmin edir.

6.2. Dissertantlıq yolu ilə “Fəlsəfə doktoru” elmi dərəcəsi almaq hüququna ali təhsilli (ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsini bitirən, yaxud təhsili ona bərabər tutulan, tibbi təhsildə isə həkim və həkim-mütəxəssis), müvafiq tədqiqat sahəsində müəyyən müvəffəqiyyətləri olan ali təhsil müəssisələrinin, elmi və digər təşkilatların elmi və elmi-pedaqoji kadrları malikdirlər. «Elmlər doktoru» elmi dərəcəsinin dissertantlıq yolu ilə alınması üçün «Fəlsəfə doktoru» (elmlər namizədi) elmi dərəcəsinin olması əsas şərtdir.

6.3. Dissertantlıq yolu ilə təhsil müddətini başa vuran şəxslər eyni ixtisas üzrə təkrar dissertant olmaq hüququna malik deyillər.

6.4. Doktoranturada tam təhsil müddətini başa vurmuş şəxslər eyni ixtisas üzrə dissertantlıq yolu ilə təhsil almaq hüququna malik deyillər.

6.5. Dissertant kimi təhkim olunmaq istəyən şəxslər, bir qayda olaraq, elmi və elmi-pedaqoji iş stajına malik olmalıdırlar.

6.6. Dissertantlıq yolu ilə təhsil almaq üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

- ərizə (dissertantura təhsilini həyata keçirən müəssisənin və yaxud təşkilatın rəhbərinin adına);

- kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;

- tərcümeyi-hal;

- 2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə);

- iş yerindən xasiyyətnamə;

- əmək kitabçasından çıxarış;

- çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat (fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə);

- ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərinin tanınması haqqında şəhadətnamə);

- «Elmlər doktoru» elmi dərəcəsi iddiaçısı üçün fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi) diplomunun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;

- çap olunmuş elmi əsərlərin siyahısı (elmlər doktoru hazırlığı üzrə);

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

6.7. Universitetin Elmi şurası Magistratura və Doktorantura şöbəsi, bölmə, kafedra və ya laboratoriyanın təqdimatı əsasında iddiaçının dissertant təhkim olunması, onun dissertasiya mövzusu, fərdi iş planı və elmi rəhbəri (məsləhətçisi) haqqında qərar qəbul edir. Elmi şuranın qərarı əsasında Universitetin rektoru  iddiaçının təhkim olunması haqqında əmr verir.

6.8. «Fəlsəfə doktoru» və «Elmlər doktoru» elmi dərəcəsi üzrə doktoranturada təhsil alan şəxslərin hüquq və vəzifələri dissertantlıq yolu ilə təhsil alan şəxslərə (doktorantlara) də şamil edilir.

6.9. «Fəlsəfə doktoru» elmi dərəcəsi üzrə dissertantlıq yolu ilə təhsil alan şəxslər müəyyən olunmuş qaydada ixtisas fənnindən, fəlsəfə, informatika və xarici dildən, həmçinin ixtisas uyğunluğu nəzərə alınmaqla, digər fəndən də doktorluq imtahanları verirlər.

6.10. Dissertantlıq yolu ilə təhsil alan hər bir şəxsin elmi rəhbərlərinə və məsləhətçilərinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əmək haqqı ödənilir.

6.11. Dissertasiya işini tamamlamaq məqsədi ilə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə dissertant təhkim olunmuş şəxslərə Elmi şuranın qərarına əsasən iş yerindən qanunvericilikdə müəyyən edilmiş müddətə yaradıcılıq məzuniyyəti verilir.

 

 

7. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə təhsil almaq hüququ.

 

 

7.1. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə təhsili Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq hüquqi və fiziki şəxslərin birbaşa bağladıqları müqavilələr əsasında həyata keçirilir.

7.2. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə təhsili ödənişli əsaslarla aparılır. İllik təhsil haqqı təhsilin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq Universitet  tərəfindən müəyyən edilir. Müstəsna hallarda Universitet ödənişsiz qəbul həyata keçirə bilər.

7.3. Xarici dövlətlərdə təhsil almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün ali təhsil haqqında diplomun notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti və diplomun tanınması haqqında şəhadətnamə təqdim edilməlidir.

7.4. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə təhsil müddətində «Azərbaycan dili» fənnindən əlavə doktorluq imtahanı verirlər.

7.5. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Universitetdə doktoranturaya qəbulu və dissertant təhkim olunması, eyni zamanda təhsili bu Qaydalara və qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir.

 

 

AZ323
970

 

Filologiya fakültəsi

1992-ci ildən yaradılmış Filologiya fakültəsi bakalavr, magistratura və doktorontura pilləsində tədris həyata keçirməklə ali dərəcəli mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin tədris planını ictimai-siyasi, elmi-texniki, dil və ədəbiyyat, bədii tərcümə, eləcə də digər sahələr üzrə keçirilən məşğələlər təşkil edir. Plan tələbələrə təlim, tərcümə  və  interqrasiya sahəsində yüksək səviyyəli vərdişlərin aşılanmasını nəzərdə tutur.

 

 


Respublikamız müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, beynəlxalq mədəni əlaqələr  genişləndikdən sonra yüksək ixtisaslı mütəxəssislərə ehtiyac artmışdır. Fakültənin  nəzdində fəaliyyət göstərən “Türk xalqlarının  dili və ədəbiyyatı” və “Tərcümə, xarici dil və ədəbiyyatı bölümləri” bu ehtiyacın ödənilməsi üçün var qüvvəsi ilə çalışmışdır. Bundan əlavə, dünya ədəbiyyatının inciləri hesab olunan əsərlərin azərbaycan dilinə tərcümə olunmasında, eləcə də ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin təbliğində bu fakültədə çalışan professor və   müəllimlərin, təhsil alan tələbələrin əməyi danılmazdır.

 

 


Fakültədə təhsil prosesinin təşkili də fərqlidir. Burada ixtisas kimi seçilən dilin öyrənilməsi ilə peşə hazırlığı bir-birindən demək olar ki, ayrılmışdır. İki semestr ərzində sırf seçilmiş dilin əsas xüsusiyyətləri öyrənilir, bu sahədəki bilik və bacarıqlar, vərdişlər təkmilləşdirilir. Bu da öz növbəsində peşə hazırlığı ilə bağlı olan dərslərin daha rahat mənimsənilməsinə kömək edir. Fakültədə həftəlik 30 saat dərs keçirilir. Bu baxımdan, tələbənin öz üzərində sərbəst işləmək üçün daha çox vaxtı olur və müəllimlərin təşkil etdikləri fərdi məşğələlərdə, auditoriyadan kənar dərslərdə iştirak edə bilirlər. Fakültənin beynəlxalq  əlaqələrinin genişlənməsi, xüsusilə Türkiyənin Yaxın Doğu  Universiteti ilə əməkdaşlığı, tədris planlarının  dünyanın aparıcı universitetlərinin təcrübəsindən istifadə etməklə hazırlanması da gələcəkdə yüksək səviyyəli mütəxəssislərin yetişdirilməsində əvəzsiz rol oynayır.

Əgər  siz də gələcəkdə müxtəlif dillərdə danışan insanlar arasında ünsiyyət yaratmaq, müxtəlif mədəniyyətləri yaxınlaşdırmaq, bir sözlə, dünyanın qlobalaşması üçün əsas amil olan inteqrasiya prosesində yaxından iştirak etmək istəyirsinizsə bizim fakültədə təhsil almağınız məqsədəuyğundur. 

 

İxtisaslar


- Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

- İngilis dili və ədəbiyyatı

- Türk dili və ədəbiyyatı

- Tərcümə (ingilis dili)

- Tərcümə (alman dili)

- Tərcümə (fransız dili)

- Sosial iş

- Tərcümə (ərəb dili)

 

Fakültə dekanı,

f.ü.f.d, dosent, Süleymanov Salman Səfaralı oğlu

 

 Süleymanov  Salman Səfəralı oğlu 1971-ci ildə anadan olub. 1978-1988-ci illərdə Saatlı Qaranuru kənd orta məktəbində təhsil almışdır. 1989-cü ildə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin Ərəb şöbəsinə daxil olmuş,1994-cü ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur. 1994-1997-ci illərdə Ərəb filologiyası kafedrasının aspiratura pilləsini bitirmişdir.

1994-cü ildən İlahiyyat fakültəsinin dillər kafedrasında müəllim,1999-cü ildən isə fakültənin dekan müavini vəzifəsində çalışmışdır.2003-cü ildə Ərəb ədəbi dilində "feil bablarının quruluş və məna xüsusiyyətləri" mövzusunda namizədlik disertasiyasını müdafiə etmişdir. 2006-cı ildə dosentlik elmi dərəcəsini almışdır.

  25 məqalə, 1 tezis və 1 metodik vəsaitin müəllifidir.

2000-ci ildə Misirdə bir aylıq elmi təcrübə keçmişdir.

2017-ci ildən etibarən BAAU filologiya fakultəsinin dekanıdır.

Ailəlidir,iki övladı var.AZ324
973AZ325
976

 

Regionşünaslıq və iqtisadiyyat fakültəsi


“Regionşünaslıq və iqtisadiyyat” fakültəsi 2012-ci ildən etibarən bakalavriat, magistratura və doktorontura pilləsində tədris həyata keçirməklə regionşünaslıq, iqtisadiyyat, riyaziyyat və bu sahələrin müxtəlif istiqamətləri üzrə ali dərəcəli mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin tədris planını müvafiq sektorlar üzrə keçirilən məşğələlər təşkil edir.

 

 


Beynəlxalq əlaqələrin, siyasi, iqtisadi, mədəni inteqrasiyanın genişləndiyi müasir dövrdə ölkəmizdə dünyanın müxtəlif bölgələri üzrə ixtisaslaşmış kadrların hazırlanması, iqtisadi inkişafa töhfə verə biləcək peşəkar ekspertlərin formalaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə fakültə də öz növbəsində töhfəsini verməkdədir.  

Fakültədə 2 kafedra: “Humanitar fənlər və regionşünaslıq”, “İqtisadiyyat və riyaziyyat” kafedraları fəaliyyət göstərir. Hər iki kafedrada tədris Avropa Kredit Transfer sisteminə uyğun təşkil edilir. Fakültə dünyanın bir sıra Universitetlərinin müvafiq departamentləri ilə sıx əməkdaşlıq edir. 

 

Rəhimov Mütəllim Qara oğlu

 “Regionşünaslıq və iqtisadiyyat” fakültəsinin dekanı

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

 

 Rəhimov Mütəllim Qara oğlu 06 fevral 1973-cü ildə Tovuz rayonunun Qaradaş kəndində anadan olmuşdur. 1980-1990-cı illərdə orta məktəb, 1990-1995-cildə Azərbaycan Texniki Universitetinin  bitirib. 1995-1996-cı illərdə Bakı şəhərində yerləşən “Nord” Elm İstehsalat Birliyində texnoloq, 1997-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda dissertant. 2005-ci ildə isə “Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin yeri və rolu” (sosial-fəlsəfi təhlil) mövzusunda namizədlik işi müdafiə edib və  fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktorudur.

Ehtiyatda olan baş leytenantdır.

2006-cı ildən Demokratiyanın İnkişafı Problemləri Mərkəzi (DİPM) İctimai Birliyinin üzvü, 2011-ci ildən sədridir. 2007-ci ildən Bakı Avrasiya Universitetinin “Filologiya və jurnalistika” kafedrasında baş müəllimi kimi çalışıb. Hazırda  “Regionşünaslıq və iqtisadiyyat” fakültəsinin dekanı kimi fəaliyyət göstərir.

18 elmi məqalənin, 3 tədris proqramının, eləcədə “Kütləvi informasiya vasitələri demokratikləşmə prosesində” adlı kitabın müəllifidir. 


 

İxtisaslar

 

 

- Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada)

- Regionşünaslıq (Avropa ölkələri)

- Regionşünaslıq (Yaxın və Orta Şərq)

- İqtisadiyyat

- Beynəlxalq  münasibətlər

- Marketinq

- Biznesin idarə edilməsi

-İnformasiya texnologiyaları

-Kommersiya

-Turizm və otelçilik

-Mühasibat uçotu və audit

-Maliyyə

AZ326
979AZ327
982

 

"SİVİLİZASİYA" JURNALI


Bakı Avrasiya Universitetinin "Sivilizasiya" adlı elmi-nəzəri, praktik jurnalı 2012-ci ildən etibarən nəşr olunur. Belə bir nəşrin ərsəyə gəlməsində əsas məqsəd dünya sivilizasiyalarının inkişaf qanunauyğunluqları, Azərbaycanın ədəbi, fəlsəfi fikrinin bəşər mədəniyyəti ilə qarşılıqlı əlaqələri, müasir qloballaşma şəraitində etnos və xalqların milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlərinin üzləşdiyi problemlər və digər mövzular barədə oxuculara müxtəlif tədqiqatlar işlərini təqdim etməkdir. Jurnalda Azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqalələr dərc olunur.

 

 

 

 

 


Nəşrin ilk nömrəsində fəlsəfə elmləri doktoru, professor Nazim Hüseynlinin "Biososial sintez və şumer təfəkkürünün üfüqlərində sossublimasiya", hüquq elmləri doktoru Nazim Cəfərlinin "Miqayisəli hüququn tədrisi məsələlərinə dair", filologiya elmləri doktoru Fəxrəddin Veysəllinin "Qloballaşma və mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə qlobal dil problemləri", tarix elmləri namizədi Aqşin Mehdiyevin "Azərbaycan Avropa Şurası yollarında", fəlsəfə elmləri namizədi Rövşən Hacıyevin "Ümumbəşər tarixi inkişafın müasir vektoru", pedaqogika üzrə elmlər doktoru Nazilə Abdullazadənin "Qloballaşma və əxlaqi-mənəvi dəyərlərin qorunması" adlı məqalələri və digər yazılar dərc olunmuşdur.

 “Sivilizasiya” jurnalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin 06 iyul 2012-ci il (Protokol â„–10-R) tarixli qərarı ilə aşağıda göstərilən elm sahələri üzrə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısına daxil edilib: Tarix, Antropologiya və Siyasi elmlər; Fəlsəfə və Sosiologiya elmləri; Filologiya elmləri; Sənətşünaslıq sahəsi.

 

Təsisçi

Bakı Avrasiya Universiteti

 

Baş redaktor

F.e.d., prof. Hüseynli Nazim Ziyad oğlu

 

Baş redaktorun müavini

S.e.d., prof. İbrahimova Gülzar İsaxan qızı

 

Məsul katib

Fil.ü.f.d., dos. Şıxıyeva Səadət Məmməd qızı

 

REDAKSİYA HEYƏTİ

 

Tarix, antropologiya və siyasi elmlər üzrə:

Prof.Dr. Attar Aygün (Türkiyə)

AMEA-nın həqiqi üzvü, t.e.d., prof. Bünyadov Teymur Əmiraslan oğlu

T.e.d., prof. Cəfərov Əsədulla Qüdrət oğlu

T.e.d., prof. İsgəndərov Anar Camal oğlu

T.e.d., prof. Qasımlı Musa Cəfər oğlu

T.e.d., prof. Şükürov Kərim Kərəm oğlu

T.e.f.d., dos. Mehdiyev Aqşin Şəfaət oğlu

S.e.d., prof. Məmmədov Hikmət Baba oğlu

B/m.Qasımov Səyavuş Kamran oğlu

S.e.d., prof. Nəsirli Elman Xudam oğlu (şöbə redaktoru)

 

Fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə:

Prof. Dr. Suat Günsel ( KKTC)

Prof.Dr. Məmmədov Nizami Mustafa oğlu (Moskva)

Doç. Dr. Abdıldayev Kurmanbek (Qırğızıstan)

F.e.d., prof. Orucov Zahid Məlik oğlu ( Moskva)

AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Əliyev Bəxtiyar Həmzə oğlu

F.e.d., prof. Rüstəmov İzzət Əşrəf oğlu

F.e.d., prof. Məmmədov Əziz Bəşir oğlu

F.e.d., prof. Talışlı Siyavuş Murtuza oğlu

F.e.f.d., dos. Məmmədov Hüseyn Qaraxan oğlu

F.e.f.d. Rəhimov Mütəllim Qara oğlu (şöbə redaktoru)

 

Filologiya elmləri üzrə:

Prof. Dr. Bozkurt İsmayıl (Türkiyə)

AMEA-nın müxbir üzvü, fil.e.d., prof. Cəfərov Nizami Qulu oğlu

Fil.e.d., prof. Qasımov Cəlal Əbil oğlu

Fil.e.d.,prof. Cəlilov Firudin Ağası oğlu

Fil.e.d.,prof. Qasımov İkram Ziyad oğlu

Fil.e.d. prof. Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu

Fil.e.d., dos. Rzayev Seyfəddin Gülverdi oğlu

Fil.ü.f.d, prof. Məmmədov Novruz İsmayıl oğlu

Fil.ü.f.d.,dos. Quliyev Əsgər Qədir oğlu

Fil.ü.f.d.,dos. Gündoğdu Səriyyə Gülağa qızı

Fil.ü.f.d.,dos. Məmmədova Elmira Kekeç Fikrət qızı

Fil.ü.f.d.,dos. Rzayeva Sevda Ramiz qızı

Fil.ü.f.d.,dos. Cəlil Fərəh Cabbar qızı

B/m. Musayev Nəsrəddin Musa oğlu

Fil.e.f.d., prof. Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu (şöbə redaktoru)

 

Sənətşünaslıq sahəsi üzrə:

T.ü..f.d., prof. Muradov Vidadi Aydın oğlu

Fəl.ü.f.d., dos.Qaraməmmədli Yasin Alı oğlu

Sən. ü.f.d., prof., əməkdar incəsənət xadimi Hacızadə Bayram Kamal oğlu

Sən. e.d., prof. Həsənzadə Cəmilə Yusif qızı (şöbə redaktoru)

AZ328
985

 

Sivilizasiya_mualliflar_qaydalar.pdf

AZ329
988

 

Sivilizasiya-2016.I.pdf

Sivilizasiya-2016.II.pdf

Sivilizasiya-2016.IV.pdf

AZ330
1021AZ341
1024AZ342
1027AZ343
1030AZ344
1033AZ345
1036AZ346
1039AZ347
1042AZ348
1045AZ349
1048AZ350
1051AZ351
1054AZ352
1057AZ353
1060AZ354
1063AZ355
1066AZ356
1069AZ357
1072AZ358
1075AZ359
1078AZ360
1081AZ361
1084AZ362
1087AZ363
1090AZ364
1093AZ365
1096AZ366
1099AZ367
1102AZ368
1105AZ369
1108AZ370
1111AZ371
1114AZ372
1117AZ373
1120AZ374
1123

Bakı Avrasiya Universiteti

 

 

Ünvan : Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135 A Bakı - AZ1073
Telefon :

(99412) 5646367, 5646266

Fax:  (99412) 5644272

Mail:

info@baau.edu.az

 

 Bakı Avrasiya Universiteti


Məzunların online qeydiyyatı

AZ375
1126

Bakı Avrasiya Universitetinin məzunları

 


 

1. Mirzəzadə Seyran. AR-nın Monteneqrodakı Diplomatik nümayəndəliyinin rəhbəri

2. Məcidli Səyyad. AR Ədliyyə Nazirliyi, İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin əməkdaşı

3. Ağayev Roman. Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin (RAGB) Nijni Novqorod nümayəndəliyinin rəhbəri

4. Əkbərov Kamil. AR Hərbi prokurorluğu, Dövlət ittihamçısının müdafiəsi üzrə şöbənin prokuroru

5. Didavari Rövşən. AR Fövqaladə Hallar Nazirliyi, Mətbuat xidməti. Əməkdar jurnalist

6. Alıyev Rəşad. Bakı Avrasiya Universiteti, Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin rəhbəri

7. Xəlilov Həbib. “ATF” MMC, Baş mühəndis

8. Rzaxanov Rasim. Bakı Sosial Pedaqoji Kolleci, direktor müavini

9. Əliyev Vüqar. Bakı Avrasiya Universiteti, Baş müəllim

10. Asurov Kənan. AR Föqaladə Hallar Nazirliyi, Baş əməliyyat idarəsinin rəisi

11. Hüseynov Eyvaz. BP, Xarici əlaqələr şöbəsi

12. Allahverdiyev Əlövsət. AR Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının Baş müəllimi

13. Qənbərov Rövşən. “Report” informasiya agentliyi, Redaktor

14. Ömərova Ruzanna. Xəzər Müstəqil Teleradio şirkəti, Xəbərlər baş redaksiyası

15. Həbibli Elmar. Xəzər Müstəqil Teleradio şirkəti, Xəbərlər baş redaksiyası

16. Hüseynov Pərviz. Lider Müstəqil Teleradio şirkəti, xüsusi müxbir

17. Acalov Vasif. Lider Müstəqil Teleradio şirkəti, Xüsusi müxbir

18. Cəlilov Asim. AR Prezidenti yanında Xidmət və İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş mütəxəssis

19. Abdulrəhmanov Rövşən. Lider Müstəqil Teleradio şirkəti, Xüsusi müxbir

20. Ələsgərov Kərəm.  Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Şirkəti, Redaktor

21. Nadirov İlkin. “İnteraz”  televiyası, xəbərlər baş redaksiyasının baş redaktoru, prezident təqaüdçüsü

22. Xankişiyeva İlhamə. "Teleqraf"  informasiya agentliyi, Xüsusi müxbir

23. Tağıyeva Günay. “Ekspress“qəzeti, Xüsusi müxbir

24. Cəfərova Aygün. “Kaspi”qəzeti, xüsusi müxbir

25. Vəliyev Əli. Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Şirkəti, xüsusi müxbir

26. Səlimli Pərviz. Lider Müstəqil Teleradio şirkəti, xüsusi müxbir

27. Sultanzadə Həsən. AR XİN əməkdaşı

28. Əlizadə İranə. AR XİN əməkdaşı

29. Həsənov Səbuhi. AR XİN əməkdaşı

30. Orxan Nedev. AR XİN əməkdaşı

31. İsayev Bahəddin. AR Maliyyə Nazirliyi, sektor müdiri

32. Həsənzadə Tariyel. AR XİN əməkdaşı

33. Qasımov Mahur. AR Serbiyadakı səfirliyinin I katibi, siyasi məsələlər üzrə

34. Məcidov Cavanşir. AR Serbiyadakı səfirliyinin I katibi, iqtisadi məsələlər üzrə

35. Abbasəliyev İlkin. AR Rusiya Federasiyasındakı səfirliyinin II katibi

36. Novruzov Elnur. AR Qazaxıstan Respublikasındakı səfirliyinin əməkdaşı

37. Mirzəyev Şaiq. AR Rusiya Federasiyasındakı səfirliyinin II katibi

38. Mustafayev Şöhrət. AR Türkiyədəki səfirliyinin I katibi, konsul

39. Mircəlal Məcidli. “Femida.az” informasiya portalı, xüsusi müxbir, reportyor

40. Aqil Aslan İsmayıl. Parlament Jurnalistlər birliyi, sədr müavini

41. İsmayılov Araz. “ASAN Xidmət”, əməkdaş

42. Rzayeva Sevda. Bakı Avrasiya Universiteti, kafedra müdiri

43. Səfərov Samin. “Bignews” MMC, Baş direktor

44. Aslanova Nərminə. AR Yaponiyadakı səfirliyi, müşavir

45. Əliyev Ceyhun. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağrış üzrə Dövlət xidməti, Aparatın zabiti

46. Hüseynov İlyas. Sabunçu rayon İcra Hakimiyyəti, məsləhətçi

47. Paşayev Azad. AR Serbiyadakı səfirliyində müşavir

48. Nəcəfov Azər. “Azəryolservis”, bölmə rəisi

49. Qasımov Cəlal. “PAŞA Holdinq” MMC, Bank Qrupunun rəhbəri

50. Quliyeva Nigar. Əmlak Komitəsi, Qeydiyyat şöbəsinin müdiri

51. Abdulqədirov Elvin. “AzVision.az” və “Səs” informasiya agentlikləri, xüsusi müxbir

52. Bəxtiyar Məmmədov. “Halliburton” şirkəti, Caspian Vest      

53. Nigar Rzayeva. “Biznes.az” şirkəti

54. Rena Ağa Seid. “İtaldizayn Group”, Menecer

55. Elnur Məmmədli. Azərbaycan Dillər Universiteti, müəllim

56. Nətavan Kərimova. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Dosent

57. Pərviz Məmmədov. “Parni iz Baku” komandası, direktor

58. Eyvaz Hüseynov. Bp şirkəti (Türkiyə)    

59. Cabbarov Bəhram. “AzNar QSC”, baş mühasib

60. İsmayılov Nicat. Pirallahı rayon İcra hakimiyyəti, qəsəbə icra nümayəndəsi

61. Qaralov Rəşad. Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidməti, hüquqşünas

62. Yusifova Simuzər. “Xəzər Kompleks Ekoloji Monitorinq” İdarəsi, mühəndis

63. Həsənov Samir. Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər departamenti, baş məsləhətçi, hüquqşünas

64. Kərimli Kənan. Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti, aparıcı məsləhətçi

65. Şükürova Fidan. Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamenti, kadr məsələləri  üzrə baş məsləhətçi

66. Əmrahzadə Aytən. Milli Hidrometrologiya Departamenti, İqlim Dəyişmələri və Ozon mərkəzi, Mütəxəssis

67. Məşədiyeva Samirə. Ədliyyə Nazirliyi, İcra baş idarəsi, böyük inspektor

68. Məcidov Səyyad. Ədliyyə Nazirliyi, İctimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin məsləhətçisi

69. Əhmədov Anar. Ədliyyə Nazirliyi, Sumqayıt şəhəri üzrə İcra İdarəsi

70. Əliyev Vüqar. Ədliyyə Nazirliyi, Səlyan rayonu İcra şöbəsinin böyük icra məmuru

71. Əhmədov Hatəm. Ədliyyə Nazirliyi, Sumqayıt şəhəri üzrə İcra İdarəsinin icra məmuru

72. Çələbi Gülnar. Ədliyyə Nazirliyi, Bakı, Qaradağ rayonu İcra şöbəsinin baş mütəxəsisi

73. Hacıyev Rauf. Ədliyyə Nazirliyi, Penitensiar Xidmət

74. Orucov Kənan. Ədliyyə Nazirliyi, Penitensiar Xidmət

75. Aslanov Seymur. Penitensiar Xidmətin Komendant bölüyü

76. Rüstəmov Əli. Ədliyyə Nazirliyi, Penitensiar Xidmətin Mühafizə alayı

77. Zeynalov  Emin. Ədliyyə Nazirliyi, Penitensiar Xidmət

78. Rəşidova Vüsalə.  AR Gənclər və İdman Nazirliyi, baş məsləhətçi

79. Qəribova Səbinə. AR Gənclər və İdman Nazirliyi, aparıcı məsləhətçi

80. Ağayev Emin. Lider Müstəqil Teleradio şirkəti, reportyor

81. Ağasıyev Rəşad. Litva Dəniz şirkəti.

82. Nuriyeva Günel. Məhkəmə tibbi ekspertiza.

83. Əhmədov Elvin. Polis işçisi.

84. Axundova Kəmalə. Bakı Dövlət Sosial İqtisadi Kolleci

85. Abdullayev Azər. Naxçıvan, İcra hakimiyyəti

86. Həsənov Anar. Naxçıvan RƏO

87. Hacızadə Selcan. Milli Ensiklopediya Mərkəzi

88. Fərzəliyeva Aytən. İngilis dili müəllimi.

89. Məmmədli Elnur. “ Qafqazinfo” informasiya portalının baş redaktoru.

90. Əliyeva Safura. Bakı Avrasiya Universiteti, Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzinin mütəxəssisi.

91. Məsimov Babaxan. SOCAR, təhlükəsizlik idarəsi.

92.Əlibəyli Əziz.Faktor.az MMC,baş redaktor

93.Uluxanlı AqilAzad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Şirkəti

94.Abdullazadə Səadət.Nizami rayon məhkəməsi

95.Suleymanov Elvin Sabir.Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi-Baş mühəndis

96.Quliyev Tamerlan Elman .Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

97.Məmmədzadə Elşən Arzu .""Ata Bank", Filial müdiri

98.Ağaxanov Mayıl Fədail oğlu- AzEdu.az xəbər portalının redaktoru

 

 

.      Məmmədli Elnur. “Qafqazinfo” informasiya portalının baş redaktoru.

 

AZ376
1213AZ405
1129AZ377
1132AZ378
1138AZ380
1141AZ381
1144AZ382
1147AZ383
1150AZ384
1153AZ385
1156AZ386
1159AZ387
1162AZ388
1165AZ389
1168AZ390
1171AZ391
1174AZ392
1177AZ393
1180AZ394
1183AZ395
1186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Hüseynli Günhan Nazim oğlu

Günhan Nazim oğlu Hüseynli 1991-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.  2009-cu ildə M.Rüstəmov adına 32 â„–li orta məktəbi, 2013-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə ixtisasını bitirmişdir.

 2013-cü ildən Bakı Avrasiya Universitetininin İnzibati idarəetmə üzrə, 2016-cı ildən isə ümumi işlər üzrə prorektor vəzifəsində çalışıır.  Universitetdə bir çox layihələrin müəllifi və icraçısı olmuşdur. İctimai fəaliyyətdə və universitedə gənclərlə dinamik fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin, eləcə də Yeni Azərbaycan Partiyasının  fəxri fərmanları ilə təltif olunub.

 2012-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, 2016-cı ildən isə Yeni Azərbaycan Partiyasının Nərimanov rayon təşkilatının Siyasi Şurasının üzvüdür. 

Ailəlidir.


AZ396
1189AZ397
1192AZ398
1195

Əliyev Şəfahət Müzəffər oğlu

 

Əliyev Şəfahət Müzəffər oğlu 1973-ci ildə Gədəbəy rayonunda anadan olub. 1981-1991-ci illərdə S.Qasımov adına Arabaçı kənd  orta məktəbdə orta təhsil alıb. 1991-1996-cu illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İntitutunda (indiki Bakı Slavyan Universiteti) ali təhsil alıb.

Mətbuat sahəsində 1996-cü ildən fəaliyyət göstərir. Dövri mətbuatda çoxsaylı publisistik, ictimai-siyasi  yazıları dərc olunub. Mətbuatdakı səmərəli fəaliyyətinə görə “Peşəkar jurnalist”, “Araşdırmaçı jurnalist” fəxri diplomlarına layiq görülüb.

2014-cü ildən Bakı Avrasiya Universitetinin  “Türk xalqlarının dili və ədəbiyyatı” bölümünün doktorantıdır. “Müasir poeziyada köç və işğal problemi: Qərbi Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığı əsasında” mövzusunda elmi iş üzərində çalışır.  «Asiya-Fakt» informasiya agentliyi, «Respublika», “Yeni Asiya”, «Avrasiya»,"yeni Avrasiya"  ictimai-siyasi qəzetlərdə  baş redaktorun müavini, baş direktor, baş redaktor vəzifələrində çalışıb. 2003-cü ildən (MAJL) Araşdırmaçı Jurnalistlər Liqasının baş katibidir.

2012-cı ilin yanvar ayından Bakı Avrasiya Universitetində rektor köməkçisi, 2014-cü ildən isə Universitetin İctimaiyyətlə əlaqə və daxili nəzarət şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. Hal-hazırda Rektorun köməkçisi-Mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsində çalışır.

 

AZ399
1201

Əliyev Şəfayət Müzəffər oğlu

 

 

Qisa bioqrafik məlumat

 • 1973-ci il noyabr ayının 16-da Gədəbəy rayonunun  Arabaçı  kəndində anadan olub. 
 • 1981-1991-ci illərdə S.Qasımov adına Arabaçı kənd  orta məktəbində  təhsil alıb.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi  adları

 • Ali təhsillidir. 1991-1996-cu illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İntitutunda (indiki Bakı Slavyan Universiteti) ali təhsil alıb. 
 • Pedoqoji fəaliyyətə 1996-1998-ci illərdə Gədəbəy rayon,S.Qasımov adına orta məktəbdə müəllim kimi başlamışdır.
 • Mətbuat sahəsində 1998-ci ildən fəaliyyət göstərir. Dövri mətbuatda çoxsaylı publisistik,ictimai-siyasi  yazıları dərc olunmuşdur.
 • Mətbuatdakı səmərəli fəaliyyətinə görə «Peşəkar jurnalist», “Araşdırmaçı jurnalist” fəxri diplomlarına layiq görülüb. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü,"Asiya.info" xəbər portalının direktorudur.
 • 2014-cü ildən Bakı Avrasiya Universitetinin  “Türk xalqlarının dili və ədəbiyyatı”bölümünün doktorantıdır “Köç və işğal problemi Qərbi Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığı əsasında” elmi iş üzərində çalışır.

 

Əmək fəaliyyəti

 • «Retro», «Asiya-Fakt»informasiya agentliyi, «Respublika», "AzTV",«Yeni Asiya»,«Avrasiya»  ictimai-siyasi qəzetlərdə  baş redaktorun müavini,baş direktor ,baş redaktor vəzifəsində çalışmışdır. 2003-cü ildən Araşdırmaçı Jurnalistlər Liqasının baş katibidir.
 • 2012-cı ilin yanvar ayından Bakı Avrasiya Universitetində rektor köməkçisi,2014-cü  il sentyabrın 9-dan isə BAAU-nun Ictimaiyyətlə əlaqə və daxili nəzarət şöbəsinin müdiri,2014-сü ildən rektorun köməkçisi və mətbuat xidmətinin rəhbəri,2017-ci ildən isə rektorun köməkçisi vəzifəsində çalışır.
 • Ailəlidir,iki övladı var.

Elmi məqalələri

 • İslam Sadığın yaradıcılığında Araz obrazı. Bakı.Svilizasiya jurnalı â„–11-2014;səh.86-91
 • Eldar İsmayılın Ulu Göyçə poemasında ənənələrə soykənən söz sənəti,təsvir və təbliğ”,Bakı.Svilizasiya jurnalı â„–3-2015;səh.62-67
 • Demokratik modellər,reallıqlar Azərbaycan mətbuatında.
 • Ədəbi mühitin zənginləşməsində mühüm faktorlar. Bakı  Avrasiya Universitetinin “Sivilizasiya” Elmi-nəzəri jurnalı. 10-Bakı 2015, s. 37-41.
 • Qərbi Azəbaycandan çıxmış şairlərin yaradıcılığında köç və işğal motivləri. III Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu, 25-27 may. Simpoziumun materialları, I-cild. S. 613-618.
 • XX əsrdə tarixi Azərbaycan torpaqlarında erməni monoetnikləşdirmə siyasəti: tarixi və ideoloji əsasları. IV Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu. Türkiyə, Niğde şəhəri, Ömər Halis  Demir Universiteti. 26-28 aprel. S.700-707.
 • Qərbi Azərbaycan pedaqoji mühiti-Qaraqoyunlu. “Sivilizasiya” Elmi-nəzəri jurnalı. 37.səh 263
 • Müasir poeziyada Qərbi Azərbaycan ədəbi nümunələri-Aqil İman "Sivilizasiya" Elmi-nəzəri jurnal
AZ401
1198

Əliyev Şəfahət Müzəffər oğlu

 

Əliyev Şəfahət Müzəffər oğlu 1973-ci ildə Gədəbəy rayonunda anadan olub. 1981-1991-ci illərdə S.Qasımov adına Arabaçı kənd  orta məktəbdə orta təhsil alıb. 1991-1996-cu illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İntitutunda (indiki Bakı Slavyan Universiteti) ali təhsil alıb.

Mətbuat sahəsində 1996-cü ildən fəaliyyət göstərir. Dövri mətbuatda çoxsaylı publisistik, ictimai-siyasi  yazıları dərc olunub. Mətbuatdakı səmərəli fəaliyyətinə görə “Peşəkar jurnalist”, “Araşdırmaçı jurnalist” fəxri diplomlarına layiq görülüb.

2014-cü ildən Bakı Avrasiya Universitetinin  “Türk xalqlarının dili və ədəbiyyatı” bölümünün doktorantıdır. “Müasir poeziyada köç və işğal problemi: Qərbi Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığı əsasında” mövzusunda elmi iş üzərində çalışır.  «Asiya-Fakt» informasiya agentliyi, «Respublika», “Yeni Asiya”, «Avrasiya»,"yeni Avrasiya"  ictimai-siyasi qəzetlərdə  baş redaktorun müavini, baş direktor, baş redaktor vəzifələrində çalışıb. 2003-cü ildən (MAJL) Araşdırmaçı Jurnalistlər Liqasının baş katibidir.

2012-cı ilin yanvar ayından Bakı Avrasiya Universitetində rektor köməkçisi, 2014-cü ildən isə Universitetin İctimaiyyətlə əlaqə və daxili nəzarət şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. Hal-hazırda Rektorun köməkçisi-Mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsində çalışır.

 

Elmi məqalələr:

İslam Sadığın yaradıcılığında  «Araz» obrazı: Bakı  Avrasiya Universitetinnin  Sivilizasiya Elmi-nəzəri jurnalı, 11-Bakı 2014,  s. 86-91

 

 Eldar İsmayılın "Ulu Göyçə" poemasında ənənələrə söykənən söz sənəti, təsvir və təbliğ: Bakı  Avrasiya Universitetinnin  Sivilizasiya Elmi-nəzəri jurnalı, 03-Bakı 2014, s. 62-67

 

 Ədəbi mühitin zənginləşməsində mühüm faktorlar: Bakı  Avrasiya Universitetinnin  Sivilizasiya Elmi-nəzəri jurnalı, 10-Bakı 2015, Bakı  Avrasiya Universitetinnin  Sivilizasiya Elmi-nəzəri jurnalı, 10-Bakı 2015, s37-41

 

 Qərbi Azəbaycandan çıxmış şairlərinin yaradıcılığında köç və işğal motivləri: III Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu 25-27 may Simpoziumun materialları I-cild, s. 613-618

 

 XX əsrdə tarixi Azərbaycan torpaqlarında erməni monoetnikləşdirmə siyasəti: tarixi və ideoloji əsasları: IV Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu.Türkiyə Niğde şəhəri,Ömər Halis  Demir Universiteti.26-28 aprel, s. 700-707

 

 

 

 

 


Ədəbi mühitin zənginləşməsində mühüm faktorlar

 

AZ400
1204AZ402
1207

Magistraturaturaya qəbul ixtisasları.

 

060201 – Filologiya

Azərbaycan dili

Ədəbiyyatşünaslıq (Avropa ədəbiyyatı)

Ədəbiyyatşünaslıq (türk xalqlarının ədəbiyyatı)

Ədəbiyyatşünaslıq (dünya ədəbiyyatı)

Azərbaycan ədəbiyyatı

Dilşünaslıq (ümumi dilçilik)

Dilşünaslıq (ingilis dili)

 

060203 – Tərcümə

Tərcümə (ingilis dili üzrə)

Tərcümə (alman dili üzrə)

 

060211 – Regionşünaslıq

Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada)

Regionşünaslıq (Yaxın və Orta Şərq ölkələri)

Regionşümaslıq (Avropa ölkələri)

 

060404 – İqtisadiyyat

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

Makroiqtisadi siyasət

 

060501- Riyaziyyat

Riyazi kibernetika

Riyazi analiz

 

 

 

Doktoranturaya qəbul ixtisasları

 

5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat

5704.01 - Dil nəzəriyyəsi

5706.01 - Azərbaycan dili

5708.01 - German dilləri

5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı

5719.01 - Folklorşünaslıq

5904.01 – Siyasi institutlar və sistemlər     

AZ403